ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

a Simple Rendszer használatára vonatkozóan

 

2024. április 26.

 

 

PREAMBULUM

 

1.         A Simple Rendszer a szolgáltatások megvásárlásának és igénybevételének új élményét nyújtja a digitális eszközök és mobil fizetési megoldások adta lehetőségek innovatív integrálásával oly módon, hogy a beépített szolgáltatásokat egy integrált applikációban biztosítja a felhasználók számára.

 

2.         A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) határozza meg a Simple Rendszer használatának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

 

ÁLTALÁNOS ADATOK

 

3.         A Simple Rendszer üzemeltetője és a Simple szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

 

4.         Az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvános cégadatai:

 

Székhely:

Üzleti tevékenység helye:

Postai címe:

Cg.:

Nyilvántartja:

Adószám:

Képviseli:

 

Bankszámlaszám:

Telefonszám:

Fax száma:

E-mail címe:

Főtevékenység:

1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.

1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.

1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.

01-09-174466

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

24386106-2-44

Benyó Péter ügyvezető önállóan, elérhetőségei a Szolgáltató elérhetőségein

11794008-20543226-00000000 OTP Bank Nyrt.

+36 1 776-6901

+36 1 776 6902

ugyfelszolgalat@simple.hu

Egyéb információ technológiai szolgáltatás

 

FOGALMAK

 

5.         Simple Rendszer: mobileszközökre kifejlesztett, mobileszközökön működő mobil applikációk útján üzemelő, mobilvásárlást lehetővé tevő olyan információtechnológiai (IT) rendszer, amely a szolgáltatások megvásárlásának és igénybevételének új élményét nyújtja a digitális eszközök és mobil fizetési megoldások adta lehetőségek innovatív integrálásával oly módon, hogy a beépített szolgáltatásokat egy integrált rendszerben biztosítja a Felhasználók számára. Ide sorolandók továbbá az ezen rendszer honlapján, a www.simple.hu-n elérhető rendszerek és az e rendszerekhez kapcsolódó kényelmi funkciók, illetve szolgáltatások is. A Simple Rendszer részét képezi a Simple by OTP Applikáció, amely a Simple Rendszer újgenerációs mobilalkalmazása. A Simple Rendszer részét képezi a Simple Classic Applikáció, amely a Simple Rendszer első, régi mobilalkalmazása, amelyet a Simple by OTP Applikáció vált fel a Szolgáltató által Hirdetményben meghatározott időpontban. Ahol a jelen ÁFF Simple Rendszert, illetve Simple Applikációt/Alkalmazást említ, az alatt mind a Simple Classic Applikációt, mind pedig a Simple by OTP Applikációt is érteni kell.

 

6.         Felhasználó: a Simple Rendszerbe regisztrált természetes személy, aki magára nézve kötelezőnek fogadta el az ÁFF-et.

 

7.         Szolgáltató vagy Simple: az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a Simple Rendszer tulajdonosa, üzemeltetője.

 

8.         Üzleti partner: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb entitás, amellyel a Szolgáltató szerződést kötött, és amelynek terméke vagy szolgáltatása a Simple Rendszerben elérhető, megvásárolható, fogyasztható, igénybe vehető a Felhasználók által, és/vagy amely elfogadja a Simple Rendszer által a Felhasználónak adott azonosítókat, illetve az  előnyöket, javakat a Felhasználónak biztosítja, és/vagy amelynek tartalmát a Szolgáltató megjeleníti, de a Szolgáltató nem minősül a viszonteladójának.

 

9.         Mobilfizetés: Minden olyan fizetési mód, amelyet a Szolgáltató annak érdekében bocsát rendelkezésre, hogy a felhasználó az általa választott szolgáltatás ellenértékét ki tudja fizetni (például Simple Kártya Keretből vagy Virtual Point of Sale (VPOS) útján történő fizetés).

 

10.      Szolgáltatás: Az Üzleti Partner által nyújtott termék és szolgáltatás, amely a Simple Rendszerben elérhető a Felhasználók számára.

 

11.      Mobileszköz: mobiltelefon, okostelefon, tablet, phablet és egyéb mobilkommunikációra, mobil adatforgalomra képes műszaki készülék.

 

12.      Honlap: a www.simple.hu, és a www.simplejatekok.hu URL cím alatt elérhető tartalom.

 

13.      Rendezvény: azon kulturális, szabadidős, szórakoztató, sport, zenei vagy egyéb esemény, mozielőadás, program, amelyre a Szolgáltató Belépőjegyet árusít a Felhasználóknak.

 

14.   Belépőjegy: a Rendezvényekre szóló, a Rendezvényekre való belépésre és részvételre jogosító jegy.

 

15. Rendezvényszervező: Olyan harmadik személy, amely gondoskodik a Rendezvények szervezéséről, megtartásáról.

 

16.      KEEÉ Törvény: az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló  2020. évi CXLV. törvény.

 

17.      KEEÉ Kormányrendelet: az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló  törvény végrehajtásáról szóló 667/2020 (XII. 28.) Kormányrendelet.

 

18.      Egységes elektronikus értékesítésű szolgáltatás: a KEEÉ Törvény 1. § a)-d) pontja szerinti szolgáltatások, amelyek közül jelen ÁFF hatálya a KEEÉ Törvény 1. § a) pontja szerinti közúti közlekedésről szóló törvény szerinti várakozási (parkolási) közszolgáltatásra, az 1. § b) pontja szerinti útdíj ellenében viszonylati jeggyel igénybe vehető országos közút közlekedési célú rendelkezésre bocsátására (a továbbiakban: Autópálya díj, E-matrica) és az 1. § d) pontja szerinti, az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló szolgáltató által, közszolgáltatásként nyújtott helyi közúti, helyközi (távolsági) közúti, vízi, helyi, elővárosi és országos vasúti, valamint egyéb vasúti személyszállítási szolgáltatásra terjed ki. Az E-matrica értékesítési szolgáltatás keretében a Szolgáltató a külön Hirdetményben megjelölt típusú E-matricákat értékesíti.

 

         A személyszállítási szolgáltatás keretében a Szolgáltató a jelen ÁFF Hirdetményében meghatározott Közlekedési mobiljegyeket értékesíti.

 

         Közlekedési mobiljegy a KEEÉ Törvény 1. § d) pontja szerinti személyszállítási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges elektronikus közlekedési jegy, a Szolgáltató által értékesített Közlekedési mobiljegyek típusait mindenkor a Hirdetmény tartalmazza.

 

19.      NMF Zrt.: A KEEÉ Törvény 9. § (2) bekezdése szerinti nemzeti mobil fizetési szervezetként megjelölt Nemzeti Mobil Fizetési Zrt.

 

20.      EEÉR: A KEEÉ Törvény 2. § 1. pontjában meghatározott egységes elektronikus értékesítési rendszer.

 

21.      Terület: azon területek, amelyeken a Szolgáltató a parkolójegy vásárlási Szolgáltatást nyújtja.

 

22.      Díjtáblázat: a Szolgáltató által a parkolójegy és autópálya matrica vásárlás szolgáltatás igénybevétele esetén felszámítható díjakat, költségeket tartalmazza, amelyet a Szolgáltató a Honlapon tesz közzé időről időre Hirdetmény formájában.

 

23.      Wallet: a Szolgáltató által üzemeltetett, a Simple Rendszerben igénybe vehető elektronikus pénztárca szolgáltatás.

 

24.      NFC-fizetés: Near Field Communications, kis hatótávolságú, kétirányú kommunikációt biztosító technológiai szabvány alkalmazásával lebonyolított fizetési művelet.

 

25.      Kártyadigitalizáció: a Felhasználó birtokában lévő, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, Paypass-kompatibilis MasterCard és Visa bankkártyának a Wallet általi, érintés nélküli fizetésre való alkalmassá tétele a Szolgáltató által.

 

26.      Simple Kártya: az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott virtuális bankkártya, amelyet a Felhasználó egy rendelkezésre álló Keretnek a VPOS útján történő feltöltésével lát el fizetésre alkalmas fedezettel, és amelyet Felhasználó azon esetben vehet igénybe, ha bankkártyája nem alkalmas Kártyadigitalizációra.

 

27.      Csekkbefizetés: A Magyar Posta Zrt.-vel (székhelye 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszáma 01-10-042463, adószáma 10901232-2-44) kötött szerződés alapján a Szolgáltató által a Simple Rendszerbe beépített azon szolgáltatás, amely használatával lehetséges a postai csekkek, azaz a készpénzátutalási megbízások és postai számlabefizetési megbízások Postai kód, azaz QR-kód beolvasása útján történő kiegyenlítése a Simple Rendszerben.

 

28.      Csekk: készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) és postai számlabefizetési megbízás (fehér csekk), amelynek részletes feltételeiről a Magyar Posta készpénzátutalási megbízás szolgáltatás igénybevételéről és a postai számlabefizetési szolgáltatás igénybevételéről szóló általános szerződési feltételei rendelkeznek.

 

29.      Postai kód: a Csekken szereplő, a Magyar Posta Zrt. által meghatározott feltételeknek megfelelő, a Csekk befizetés adatait tartalmazó titkosított, kétdimenziós vonalkód, ún. QR-kód.

 

30.      Posta ÁSZF: a Magyar Posta Zrt. által kibocsátott, a Csekkbefizetésre vonatkozó, készpénzátutalási megbízás és postai számlabefizetési megbízás más szolgáltató által üzemeltetett, Postai kód (QR-kód) olvasására kialakított informatikai alkalmazáson keresztül kezdeményezett fizetési szolgáltatásról szóló általános szerződési feltételek, amely az alábbi internetes helyen érhető el: https://www.posta.hu

 

31.      SimplePay szolgáltatás: A Szolgáltató által online értékesítést végző kereskedők részére nyújtott, online fizetést lehetővé tevő és elősegítő szolgáltatás.

 

32.      SimpleBusiness szolgáltatás: a Szolgáltató által fizikai bolti értékesítést végző kereskedők részére nyújtott, elektronikus fizetést lehetővé tevő szolgáltatás.

 

33.      Hirdetmény: a Szolgáltató által a www.simple.hu Honlapon a Hirdetmények menüpont alatt (https://simple.hu/hirdetmenyek/) közzétett tájékoztatások, amelyek aktuális, hatályos verziója és korábbi verziói is elérhetők itt magyar és angol nyelven.

 

34.        Fizetési kérelem: a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017 (XII. 14.) rendelete 2. § (1) bekezdés 5. pontja alapján a kereskedő mint kedvezményezett által a fizető félnek (Felhasználónak) címzett fizetés kezdeményezésére vonatkozó, az azonnali átutalást feldolgozó fizetési rendszerben szabványosított üzenet, amely legalább az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges valamennyi adatot tartalmazza.

 

A SIMPLE RENDSZERBEN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

35.      A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Simple Rendszerben elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Simple Rendszerben új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Honlapján tájékoztatja a Felhasználókat. A Simple Rendszerben és Applikációban megszervezett, és abban elérhető sorsolások, nyereményjátékok és a nyeremények (együttesen: Promóció) lebonyolításáért kizárólag az OTP Mobil Szolgáltató Kft. felelős. Az Apple nem szponzora a Promócióknak, és semmilyen módon nem felelős a Promóciók lebonyolításáért.

 

36.      Az Üzleti partnerek a Szolgáltatásaik nyújtásának feltételeit, üzletpolitikai előírásait saját általános szerződési feltételeik, illetve saját maguk által kialakított feltételek és szabályok alapján nyújtják. A Felhasználó jelen ÁFF elfogadásával automatikusan magára nézve kötelezőnek ismeri el az Üzleti Partnerek Szolgáltatásai nyújtására vonatkozó szerződési feltételeket is.

 

37.      A Simple Rendszer iOS és Android operációs rendszeren futó verziójában jelenleg az alábbi Szolgáltatások érhetők el:

 

a)       QR gyorsfizetés (SimplePay online fizetési felület gyorsfizetési módjainak a Simple Applikációba integrált eszközei)

b)       Jegy: színház- és koncertjegyek, mozijegyek vásárlása

c)       Falatozz.hu: ételrendelés

d)       Party

e)       Parkolás és eMatrica: parkolójegy és autópálya matrica vásárlás.

f)        Taxi: taxirendelési szolgáltatás

g)       Hűségkártya szolgáltatás

h)       Kupon

i)        Bookline

j)        Csekkbefizetés

k)       Közlekedési mobiljegy vásárlás

l)        Biztosítás: Készülékbiztosítás, Autómentés biztosítás és Bringás biztosítás

m)     Pénzküldés támogatása

n)       OTP Egészségpénztári kártya egyenleg lekérdezés és feltöltés

o)       OTP SZÉP kártya egyenleg-lekérdezés

p)       NFC fizetés Android eszközön

q)       Egyéb mozijegy vásárlás

r)        Partnerkereső

 

A Simple by OTP Applikációra vonatkozó rendelkezések

 

38.      A Szolgáltató elérhetővé teszi a Simple Rendszer Android és iOS operációs rendszeren futó verziójának új mobilapplikációját az alkalmazásáruházakban (a továbbiakban: Simple by OTP Applikáció). A Szolgáltató a kétféle operációs rendszeren futó Simple by OTP Applikációt eltérő időpontokban teszi elérhetővé a Google Play és az App Store alkalmazásáruházakban.

 

39.      A Simple by OTP Applikáció Android és iOS verzióján ugyanazon szolgáltatások lesznek elérhetők. A Simple by OTP Applikáció a meglévő Simple Classic Applikációval párhuzamosan fog működni és lesz elérhető mindaddig, amíg a Szolgáltató a régi Simple Classic Applikáció megszüntetéséről és elérhetővé tételének megszüntetéséről nem dönt, amelyet Hirdetményben közöl a Felhasználókkal. A Simple by OTP Applikáció a meglévő Simple Classic Applikációval párhuzamosan is használható, ugyanazon mobileszközre mind a meglévő, mind a Simple by OTP Applikáció telepíthető és használható párhuzamosan. Az iOS operációs rendszerű mobilkészülékeken a Szolgáltató 2024. március 29-én megszünteti a Simple Classic Applikációt, ahhoz sem hozzáférni, sem letölteni azt nem lehet ezen időponttól kezdődően. Az Android rendszerű mobilkészülékeken a Simple Classic Applikáció a Szolgáltató által Hirdetményben meghatározott időpontig elérhető és használható marad.

 

40.      A Simple by OTP Mobil Applikációba a Felhasználó a meglévő Simple Classic Applikációhoz tartozó fiókjával és annak bejelentkezési adataival tud belépni. Új Felhasználó a Simple by OTP Applikációba az ezen applikációba történő regisztrációval tud bejelentkezni.

 

41.      A Simple by OTP Applikáció annak indulásakor magyar nyelven érhető csak el.

 

42.      A Simple by OTP Applikációban a Szolgáltató saját döntése alapján és saját belátása szerint fokozatosan, lépésekben kapcsolja be a meglévő Simple Classic Applikációban elérhető funkciókat és szolgáltatásokat, folyamatosan bővítve a Simple by OTP Applikációban elérhető funkciók és szolgáltatások körét. A Szolgáltató a Honlapon közzétett hirdetményben közli a Felhasználókkal, hogy a Simple by OTP Applikációban aktuálisan mely Szolgáltatások és funkciók érhetők el. A Szolgáltató ezt a hirdetményt az újabb Szolgáltatások és funkciók bekapcsolásával frissíti.

 

A Simple Classic Applikációra vonatkozó rendelkezések

 

43.      A Simple Rendszer Simple Classic Applikációját a Szolgáltató fokozatosan kivezeti, a Simple Classic Applikáció egyes szolgáltatásait, funkcióit fokozatosan, ütemezetten lekapcsolja. A Szolgáltató Hirdetményben tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy a Simple Classic Applikáció mely funkciói, szolgáltatásai és mikor kerülnek lekapcsolásra. A Szolgáltató ezen kivezetési lépésekről folyamatosan tájékoztatja a Felhasználókat a Hirdetmények frissítésével a Honlapján. A Simple by OTP Applikáció a Szolgáltató által közzétett Hirdetményben meghatározott időpontban teljes egészében felváltja a Simple Classic Applikációt. A Szolgáltató szintén Hirdetményben tájékoztatja a Felhasználókat a Simple Classic Applikáció teljes megszüntetésének időpontjáról.

