ENGLISH

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A SIMPLE APPLIKÁCIÓHOZ ÉS A SIMPLE HONLAPOHOZ

A Simple Applikáció és Rendszer fejlesztője és üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; a továbbiakban: Simple) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Simple Applikációban, a Simple Honlapon (www.simple.hu)  és Simple Rendszerben történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel szereplő szavak és fogalmak a Simple Rendszerre vonatkozó Általános Felhasználási Feltételekben (a továbbiakban: Simple ÁFF) meghatározott fogalmakkal azonosak.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Simple bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató a Simple Honlapon kerül közzétételre és elérhető a Simple Applikációban is. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

1                     Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük a Simple Rendszerben, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

e)      az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

1.1                 A Simple Rendszerben általánosságban kezelt adatok esetén

1.1.1             Simple fiókkal, Simple profillal és a Simple regisztrációval kapcsolatos adatkezelés esetén

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

e-mail cím*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

telefonszám*

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

jelszó*

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Facebook fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a Simple fiók e-mail címtől)

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Facebook fiókhoz tartozó név (ha eltér a Simple fiók névtől)

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Facebook fiókhoz tartozó avatár (profilkép)

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Felhasználói fiók testreszabása

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Google fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a Simple fiók e-mail címtől)

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Google fiókhoz tartozó név (ha eltér a Simple fiók névtől)

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Korhatár adat (elmúlt-e 16 éves) *

érintettől származó

Szülői hozzájárulási kötelesség megállapítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – szülői hozzájárulás kéréséhez

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Telefon azonosító kód

Adatkezelő által generált

Felhasználó azonosítása

Kommunikáció biztosítása

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Simple fiók regisztráció és a Simple Rendszer használata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

Az adatkezelő a Simple.

Jogos érdek bemutatása: A fent megjelölt egyes adataidat Simple fiókod és regisztrációd általad történő törlésétől számított 6 hónapig még kezeljük azért, mert ez az időszak szükséges a kártyatársaságokkal és együttműködő partnereinkkel kötött szerződéseink elszámolásához, valamint az esetleges csalás-gyanús tranzakciók kivizsgálásához, valamint az ezzel kapcsolatos igény- és jogérvényesítéshez. Ezen elszámolási és csalás megelőzési és kivizsgálási, valamit igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés nem érinti az egyéb személyhez fűződő és más alapvető jogaid gyakorlását, viszont a mi és együttműködő szerződéses partnereink jogszabályon alapuló csalás megelőzési kötelezettségei és igényérvényesítése miatt szükséges.

A felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.1.2           A Simple Rendszer általános használatával kapcsolatos adatkezelés esetén

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

A lebonyolított tranzakció azonosítója

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A lebonyolított tranzakció összege

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

A lebonyolított tranzakció tárgya (megvásárolt termék, szolgáltatás)

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

 

Szállítási cím

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Számlázási név és cím

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat)

 

 

GPS koordináták, ha a felhasználó azt engedélyezte

Mobilkészülékről gyűjtött

Profilalkotás - viselkedésalapú reklám megjelenítése, vásárlói preferenciák megismerése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Simple Rendszer használata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

Az adatkezelő a Simple.

1.1.3           A Simple ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés esetén

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált, az ügyfélszolgálatot megkereső felhasználó

név*

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

Szerződés teljesítése

Panasz elintézése

Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

e-mail cím*

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

Szerződés teljesítése

Panasz elintézése

Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

telefonhívás hangfelvétele

érintettől származó

Felhasználó azonosítása

Minőségbiztosítás

Fogyasztók jogainak védelme

Panasz tartalmának bizonyíthatósága

Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

panasz tárgya

érintettől származó

Panasz elintézése

Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

panaszolt tranzakció adatai

érintettől származó

Panasz elintézése

Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

Az adatkezelő a Simple.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek megjelölése: a panasztétel, panasz kivizsgálása, elintézése és kezelése körében történő adatkezelés, beleértve a telefonhívások rögzítését is, a Te és a mi közös érdekünk, valamint a Simple Applikációban elérhető szolgáltatások nyújtóinak érdeke is, mivel ezen adatok kezelése a Simple Applikációban történt vásárlással, szolgáltatások igénybe vételével összefüggő fogyasztóvédelmi, polgári jogi jogaink és érdekeink érvényesítéséhez szükséges. Ezen személyes adatok kezelése felett a hangod felvételéhez kapcsolódó személyhez fűződő jogod nem élvez elsőbbséget, mivel a személyhez fűződő jogod nem sérül, hiszen a telefonhívás legelején, még a megszólalásod előtt tájékoztatást kapsz a hangfelvételes rögzítéséről, és módodban áll eldönteni, hogy ennek ellenére folytatod-e a telefonbeszélgetést vagy megszakítod azt. A telefonos ügyfélszolgálaton kívül az e-mailes ügyfélszolgálat ugyanolyan szolgáltatást és megoldást nyújt, vagyis van választási lehetőséged a panaszaid kivizsgálására.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2               A Simple Rendszer egyes szolgáltatásai körében szolgáltatás specifikusan kezelt személyes adatok