 

A FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

 

44.      A Felhasználók többféleképpen is regisztrálhatnak a Simple Rendszerbe:

 

a)     a Honlapon a „Regisztrálok” gombra klikkelve e-mail címük és egy jelszó megadásával;

b)    a Felhasználó Facebook azonosítójával (a www.facebook.com oldalhoz megadott nevével és e-mail címével);

c)     a Felhasználó Google+ szolgáltatásban használt azonosítójával (e-mail cím és név megadásával).

d)    A Felhasználó Apple szolgáltatásban használt azonosítójával (Apple login, Apple-ben használt e-mail cím megadásával), ha a Felhasználó legalább iOS 13.0 operációs rendszerrel rendelkező mobilkészüléket használ.

e)     A Regisztráció során a Felhasználók opcionálisan megadhatják az alábbi adataikat is:

-          Telefonszám

-          Név

-          Születési név

-             Születési idő

-             Számlázási adatok: számlázási név, cím, adószám (jogi személy esetén).

 

         Felhasználó a Simple Rendszer használata során, illetve az egyes igénybe vett szolgáltatások kapcsán több, különböző e-mail címet is megadhat; a megadott e-mail címeket a Simple Rendszer az azokhoz tartozó Felhasználó alapján összepontozza.

 

45.      A Simple Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataiban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

 

46.      A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

 

47.      A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Simple Regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

 

48.      Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁFF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Simple Rendszer használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani.

 

49.      A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a Szolgáltató reprodukálja, illetve módosítja azt.

 

50.      Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 16. életévét még nem töltötte be, a Simple Rendszerben nem regisztrálhat, azt nem használhatja. A Felhasználó a regisztráció során köteles az életkorát igazoló kérdésre a valós választ megadni. Bármilyen életkorra vonatkozó valótlan adatmegadás esetén a Szolgáltató a Felhasználó Simple regisztrációját és Simple fiókját jogosult törölni.

 

51.      A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Simple Rendszer regisztrációjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

 

52.      Felhasználó a regisztrációt a Simple applikáció Mobileszközére történő letöltését és telepítését követően teheti meg. Amennyiben a Simple Rendszer Mobileszközön történő működéséhez a Simple applikáción kívüli egyéb programok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

 

Felhasználó a Simple Rendszerbe történő regisztrációját a simple.hu honlapon, a Simple Applikáció Mobileszközre történő letöltése és telepítése nélkül is megteheti.

 

A Felhasználói regisztráció törlése

 

53.      A Felhasználó Simple regisztrációja (profilja) törlését kezdeményezheti közvetlenül a Simple Alkalmazás Profil adataim menüpontjában a Simple fiók törlése néven. Erre kattintással a Felhasználó tájékoztatást kap a Simple Alkalmazásban arról, hogy milyen, aktív megvásárolt termékei, szolgáltatásai érhetők el a Felhasználónak a Simple fiókjához kapcsolódóan, és melyeket fog véglegesen elveszíteni a Felhasználó Simple fiókja törlése esetén. Ezen tájékoztatást követően a Simple Rendszer kéri a Felhasználót törlési szándékának megerősítésére.

 

54.      A Simple fiók törlésének megerősítéséhez a Felhasználó a Simple jelszavát köteles megadni. A törlés megerősítése esetén a Felhasználó Simple fiókja (profilja) először automatikusan felfüggesztésre kerül, majd a Simple ügyfélszolgálata törli a Simple fiókot véglegesen, amelyről a Felhasználó e-mail tájékoztatást kap. A törlést a Szolgáltató 5 munkanapon belül teljesíti. A Simple regisztráció (profil, fiók) törlése a Felhasználó adatainak anonimizálásával valósul meg, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztató alapján a Simple fiók törlése ellenére megőriz.

 

55.      A Simple fiók (regisztráció, profil) törlésének következményei:

 

a)       A Felhasználó nem tud többé felhasználónevével és jelszavával belépni a Simple Rendszerbe, beleértve a simple.hu honlapot, a SimplePay felületet és a Simple Alkalmazást.

b)       A Felhasználó Simle Rendszerben korábban rögzített bankkártyái törlésre kerülnek.

c)       A Felhasználó Simple kártyáján a törlés időpontjában található egyenleget a Felhasználó nem tudja visszatölteni és feltölteni sem. Felhívjuk a Felhasználókat, hogy a Simple fiókjuk törlésének kezdeményezése előtt váltsa vissza Simple kártya egyenlegét. Ha a Felhasználó ezt nem teszi meg, a Simple ügyfélszolgálat a Simple fiók tényleges törlése előtt a Felhasználóval felveszi a kapcsolatot.

d)       A Felhasználó Simple Alkalmazásban mentett csekkjei nem érhetők el többé.

e)       A Felhasználó Simple Alkalmazásban mentett Hűségkártyái, SuperShop kártyája nem érhető el többé, törlésre kerülnek.

f)        A Felhasználó által a Bookline-ban a Simple fiók törlés kezdeményezése előtt megrendelt termékeket a Simple fiók ügyfélszolgálat általi törlésétől függetlenül a Bookline kiszállítja.

g)       A Felhasználó által a Simple Alkalmazásban vagy a Simple Rendszerben a Simple fiókkal megvásárolt belépőjegyek, autópálya-matricák, biztosítások a Simple Rendszerben és Alkalmazásban nem lesznek többé elérhetők, azokat a Felhasználó a Simple fiókban nem tudja később sem visszaállítani új Simple regisztráció esetén sem, azonban továbbra is érvényesek és használhatók maradnak a Simple fiókon kívül:

-          A belépőjegyek a vásárláskor küldött pdf formátumban használhatók;

-          Az autópálya-matricák vásárláskor regisztrálásra kerültek a Nemzeti Útdíjfizetési Rendszerben és kiküldésre kerültek e-mail bizonylatban, így érvényességük ezzel igazolható;

-          A Simple Alkalmazásban kötött biztosítások a biztosítási szerződés lejártáig érvényesek és hatályosak maradnak, a Felhasználónak e-mailben is megküldésre került a biztosítási szerződés. A Készülékbiztosítás esetén, amennyiben a Simple fiók Simple ügyfélszolgálat által történő törlésének időpontjában a Készülékbiztosítás még a 15 napos elbírálási időszakban van és még nem került elbírálásra, a Készülékbiztosításra benyújtott csatlakozási kérelem a Simple fiók törlésének időpontjában törlésre kerül, a Készülékbiztosításra vonatkozó szerződés nem jön létre.

 

h)       A Felhasználó által a Simple Alkalmazásban megszerzett kuponok nem lesznek többé elérhetők és beválthatók.

i)        Az NFC fizetési szolgáltatást a Felhasználó nem tudja igénybe venni.

j)        A Felhasználó által a Simple Alkalmazásban vásárolt közlekedési mobiljegyet, bérletet a Felhasználó nem tudja többé érvényesíteni, a Felhasználó azonban a törlés kezdeményezését követően ezen még nem érvényesített közlekedési mobiljegyeit vissza tudja váltani. A már érvényesített közlekedési mobiljegy nem váltható vissza ebben az esetben sem. Ha a Felhasználó nem váltja vissza a megvásárolt, de még nem érvényesített közlekedési mobiljegyét, akkor a Simple fiókja Simple ügyfélszolgálat által történő törlésének időpontjában ezek elvesznek, a Simple bármilyen fizetési kötelezettsége nélkül.

k)       A Simple profil törlésének kezdeményezése a Simple Alkalmazásban nem állítja le a futó parkolásokat, azokat a Felhasználó köteles leállítani, ennek hiányában azok az adott parkolási zóna záró időpontjáig futnak. A Simple fiók ügyfélszolgálat általi törlésekor aktuálisan futó parkolás a Simple fiók ügyfélszolgálat által megtörtént törlésének időpontjában leáll, a Felhasználó a törlésről megtörténtéről szóló e-mail részére történt megküldésétől kezdve más módon köteles gondoskodni a parkolási díj megfizetéséről. A Simple a parkolás Simple fiók törléséből eredően a Felhasználót ért parkolási bírságért és egyéb kárért a felelősségét kifejezetten kizárja. A fentiek az előjegyzett parkolásra is alkalmazandók.

 

Bejelentkezési értesítés és kétfaktoros azonosítás

 

56.      Ha a Felhasználó ahhoz előzetesen hozzájárult, azaz ezt a funkciót kérte és bekapcsolta a Simple Applikációban, a Szolgáltató a Felhasználók regisztrációjával és Simple fiókjával való visszaélések megakadályozása és csökkentése érdekében, adatbiztonsági okokból a Felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére a Felhasználó regisztrált Simple fiókjával a Simple Rendszerbe történő valamennyi új és korábban erre a célra már használt eszközről történő bejelentkezés (login) esetén e-mail értesítést küld, amelyben feltüntetésre kerül a bejelentkezés helye (Simple honlap, Simple Applikáció, stb.), a bejelentkezés időpontja és a bejelentkezéshez használt e-mail cím. A Felhasználók Sinple fiókja biztonsága érdekében a bejelentkezési értesítés bekapcsolása javasolt.

 

A Simple Applikációban való regisztrációhoz, valamint azt követően a regisztrált Felhasználó e-mail címmel ismeretlen, illetve új eszközről történő belépéséhez kötelező a kétfaktoros azonosítás. Ezen kétfaktoros azonosítás során, ha a Felhasználó egy ismeretlen eszközről jelentkezik be a Simple Applikációba, vagy a SimplePay fizetés során a Simple fiókjába, a Simple Applikációban regisztrált e-mail címére a Szolgáltató küldd a Felhasználónak egy kódot, és ezt a kódot a Felhasználónak be kell írnia a Simple Applikáció, SimplePay szolgáltatás fizetési felülete erre dedikált felületére. A belépési kód 5 percig érvényes, ennek lejárta után a Felhasználónak ismét kódot kell kérnie a belépéshez. A Felhasználó ezen 5 perces érvényességi időn belül legfeljebb 3-szor próbálkozhat a kód megadásával. Ha a kódot a Felhasználó ezen 5 perces érvényességi időn belül már háromszor sikertelenül adta meg, és/vagy már háromszor kért új kódot, a Simple Applikációban lévő fiókja felfüggesztésre kerül 15 percre, és abba ennek lejárta után tud a Felhasználó ismét belépni egy új belépési kód igénylésével és beírásával. A Felhasználó az általa bekapcsolt kétfaktoros azonosítást nem kapcsolhatja ki.

 

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a kétfaktoros azonosítással a Simple fiókjukat és az abban tárolt adataikat hatékonyan tudják védeni a csalásokkal, visszaélésekkel, jogosulatlan hozzáférésekkel szemben. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét arra is, hogy a Simple Applikációba regisztrált e-mail címük hozzáférési adatait, valamint a kétfaktoros azonosítás során kapott kódot kezeljék bizalmasan, azt harmadik személynek ne adják ki.

 

A Felhasználók kötelesek továbbá a Simple Rendszerbe való belépésükhöz olyan e-mail cím és jelszó párost használni, amelyet máshol nem használnak. Ha a Felhasználó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy kell tekinteni, hogy nem a tőle elvárható gondossággal járt el, és a Felhasználó felel kizárólagosan minden olyan következményért, kárért, amely ezen kötelezettség betartása esetén nem következett volna be; a Szolgáltató ezért a felelősségét kizárja.

 

 

AZ ÁFF ELFOGADÁSA

 

57.      Felhasználók a jelen ÁFF szerinti Simple Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁFF-et, amelynek részét képezi az adatkezelési szabályzat is.

 

58.      Felhasználók a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Simple Regisztráció során megadott, továbbá a Simple Rendszerben megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁFF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

 

59.      Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Simple Rendszert csak akkor jogosult használni, ha az ÁFF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 

A SIMPLE RENDSZERBEN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FOLYAMATOK LEÍRÁSA

 

60.      Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult egyéni döntési jogkörében egyoldalúan meghatározni, hogy a Simple Rendszerben milyen Szolgáltatások és folyamatok érhetők el és működnek, illetve ezen Szolgáltatások és folyamatok közül melyek érhetők el a simple.hu honlapon.

 

61.      Jelenleg a Simple Rendszer az alábbi Szolgáltatások nyújtására és folyamatok kezelésére képes:

 

A Vásárlás általános folyamata

 

62.      A Simple Rendszeren keresztül csak a Simple Rendszerbe regisztrált Felhasználó indíthat vásárlást. A vásárlás folyamata során a Felhasználó először megismeri a megvásárolandó Szolgáltatás jellemzőit, kiválasztja a kívánt Szolgáltatást, Kosárba helyezi, majd ezt követően elindítja a fizetési folyamatot.

 

WALLET

 

63.      A Simple Wallet szolgáltatás (a továbbiakban mint Wallet) a Simple Rendszerben elérhető elektronikus pénztárca-szolgáltatás, amelynek célja megteremteni a Felhasználóban a mobileszközön használható klasszikus „bőr pénztárca” érzetét. A Wallet funkcióban a Felhasználók az alábbi szolgáltatásokat érik el:

a)       Bankkártya regisztrációja a Simple Rendszerben, beleértve a bankkártya tárolását is

b)       NFC-fizetési funkció

c)       Simple kártya fizetési funkció

d)    Banki pénzküldés támogatása: OTP Bank Nyrt. által nyújtott, bankon belüli pénzküldés technikai támogatása a Simple Rendszer platformon keresztül

e)     Banki bankkártya regisztráció: OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártya OTP Direkt szolgáltatáson keresztül történő regisztrációja a Simple Rendszerben

f)     Simple fiókos fizetés, amely a Simple Rendszerben elérhető azon szolgáltatás, amelynek használatával a Felhasználó olyan online kereskedőknél történt online vásárlások esetében, amelyek a SimplePay szolgáltatást igénybe veszik a Simple-től, a vásárlások ellenértékét a SimplePay fizetőfelületén a Simple Wallet szolgáltatásban a Felhasználó által regisztrált bankkártyával tudja kifizetni.

 

A Simple fiókos fizetést a Felhasználó a kereskedő webáruházában történő fizetési folyamatban megjelenő SimplePay fizetőfelületről tudja indítani, a Fizetés Simple fiókkal gombra kattintva.

 

      Ezt követően a SimplePay fizetőfelületén megjelenik a Simple Rendszerbe és Applikációba való belépéshez szükséges felület, ahol a Felhasználó Facebook fiókkal, Google fiókkal vagy e-mail és jelszó páros megadásával bejelentkezhet a Simple Applikációba. A bejelentkezést követően a Felhasználó belép a Simple Applikációba és kiválasztja az ott regisztrált és tárolt bankkártyái közül azt, amelyikkel fizetni kíván, majd visszatér a SimplePay fizetőfelületére, ahol a kiválasztott bankkártyával lebonyolítja a fizetést.

 

g)    QR kódos fizetés, amely a Simple Rendszerben elérhető azon szolgáltatás, amelynek használatával a Felhasználó olyan online kereskedőknél történt online vásárlások esetében, amelyek a SimplePay szolgáltatást igénybe veszik a Simple-től, a vásárlások ellenértékét a SimplePay fizetőfelületén a Simple Wallet szolgáltatásban a Felhasználó által regisztrált bankkártyával tudja kifizetni.

     

      A QR kódos fizetést a Felhasználó a kereskedő webáruházában történő fizetési folyamatban        megjelenő SimplePay fizetőfelületről tudja indítani, a QR-kódos fizetés gombra kattintva.

 

      Ezt követően a SimplePay fizetőfelületén megjelenik egy QR kód, amelyet a Simple Applikáció QR fizetés gombjára kattintva tud a Felhasználó a Simple Applikációban beolvasni.  A QR kód beolvasását követően a Simple Applikációban a Felhasználó számára megjelenítésre kerülnek a Simple Wallet-ben regisztrált és tárolt bankkártyák, amelyek közül a Felhasználó kiválasztja azt, amelyikkel a SimplePay fizetőfelületen fizetni kíván; a fizetés ezt követően a kiválasztott bankkártyával megy végbe.

 

h)    Push üzenetes fizetés, amely a Simple Rendszerben elérhető azon szolgáltatás, amelynek használatával a Felhasználó olyan online kereskedőknél történt online vásárlások esetében, amelyek a SimplePay szolgáltatást igénybe veszik a Simple-től, a vásárlások ellenértékét a SimplePay fizetőfelületén a Simple Wallet szolgáltatásban a Felhasználó által regisztrált bankkártyával tudja kifizetni.

     

   A push üzenetes fizetés esetén a Felhasználó a Simple által automatikusan küldött vagy a Felhasználó által kért push üzenetre kattintva lép be a Simple Applikációban lévő fiókjába és választja ki a Simple Applikációban és Rendszerben regisztrált és tárolt, fizetésre használni kívánt bankkártyát. Ezt követően a kiválasztott bankkártyával megy végig a fizetési folyamat.

 

   Ha a Felhasználó a Simple Applikációban bekapcsolta az automatikus push üzenet küldést, a Simple automatikusan push üzenetet küld a Felhasználónak a kereskedő által a Simple-nek átadott e-mail cím alapján, és amennyiben a kereskedő által megadott e-mail cím egyezik a Simple Applikációban regisztrált e-mail címmel, a Felhasználó automatikusan megkapja a push üzenetet. Ha a kereskedő bármely okból nem adja át a Simple-nek a Felhasználó e-mail címét, az automatikus push üzenetes fizetés szolgáltatás nem működik.

 

   Ha a Felhasználó a Simple Applikációban az automatikus push üzenet küldést nem kapcsolta be, a Felhasználó a SimplePay fizetőfelületén a QR-kódos fizetés gombra kattintva beírja a Simple Applikációban és Rendszerben regisztrált e-mail címét, rákattint a push küldése gombra, majd ezt követően megkapja a push üzenetet.

 

BANKKÁRTYA REGISZTRÁCIÓ

 

64.      A Felhasználó a Simple Rendszerben előre regisztrálja a bankkártyáját, amellyel a regisztrációt követően a Simple Rendszerben és Applikációban lebonyolított vásárlások ellenértékét fizetheti ki.  

 

65.      A Felhasználó a bankkártya regisztráció során az alábbi adatait adja meg:

a)       Bankkártya száma

b)       Bankkártya lejárati dátuma (hónap/év)

c)       Bankkártyán szereplő név

d)    CVC (Visa kártyák esetén) vagy CVV (MasterCard kártyák esetén) biztonsági kód, amely a bankkártya hátoldalán szereplő kód

e)     Bankkártya elnevezése a Simple Rendszerben – amennyiben a Felhasználó nem állít be egyéb nevet, a Simple Rendszer automatikusan kitölti az elnevezést a kártya típusából és a bankkártya szám utolsó 4 számjegyéből álló elnevezéssel.

 

66.      A Felhasználó a Simple Rendszerben több bankkártyát is regisztrálhat, és fizetéskor ezek közül a bankkártyák közül választhat, hogy melyikkel kívánja lebonyolítani a fizetést, vagy új bankkártya adatot is megadhat a fizetéshez.

 

67.      A Felhasználó a bankkártya regisztrációt követően, amennyiben a beregisztrált bankkártya és a Felhasználó Mobileszköze NFC-fizetésre alkalmas, bankkártya digitalizációt hajthat végre. Amennyiben a bankkártyája nem alkalmas kártya digitalizációra, akkor Simple Kártya kibocsátását igényelheti.

 

68.      A Simple Rendszer a bankkártya regisztráció megtörténtével tárolja a Simple Rendszerben regisztrált bankkártya adatokat, valamint a kártyadigitalizáción átesett, NFC-fizetésre alkalmas bankkártya adatokat, továbbá a Simple Kártya adatokat is.

 

NFC-FIZETÉS FUNKCIÓ

 

69.      A Felhasználó az NFC-fizetési funkciót a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyájára akkor kapcsolhatja be és akkor veheti igénybe, ha

 

a)     az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, Paypass-kompatibilis Mastercard vagy Visa bankkártyát regisztrál a Simple Rendszerben, és

b)    ez a Mobileszköz NFC-kifizetésre képes és alkalmas, azaz tartalmaz NFC olvasót, és

c)     a Mobileszközre a Simple Applikáció telepítésre került.

 

70.      Az NFC-fizetési funkció a fenti Mobileszközökre és bankkártyákra az alábbi típusú, és technikai, műszaki ismérvekkel rendelkező mobileszközökön és operációs rendszereken érhető el az alábbi speciális feltételekkel:

 

a)       Android operációs rendszerű Mobileszközökön:

-        legalább Android 5.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszert futtató Mobilkészülék.

 

b)       iOS operációs rendszerű Mobileszközökön:

-          készüléktípusok: iPhone 6, iPhone SE. iPad mini 3, Apple Watch 1 és az ennél újabb típusú készülékek és

-          iOS operációs rendszer verziók: iOS 12.1. vagy magasabb verziószámú operációs rendszer fut a Mobilkészüléken és

-          a bankkártya rendelkezik Strong authentication (erős hitelesítési) funkcióval és

-          a bankkártya a Simple Rendszerben regisztrálásra és tárolásra került és

-          a bankkártya korábban még nem került digitalizálásra iOS NFC fizetésre képes mobileszközön NFC fizetés céljára.

 

iOS operációs rendszer esetében a Simple Applikációban regisztrált és rögzített bankkártyák esetében minden ilyen bankkártyánál a Simple Applikációban megjelenik egy gomb, amellyel a Kártyadigitalizációs folyamat elindítható.

 

Amennyiben a Simple Applikációban regisztrált és rögzített bankkártya már korábban digitalizálásra került iOS operációs rendszert futtató Mobileszközön, akkor a bankkártya a Simple Applikációban megjelölésre kerül egy erre vonatkozó jelöléssel.

 

Ha a Simple Applikációban regisztrált és rögzített bankkártya Kártyadigitalizációjához verifikációra van szükség, a Felhasználó telefonszáma megadásával tudja ezt megtenni, illetve tájékoztatást kérhet a Simple Applikációban megjelenő ezzel kapcsolatos telefonszám felhívásával. Amennyiben a verifikációt a Felhasználó megszakítja, a Kártyadigitalizációs folyamat megszakad, és nem megy végbe.

 

71.      Az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott Visa bankkártyák digitalizációjára csak Android operációs eszközzel rendelkező Mobileszközön van lehetőség és ez a funkció csak a Simple by OTP Applikációban érhető el.

 

72.      A fenti feltételek teljesülése esetén Szolgáltató a Felhasználó által a Simple Rendszerben megadott bankkártya-adatokat digitalizálja, amely által a Simple Rendszert futtató Mobileszközön lehetővé válik a regisztrált bankkártyával történő NFC-fizetés (a továbbiakban mint Kártyadigitalizáció). Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Kártyadigitalizáció körében az OTP Bank Nyrt. egy 100,- Ft azaz egyszáz forint értékű próbaterhelést hajt végre a Felhasználó bankkártyája egyenlegének terhére, melyet egyúttal nyomban vissza is térít Felhasználó részére.

 

73.      A Kártyadigitalizáció során SMS kódos biztonsági azonosítás történik a Felhasználó által megadott mobiltelefonszámra küldött SMS útján, amely SMS-ben megküldött kódot a Felhasználó beírja a Simple Alkalmazásba. A Kártyadigitalizáció sikertelen, ha a Mobilkészülék, vagy annak operációs rendszere, vagy a digitalizálni kívánt bankkártya nem felel meg a jelen ÁFF szerinti feltételeknek, ha a Mobilkészülék operációs rendszere rootolt, ha az SMS kódot a Felhasználó nem adja meg vagy az SMS biztonsági azonosítás sikertelen.

 

74.      Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Kártyadigitalizációs szolgáltatást az OTP Bank Nyrt. nyújtja, a Szolgáltató által nyújtott Wallet szolgáltatástól elkülönülten, saját általános szerződési feltételei és díjszabása szerint. A Szolgáltató a Kártyadigitalizációs szolgáltatást az OTP Bank Nyrt.-vel erre vonatkozóan 2017. 06. 19. napján létrejött és a Visa Kártyadigitalizációra tekintettel kiegészített kiszervezési szerződés alapján nyújtja az OTP Bank Nyrt. megbízásából és nevében eljárva, az OTP Bank Nyrt. szolgáltatásaként. A Kártyadigitalizáció igénylésére, lebonyolítására és a digitalizált Kártya használatára vonatkozóan az OTP Bank Nyrt. szerződési feltételei az irányadók és alkalmazandók. A Kártyadigitalizációra vonatkozóan a Felhasználó és az OTP Bank Nyrt. között jön létre szerződés, amelyet az OTP Bank Nyrt. tárol, az arra irányadó, az OTP Bank Nyrt. által támasztott szerződéses feltételek szerint. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között így létrejött Kártyadigitalizálási szerződést nem tárolja elektronikusan.

 

75.      A Kártyadigitalizációs szolgáltatás körében a Szolgáltató kizárólag technikai platformot szolgáltat annak igénybevételéhez. Felhasználó erre tekintettel a Szolgáltató általi kifejezett tájékoztatást követően tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ezen szolgáltatással kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal, illetve, hogy valamennyi, a Kártyadigitalizációval kapcsolatos észrevételét és panaszát, továbbá esetleges igényeit közvetlenül az OTP Bank Nyrt.-hez köteles címezni.

 

76.      Sikeres bankkártya authorizációt követően a bankkártya tárolásra kerül NFC-fizetésre alkalmas bankkártyaként a Simple Rendszerben, amellyel a Felhasználó Simple Rendszeren kívüli vásárlások ellenértékét is ki tudja fizetni NFC-fizetésre alkalmas POS terminálon érintés nélkül, vagy online vásárlás ellenértékét VPOS terminálon keresztül. A fizetési folyamatban a Felhasználó először elindítja a Simple Applikációt, belép a Bankkártyák menüpontba, majd az ott regisztrált bankkártyái közül kiválasztja az NFC-fizetéshez használni kívánt, és arra alkalmas bankkártyát, majd a Felhasználó a Mobileszközét érinti a POS terminálhoz. Amennyiben a fizetendő ellenérték meghaladja a PayPass bankkártyával történő PIN kód nélküli fizetési limitet, a terminálon a Felhasználó megadja a fizikai kártyájához tartozó PIN kódot, illetve egyes esetekben a Simple Rendszer a kiválasztott bankkártyához tartozó jelszó megadását kéri.

 

77.      Az NFC-fizetési funkció bekapcsolásához és használatához a Felhasználó kötelezően megadja a telefonszámát.

 

78.      A Simple Kártya és az arra feltöltött Keret is használható a Simple Rendszerben és az azon kívül történő vásárlások ellenértékének kifizetésére NFC-fizetésre alkalmas POS terminálon érintés nélkül, vagy online vásárlás esetén VPOS terminálon keresztül.

 

79.      A Simple Kártya NFC fizetési funkcióra a fenti NFC-fizetési funkcióra vonatkozó rendelkezések szerint használható az ott megjelölt típusú Android, iOS operációs rendszert futtató Mobileszközökön.

 

80.      iOS Mobileszköz esetén a Simple Applikációban rögzített Simple Kártya esetében az iOS Mobileszközön történő NFC fizetéshez szükséges, hogy a Simple Kártya ehhez a funkcióhoz és a funkció működéséhez szükséges iOS wallet-hez hozzáadásra kerüljön, erre a célra a Simple Applikációban megjelenik egy gomb a Simple Kártyánál, amellyel ez a funkció aktiválható.

 

81.      Amennyiben a Simple Applikációban regisztrált és rögzített Simple Kártya már korábban hozzáadásra került az iOS NFC-fizetési funkcióhoz, akkor a Simple Kártya a Simple Applikációban megjelölésre kerül egy erre vonatkozó jelöléssel.

 

82.      A Simple Kártya esetében a Simple Applikáció Bankkártyáim menüpontjában a Felhasználó számára feltüntetésre kerül az is, hogy a Simple Kártyát az adott Mobilkészüléken digitalizálták-e, és hogy melyik másik wallet jellegű szolgáltatásban került a Simple Kártya digitalizálásra.

 

83.      A fizetési folyamatban a Felhasználó először elindítja a Simple Applikációt, belép a Bankkártyák menüpontba, majd kiválasztja az NFC-fizetéshez használni kívánt Simple Kártyát, majd a Felhasználó a Mobileszközét érinti a POS terminálhoz. Online vásárlás esetén a Felhasználó a fizetéskor kiválasztja a fizetéshez használni kívánt Simple Kártyát. Amennyiben a fizetendő ellenérték meghaladja a PayPass bankkártyával történő PIN kód nélküli fizetési limitet, a terminálon a Felhasználó megadja a PIN kódot, illetve egyes esetekben a Simple Rendszer a kiválasztott bankkártyához tartozó jelszó megadását kéri.

 

84.      Visa bankkártya digitalizációja esetén a Felhasználó az ilyen digitalizált Visa bankkártyával végzett NFC- fizetés esetén a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről a digitalizált Visa bankkártyát kibocsátó bankjánál, az onnan esetlegesen kapott tranzakciós üzenetből, az internet- vagy mobilbanki tranzakciós listából vagy ezen bank által kibocsátott bankszámla kivonatból tájékozódhat. A Simple által erre vonatkozóan nyújtott tájékoztatás nem minősül hitelesnek, arra a Felhasználó semmilyen döntést nem alapíthat, és azzal kapcsolatban a Felhasználó igényt a Simple-lel kapcsolatban nem érvényesíthet, a Simple kifejezetten kizárja ezért a felelősségét.

 

SIMPLE KÁRTYA FIZETÉSI FUNKCIÓ

 

85.      Amennyiben Felhasználó nem rendelkezik a fenti NFC-fizetési feltételeknek megfelelő, Kártyadigitalizációra alkalmas bankkártyával, úgy a Wallet szolgáltatást Simple Kártya igénylésével veheti igénybe. A Simple Kártya az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott virtuális bankkártya, amelyet a Felhasználó a Simple Kártyán rendelkezésére álló keretnek (a továbbiakban: Keret) VPOS útján történő feltöltésével lát el fizetésre alkalmas fedezettel, hagyományos bankkártyájával a Simple Rendszeren keresztül.

 

86.      Simple Kártya igénylésekor a Felhasználó kötelezően megadja az alábbi adatait:

a)       Név

b)       Lakcím

c)       Születési idő

d)       Telefonszám

e)     E-mail cím.

 

87.      Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy bankkártyájának a Simple Rendszerbe való regisztrálásának körében, illetve az első, így végzett feltöltést megelőzően az OTP Bank Nyrt. egy 100,- Ft azaz egyszáz forint értékű próbaterhelést hajt végre a Felhasználó bankkártyája egyenlegének terhére kétlépcsős authentikációs célból, melyet a sikeres authentikáció nyomán egyúttal nyomban vissza is térít Felhasználó részére. Felhasználó a sikeres authentikációval zárult kártyaregisztrációt követően töltheti fel beregisztrált bankkártyájával a Simple Kártya Keretét.

 

88.      Felhasználó egyszerre több bankkártyáját is jogosult beregisztrálni a Keret feltöltésének céljából, e körben valamennyi bankkártya regisztrációjára a fenti authentikációs folyamat megfelelően irányadó.

 

89.      Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Simple Kártyát havonta összesen maximum 45.000,- Ft, azaz Negyvenötezer forint összegű Kerettel töltheti fel és legfeljebb ilyen összeghatárig bonyolíthat a Keretből fizetési műveleteket.

 

90.      Szolgáltató kijelenti, hogy a Simple Kártyán rendelkezésre álló Keretet az OTP Bank Nyrt. bármikor visszatéríti a Felhasználó igénye szerint, a Felhasználó által meghatározott bankszámlaszámra történő jóváírással. A Felhasználó általi kifejezett bankszámlaszám-meghatározás hiányában a Szolgáltató a Simple Kártya Keretének legutóbbi feltöltésére használt bankkártyához rendelt bankszámlán írja jóvá a keretösszeget.