1.2.1           Parkolás

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Gépjármű rendszáma*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Gépjármű felségjelzése*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Parkolás helye*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Parkolás funkció használata nem lehetséges.

Az adatkezelő a Simple.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.2          Autópálya matrica vásárlás

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Gépjármű rendszáma*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Gépjármű felségjelzése*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Gépjármű típusa*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Vásárolt matrica adatai (típus, érvényességi idő)*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az autópálya matrica vásárlási funkció használata nem lehetséges.

Az adatkezelő a Simple.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.3          Ételfutár ételrendelés

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Szállítási cím*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az Ételfutár funkció használata nem lehetséges.

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az Euró Magyarország Kft. mint a pizza.hu szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az Euró Magyarország Kft.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.4         Bookline rendelés

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Bookline fiók adatai (név, e-mail cím)*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Szállítás módja*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Szállítási cím*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Rendelési név*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Bookline rendelés funkció használata nem lehetséges.

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében a Libri-Bookline Zrt. mint a bookline.hu online webáruház üzemeltetője adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője a Libri-Bookline Zrt.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.5          Taxi rendelés

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Taxi rendelési címe*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Telefonszám*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Kapcsolattartás a felhasználóval

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Rendelési név*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Taxi rendelés funkció használata nem lehetséges.

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében a Főtaxi Zrt. mint a Főtaxi szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője a Főtaxi Zrt.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.6         OTP Egészségpénztári egyenleg lekérdezés és feltöltés

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

OTP EP kártya száma*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

OTP EP kártya telekódja*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

OTP EP kártya egyenlege

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

OTP EP kártya feltöltési összege*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az OTP EP kártya feltöltés és egyenleglekérdezés funkció használata nem lehetséges.

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár  adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.7          Hűségkártya

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Eltárolt Hűségkártya adatai*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Hűségkártya funkció használata nem lehetséges.

Az adatkezelő a Simple.

A hűségkártya funkciót tilos személyazonosításra alkalmas igazolvány, így különösen személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél, adókártya, TAJ kártya, diákigazolvány, EU-s egészségbiztosítási kártya, egyéb fényképes vagy fénykép nélküli, személyes adatot tartalmazó igazolvány, belépőkártya rögzítésére és tárolására alkalmazni. Simple jogosult, de nem köteles ilyen igazolvány Hűségkártyaként történő rögzítése, tárolása esetén azt a Simple Rendszerből törölni. A Simple az ilyen igazolványok tárolását, az azzal kapcsolatos adatkezelést nem vállalja, azért felelősséget sem vállal, felelősségét ezzel kapcsolatban kifejezetten kizárja.

A Hűségkártya funkcióban a Costa Coffee törzsvásárlói kártya rögzítése, regisztrációja, aktiválása esetén a Simple és a Costa Coffee közötti szerződés alapján a rögzített Costa Coffee törzsvásárlói kártya számát, a kártya tulajdonos e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, és az opcionálisan megadható adatokat, így a születési dátumot, irányítószámot, valamint üzlet azonosítót a Simple rendszer tárolja és kezeli és a Costa Coffeenak továbbítja. Ezen adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama megegyezik a fenti táblázatban jelölt többi hűségkártya adattal. A Costa Coffee törzsvásárlói kártya regisztrációja esetén a kártyával történt vásárlás után a Costa Coffee üzletszabályzata szerint járó hűségpontokat a Costa Coffee továbbítja a Simple rendszerbe, amely azokat a kártyához kapcsoltan eltárolja és rögzíti.

 

1.2.8         Wallet

1.2.8.1     Banki pénzküldés támogatása

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Simple-ben regisztrált küldő bankkártya száma*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Címzett bankkártya birtokos

Címzett fogadó bankkártya száma*

Simple felhasználó adja meg

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Címzett bankkártya birtokos

Címzett Simple felhasználó e-mail címe*

Simple felhasználó adja meg

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a banki pénzküldés támogatása funkció használata nem lehetséges.

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az OTP Bank Nyrt.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.8.2   Banki egyenleglekérdezés

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Simple-ben regisztrált bankkártya száma*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

számlaegyenleg

OTP Bank Nyrt. adja meg

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a banki pénzküldés támogatása funkció használata nem lehetséges.

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az OTP Bank Nyrt.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.8.3   Bankkártya regisztráció a Simple Rendszerben

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

      Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártyán szereplő név*

érintettől származó

a)    Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)    Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya száma*

érintettől származó

a)    Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)    Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya lejárati dátuma*

érintettől származó

a)    Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)    Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártyát kibocsátó bank neve

érintettől származó

a)    Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)    Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya CVV/CVC kódja*

érintettől származó

a)    Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)    Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya elnevezése

érintettől származó

a)    Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a bankkártya regisztráció nem lehetséges.

Az adatkezelő a Simple.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.8.4   NFC-fizetés

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártyán szereplő név*

érintettől származó

a) Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya száma*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya lejárati dátuma*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártyát kibocsátó bank neve

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya CVV/CVC kódja*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

telefonszám*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Tranzakció authentikáció

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a), b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop d) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az NFC-s fizetés és a kártyadigitalizáció nem lehetséges.

Az adatkezelő az OTP Bank Nyrt., a Simple az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójaként kezeli az NFC fizetésre alkalmassá tett bankkártya adatait.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.8.5   Simple kártya fizetés

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – hitelintézeti törvény szerinti azonosítás

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

 

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

lakcím

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – hitelintézeti törvény szerinti azonosítás

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

születési idő

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – hitelintézeti törvény szerinti azonosítás

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

telefonszám

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – hitelintézeti törvény szerinti azonosítás

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

 

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

e-mail cím

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – hitelintézeti törvény szerinti azonosítás

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártyán szereplő név*

OTP Bank Nyrt.-től származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya száma*

OTP Bank Nyrt.-től származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya lejárati dátuma*

OTP Bank Nyrt.-től származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártyát kibocsátó bank neve

OTP Bank Nyrt.-től származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya CVV/CVC kódja*

OTP Bank Nyrt.-től származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Simple Kártya kibocsátás nem rendelhető meg. 

Az adatkezelő az OTP Bank Nyrt., a Simple az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójaként kezeli a Simple kártya adatait.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.9         SimplePay Hero Wallet

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártyán szereplő név*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya száma*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya lejárati dátuma*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártyát kibocsátó bank neve

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya CVV/CVC kódja*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Simple Kártya kibocsátás nem rendelhető meg. 

Az adatkezelő a Simple.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.10       Simple Bill

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben és SimpleBill-ben regisztrált felhasználó

rezsi szolgáltatónál lévő ügyfél/fogyasztó/fogyasztói hely azonosító*

rezsi szolgáltatótól származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

rezsi szolgáltatóhoz bejelentett értesítési cím

rezsi szolgáltatótól származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

fogyasztási hely címe

rezsi szolgáltatótól származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

a rezsi szolgáltatóval szerződött fél neve

rezsi szolgáltatótól származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

a szolgáltatói szerződéses folyószámla száma

rezsi szolgáltatótól származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

fizető fél neve

rezsi szolgáltatótól származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

fizető fél címe

rezsi szolgáltatótól származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Felhasználó azonosítása

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

fizetendő összeg a rezsi szolgáltatónak

rezsi szolgáltatótól származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a SimpleBill szolgáltatás nem vehető igénybe.  

Az adatkezelő az adott számlabefizetéssel érintett rezsi szolgáltató, a Simple ezen rezsi szolgáltató adatfeldolgozójaként kezeli a fenti adatokat.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

1.2.11         Meghívó küldés

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

A meghívóval címzett személy

e-mail cím*

Simple-ben regisztrált felhasználótól származó

A meghívott személynek meghívó elküldése, a meghívott személy  azonosítása e célból

A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

A Meghívó megküldésétől számított 30 napig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a meghívó nem küldhető el.

Az adatkezelő a Simple. A Simple a Felhasználó mint adatkezelő adattovábbításának címzettje.