 

91.      Szolgáltató - a Wallet szolgáltatásba történő Simple Kártya feltöltés esetében - az első feltöltést megelőzően a korábban beregisztrált bankkártyán (felhasználói interakció eredményeként) egy token challenge útján történő, kétfaktoros authentikációt hajt végre, és egy 100 Ft értékű, nyomban visszatérített próbaterheléssel zárja, amelynek sikertelensége esetén a feltöltési kísérletet Szolgáltató elutasítja.

 

92.      Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Simple Kártya szolgáltatást az OTP Bank Nyrt. nyújtja, a Szolgáltató által nyújtott Wallet szolgáltatástól elkülönülten, saját általános szerződési feltételei és díjszabása szerint. A Felhasználó a Simple Kártya igénylésére, kibocsátására és használatára vonatkozó, az OTP Bank Nyrt. által meghatározott Simple Kártya szerződést a Simple Rendszeren belül, a Simple Kártya igénylési folyamatban jelölőnégyzet kipipálásával fogadja el magára nézve kötelezőnek elektronikus formában. A banki Simple Kártya szerződés elfogadása feltétlenül szükséges a Simple Kártya kibocsátásához, anélkül a Simple Kártya nem bocsátható ki. Az így létrejött szerződést az OTP Bank Nyrt. tárolja, az arra irányadó, OTP Bank Nyrt. által támasztott szerződéses feltételek szerint. A Szolgáltató a bank és a Felhasználó között így létrejött Simple Kártya szerződést nem tárolja elektronikusan.

 

93.      A Simple Kártya szolgáltatás körében a Szolgáltató kizárólag technikai platformot szolgáltat annak igénybe vételéhez. Felhasználó erre tekintettel a Szolgáltató általi kifejezett tájékoztatást követően tudomásul veszi, hogy Szolgáltató ezen szolgáltatással kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal, illetve hogy valamennyi, a Simple Kártyával, illetve az ahhoz rendelt Kerettel kapcsolatos észrevételét és panaszát, továbbá esetleges igényeit közvetlenül az OTP Bank Nyrt.-hez köteles címezni.

 

94.      A Felhasználó a Simple Kártyájának Keretét a Simple Rendszerben regisztrált bármely bankkártyájáról feltöltheti tetszőleges összeggel a fentiekben meghatározott havi értékhatárokon belül.

 

A kétlépcsős hitelesítő üzenet (terhelés értesítő: sms, bankszámla-kivonat) tartalma csak a kártyabirtokosnak áll a rendelkezésére, ezért amennyiben a sikeres kétlépcsős authentikációt követően a kártyabirtokos nem ismeri el a Simple Kártya feltöltését, az OTP Mobil Kft. a kártyabirtokosi reklamációt a rendelkezésre álló adatok és az ÁFF jelen pontja alapján nem fogja jogosnak találni, és ennek megfelelően kérni fogja a felhasználói reklamáció elutasítását.

 

95.      Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy a Wallet szolgáltatás keretei között átadott adatokra és információkra a jelen ÁFF adatkezelésre és titoktartásra vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók az alábbi eltérésekkel:

 

a)     Szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya-adatokat – az NFC-fizetési mód és a Simple Kártya igénybe vétele esetében egyaránt – PCI DSS tanúsítvány birtokában és az arra irányadó technikai feltételek szerint tárolja;

b)    Szolgáltató az így tárolt kártyaadatokat az OTP Bank Nyrt. felé továbbítja authorizációs célból;

c)     Szolgáltató a Felhasználó kérésére valamennyi, rá vonatkozó kártyaadatot haladéktalanul törli.

 

96.      Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Simple Kártya szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (Hpt.) 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynökeként, annak nevében és javára jár el; illetve hogy ezen függő ügynöki tevékenység körében Szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság hatásköre alá tartozik. A Magyar Nemzeti Bank a pénzpiaci közvetítőkről nyilvántartást vezet, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg a Felhasználók által:

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo

 

97.      A Szolgáltató függő ügynöki tevékenységével kapcsolatban a jelen ÁFF fogyasztóvédelmi tájékoztatásra vonatkozó fejezete és panaszkezelési szabályai az ott írtak szerint megfelelően alkalmazandóak.

 

BANKI PÉNZKÜLDÉS TÁMOGATÁSA

 

98.      Az OTP Bank Nyrt. által nyújtott, bankon belüli pénzküldési szolgáltatás során a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználó a Simple Rendszerbe általa beregisztrált, OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, erős ügyfél hitelesítésen átesett bankkártyájáról tud egy másik, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, erős ügyfél hitelesítésen átesett szintén a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyára tetszőleges pénzösszeget küldeni, azaz a két bankkártyához tartozó, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák között átutalni az OTP Bank Nyrt. banki szolgáltatásai igénybe vételével. A szolgáltatás csak OTP Bank által kibocsátott bankkártyák között működik, a küldő bankkártyának a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyának kell lennie, a szolgáltatás nem működik Prepaid bankkártyák tekintetében, a jelen ÁFF szerinti Simple Kártya esetében, virtuális kártyák esetében sem, csak fizikai megjelenésű fenti tulajdonságokkal rendelkező bankkártyák esetén vehető igénybe a szolgáltatás.

 

99.      A pénzküldés címzettje csak szintén a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználó lehet, aki a Simple Rendszerben rögzítette a címzett, OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyáját. Csak a Simple Rendszerben rögzített ilyen bankkártya lehet a pénzküldés címzettje.

 

100.   A pénzküldés kezdeményezéséhez a küldő Felhasználó először begépeli a címzett, fogadó Simple Felhasználó e-mail címét, ezt követően megadja a küldeni kívánt pénzösszeget, opcionálisan üzenetszöveget is megadhat, mintegy közlemény rovatként. Ezt követően a küldő Felhasználó kiválasztja, hogy a Simple Rendszerben regisztrált mely OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyájáról szeretné indítani a pénzküldést, majd jóváhagyja a pénzküldést.

 

101.   Amennyiben a fogadó Felhasználó a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználó, akkor a részére történő pénzküldésről a Simple Rendszeren belüli push üzenettel és az e-mail címére is kap értesítést.

 

102.   Ha a címzett, fogadó Felhasználó nem regisztrált Felhasználó a Simple Rendszerben, e-mail címére kap e-mailben tájékoztatást a fentiekről és arról, hogy pénzküldés fogadásához regisztrálnia kell a Simple Rendszerben. A regisztrációt követően ezen Felhasználó is kap a Simple Rendszeren belül push üzenetet a részére történő pénzküldésről.

 

103.   A fenti üzenetek kézhezvételét követően a fogadó címzett Felhasználó eldönti és a Simple Rendszeren belül megjelöli, hogy elfogadja-e a pénzküldést. Amennyiben a pénzküldést a Simple Felhasználó elfogadja, ki kell választania, hogy melyik, a Simple Rendszerben regisztrált, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyájára kéri a pénzküldést, majd ezt követően jóváhagyja a tranzakciót és végbemegy a pénzküldés.

 

104.   Amennyiben a címzett Felhasználó olyan bankkártyára kéri a pénzküldést, amely még nem került regisztrálásra a Simple Rendszerben, a bankkártyát ebben az esetben először regisztrálnia kell a Simple Rendszerben.

 

105.   A pénzküldési szolgáltatást és az annak részét képező pénzátutalási tranzakciót az OTP Bank Nyrt. bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben, a Szolgáltató sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig technikai módon nem vesz részt és nem működik közre a pénzátutalási tranzakcióban és folyamatban. A Szolgáltató csak az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyához tartozó bankszámla terhére egy Felhasználó által megnevezett kedvezményezett bankkártya javára történő banki átutalási művelethez szolgáltat elektronikus adatsort a fizetési művelet lebonyolítását végző pénzforgalmi szolgáltató OTP Bank Nyrt. részére.

 

106.   A Szolgáltató a pénzátutalási tranzakció során nem ismeri meg, nem tárolja és semmilyen módon nem kezeli sem a küldő, sem pedig a címzett fogadó bankkártya és a mögötte lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák egyenlegét, forgalmát, egyéb adatát, illetve banktitoknak minősülő információkat.

 

107.   A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bankkártyák közötti pénzküldési, pénzátutalási funkciót és szolgáltatást az erre a szükséges Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel jogszabály alapján rendelkező OTP Bank Nyrt. nyújtja, az nem minősül a Szolgáltató szolgáltatásának. A bankkártyák közötti banki pénzátutalási szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozóan közzétett általános szerződési feltételei és Felhasználóval kötött szerződése vonatkoznak, amelyet a Felhasználó az OTP Bank Nyrt-vel külön, a Szolgáltató részvétele és közreműködése nélkül fogad el. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között a bankkkártyák közötti banki pénzátutalási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem részes fél.

 

108.   A Szolgáltató a bankkártyák közötti banki pénzküldés folyamatában nem vesz részt, sem közvetlenül, sem közvetítőként, ezen szolgáltatás igénybe vétele során a pénzküldés tekintetében a Felhasználó az OTP Bank Nyrt.-.vel kerül jogviszonyba, és a folyamat jogszabályszerű és megfelelő lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel. A Szolgáltató a bankkártyák közötti pénzátutalási funkció tekintetében csupán a nála regisztrált Felhasználóknak nyújt segítséget abban, hogy ezt a banki szolgáltatást a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók egyszerűen, gyorsan, a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Rendszer felületének használatával és segítségével tudják elindítani. A Szolgáltató ennek megfelelően ezen szolgáltatáshoz csupán a Simple Rendszert mint technikai platformot, felületet biztosítja.

 

109.   Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a bankkártyák közötti banki pénzküldés szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (Hpt.) 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynökeként, annak nevében és javára jár el; illetve hogy ezen függő ügynöki tevékenység körében Szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság hatásköre alá tartozik. A Magyar Nemzeti Bank a pénzpiaci közvetítőkről nyilvántartást vezet, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg a Felhasználók által:

110.   https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo

 

111.   A Szolgáltató függő ügynöki tevékenységével kapcsolatban a jelen ÁFF fogyasztóvédelmi tájékoztatásra vonatkozó fejezete és panaszkezelési szabályai az ott írtak szerint megfelelően alkalmazandók.

 

112.   A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem felel azért, hogy az OTP Bank Nyrt. által nyújtott pénzküldési szolgáltatás megfelelően, jogszerűen működik-e, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja. A Szolgáltató csupán azért vállal felelősséget, és azt is csak a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal, hogy a Simple Rendszer mint technikai platform a szolgáltatás tekintetében rendeltetésszerűen működik.

 

113.   A bankkártyák közötti banki pénzátutalási szolgáltatás esetében a banki pénzküldési szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatán tudják a Felhasználók bejelenteni és az OTP Bank Nyrt. azt a saját ügyfélszolgálati, panaszkezelési szabályai szerint bírálja el. A Szolgáltató csak a Simple Rendszer technikai működésével kapcsolatos kifogások, panaszok tekintetében jár el a jelen ÁFF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségein és panaszkezelési szabályai alapján.

 

BANKI SZÁMLAEGYENLEG LEKÉRDEZÉS TÁMOGATÁSA

 

114.   A Simple Applikációban és Rendszerben ez a szolgáltatás nem elérhető, azt a Szolgáltató nem nyújtja.

 

BANKI BANKKÁRTYA REGISZTRÁCIÓ

 

115.   A Felhasználó úgy is tud a Simple Rendszerben OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyát regisztrálni, hogy a bankkártya adatait nem a Simple Rendszerben adja meg, hanem a bankkártya adatok megadására az OTP Bank Nyrt. által üzemeletetett és a Felhasználóval ennek használatára az OTP Bank Nyrt. által szerződést kötött OTP Direkt szolgáltatás igénybevétele során kerül sor. A Felhasználó a Simple Rendszerben regisztrálandó bankkártyájának adatait az OTP Direkt szolgáltatáson keresztül adja meg, ezt követően ezen rendszerekben megadja a Simple Rendszerben regisztrált e-mail címét, amely alapján a megjelölt bankkártya a Simple Rendszerben is regisztrálásra kerül.

 

116.   A bankkártya fenti regisztrációja során biztonsági okokból a bankkártya adatok közül a Simple Rendszerben nem jelenik meg a bankkártya biztonsági kódja (CVV, CVC kód), és a bankkártya lejárati dátuma sem, azt a Felhasználó a Simple Rendszerbe belépve tudja a Simple Rendszerben megadni. Ezen két adat megadásával kerül a Simple Rendszerben aktiválásra OTP Direkten keresztül regisztrált bankkártya és csak ezt követően tudja azt a Felhasználó a Simple Rendszerben fizetésre használni.

 

117.   Az OTP Direkt szolgáltatáson keresztül történő bankkártya regisztráció csak és kizárólag:

a)       Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók számára vehető igénybe

b)       OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyák esetében lehetséges

c)       olyan Felhasználók számára érhető el, akik az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes és hatályos szerződéssel rendelkeznek az OTP Bank Nyrt. által nyújtott OTP Direkt szolgáltatásra vonatkozóan és letöltötték az ehhez szükséges banki applikációkat a Simple Rendszert használó mobileszközükre.

 

118.   Az OTP Direkt szolgáltatást és az abban történő bankkártya regisztrációs tranzakciót az OTP Bank Nyrt. bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben, a Szolgáltató sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig technikai módon nem vesz részt és nem működik közre az OTP Direktben történő bankkártya regisztrációs tranzakcióban és folyamatban. A Szolgáltató az OTP Direktben történő bankkártya regisztrációs tranzakció során nem ismeri meg, nem tárolja és semmilyen módon nem regisztrálásra kerülő bankkártya mögött lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák egyenlegét, forgalmát, egyéb adatát, illetve banktitoknak minősülő információkat.

 

119.   A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy az OTP Direkt szolgáltatást az erre a szükséges Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel jogszabály alapján rendelkező OTP Bank Nyrt. nyújtja, az nem minősül a Szolgáltató szolgáltatásának. Az OTP Direkt szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozóan közzétett általános szerződési feltételei és Felhasználóval kötött szerződése vonatkoznak, amelyet a Felhasználó az OTP Bank Nyrt-vel külön, a Szolgáltató részvétele és közreműködése nélkül fogad el. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között az OTP Direkt szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem részes fél.

 

120.   A Szolgáltató az OTP Direktes bankkártya regisztráció folyamatában nem vesz részt, sem közvetlenül, sem közvetítőként, ezen szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó az OTP Bank Nyrt.-.vel kerül jogviszonyba, és a folyamat jogszabályszerű és megfelelő lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel. A Szolgáltató nem végez e tekintetben a Hpt. és Pfsz. hatálya alá tartozó sem engedély, sem bejelentés köteles tevékenységet, és e tekintetben nem minősül az OTP Bank Nyrt. közvetítőjének, ügynökének sem.

 

121.   A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem felel azért, hogy az OTP Bank Nyrt. által nyújtott OTP Direkt szolgáltatás megfelelően, jogszerűen működik-e, illetve, hogy az itt történő bankkártya regisztráció során az OTP Bank Nyrt. által felvett bankkártya adatok valósak, megfelelőek és helyesek-e, felelősségét a Szolgáltató e tekintetben kifejezetten kizárja. A Szolgáltató csupán azért vállal felelősséget, és azt is csak a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal, hogy a Simple Rendszer mint technikai platform a szolgáltatás tekintetében rendeltetésszerűen működik.

 

122.   Az OTP Direkttel és az abban történő bankkártya regisztrációval kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatán tudják a Felhasználók bejelenteni és az OTP Bank Nyrt. azt a saját ügyfélszolgálati, panaszkezelési szabályai szerint bírálja el. A Szolgáltató csak a Simple Rendszer technikai működésével kapcsolatos kifogások, panaszok tekintetében jár el a jelen ÁFF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségein és panaszkezelési szabályai alapján.