A Simple Rendszerben a Simple Rendszerbe nem regisztrált harmadik személyek (a továbbiakban: Címzett) általad ismert e-mail címére Kupont, Jegyet, és a Simple Rendszer és az abban elérhető szolgáltatások egésze vagy egy része igénybe vételére ösztönző, azt ajánló, népszerűsítő, kipróbálásra felhívó üzenetet, ajánlást, meghívót (a továbbiakban: Meghívó) is küldhetsz.

Ilyen Meghívó Küldés esetén megadod a Címzett nevét és e-mail címét a Simple Rendszer erre szolgáló felületén.

A Meghívó Küldéssel elfogadod, hogy csak olyan Címzett neve és e-mail címe írható be Meghívó Küldés funkcióba, és csak olyan személynek küldhetsz Meghívót, akitől erre előzetesen engedélyt kértél, hogy a nevét és az e-mail címét ilyen Meghívó Küldés céljára felhasználhasd. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a Címzett adatkezelési hozzájárulását a Meghívó küldéséhez nem szerezted be, és nem felelünk azért sem, ha a Címzett nevét vagy e-mail címét pontatlanul, helytelenül adtad meg. A Meghívó küldésével meghatalmazol bennünket arra, hogy a képviseletedben és nevedben küldjük ki a megjelölt Címzettnek a Meghívót oly módon, hogy a Meghívó küldőjeként technikai okokból ugyan a Simple kerül feltüntetésre, azonban az elküldött Meghívó általad küldött üzenetnek, és nem általunk küldött üzenetnek minősül, és a megküldött Meghívóban foglalt tartalom nem minősül általunk tett ajánlatnak, reklámnak vagy egyéb direkt marketing kommunikációnak.

A Meghívó Küldés szolgáltatás használatával elfogadod, hogy az Üzenetnek van egy általunk meghatározásra kerülő része, amelyet az Üzenetből nem távolíthatsz el. Ezen általunk meghatározott tartalom a Simple Rendszerrel, Applikációval kapcsolatos tájékoztatást tartalmazhat.

A Meghívó általad megfogalmazható részében csak a jogszabályoknak és az általános udvariassági, etikai, erkölcsi, társadalmi szabályoknak, szokásoknak megfelelő tartalmú üzenetet küldhetsz, az Üzenet nem lehet obszcén, jogsértő, mások jogait vagy jogos érdekét indokolatlanul sértő vagy veszélyeztető, továbbá nem lehet a Simple Rendszerre, Applikációra és a Szolgáltatóra nézve hátrányos, így különösen jóhírnév sértő, becsületsértő, rágalmazó. Az általad írt Meghívó tartalomért és az azzal okozott károkért mi nem tartozunk felelősséggel.

A Címzett fél általad megadott személyes adatait, azaz nevét és e-mail címét csak a Címzett részére történő Meghívó küldés céljából kezeljük.

1.2.12       Elektronikus direkt marketing üzenet küldés e-mail vagy push üzenet útján

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

e-mail cím*

érintettől származó

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

Push üzenet esetén: Simple fiók

érintettől származó

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a hírlevél küldésre feliratkozni nem lehetséges.

Az adatkezelő a Simple.

1.2.13       Nyereményjáték, promóciós játék

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

Promócióban, nyereményjátékban történő részvétel

Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

e-mail cím*

érintettől származó

Promócióban, nyereményjátékban történő részvétel

Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a nyereményjátékban, promócióban részt venni nem lehetséges. Az adatkezelő a Simple.

1.2.14      Rendszerüzenet e-mailben vagy push üzenetben

A Simple a Simple regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely a Simple Rendszer működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, a Simple Rendszer funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, a Simple Rendszerben elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával,  a Felhasználók Simple Rendszerrel kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybevett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is.

A Rendszerüzenet küldéséhez a Simple az alábbi adatkezelést végzi:

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig

e-mail cím*

érintettől származó

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig

push üzenet esetén: Simple fiók

érintettől származó

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a rendszerüzenet küldés nem lehetséges.

Az adatkezelő a Simple.

1.3               Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan, miért profilozzuk az adataidat, és ez milyen hatással lehet Rád?

Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Rólad automatikusan?