 

JEGY

 

123.   A Szolgáltató a jegyvásárlás funkció keretében on-line internetes rendszert üzemeltet különböző Rendezvényekre szóló Belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Felhasználók részére a Simple Rendszerben fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja. A Simple Rendszeren keresztül történő jegyvásárlás során a Felhasználó először kiválasztja a megvásárolni kívánt Belépőjegyet a Mobileszközén, ezt követően kiválasztja az alkalmazni kívánt fizetési lehetőséget, majd visszajelzést kap Mobileszközére, hogy a kiválasztás sikeresen megtörtént. Ezután a Szolgáltató e-mailben vagy a Simple Rendszer applikációján keresztül megküldi a Felhasználónak a kiválasztott Belépőjegy azonosítóját, majd a Felhasználó elindítja és lebonyolítja a kiválasztott fizetési folyamatot. A vásárlás a sikeres fizetés előtt bármikor megszakítható, azonban ezt követően a Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 29. § (1) bek. l) pontja szerint elállási jog nem illeti meg, sem Szolgáltatónak, sem Rendezvényszervezőnek nem áll módjában a Belépőjegyet visszaváltani, a Belépőjegyet kicserélni, illetve a vásárlás értékét visszatéríteni.

 

124.   A Felhasználó a Belépőjegy megvásárlásával és a jelen ÁFF elfogadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ezen rendezvényekre vonatkozó általános szerződési feltételeket is.

 

125.   A Felhasználó továbbá az INTERTICKET Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41) által a Simple Applikáción keresztül értékesített Belépőjegy megvásárlásával és a jelen ÁFF elfogadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az INTERTICKET Kft. általános szerződési- és Vásárlói tájékoztató feltételeit, amely az alábbi online felületen érhető el:

https://www.jegy.hu/articles/625/az-interticket-kft-altalanos-szerzodesi-feltetelei, https://www.jegy.hu/articles/19/vasarlasi-tajekoztato

 

126.   Kedvezményes Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvényszervező a helyszínen ellenőrizheti a kedvezményre való jogosultság fennállását a kedvezményt tanúsító okmány megtekintésével.

 

127.   A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a Rendezvényszervezővel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – elkülönülnek. A Rendezvény meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Felhasználó között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Felhasználó pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét.

 

128.   A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegyen szerepelnek.

A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. Ha a Simple Rendszer igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget kell fizetnie, vagy ha a kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járnak, akkor a Simple Rendszerben megjelenő, a Belépőjegyért összesen fizetendő ár ezen tételeket is magában foglalja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

 

129.   A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából a Fizetés előtt bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

 

130.   A Jegy vásárlási szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

 

131.    A Felhasználó a Mobileszközén kapja meg a Belépőjegyet (ún. mobil jegy) a Simple Applikációban és az ott megadott e-mail címére e-mailben. Ha a Felhasználó bármely okból elveszti a mobil Belépőjegyet (pl. törlés vagy a Mobileszköz elvesztése következtében), a Felhasználónak a Mobileszköz hozzáférés szolgáltatójával kell kapcsolatba lépnie.

 

132.   A Szolgáltató törekszik arra, hogy a Simple Rendszerben megvásárolt mobil Belépőjegyet a Rendezvényszervezők érvényes jegyként, papírjegy nyomtatása és papírjegyre történő beváltás nélkül elfogadják, és arra is, hogy a Rendezvényeken a mobil Belépőjegyen lévő elektronikus vonalkódot a Rendezvényszervező sikeresen le tudja olvasni. Tekintettel azonban arra, hogy a Rendezvényszervező a Szolgáltatótól elkülönülő harmadik személy, ezért erre a Szolgáltató szavatosságot, garanciát és felelősséget nem vállal, vagyis a Szolgáltató nem felel azért, ha bármely Rendezvényen bármely Rendezvényszervező a Simple Rendszeren keresztül megvásárolt mobil Belépőjegyet nem fogadja el vagy az azon lévő elektronikus vonalkódot nem tudja leolvasni, vagy papírjegy nyomtatását igényli. A káresetek elkerülése érdekében a Felhasználó ezért vállalja minden első ízben meglátogatott Rendezvény, illetve Rendezvény helyszín esetében, hogy az e-mailben megkapott mobil Belépőjegyet kinyomtatva a Rendezvényre magával viszi.

 

133.   A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra nézve.

 

134.   A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

135.   Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

 

136.   A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

 

137.   A Belépőjegy fajtájától függően biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt a Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

 

138.   Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató nem vizsgálja. A Rendezvényszervező jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

 

139.   Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

 

140.   A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Rendezvényszervező az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

 

141.   A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvény szervezője, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

 

142.   A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató, illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

 

143.   A Rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.

 

144.   Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Felhasználókat a Simple Rendszerben haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

 

145.   A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi a Simple Rendszerben a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

 

146.   A Belépőjegy árán felül igénybe vett, a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

 

147.   Amennyiben a Felhasználó a Sziget Kulturális Menedzser iroda Kft. vagy a VOLT Produkció Kft. által szervezett rendezvényre szóló Belépőjegyet vesz, az ezen rendezvényekre vonatkozó általános szerződési feltételek is vonatkoznak a Felhasználóra, amelyek a jelen ÁFF 4. számú mellékletét képezik (a továbbiakban: Sziget ÁSZF), továbbá a jegyek visszaváltására a Visszatérítési Szabályzatuk is vonatkozik.

 

148.   A Felhasználó a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. és a VOLT Produkció Kft. által szervezett Rendezvényekre szóló Belépőjegyeket a Sziget ÁSZF-ben és a Visszatérítési Szabályzatban meghatározott esetben, feltételekkel válthatja vissza úgy, hogy jegyár visszatérítési igényét a Felhasználó a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-nél, illetve és a VOLT Produkció Kft.-nél kell jeleznie a Sziget ÁSZF-ben és Visszatérítési Szabályzatban meghatározott módon. Ezt követően a visszatérítési igényt a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., illetve a VOLT Produkció Kft. fogja jelezni a Szolgáltatónak. A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. és a VOLT Produkció Kft. által szervezett Rendezvényekre szóló Belépőjegyek visszaválthatóságára, a visszaváltás feltételeire a Sziget ÁSZF és a Visszatérítési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezései alkalmazandók. Ezeket a Belépőjegyeket a Szolgáltató ezen Sziget ÁSZF és Visszatérítési Szabályzat mindenkor hatályos előírásai szerint, a Sziget ÁSZF-ben és Visszatérítési Szabályzatban meghatározott határidőben, az ott meghatározott visszaváltási, visszatérítési feldolgozási díj alkalmazásával és a visszatérített összegbe történő beszámításával váltja vissza akkor, ha a Belépőjegy visszaváltását a Sziget ÁSZF és a Visszatérítési tájékoztató lehetővé teszi. A Szolgáltató a jegyekre fentiek szerint visszatérítendő összeget a Felhasználónak csak azt követően fizeti ki, hogy a visszatérítendő összeget a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-től, illetve a VOLT Produkció Kft.-től a Szolgáltató megkapta. A fellépői /artist/, stáb- /staff/, vendég- /guest/, kereskedői /vendor/ és sajtó- /press/ jegyek nem válthatók vissza.

 

149.   A Simple Applikáció Jegy menüjében vásárolt Belépőjegyeket, amelyeket a Szolgáltató a Jegymester.hu (Jegymester Kft.) viszonteladójaként értékesít, a Felhasználó a Jegymester Kft. Üzletszabályzatában meghatározott esetekben jogosult csak visszaváltani. A Jegymester Kft. Üzletszabályzata itt érhető el: https://www.jegymester.hu/hun/Show/uzletszab/Uzletszabalyzat

 

150.   Ha a Jegymester Kft. Üzletszabályzata a Belépőjegy visszaváltását lehetővé teszi, a Felhasználó a Belépőjegyet a Szolgáltatónál jogosult visszaváltani. A Jegymester Kft. Üzletszabályzata hatálya alá tartozó Belépőjegyek visszaválthatóságára, a visszaváltás feltételeire a Jegymester Kft. mindenkor hatályos Üzletszabályzata alkalmazandó. Ezeket a Belépőjegyeket a Szolgáltató ezen Jegymester Üzletszabályzat mindenkor hatályos előírásai szerint, a Jegymester Üzletszabályzatban meghatározott határidőben, az ott meghatározott visszaváltási, visszatérítési kezelési költség alkalmazásával és a visszatérített összegbe történő beszámításával váltja vissza akkor, ha a Belépőjegy visszaváltását a Jegymester Üzletszabályzat lehetővé teszi. A Belépőjegy árán felül fizetett egyéb díjat (e-díj, kezelési költség, szállítási költség, fizetési szolgáltatók költsége, tranzakciós díj) a Szolgáltató szintén a Jegymester Üzletszabályzat rendelkezései szerinti téríti vagy nem téríti vissza a Felhasználónak.

 

151.   A Felhasználó az általa a Simple Applikációban megvásárolt Belépőjegyet Android és iOS operációs rendszerű Mobileszközön a Simple Applikáción belül más Simple Applikációban regisztrált Felhasználónak továbbküldheti. A Belépőjegy ilyen továbbküldésére a Simple Applikáció Pénztárcám menüpontja Jegyeim almenüjében van lehetőség oly módon, hogy itt a Felhasználó megnyitja a megvásárolt Belépőjegyet, majd a Belépőjegy jobb felső sarkában lévő három pontra kattint, amelynek következtében megnyílik a továbbküldés funkció, amelyre kattintva megjelenik a továbbküldési felület, ahol a Felhasználó megadja a címzett Felhasználó e-mail címét. A Felhasználó üzenetet is írhat a Belépőjegy megküldése mellé. A Szolgáltató a Felhasználó Belépőjegy továbbküldéshez írt privát üzenetét nem tárolja, ahhoz nem fér hozzá és az abban esetlegesen feltüntetett személyes adatokat nem kezeli, továbbá felelősséget sem vállal az ilyen üzenetek tartalmáért.

 

152.   A Belépőjegy az elküldésével törlődik a küldő Felhasználó Simple Fiókjából, és megjelenik a címzett Felhasználó Simple Fiókjában.

 

153.   Belépőjegy csak olyan személynek küldhető, aki a Simple Applikációban regisztrált Felhasználó. Amennyiben a Felhasználó a Belépőjegyet olyan személynek küldi, aki még nem regisztrált a Simple Applikációban, a Belépőjegyek fogadásához a részéről a Simple Applikációban a Belépőjegy küldésben szereplő e-mail címével történő regisztráció szükséges, amelynek megtörténtével a Belépőjegy megjelenik a címzett Felhasználó Simple fiókjában.

 

154.   A Belépőjegy Simple Applikációból való továbbküldését nem követi a Felhasználó által e-mailben kapott pdf-link továbbküldése.

 

155.   (törölve).

 

MOZI

 

156.   A Szolgáltató Mozi menüpont alatt a Szolgáltatóval szerződött mozik által vetített filmekre értékesít mozijegyeket.

 

157.   A Szolgáltató a mozi menüpont alatt a Felhasználók részére a Simple Rendszerben fellistázott filmekre, mozielőadásokra szóló mozijegyek megvásárlását biztosítja. A Simple Rendszeren keresztül történő mozijegy vásárlás során a Felhasználó először kiválasztja a megtekinteni kívánt filmet, majd azt követően – amennyiben az rendelkezésre áll – a filmelőzetesre való kattintással átnavigálhat az adott filmet forgalmazó vállalkozás internetes oldalára, és ott megtekintheti a filmről elérhető előzetest, és megismerheti a filmről rendelkezésre álló információkat. Ezt követően a Felhasználó kiválasztja a megtekinteni kívánt filmre vonatkozó kívánt vetítési időpontot és helyszínt, kiválasztja és bejelöli a kiválasztott mozi ülés térképén a kívánt helyet, majd az adott helyhez tartozó jegy típusok közül kiválasztja a kívánt jegytípust, és ezt követően a Simple Rendszerben elérhető fizetési módok valamelyikével kiegyenlíti a választott mozijegy ellenértékét. A Felhasználó a mozijegyet a Simple Rendszerben elektronikus mobil jegy formájában kapja meg, és annak felmutatásával tudja a filmet megtekinteni.

 

158.   A mozijegyre egyebekben a Jegy értékesítésre és Belépőjegyekre vonatkozó fenti szabályok megfelelően vonatkoznak azzal, hogy Rendezvényszervező alatt a mozi üzemeltetőt, Rendezvény alatt pedig az adott film vetítést kell érteni.

 

159.   A Mimozink mozi szolgáltatás igénybevételére a Mimozink https://www.mimozink.hu honlapon elérhető, mindenkor hatályos általános szerződési feltételei is vonatkoznak. A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával ezen Mimozink Általános Szerződési Feltételei rendelkezéseit is magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

160.   A Felhasználó az általa a Simple Applikáció Mozi kártyájában megvásárolt mozijegyet Android és iOS operációs rendszerű Mobileszközön a Simple Applikáción belül más Simple Applikációban regisztrált Felhasználónak továbbküldheti. A mozijegyek ilyen továbbküldésére a Simple Applikáció Pénztárcám menüpontja Jegyeim almenüjében van lehetőség. A mozijegyek továbbküldésére egyebekben a Belépőjegyek továbbküldésére vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak.

 

ÉTELRENDELÉSI SZOLGÁLTATÁS

 

Simple Classic Applikció: Átirányítás a Falatozz.hu szolgáltatásba

 

161.   A Simple Classic Applikációban elérhető Falatozz.hu kártyán keresztül a Felhasználó nem tud közvetlenül ételt, italt házhoz rendelni. A Falatozz.hu kártyára kattintva a Felhasználónak megjelenik egy statikus képernyő, amely arra kéri a Felhasználót, hogy a képernyőn megjelenő gombra kattintva indítsa el a Falatozz.hu mobilalkalmazást vagy navigáljon át a falatozz.hu honlapra. Ha a Felhasználó erre a gombra kattint, a Felhasználó átirányításra kerül a Falatozz.hu mobilalkalmazásba vagy a falatozz.hu honlapra, vagy ha a Felhasználónak nincs a Mobileszközén feltelepítve a Falatozz.hu mobilalkalmazása, akkor az alkalmazásáruházba, ahonnan a Falatozz.hu mobilalkalmazást letöltheti, majd a Falatozz.hu mobilalkalmazásra, illetve honlapra vonatkozó szerződési feltételek szerint, az abban való regisztrációt követően tud a Felhasználó az ott elérhető kínálatból ételt, italt rendelni.

 

162.   A Felhasználó a Simple Classic Applikációból a Falatozz.hu mobilalkalmazásba vagy honlapra történő átirányítást követően a Falatozz.hu mobilalkalmazást és honlapot üzemeltető Diston-Line Kft.-vel (székhely: 3535 Miskolc, Körmöci u. 20.; adószám: 22709776-2-05; Cg.: 05-09-019809) kerül szerződéses jogviszonyba, a Felhasználóra a Falatozz.hu mobilalkalmazás és honlap szerződési feltételei és adatkezelési tájékoztatója lesznek alkalmazandók, ezen jogviszonyban a Szolgáltató nem részes fél. Ebből eredően a Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Falatozz.hu mobilalkalmazásért és honlapért, annak működéséért, az abban történő tranzakció lebonyolításáért, rendelésért, a Falatozz.hu mobilalkalmazásban és honlapon elérhető szolgáltatásokért, termékekért, azokkal kapcsolatban a Felhasználó a Szolgáltatóval kapcsolatban semmilyen jogcímen igényt nem érvényesíthet.

 

163.   A 3.75 és ennél magasabb verziószámú Simple Classic Applikáció esetében a Felhasználó továbbá választása esetén átirányításra kerül a Simple by OTP Applikáció Falatozz.hu ételrendelési szolgáltatásába.

 

Simple by OTP Applikáció: Ételrendelés

 

164.   A Simple by OTP Applikációban elérhető Ételrendelés kártyán keresztül a Felhasználó tud közvetlenül ételt, italt házhoz rendelni a Simple by OTP Applikációban megjelenítésre kerülő kínálatból és szállítási helyszínekre. A Simple by OTP Applikáció Ételrendelés kártyáján keresztül elérhető ételrendelési szolgáltatást a Diston-line Kft. (székhely: 3535 Miskolc, Körmöci u. 20.) üzemelteti és nyújtja.