A Simple Rendszer mobilapplikáción keresztül történő használata során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk a mobileszközödön, hogy segítsük az azonosításodat, hogy segítsünk adataid felismerésében, hogy ne kelljen mindig újra beírni azokat, valamint, hogy megismerjük az érdeklődési körödet, személyre szóló ajánlatokat küldhessünk Neked, javítsuk a felhasználói élményt, növeljük a Simple Rendszer és applikáció biztonságát, hatékonyságát és reklámokat tegyünk közzé. Ezeket az adatokat nem a felhasználó adja meg, hanem mi gyűjtjük Rólad az applikáció használata során.

iOS mobileszközök esetén:

A

B

C

D

E

Érintett

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

az alkalmazás nyelve

Applikáció testreszabása,

Kommunikáció,

Automatikus értesítések nyelvének meghatározása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

a telepítéskor generált egyedi hardware azonosító

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

a Felhasználó azonosításához és hitelesítéséhez szükséges kulcslánc adatai

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

a bejelentkezéshez használt e-mail cím

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

a bejelentkezés típusa (e-mail, Google+ vagy Facebook fiók)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikációból való kijelentkezésig

a felhasználói jelszó kétszer hashelt változata a gyengébb azonosítást megkövetelő feladatokhoz (pl. újrabejelentkezés)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

a felhasználói jelszó hashelt változata az erősebb azonosítást megkövetelő feladatokhoz (pl. fizetés)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

EP kártya feltöltés esetén az utoljára használt EP kártya száma mentődik

Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása, felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikációból való kijelentkezésig

pénzküldési funkcióban az utoljára használt bankkártyaszám mentődik

Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása, felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikációból való kijelentkezésig

utolsó jelszómódosítás dátuma

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

utolsó bejelentkezés dátuma

Biztonság biztosítása,

Érdeklődési kör megismerése,

Applikáció testreszabása,

Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) b) pont szerinti Szerződés teljesítése

C oszlop b)-d) pontok szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

jelszó nélküli kifizetés maximális összege

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

regisztráció dátuma

Érdeklődési kör megismerése,

Applikáció testreszabása,

Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

regisztráció csatornája

Érdeklődési kör megismerése,

Applikáció testreszabása,

Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Közösségi média hálózatból történő regisztráció ténye

Érdeklődési kör megismerése,

Applikáció testreszabása,

Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Android mobileszközök esetén:

A

B

C

D

E

Érintett

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártya profil adatok (kártya azonosító, kártya státusz, kártyaadatok)

 

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Kártya tranzakciós adatok (kártya azonosító, tranzakció időbélyege, azonosítója, logja)

 

Felhasználó azonosítása,

bizonyíthatóság,

igény- és jogérvényesítés,

érdeklődési kör megismerése,

applikáció testreszabása,

reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

C oszlop d) – f) pontok szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Környezeti adatok (szélességi, hosszúsági fok – lokáció, wallett állapot, távoli url)

érdeklődési kör megismerése,

applikáció testreszabása,

reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikációból való kijelentkezésig

Mobil kulcsok (mobil kulcsszett azonosító, típus, érték, kártya azonosító)

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

Tranzakció igazolás státusz adatok (token egyedi hivatkozás, időbélyeg)

Szerződés teljesítése,

bizonyíthatóság,

igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikációból való kijelentkezésig

Token egyedi referencia lista (token egyedi referencia, kártya azonosító)

Szerződés teljesítése,

bizonyíthatóság,

igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikációból való kijelentkezésig

A bejelentkezéshez használt e-mail cím

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

A bejelentkezés típusa (e-mail, Google+ vagy Facebook fiók)

Felhasználó azonosítása,

érdeklődési kör megismerése,

applikáció testreszabása,

reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

C oszlop b) - d) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikációból való kijelentkezésig

A felhasználói jelszó kétszer hashelt változata a gyengébb azonosítást megkövetelő feladatokhoz (pl. újrabejelentkezés)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

A felhasználói jelszó hashelt, ujjlenyomattal titkosított változata

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Sikeres tranzakciók száma

Szerződés teljesítése,

bizonyíthatóság,

igény- és jogérvényesítés,

érdeklődési kör megismerése,

applikáció testreszabása,

reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

C oszlop d) – f) pontok szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

EP kártya feltöltés esetén az utoljára használt EP kártya száma mentődik

Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása,

felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Pénzküldési funkcióban az utoljára használt bankkártyaszám mentődik

Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása,

felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Utolsó bejelentkezéshez használt e-mail cím mentődik

Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása,

felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Ügyfél API szintje

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Üzenetközpont, utoljára mutatott üzenet és időbélyege

Szerződés teljesítése,

bizonyíthatóság,

igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikáció törléséig

Taxirendelési dialógus adatai

Szerződés teljesítése,

bizonyíthatóság,

igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikációból való kijelentkezésig