 

165.   A Simple by OTP Applikációban az Ételrendelés menüpontban rendelhető étel, ital kínálatot, elérhető éttermeket, szállítási helyszíneket, árakat a Diston-line Kft. határozza meg, a Felhasználóra a Simple by OTP Applikáció Ételrendelés menüpontjában történő ételrendelése, kiszállítása esetén a Diston-line Kft. falatozz.hu honlapon elérhető Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak, amelyért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

166.   Az Ételrendelés kártyán elérhető ételrendelési szolgáltatásban a Diston-line Kft. van szerződéses jogviszonyban az ott elérhető éttermekkel és az ételek kiszállítását végző futárszolgálatokkal is és ő nyújtja ezen szolgáltatásokat, a Felhasználó az ételrendelés és kiszállítás során a Diston-line Kft.-vel és az éttermekkel lép szerződéses jogviszonyba. Az ételek megrendelésével, kiszállításával kapcsolatosan a Felhasználó a Diston-line Kft.-vel és a vele szerződött éttermekkel szemben érvényesíthet igényt, a Szolgáltató ezen harmadik személyek tevékenységéért, teljesítéséért nem felel.

 

167.   Az ételrendelés menete:

 

a.        A Felhasználó a Simple by OTP Applikációban az Ételrendelés kártyába belépve először ellenőrzi a fiókadatokból behúzott szállítási címet, vagy új szállítási címet ad meg.

b.       A Felhasználó ezután kiválasztja az éttermet, ahonnan rendelni kíván, és kiválasztja a rendelni kívánt ételt, italt, azt kosárba teszi. A Diston-line Kft. és a vele szerződött étterem rendelési minimumot is megadhat, amely a Felhasználó számára az étterem kiválasztásakor megjelenítésre kerül.

c.        A Felhasználó ezt követően megjegyzést írhat a megrendeléshez a futárnak, majd kiválasztja a fizetési módot: fizetés a Simple by OTP Applikációban elérhető bankkártyás fizetéssel, vagy a futárnak kézhezvételkor készpénzben. A Felhasználónak a fizetés előtt egy rendelés összesítő jelenik meg, ahol ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelését.

d.       A Felhasználó a megrendelése adatait a fizetés megtörténtéig, illetve a készpénzes fizetés választása esetén a megrendelés beküldéséig a Simple by OTP Applikációban módosíthatja, ezt követően csak a falatozz.hu ügyfélszolgálatának megkeresésével módosíthatja.

e.        A Felhasználó a megrendelést vagy készpénzben a futárnál fizeti ki, vagy a Simple by OTP Applikációban rendelkezésre álló online bankkártyás fizetéssel vagy SZÉP kártyás fizetéssel. A SZÉP kártyás fizetésre vonatkozóan a Diston-Line Kft. kötött szerződést a SZÉP kártya kibocsátókkal, így csak azon SZÉP kártyával lehet fizetni, amely a Simple by OTP Applikációban feltüntetésre kerül. SZÉP kártyával történő fizetés esetén a Felhasználót a Simple by OTP Applikáció átirányítja az adott SZÉP kártya kibocsátó pénzügyi intézmény fizetőfelületére.

f.        A Felhasználó által kifizetett vételárról a nyugtát, számlát az adott étterem állítja ki és mellékeli papír alapon a kiszállított megrendeléshez.

 

168.     Csak a 18. életévét betöltött Felhasználó jogosult az Ételrendelés menüpontban alkoholtartalmú italt rendelni. A Felhasználó alkoholtartalmú ital rendelése esetén köteles életkorát megadni az életkor igazolásához a Simple by OTP Applikációban minden megrendelés esetén. Az életkor adatot az applikáció nem jegyzi meg, új rendelés leadása vagy a rendelés újrakezdése esetén az életkor adatot ismételten meg kell adni.

 

169.     Egy kosárba és egy megrendelésbe csak egy étteremből származó rendelt egységek kerülhetnek, étterem váltása esetén az előző kosár eldobásra kerül.

 

A Felhasználó a Simple by OTP Applikáció Ételrendelés menüpontjában megtekintheti az aktív, futó megrendelését és korábbi ételrendeléseit egy évre visszamenőleg is és a korábbi ételrendeléseit újra tudja rendelni és újrarendelés esetén a kosarához hozzá tud adni új tételeket és módosíthatja a megrendelést, szállítási címet. Korábbi rendelés újrarendelése esetén, ha a korábbi megrendelésben szereplő termékek ára az adott étteremnél időközben megváltozott, a Felhasználónak ezt a Simple by OTP Applikáció a megrendelés előtt kiírja és a kosárban az új árat jeleníti meg. A Felhasználó dönthet úgy, hogy az új áron nem rendeli meg a terméket. Ha a korábbi rendelés bármely ok miatt nem rendelhető újra (mert például már nincs az adott termék, megszűnt az étterem, stb.), azt a Simple by OTP Applikáció jelzi a Felhasználónak.

 

Kedvezményes ajánlatok megjelenítése: Az Ételrendelés menüpontban az adott étteremnél, egyes akciók esetén a kosárban kerülnek megjelenítésre az étterem által biztosított kedvezmények, amelyek igénybevételéről a Felhasználó dönt. A kedvezmény lehet valamilyen alacsonyabb ár, mennyiségi kedvezmény, időszaki akciós ár, százalékos kedvezmény, ajándék, szállítási költség elengedése vagy egyéb akció, promóció. A kedvezmény típusát és valamennyi lényeges jellemzőjét az Ételrendelés menüpontban tekintheti meg a Felhasználó. Ha egy vásárlásra többféle kedvezmény is elérhető, a kedvezmények egymással nem vonhatók össze, csak egy kedvezmény választható vásárlásonként. A pénzbeli kedvezmény a vásárlás végösszegéből kerül levonásra. A kedvezményt, ajándékot az étterem és nem a Simple biztosítja. Ha a Felhasználó a kedvezménnyel érintett vásárlástól eláll, azt lemondja  egészben, a Felhasználó részére a teljes megfizetett, kedvezménnyel csökkentett összeg visszatérítésre kerül. Ha a Felhasználó részlegesen mondja le a megrendelést, akkor az étterem döntésétől függ, hogy a Felhasználó a megrendelés fennmaradó részére a kedvezményt érvényesítheti-e, vagy a kedvezményt elveszíti. Ebben az esetben az étterem ügyfélszolgálata felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, hogy a Felhasználó a megrendelését fenntartja-e.  Az étterem felel a kedvezmény, ajándék és annak feltételei jogszerűségéért, ezért a Simple felelősségét kifejezetten kizárja. A Felhasználó a kedvezménnyel, ajándékkal kapcsolatos igényét az étteremmel szemben érvényesítheti.

 

 

PARTY

 

170.     A Simple Rendszerben elérhető a Party online szolgáltatás, amelyben a Felhasználók a Simple Rendszerbe történt belépést és a Party kártyára történt kattintást követően a Simple Rendszerben elérhető egyes vendéglátó ipari egységekben, táncos-zenés szórakozóhelyeken és egyéb szabadtéri vagy zárt szórakozóhelyeken tervezett programot tekinthetik meg.

 

171.     A Szolgáltató a Simple Rendszerben a Party szolgáltatásban elérhető szórakozóhelyek programját az egyes szórakozóhelyek közösségi oldalain nyilvánosságra hozott programja és tartalmak alapján teszi elérhetővé. A Szolgáltató nem felel a közzétett programért, annak jogszabályszerűségéért, helyességéért, a szórakozóhely által történő módosításáért, megváltoztatásáért, megtartásáért.

 

TAXI

 

172.     A Felhasználó a taxirendelést a Mobileszközén a Simple Rendszer applikációjában a Taxi plug-in indításával kezdi meg.

 

173.     A Felhasználó a Taxi szolgáltatás igénybevételéhez a Taxi szolgáltatásba történő első belépéskor köteles az alábbi adatokat megadni:

 

a)     Név: alapértelmezettként a Simple Rendszerben megadott név, amelyet a Felhasználó módosíthat.

b)    Telefonszám: amelyen az ügyfél elérhető a fuvarral kapcsolatos visszajelzések esetén.

c)     Az ügyfél továbbá beállíthatja, hogy kér-e hangjelzést a taxi helyszínre érkezésekor, illetve kér-e értesítést a taxi érkezése előtt megközelítőleg 3 perccel.

 

174.     Felhasználó az alábbi módon intézheti a Taxi rendelést:

 

185.1. A Felhasználó megadja a rendelési címet:

 

i)      A Felhasználó bekapcsolja Mobileszközén a GPS funkciót, amely helymeghatározással meghatározza a Felhasználó pillanatnyi helyzetét, és ha a Felhasználó erre a helyre kíván taxit rendelni, ezt a GPS helyet Mobileszközén megerősíti;

 

ii)    A Felhasználó, amennyiben nem kapcsolja be Mobileszközén a GPS funkciót, kézzel is beírhatja a Rendelési címet, ahova a taxit kéri;

 

iii)  Az alkalmazás felkínálja a Felhasználó korábbi rendelési címeit.

 

185.2.     A megrendelés leadását megelőzően a Felhasználó a Rendelési cím és az úticél beírásával menetdíj becslést is készíthet a Mobileszközén az applikáción belül. A menetdíj becslés nem minősül ajánlatnak, attól a végleges és a fuvarért ténylegesen fizetendő menetdíj eltérhet, amelyet a Felhasználó tudomásul vesz.

 

A Rendelési címet az alábbi bontásban kell megadni: város, kerület, közterület neve (utca, út, tér, köz, sétány, stb), házszám.

 

A Taxi szolgáltatásban csak azonnali taxi rendelésre van lehetőség, időben előre történő megrendelés nem lehetséges.

 

185.3.     Ezt követően a Felhasználó a rendelési vagy kalkulátor oldalon található „Kérek egy taxit” gomb megnyomásával megrendeli a taxi szolgáltatást, amelyet követően az ügyfél képernyőjén láthatóvá válik az autó rendszáma és az autó típusa. Ezen információk tájékoztató jellegűek, valóságukért és teljesítésükért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

175.     Lemondás: Az alkalmazáson belül a Felhasználónak lehetősége van lemondania a megrendelt taxit. Amennyiben a Felhasználó ötször egymás után lemondja a rendelést, a rendszer egy hónapig letiltja újabb rendelés feladását.

 

176.     Fizetés: A fuvar végeztével a sofőr rögzíti a fuvardíj összegét. Felhasználó a Taxi szolgáltatás díját vagy a Simple Rendszeren belüli Mobilfizetéssel, vagy a Taxi szolgáltató által lehetővé tett egyéb módon fizeti ki a Taxi szolgáltatónak. A Simple Rendszeren belüli fizetési mód esetén a rendelési adatok a tranzakciós történetben megtalálhatóak. Rosszul megadott fuvardíj esetén a Felhasználó szóban jelzi a hibát a sofőrnek, aki korrigálja az összeget. Amennyiben a Felhasználó borravalót szeretne adni, azt a fuvardíj rögzítése előtt kell szóban jeleznie a sofőrnek.

 

PARKOLÁS ÉS EMATRICA

 

A parkolás és eMatrica szolgáltatás közös szabályai

 

177.     A Parkolás és eMatrica szolgáltatás igénybevétele esetén a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amelynek keretében a Felhasználó a parkolójegy vásárlásért és az autópálya matrica vásárlásért a külön Hirdetményben meghatározott Díjtáblázatban meghatározott díjat fizeti meg a Szolgáltatónak, és jogosulttá válik a szolgáltatásokat a Területen igénybe venni. A Szolgáltató a Díjtáblázatot és annak valamennyi változását a Honlapján Hirdetményben teszi közzé.

 

178.     A parkolójegy és az autópálya matrica vásárlási szolgáltatás ellenértékét a Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül egyenlíti ki.

 

179.     Speciális technikai feltételek: a Parkolójegy és E-matrica vásárlási szolgáltatás igénybevételéhez a jelen ÁFF-ben foglalt általános technikai, műszaki feltételeken túlmenően a hívószám kijelzés engedélyezése is szükséges a mobilkészüléken.

 

180.     Speciális szerződés megszűnési ok: a jelen ÁFF szerinti, a parkolójegy és az E-matrica vásárlásra vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik, ha a Szolgáltatónak az NMF Zrt-vel kötött viszonteladói szerződése bármilyen okból megszűnik.

 

181.     Speciális ügyfélpanasz kezelési szabályok:

 

A Felhasználó a panaszával elsősorban közvetlenül a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat.

A panaszokat a Szolgáltatóhoz az alábbi módokon lehet benyújtani:

 

a)     Írásban, postai úton a Szolgáltatónak címezve az alábbi címre: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.;

b)    Szóban, személyesen a Szolgáltató alábbi ügyfélszolgálatán: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em., keddi és csütörtöki munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között;

c)     Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu;

d)    Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:

06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

 

Telefonon történő panaszbejelentés esetén az ügyintézővel történő telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, amelyről a Felhasználót az ügyintéző a telefonbeszélgetés kezdetekor külön figyelmezteti. Amennyiben a Felhasználó a figyelmeztetés elhangzását követően nem szünteti meg a telefonkapcsolatot és előadja panaszát, úgy kell tekinteni, hogy hangjának rögzítéséhez hozzájárult.

 

Ha a Felhasználó a panaszt a Szolgáltatóhoz jelenti be, és a Szolgáltató megállapítja, hogy annak elbírálása nem az ő hatáskörébe tartozik, a Szolgáltató 72 órán belül köteles a panaszt az NMF Zrt-hez megküldeni. A bejelentés továbbításáról Szolgáltató 5 napon belül értesíti a Felhasználót.

               

 

A Parkolás szolgáltatás szabályai

 

182.     A parkolójegy vásárlási szolgáltatás valamennyi, az NMF Zrt. szolgáltatói által üzemeltetett közterületen igénybe vehető (Terület), beleértve azon közterületi parkolóhelyeket is, amelyek elzárt területen helyezkednek el, és ahova a behajtás, kihajtás és a parkolás korlátozott.

 

183.     A Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül történő parkolásért az alábbi díjak megfizetésére köteles:

 

a)     parkolási helynek megfelelő, jogszabályban meghatározott mértékű minimális parkolási díj

b)    a parkolási időtartamnak és helynek megfelelő, jogszabályban meghatározott mértékű parkolási díj

c)     a Szolgáltató által a Díjtáblázatban meghatározott, parkolásonként egyszer fizetendő kényelmi díj.

 

184.     Az Igénybe vevő a Simple Rendszeren keresztül fizetendő autópálya használatért az alábbi díjak megfizetésére köteles:

 

a)     jogszabályban meghatározott mértékű autópálya használati díj;

b)    a Szolgáltató által a Díjtáblázatban meghatározott, E-matricánként egyszer fizetendő kényelmi díj.

 

A parkolás elindítása

 

185.     A Felhasználó a Parkolás kártyára kattintva veheti igénybe a parkolással kapcsolatos szolgáltatást a Simple Rendszerben.

 

186.     A parkolás elindításához az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia a Simple Rendszeren belül a Parkolás kártyába való belépését követően:

 

a)     a parkolással érintett gépjármű rendszámát

b)    a parkolással érintett gépjármű rendszámát kibocsátó országot

c)     a parkolással érintett gépjármű típusát (személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, busz, kisteherautó)

d)    a parkolási zóna számát, amelyben parkolni kíván.

 

187.     A fenti adatok bármelyikének hiánya esetén a parkolás nem indítható el.

 

188.     A parkolás sikeres elindításáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót. Ha a Felhasználó nem kap értesítést a parkolás sikeres elindításáról, akkor a Felhasználó a parkolási díjat egyéb módon rendezi, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

189.     A Szolgáltató a parkolás elindításakor zárolja a választott fizetési módnak megfelelően a választott parkolási zóna maximális parkolási idejéért fizetendő díjat és kényelmi díjat. Amennyiben a Felhasználó a választott fizetési módban nem rendelkezik ehhez elegendő pénzügyi fedezettel, a parkolás nem kerül elindításra, ebben az esetben a Felhasználó egyéb módon gondoskodik a parkolás ellenértékének megfizetéséről.

 

190.     Amennyiben a választott fizetési módban a Felhasználó rendelkezik elegendő fedezettel a zároláshoz, a parkolás elindításra kerül. Ha a Felhasználó a sikeresen elindított parkolást egy percen belül leállítja, a teljes zárolt összeg, beleértve a kényelmi díjat is, feloldásra és a Felhasználónak a választott fizetési módban jóváírásra kerül, a parkolási tranzakciót a Szolgáltató törli a rendszerből.

 

191.     A Simple Rendszer nem kezeli a parkolást üzemeltető társaságok és önkormányzatok által biztosított, egyedi parkolási kedvezményeket.

 

192.     A parkolás sikeres elindítását követően a Simple Rendszer kiírja az elindított parkolás adatait.

 

193.     Egy Felhasználó egyidejűleg több gépjárműre is indíthat parkolást.

 

194.     A sorompóval vagy egyéb módon elzárt területen igénybe vehető közterületi parkolás esetén a parkolás beléptető rendszer a gépjármű rendszámát leolvassa és az alapján papír alapú parkolójegyet ad a Felhasználónak, a parkolás indítása ezen parkolójegy kérésével kezdődik. A Felhasználó a nyomtatott parkolójegy Simple Alkalmazás Parkolás menüpont Zárt téri parkolás almenüjében a gépjármű rendszámának és a nyomtatott parkolójegyen szereplő sorszámnak a beírását követően tudja az ilyen elzárt területen történt közterületi parkolás díját a Simple Alkalmazáson keresztül kifizetni.

 

195.     A Felhasználó felel az egyes parkolási zónákban igénybe vehető maximális parkolási időtartam betartásáért, ezen maximális parkolási időtartamot a Simple Rendszerben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni és nem köteles figyelni. A maximális parkolási időtartam túllépéséből eredően a Felhasználót esetlegesen ért károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A maximális parkolási idő elteltével a parkolás automatikusan leállításra kerül, ebből eredően a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt érvényesíteni.

 

A parkolás leállítása

 

196.     A folyamatban lévő parkolás a Simple Rendszer megnyitása után, a Simple Rendszerbe és a Parkolás kártyába való belépést követően állítható le. A parkolás sikeres leállításáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót.

 

197.     A parkolás sikeres leállítása után a Simple Rendszer kiírja a leállított parkolás adatait, a parkolásért fizetendő díjat és felajánlja a Felhasználónak a számla kiállítását. A parkolás sikeres leállítását követően a zárolt összegből a Szolgáltató levonja a parkolásért fizetendő díjat és a kényelmi díjat, a zárolásból fennmaradó összeg pedig feloldásra és a választott fizetési módban jóváírásra kerül.

 

198.     A Felhasználó a Simple Rendszerben a parkolás indításakor adja meg a számlázási adatait.

 

 

Az E-matrica szolgáltatás szabályai

 

199.     A Felhasználó az E-matrica kártyára kattintva veheti igénybe az E-matricával kapcsolatos szolgáltatást a Simple Rendszerben.

 

200.     Az E-matrica megvásárlásához az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia a Simple Rendszerbe való belépését követően:

a)     az E-matricával érintett gépjármű rendszámát

b)    az E-matricával érintett gépjármű rendszámát kibocsátó országot

c)     az E-matricával érintett gépjármű típusát (személygépjármű, motorkerékpár, busz)

d)    az E-matrica adott gépjármű típusra irányadó érvényességi idő kezdő dátumát (például: 2015. 03. 01.), az E-matrica érvényességi időtartamát és területi érvényességét (például: heti (10 napos), havi, éves országos, éves vármegyei), éves vármegyei matrica esetében a kívánt egy vagy több vármegye megjelölését.

 

201.     A fenti adatok bármelyikének hiánya esetén az E-matrica nem vásárolható meg.

 

202.     Az E-matrica sikeres megvásárlásáról a Szolgáltató értesíti az Felhasználót. Ha a Felhasználó nem kap értesítést az E-matrica sikeres megvásárlásáról, akkor a Felhasználó az autópálya használati díjat egyéb módon rendezi, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A Felhasználó az E-matricát a díjköteles útszakaszra való felhajtás előtt köteles megvásárolni, az E-matrica utólagos megvásárlása nem jelent visszamenőleges úthasználati jogosultságot, ezért az utólagosan megvásárolt E-matrica jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget vonhat maga után, amelyért a Szolgáltató nem felel. A Felhasználó csak az E-matrica sikeres megvásárlásáról szóló értesítés kézhezvétele esetén hajthat fel az autópályára, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen sikeres vásárlásról szóló visszaigazolás nélkül történő autópálya igénybevétel semmilyen jogkövetkezményéért.

 

203.     Egy Felhasználó egy tranzakcióval egyszerre egy E-matricát vásárolhat.

 

204.     A Felhasználó a Simple Rendszerbe E-matrica vásárlás céljából egyidejűleg több gépjármű adatait is beviheti és rögzítheti, majd ezt követően a Felhasználó a Simple Rendszerbe bevitt gépjármű adatait szerkesztheti, módosíthatja, és a Simple Rendszerben rögzített gépjárműveire való kattintással a kívánt gépjárműre a Felhasználó E-matricát vásárolhat.

 

205.     A Simple Rendszer nem ellenőrzi, hogy az adott gépjárműre van-e már korábban megvásárolt és még érvényes E-matrica.

 

206.     Az E-matrica típusának kiválasztását követően a Felhasználó kiválasztja a kívánt fizetési módot és lebonyolítja a választott fizetési módnak megfelelő fizetést.

 

207.     Az E-matrica sikeres megvásárlását követően a Simple Rendszer kiírja a megvásárolt E-matrica adatait.

 

208.     A Felhasználó a Simple Rendszerben az E-matrica kártya alatti kezdőoldalon érheti el az általa megvásárolt, érvényes E-matricákat.

 

KÖZLEKEDÉSI MOBILJEGY VÁSÁRLÁS SZABÁLYAI

 

209.     Közlekedési mobiljegy (beleértve a BKK mobiljegyet is) vásárlás esetén a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amelynek keretében a Felhasználó a Közlekedési mobiljegy vásárlásért a Simple Applikációban meghatározott díjat fizeti meg a Szolgáltatónak, és jogosulttá válik a közlekedési szolgáltatásokat igénybe venni. A Szolgáltató a Közlekedési mobiljegy értékesítése során az NMF Zrt. viszonteladójának minősül, és az NMF Zrt-vel kötött viszonteladói szerződés alapján jogosult a Közlekedési mobiljegy értékesítésére.

 

210.     A megvásárolt Közlekedési mobiljegy ellenértékét a Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül egyenlíti ki az ott elérhető fizetési módok valamelyikével.

               

211.     A Simple Rendszerben megvásárolható Közlekedési mobiljegyek fajtáinak listáját és vételárát a Simple Applikáció tartalmazza. A Szolgáltató bármikor jogosult az elérhető Közlekedési mobiljegyek körét módosítani, egyes Közlekedési mobiljegyek értékesítését bármikor megszüntetni és új Közlekedési mobiljegyek értékesítését megkezdeni, amely módosításokat a Szolgáltató a Simple Applikációban jelenteti meg. A Közlekedési mobiljegyek és azok vételára módosítása a Simple Applikációban történő közzétételével lép hatályba. A Simple Rendszerben és Applikációban mindenkor a hatályos Közlekedési mobiljegyek és az azok ára kerül feltüntetésre.

 

212.     A Közlekedési mobiljegy valamennyi, az NMF Zrt. szolgáltatói által lefedett közterületen igénybe vehető (Terület).

 

213.     A Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül megvásárolt Közlekedési mobiljegyért a Közlekedési mobiljegy díját köteles megfizetni. A Szolgáltató kényelmi díjat, jutalékot a Közlekedési mobiljegy értékesítése után nem számít fel, a Közlekedési mobiljegy megvásárlásának annak díján kívül egyéb díja nincsen. 

 

214.     A Felhasználó a Közlekedési mobiljegy kártyára kattintva vásárolhat Közlekedési mobiljegyet a Simple Rendszerben.

 

215.     A Közlekedési mobiljegy megvásárlásához a Felhasználónak az alábbi külön adatokat kell megadnia a Simple Rendszerben:

 

Közlekedési mobiljegy típusa

Választhatóan megadandó adat típusa

Havi Budapest bérlet nem természetes személyeknek

Havi Budapest bérlet természetes személyeknek

Félhavi Budapest bérlet nem természetes személyeknek

Félhavi Budapest bérlet természetes személyeknek

 

 

 

Volánbusz-BKSZ bérletigazolvány száma

Kártya formátumú vezetői engedély száma

Általános bérletigazolvány száma

Útlevél száma

Személyazonosító igazolvány száma

Havi Budapest bérlet közoktatásban tanulóknak

Félhavi bérlet közoktatásban tanulóknak

362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti oktatási igazolvány száma, amely lehet diákigazolvány vagy pedagógus igazolvány száma

 

 

Havi Budapest bérlet felsőoktatásban tanulóknak

362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti oktatási igazolvány száma, amely lehet diákigazolvány vagy pedagógus igazolvány száma

Személyazonosító igazolvány száma

Kártya formátumú vezetői engedély száma

Útlevél száma

Magyar igazolvány száma

Magyar hozzátartozói igazolvány száma

Havi Budapest bérlet kisgyerekeseknek

Kisgyermekes bérletigazolvány száma

Havi Budapest bérlet nyugdíjasoknak

Nyugdíjas bérletigazolvány száma

Budapest hetijegy

Budapest 72 órás jegy

Budapest 24 órás jegy

Személyazonosító igazolvány száma

Kártya formátumú vezetői engedély száma

Útlevél száma

Általános bérletigazolvány száma

Volánbusz-BKSZ bérletigazolvány száma

Diákigazolvány száma

Budapest Repülőtéri vonaljegy (időalapú jegy)

Tatabánya menetjegy elővételben (időalapú jegy)

Nem szükséges egyéb adat megadása

Tatabánya 10 napos összvonalas bérlet

Tatabánya Napijegy

 

Személyazonosító igazolvány száma

Kártya formátumú vezetői engedély száma

Útlevél száma

Általános bérletigazolvány száma

Diákigazolvány száma

 

216.     A fenti adatok bármelyikének hiánya esetén a Közlekedési mobiljegy nem vásárolható meg.

               

217.     A Felhasználó köteles fenti adatait a valóságnak és a választott okmánytípusnak megfelelően megadni. A Szolgáltató a megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok pontosságáért, helyességéért, megfelelőségéért, hiánytalanságáért kizárólagosan a Felhasználó a felelős.

 

218.     Az egyes Közlekedési mobiljegyek használati, jogosultsági feltételeit, a kedvezményes Közlekedési mobiljegyek kedvezmények igénybe vételére vonatkozó szabályait, a Közlekedési mobiljegy által lefedett közlekedési eszközök listáját, a Közlekedési mobiljegy időalapú vagy egyéb érvényességének feltételeit a Közlekedési mobiljeggyel érintett közlekedési szolgáltató szabályzata és általános szerződési feltételei tartalmazzák, amelyekről a Felhasználó köteles a vásárlást megelőzően megfelelően tájékozódni.

 

219.     A megfelelő Közlekedési mobiljegy vásárlásáért kizárólagosan a Felhasználó a felelős. A Szolgáltató nem felel különösen azért, hogy a Felhasználó az igényeinek megfelelő Közlekedési mobiljegyet vásárol-e, a Felhasználó megfelel-e a kedvezményes Közlekedési mobiljegy feltételeinek, jogosult-e a választott Közlekedési mobiljegyet megvásárolni és használni, és hogy a megvásárolt Közlekedési mobiljegyet a Felhasználó jogszerűen, illetve az arra vonatkozó közlekedési szolgáltatói szabályoknak, feltételeknek, szerződési feltételeknek megfelelően használja-e, valamint kifejezetten kizárja a felelősségét valamennyi, a Felhasználóval szemben ezen szabályok megszegéséből eredően kiszabott bírságért, büntetésért, egyéb fizetési kötelezettségért és hátrányos jogkövetkezményért.

 

220.     A Felhasználó a Simple rendszerben először kiválasztja a kívánt települést (például Budapest vagy Tatabánya), ahol Közlekedési mobiljegyet szeretne vásárolni, majd ezt követően kiválasztja a megvásárolni kívánt Közlekedési mobiljegy kategóriáját (például teljes áru bérletek, kedvezményes bérletek, stb.),  majd az adott kategóriába belépve kiválasztja a megvásárolni kívánt Közlekedési mobiljegy típusát (például Havi Budapest bérlet természetes személyeknek). Ezt követően a Felhasználó megadja a választott Közlekedési mobiljegy érvényességének kezdő dátumát (év, hónap, nap), valamint, ahol szükséges, a fenti igazolványok, személyazonosító okmányok valamelyikének számát. Ezt követően a Felhasználó kiválasztja a Simple Rendszerben a fizetési módot, ahogy a Közlekedési mobiljegy ellenértékét ki kívánja fizetni, majd ennek megfelelően kifizeti a Közlekedési mobiljegy árát. A Közlekedési mobiljegy azonnali érvényességi dátum megjelölése esetén a vásárlás időpontjától számított 2 perc elteltével használható utazásra leghamarabb. Az érvényességi kezdő dátum megadásáért, pontosságáért, helyességéért, megfelelőségéért a Felhasználó felel, a Szolgáltató a megadott érvényességi kezdő dátumot utólagosan módosítani nem tudja.

 

221.     A Közlekedési mobiljegy sikeres megvásárlásáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót. Ha a Felhasználó nem kap értesítést a Közlekedési mobiljegy sikeres megvásárlásáról, akkor a Felhasználó más módon gondoskodik a menetjegy megváltásáról, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

222.     A megvásárolt Közlekedési mobiljegyet a Felhasználó legfeljebb kétszer jogosult átmozgatni másik Mobileszközre, minden további átmozgatás csak a közlekedési szolgáltató ügyfélszolgálatán, személyesen lehetséges.

 

223.     A Közlekedési mobiljegy kiválasztását követően, a fizetés előtt a Simple Rendszer kiírja a kiválasztott Közlekedési mobiljegy adatait, a fizetés ennek jóváhagyását követően lehetséges.

 

224.     A Felhasználó a Közlekedési mobiljegyet az utazást megelőzően köteles megvásárolni, a Közlekedési mobiljegy utazás közben vagy utólagosan történő megvásárlása nem jelent visszamenőleges utazási jogosultságot, ezért az utólagosan megvásárolt Közlekedési mobiljegy jogosulatlan utazásnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget vonhat maga után, amelyért a Szolgáltató nem felel. A Felhasználó csak a Közlekedési mobiljegy sikeres megvásárlásáról szóló értesítés kézhezvétele esetén kezdheti meg az utazást, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen sikeres vásárlásról szóló visszaigazolás nélkül történő utazás semmilyen jogkövetkezményéért.

 

225.     Egy Felhasználó egy tranzakcióval egyszerre több, ugyanolyan típusú Közlekedési mobiljegyet vásárolhat, kivételt képez ez alól az időalapú Közlekedési mobiljegy, amelyből egy vásárlás alkalmával egyszerre egy tranzakcióval csak egy vásárolható. Különböző típusú Közlekedési mobiljegyek csak külön tranzakcióban vásárolhatók.

 

226.     A Simple Rendszer nem ellenőrzi, hogy az adott településre, utazási viszonylatra van-e már korábban megvásárolt és még érvényes Közlekedési mobiljegye a Felhasználónak.

 

227.     A Szolgáltató a sikeresen megvásárolt Közlekedési mobiljegyet technikai okból sztornózhatja a sikeres vásárlás időpontjától számított két percen belül, ebben az esetben a Közlekedési mobiljegy ára visszafizetésre kerül.

 

228.     Ezen túlmenően, a Közlekedési mobiljegy az érvényességi ideje kezdetéig, kivéve az azonnali érvényességű Közlekedési mobiljegyeket, bármikor visszaváltható. Minden ilyen szabályszerű visszaváltás esetén a Felhasználó a megfizetett vételárat visszakapja.