Parkolás GPS ellenőrzés dialógus adatai

Szerződés teljesítése,

bizonyíthatóság,

igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikációból való kijelentkezésig

Wallet PIN

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Wallet app fizetési azonosító

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

a Walletben kártya azonosító digitalizáltsága

Felhasználó azonosítása,

szerződés teljesítése,

bizonyíthatóság,

igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) és b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

C oszlop c) és d) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikáció törléséig

Nem lezárt telefon időbélyeg

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

Mobilfizetés EULA által blokkolt

Szerződés teljesítése,

bizonyíthatóság,

igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikáció törléséig

Biztonságos keyguard

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Keyguard megváltozott

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Nem a Simple az alapértelmezett fizetési applikáció

érdeklődési kör megismerése,

applikáció testreszabása,

reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Beállítások az applikációban (nyelv, hírlevél feliratkozás, ujjlenyomatot használ-e, értesítések, összekapcsolódik-e a Facebookkal, parkolási értesítések, taxi értesítések, mozi értesítések)

érdeklődési kör megismerése,

applikáció testreszabása,

reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

utolsó jelszómódosítás dátuma

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

utolsó bejelentkezés dátuma

Biztonság biztosítása,

érdeklődési kör megismerése,

applikáció testreszabása,

reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont Szerződés teljesítése

C oszlop b) – d) pontok szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Jelszó nélküli kifizetés maximális összege

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

regisztráció dátuma

Érdeklődési kör megismerése,

applikáció testreszabása,

reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

regisztráció csatornája

Érdeklődési kör megismerése,

applikáció testreszabása,

reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Közösségi média hálózatból történő regisztráció ténye

Érdeklődési kör megismerése,

applikáció testreszabása,

reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Profilalkotás – milyen célra profilozunk és milyen hatással lehet ez Rád?

A fent felsorolt adatokat összekapcsoljuk a Simple Applikációban történő regisztrációd és egyéb szolgáltatások igénybe vétele során általad megadott és általunk rólad gyűjtött más adatokkal, továbbá az általunk üzemeltetett más honlapokon, így a www.simple.hu, www.simplepay.hu, www.simplepartner.hu, www.mozizunk.hu, www.mozi-filmek.hu, www.simplejatekok.hu, www.nyerjamatricaddal.hu, www.penzugyekonline.hu honlapokon általad megadott és rólad automatikusan gyűjtött adatokkal, és hozzád rendeljük. Az így megkapott adathalmazt arra használjuk, hogy a Simple Applikációt hatékonyabbá tegyük, testreszabjuk, preferenciáidat megismerjük, és ez alapján automatizált eszközökkel és automatizált elemzést követően személyre szóló ajánlatokat, reklámokat jelenítsünk meg számodra, ezen adatokat új termékek, szolgáltatások kifejlesztéséhez anonim módon felhasználjuk, és ezeket az adatokat anonim módon statisztikai célra is felhasználjuk.

Ezen cél elérésére használjuk a Facebook Custom Audiences, Facebook Pixel, Google Analytics szolgáltatásokat. A Facebook Custom Audience szolgáltatás keretében e-mail címed, telefon azonosítód feltöltjük a fenti célból a Facebook rendszerébe, míg a Facebook Pixel és Google Analytics esetében az általuk Rólad gyűjtött adatokat használjuk és azokat esetenként összekapcsoljuk az általunk Rólad gyűjtött adatokkal. A Facebook-nak és a Google-nek általunk továbbított adatok, valamint a tőlük általunk kapott adatok tekintetében a Simple minősül adatkezelőnek, míg a Google és a Facebook az adatkezelő az általuk gyűjtött adatok tekintetében. A Facebook és a Google a Simple adatfeldolgozója a Simple által a felhasználókról gyűjtött és a Facebooknak, Google-nek átadott anyagok tekintetében.

 

A Facebook Pixel és Google Analytics szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét a Facebook és a Google fiókodban szabályozhatod és állíthatod be, valamint a Facebook és Google cookiek által történő adatgyűjtést a Simple Applikációban és a Simple Honlapon te magad engedélyezheted.

Az adataid profilozásának megtiltása, egyes adatkörök, cookiek, értesítések letiltása ronthatja a felhasználói élményt, kényelmetlenebbé teheti az applikáció használatát, valamint megakadályozhatja, hogy testreszabott ajánlatokat, például egyedi kuponokat, árkedvezményeket kapj tőlünk az applikációban elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

a)      Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.

b)      Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.

c)      Hirdetés: a Szolgáltató cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a Honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a Honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató megjelenítette-e a Honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Szolgáltató olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a Honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.

d)      Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

a)      analitika, követő cookie-k;

b)      munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;

c)      állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasznákló böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComScore is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

A felhasználók a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https:\\www.aboutads.info/choices és https://www.youronlinechoices.eu.

2                    Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

Az adatkezelő

Az 1.2.3 – 1.2.6. pontban meghatározott adatokon kívüli adataid adatkezelője a Simple, azaz az OTP Mobil Szolgáltató Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám:      01-09-174466

           Adószám:       24386106-2-43

           Székhely:       1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. RiverPark irodaház, K30 VII. emelet

          Postacím:       1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

       Képviselője:       Benyó Péter ügyvezető (elérhetőségei: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. RiverPark irodaház, K30 VII. emelet; ugyfelszolgalat@simple.hu)

        E-mail cím:       ugyfelszolgalat@simple.hu

     Telefonszám:       06   1 3666 611

                                 06 70 3666 611

                                 06 30 3666 611

                                 06 20 3666 611

A Simple részéről adataidhoz a Simple munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Adatfeldolgozók

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, és részükre a lenti célokhoz szükséges adataid továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozás célja

OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; Cégjegyzékszám: 01-10-041585;   Adószám: 10537914-4-44)

banki online bankkártyás fizetési szolgáltatás biztosítása a Simple Rendszerben, bankkártya authorizáció

IT infrastruktúra biztosítása a Simple részére

a Simple ügyfélszolgálat üzemeltetése

Microsoft Corporation (USA - One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052)

Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtója

Mastercard Europe SA, cégjegyzékszám: RPR 0448038446, székhely: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium

az online bankkártyás fizetés lebonyolítása

Visa Europe Services LLC, bejegyezve az USA-ban  Delaware államban, eljár a londoni fióktelepe útján (fióktelep száma: BR007632; székhelye: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, adószáma: GB 840 111 776)

az online bankkártyás fizetés lebonyolítása

American Express Services Europe Limited, székhelye: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Egyesült Királyság, cégjegyzékszáma: 1833139, nyilvántartó hatósága: Companies House.

az online bankkártyás fizetés lebonyolítása

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, székhely: Georgia

675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, Georgia 30308

hírlevelek kiküldése, hírlevél adatbázisban e-mail címek tárolása

SendGrid, Inc. (1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202, USA)

hírlevelek kiküldése, hírlevél adatbázisban e-mail címek tárolása

Wyze PFM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Brassó út 144. 1. em. 6.;cégjegyzékszáma: 01-09-291453; adószáma: 25829237-2-43)

SimpleBill szolgáltatás informatikai hátterének üzemeltetése, karbantartása, hibaelhárítása, továbbfejlesztése

Aggreg8 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6721 Szeged, Zárda u 8.; cégjegyzékszáma: 06-09-023518, adószáma: 25930423-2-06)

SimpleBill szolgáltatás szoftveres hátterének fejlesztése, továbbfejlesztése

KBOSS.hu Kft., (Számlázz.hu, 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41)

Interticket jegy vásárlása esetén elektronikus számla kiállítási szolgáltatás

 N-Ware Kft. (Billzone.eu, 1139 Budapest, Gömb utca 26., Cg.: 01 09 921789   adószám: 14825679-2-41)

elektronikus számla kiállítási és küldési szolgáltatás

Facebook, Inc. (USA)

Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

GOOGLE LLC (USA - Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043)

Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai, a Facebook, Inc., a The Rocket Science Group LLC (Mailchimp), a SendGrid, Inc. és a Microsoft Corporation szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

3                    Ki a Simple adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

Weiner János

Elérhetőségei:

a)      Simple székhelyén (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)

b)      e-mail címe: weiner.janos@otpmobil.com

c)      postacíme: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

4                   Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

Személyes adataid a fenti adatfeldolgozókon kívül az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződés alapján:

Adattovábbítás címzettje

Továbbított adatok kategóriája

I.T.   Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest Váci út 22- 24. 1. em.; cégjegyzékszáma: 01- 09- 663 792)

A Cinema City kártyában mozijegyet vásárló felhasználók e-mail címe, neve, felhasználói ügyfélazonosítója, a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1027 Budapest, Kapás utca 6-12. Cg.: 01 10 047569; adószám: 24151667-2-4)

Parkolójegy és autópálya e-matrica vásárlás esetén a következő adatok kerülnek továbbításra: gépjármű rendszáma, országjelzése, parkolás helye, gépjármű típusa, megvásárolt matrica adatai (típus, érvényességi idő)

Interticket Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41)

Jegyvásárlás esetén a megvásárolt jegy adatai, ára, a vásárló Felhasználó e-mail címe

EURÓ Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 3. em. 310.; Cg.: 01 09 075576; adószám: 10526141-2-41; pizza.hu)

Ételfutár szolgáltatás igénybe vétele esetén továbbított adatok: név, e-mail cím, szállítási cím, számlázási név és cím

Jegymester Kft. (www.jegy.hu; 1065 Budapest, Bajcsy-Zs út 31.; Cg.: 01 09 369537; adószám: 12033791-2-42)

Jegy szolgáltatásban történő Belépőjegy vásárlás esetén továbbított adatok: név, e-mail cím

Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.; Cg.: 01 10 044841; adószám: 12921360-2-42)

Bookline kártyában történő vásárlás esetén továbbított adatok: Bookline ID, e-mail cím, szállítási cím, számlázási név és cím

Főtaxi Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 15.; Cg.: 01 10 042322; adószám: 10873498-2-42)

Taxi rendelés esetén továbbított adatok: név, telefonszám, lokáció - ahova a taxit hívja a Felhasználó

Budapest Film Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. félemelet; Cg.: 01 10 042453; adószám: 10906110-2-41)

Mozi kártya alatti mozijegy vásárlás esetén továbbított adatok: a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

L-Coffee Kft. (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.; Cg. 01-09-959271; adószám: 23305416-2-42 – Costa Coffee)

Hűségkártya alatti Costa Coffee törzsvásárlói kártya rögzítés, regisztráció és aktiválás esetén továbbított adatok: üzlet azonosító, kártyaszám, e-mail cím, vezeték- és keresztnév, születési dátum, irányítószám, hűségpontok száma

Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.

5                    Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

a)      Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.

b)      Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.

c)      Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.

d)      Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e)      Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

Az adathordozhatósági kérelem az alábbi linken tekinthető meg, és tölthető le: OTP_Mobil_Kft_adathordozhatosagi_kerelem_form.pdf

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

f)       Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

g)      Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap:                  http://naih.hu
Postacím:               1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail:                    ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám:         +36 (1) 391-1400
A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a Simple-lel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

h)      Tiltakozási jog:

-          Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

-          A profillkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhatsz.

Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.

6                    Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

6.1               Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.  Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az adatbiztonsági előírásoknak a PCI DSS tanúsítványnak való megfeleléssel teszünk eleget, amely a legszigorúbb banki rendszerekre vonatkozó szabályok alkalmazását jelenti az általunk kezelt adatok tekintetében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

6.2              Adatbiztonság a kommunikációban

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a Kulcs Kezelés szabályzatban foglaltaknak megfelelően járunk el. A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmazunk. Az alkalmazások tekintetében a jelszavak, a jogosultságok és a biztonsággal kapcsolatos más paraméterek, adatok csak titkosítva továbbíthatók. A hálózaton alkalmazzuk a végpont-végpont szintű jogosultság ellenőrzés, az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása védelmi funkciókat.

Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.

Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

6.3              Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során

A Simple Applikáció fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során folyamatosan biztosítunk.

A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, teszt és éles adatokat, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizáljuk.

A programozás során betartjuk a biztonságos kódolás alapvető követelményeit, platforn- és programnyelv függő technikákat alkalmazunk a jellemző sérülékenységek kiküszöbölésére, követjük a legújabb iparági ajánlásokat a kódok átvizsgálására (például OWASP Top 10 Guide, SANS CWE Top 25, CERT Secure Coding).

Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, fejlesztőinket rendszeresen oktatjuk az adatbiztonsági követelményekkel kapcsolatban, valamint programozási technikákat standardizálását alkalmazzuk a tipikus hibák elkerülésére.

Az elkészült kódok ellenőrzését a biztonságos kódolás alapelvei szerint elvégezzük és változáskövetéssel biztosítjuk a megfelelő dokumentálást.

6.4             Adatbiztonság az iratkezelés során

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Rélszletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

6.5              Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

A mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben, minimum 30 perces tűzállóságú tárolószekrényben tároljuk.

7                    Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

8                   Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.simple.hu weboldalon és az applikációban is értesítünk a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.