 

229.     Speciális technikai feltételek: a Közlekedési mobiljegy vásárlásához a jelen ÁFF-ben foglalt általános technikai, műszaki feltételeken túlmenően a hívószám kijelzés engedélyezése is szükséges a mobilkészüléken.

 

230.     Speciális szerződés megszűnési ok: a jelen ÁFF szerinti, a Közlekedési mobiljegy vásárlásra vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik, ha a Szolgáltatónak az NMF Zrt-vel kötött viszonteladói szerződése bármilyen okból megszűnik.

 

231.     Speciális számlakibocsátási szabályok:

 

A Felhasználó jogosult a Simple Rendszerben a fizetés előtt számlát kérni a Közlekedési mobiljegy vásárlásról, beleértve a magánszemély és jogi személy nevére szóló számlát is. A Felhasználó azonban nem jogosult jogi személy nevére számlát kérni azokról a Közlekedési mobiljegyekről, amelyek szociálpolitikai menetdíj támogatást tartalmaznak, így különösen az alábbi Közlekedési mobiljegyekről:

a)       Havi Budapest bérlet kisgyerekeseknek

b)       Havi Budapest bérlet nyugdíjasoknak

c)       Havi és Félhavi Budapest bérlet közoktatásban tanulóknak

d)       Havi Budapest bérlet felsőoktatásban tanulóknak

 

Ezen túlmenően amennyiben a Felhasználó jogi személy nevére kíván számlát kérni a Budapest Havi bérlet természetes személyeknek Közlekedési mobiljegyről, a Felhasználó a Havi Budapest bérlet nem természetes személyeknek elnevezésű Közlekedési mobiljegyet tudja megvásárolni és annak a díját köteles megfizetni.

 

Speciális ügyfélpanasz kezelési szabályok a Közlekedési mobiljegy vásárlás szolgáltatásban:

 

232.     Az NMF Zrt. a Felhasználó részére közvetlen hozzáférést biztosít az interneten keresztül elérhető felületéhez, amelyen a Felhasználó követheti az általa igénybe vett központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokat, valamint közvetlen panaszkezelési szolgáltatást vehet igénybe. A Felhasználó a panaszával elsősorban közvetlenül a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat. A panaszokat a Szolgáltatóhoz az alábbi módokon lehet benyújtani:

a)     Írásban, postai úton a Szolgáltatónak címezve az alábbi címre: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.;

b)    Szóban, személyesen a Szolgáltató alábbi ügyfélszolgálatán: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em., keddi és csütörtöki munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között;

c)     Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu;

d)    Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:

e)     06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

 

233.     Telefonon történő panaszbejelentés esetén az ügyintézővel történő telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, amelyről a Felhasználót az ügyintéző a telefonbeszélgetés kezdetekor külön figyelmezteti. Amennyiben a Felhasználó a figyelmeztetés elhangzását követően nem szünteti meg a telefonkapcsolatot és előadja panaszát, úgy kell tekinteni, hogy hangjának rögzítéséhez hozzájárult.

 

234.     A panasz kezelésének rendje az alábbi:

 

a)       Ha a Szolgáltatóhoz olyan panasz érkezik, amelynek tartalma szerint kizárólag a Szolgáltató hatáskörébe tartozik a panasz elbírálása, úgy a panaszt a Szolgáltató válaszolja meg az általános panaszkezelési szabályok alapján.

 

b)       Ha a Szolgáltatóhoz olyan panasz érkezik, amely nem csak a Szolgáltatót érinti, hanem érinti a közlekedési szolgáltatót is, a panaszt a közlekedési szolgáltató válaszolja meg a Felhasználó számára. Ebben az esetben a Szolgáltató a panaszt 5 munkanapon belül megküldi a közlekedési szolgáltatónak a saját részére vonatkozó válasz elkészítéséhez szükséges adatokkal együtt. A választ valamennyi kérdés vonatkozásában a közlekedési szolgáltató küldi meg a Felhasználónak.

 

c)       Ha a Szolgáltatóhoz olyan panasz érkezik, amely kizárólag a közlekedési szolgáltató hatáskörébe tartozik, a panaszt a Szolgáltató legkésőbb az érkezést követő napon továbbítja az NMFZrt-.nek, aki azt továbbítja a közlekedési szolgáltatónak. A panaszt ebben az esetben a közlekedési szolgáltató válaszolja meg közvetlenül a Felhasználó felé.

 

d)       Ha a panaszt a közlekedési szolgáltatóhoz nyújtja be a Felhasználó, de a panasz kizárólag a Szolgáltató hatáskörébe tartozik, a panaszt a közlekedési szolgáltató 5 munkanapon belül továbbítja az NMF Zrt-nek, aki azt legkésőbb az érkezést követő napon megküldi a Szolgáltatónak. A panaszt ebben az esetben a Szolgáltató válaszolja meg a saját általános panaszkezelési szabályai alapján.

 

235.     Méltányossági kérelmek kezelésének rendje: a Szolgáltató együttműködik az NMF Zrt.-én keresztül a közlekedési szolgáltatóval a Közlekedési mobiljegy méltányossági alapon történő kiadásában és a jegy érvényességének megkezdését követően kezdeményezett visszaváltásában. A Szolgáltató a hozzá beérkezett méltányossági kérelmet továbbítja az NMF Zrt.-én keresztül a közlekedési szolgáltatónak. A méltányossági eljárás eredményéről a hozzá beérkezett kérelem esetén a Szolgáltató értesíti a Felhasználót.

 

 

BIZTOSÍTÁS

 

236.     A Felhasználó a Simple Rendszerben az alábbi biztosításokat megkötheti online módon, és a Simple Rendszerben elérhető fizetési módokkal a biztosítási díjat is megfizetheti:

 

Autómentés csoportos biztosításhoz való csatlakozás biztosítottként.

Csoportos készülékbiztosításhoz csatlakozás biztosítottként.

 

A csoportos autómentés biztosításra vonatkozó rendelkezések:

 

237.     A Szolgáltató a Groupama Biztosító Zrt.-vel (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C; Cg.: 01-10-041071; levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049; a továbbiakban: Groupama) a GB342 számú Simple Autómentés biztosításra vonatkozóan kötött csoportos biztosítási szerződése (a továbbiakban: Autómentés biztosítás és biztosítási szerződés) alapján a Groupama függő biztosításközvetítő ügynökeként eljárva biztosítja a Simple Rendszerben a Felhasználóknak, hogy a Simple Rendszer Biztosítás menüpontjában biztosítottként csatlakozzanak az Autómentés biztosítási szerződéshez. A Szolgáltatót a Groupama a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) mint felügyeleti hatósághoz függő ügynökként bejelentette.

 

238.     A Felhasználó a Simple Rendszer Biztosítás menüpontjában elérhető elektronikus csatlakozási nyilatkozattal tud csatlakozni az Autómentés biztosításhoz.

 

239.     Az Autómentés biztosítás részletes feltételeit a Groupama által kiadott GB342 jelű Simple Autómentés biztosítás szerződési feltételek és ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Groupama Biztosítási feltételek) tartalmazza, a szerződés lényeges elemeit kiemelve és kivonatolva pedig a Groupama által kiadott GB342 jelű Simple Autómentés biztosítás Biztosítási Termékismertető (a továbbiakban: Groupama Termékismertető) tartalmazza, amely a Simple Rendszerben a Felhasználó számára mind a biztosításhoz való csatlakozás folyamatában, mind megkötését követően folyamatosan elérhető, olvasható, megismerhető. A biztosításhoz való csatlakozáskor a Felhasználó a Biztosítási feltételeket elfogadja, ez a biztosításhoz való csatlakozás előfeltétele.

 

240.     Az Autómentés biztosításra vonatkozó, a Groupama által végzett adatkezelésre vonatkozó információkat, feltételeket a Groupama által kiadott „Személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók” (a továbbiakban: Groupama Tudnivalók) tartalmazza, amely a Simple Rendszerben a Felhasználó számára mind a biztosításhoz való csatlakozás folyamatában, mind megkötését követően folyamatosan elérhető, olvasható, megismerhető.

 

241.     Az Autómentés biztosítással kapcsolatosan a Szolgáltató által történő adatkezelésre vonatkozó információkat a Szolgáltató Simple Rendszerben elérhető és a Honlapon is közzétett Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 

242.     A Szolgáltató az Autómentés biztosítást a Felhasználók számára a Groupama Biztosítási feltételeknek és Termékismertetőnek megfelelően, az abban foglalt feltételekkel teszi elérhetővé a Felhasználóknak a Simple Rendszerben. Az Autómentés biztosítás feltételeit a Groupama határozza meg, a Groupama időről időre módosíthatja a Groupama Biztosítási feltételeket és Termékismertetőt saját belátása szerint a jogszabályoknak megfelelően.

 

243.     A Szolgáltató a biztosítási kockázatvállalás mértékének változásáról, illetve a biztosítási díj módosításáról a változás hatályba lépése előtt legalább 60 nappal tájékoztatja a biztosított Felhasználókat.

 

244.     Az Autómentés biztosítás megkötésének folyamata a Simple Rendszerben:

 

245.     Az Autómentés biztosítás megkötésére a Simple Rendszerben csak a Simple Rendszerbe regisztrált Felhasználó jogosult.

 

246.     A Felhasználó a Simple Rendszerben történő regisztrációt követően a Biztosítási menüpontba belépve először megadja vagy a Simple Rendszerben korábban rögzített gépjárművei közül kiválasztja a biztosítással érintett gépjármű rendszámát.

 

247.     Autómentés biztosítás csak magyar felségjelű, Magyarországon üzembe helyezett, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, érvényes magyar állandó rendszámú, saját használatú személygépjárműre köthető, melyet a közúti forgalom közlekedési szabályainak megfelelően használnak. A 2021. december 15. napját követően megkötésre kerülő szerződések esetében nem köthető Autómentés biztosítás az áruszállító, taxi és bérgépjárműre, amely körbe beletartozik minden olyan személygépjármű, amelyet üzletszerűen használnak áruszállításra, személyszállításra, vagy amelyet akár rövid, akár hosszútávú bérleti jogviszony alapján használnak, valamint az ideiglenes rendszámú személygépjárművekre sem.

 

248.     A Groupama fenntartja magának a jogot, hogy egyes gépjárművekre elutasítsa a biztosítási szerződéshez történő csatlakozást, ezekben az esetekben a Simple Rendszer már a gépjármű rendszámának beírását követően nem engedi a csatlakozási folyamatot tovább, ezen gépjárművekre a Simple Rendszer már az ajánlott biztosítási csomagot sem jeleníti meg. A Groupama saját döntési jogkörében eljárva határozza meg egyoldalúan azon gépjárművek körét, amelyekre a Groupama nem vállal kötelezettséget és amelyekre a Felhasználó a biztosítási szerződéshez nem csatlakozhat. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Groupama ezen döntéséért. A Felhasználó a Groupama ezen döntésével szemben semmilyen igénnyel nem jogosult élni sem a Szolgáltatóval, sem a Groupamával szemben.

 

249.     Az Autómentés biztosításhoz biztosítottként az alábbi Felhasználó csatlakozhat:

a)       magyar állampolgárságú és magyarországi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy Felhasználó

b)       Magyarországon bejegyzett, magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy.

 

250.     A Felhasználó ezt követően megadja a biztosítani kívánt gépjármű gyártási évét és egyéb adatait és válaszol az autóhasználati szokásokra vonatkozó kérdésekre. Valamennyi kérdésre szükséges válasz adása, anélkül a biztosítási szerződéshez történő csatlakozás nem lehetséges.

 

251.     Ezt követően a megadott adatok alapján a Simple Rendszerben megjelenik a Simple Rendszer által ajánlott biztosítási csomag, valamint a többi elérhető biztosítási csomag is a lényeges tulajdonságai és éves díja feltüntetésével, a Felhasználó pedig kiválasztja a kívánt biztosítási csomagot. A Felhasználó itt a vonatkozó gombra kattintással megtekintheti az egyes biztosítási csomagok részletes tartalmát és feltételeit is.

 

252.     Az egyes biztosítási csomagokat, azok részletes feltételeit a Groupama Biztosítási feltételek tartalmazzák.

 

253.     Az egyes biztosítási csomagok éves díját és lényeges jellemzőit a jelen ÁFF 1. számú mellékletében szereplő Díjtáblázat Hirdetmény tartalmazza.

 

254.     Ezt követően a Felhasználó a megjelenő checkboxok bejelölésével nyilatkozik a biztosításhoz kapcsolódó különböző dokumentumok, feltételek, tájékoztatók megismeréséről és elfogadásáról és nyilatkozik a biztosításhoz történő csatlakozásáról is.

 

255.     Ezen nyilatkozatok elektronikus megtételét követően a Simple Rendszerben megjelenik a kiválasztott biztosítási csomagra vonatkozóan fizetendő éves biztosítási díjösszeg, a kockázatviselés kezdete és vége, a biztosított autó állandó rendszáma. A Felhasználó ezen fizetési folyamatban tud a megfelelő checkbox bejelölésével számlát kérni a biztosítási díjról. Számla csak magyar jogi személy magyarországi székhely címére kérhető. A Felhasználó ezt követően a Simple rendszerben elérhető fizetési módok valamelyikével kifizeti a választott biztosítási csomag éves díját.

 

256.     Ezt követően megtörténik a tranzakció ellenőrzése, majd ha a Groupama elfogadta a csatlakozási kérelmet, a Simple Rendszerben megjelenik a Felhasználónak a sikeres fizetésről szóló visszaigazolás a tranzakció főbb adataival. Ezt követően a Felhasználó az élő, hatályos biztosításait és azok lényeges jellemzőit a Biztosítás menüpontban tekintheti meg bármikor.

 

257.     A kockázatviselés kezdete valamennyi biztosítási csomag esetén a biztosításhoz történő csatlakozás napját követő 2. nap, vége pedig ezen naptól számított 365 nap.

 

258.     Ha a Felhasználó a biztosítási díjat a Simple rendszerben általa előzőleg történt autópálya matrica vásárlásért kapott kupon felhasználásával egyenlíti ki, a kockázatviselés kezdete valamennyi biztosítási csomag esetén a csatlakozás napja, vége pedig ezen naptól számított 365 nap.

 

259.     A biztosítási szerződéshez történő csatlakozásra egyebekben a Groupama Biztosítási feltételek és a Groupama Termékismertető alkalmazandók.

 

260.     A Szolgáltató a Felhasználónak az Autómentés biztosításhoz történt sikeres csatlakozást követő 1 napon belül elektronikus úton visszaigazolást küld, amelyhez csatolásra kerül a Groupama Biztosítási feltételek és a Groupama Termékismertető.

 

261.     A biztosítási csomag módosítása: a Felhasználó a Groupama Biztosítási feltételekben meghatározott esetekben jogosult a biztosítási csomagját módosítani, vagy ugyanazt a biztosítási csomagot másik gépjárműre is megkötni, vagy meglévő biztosítási csomagját másik biztosítási csomagra módosítani. A Felhasználó a Simple Applikációban nem tudja kezdeményezni csomagja módosítását. Ilyen szándéka esetén a Simple Ügyfélszolgálat tud segítséget nyújtani.

 

262.     A biztosítás megszüntetése: a Felhasználó a Groupama Biztosítási feltételekben meghatározott esetekben jogosult a biztosítást megszüntetni egyoldalúan. A Felhasználó először a Biztosítás menüpontban kijelöli a megszüntetni kívánt Autómentés biztosítását, majd a Simple Rendszer Biztosítás menüpontban lévő Felmondás gombra kattintva a Felhasználó számára megjelenítésre kerül a Simple Ügyfélszolgálat telefonszáma. A Felhasználó ezen telefonszám felhívásával tudja a szerződést felmondani. Ezt követően a Simple Rendszerben a felmondással érintett biztosítás felmondott állapotra változik és megszűnik.

 

263.     A Felhasználót az Autómentés biztosításhoz történő csatlakozás esetén a 2005. évi XXV. törvény 6. § (3) bekezdése alapján a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, amennyiben a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozás és a felmondás között nem történt szolgáltatásnyújtás. A Fogyasztó a felmondási jogát a Simple Rendszeren belül a Biztosítás menüpontban a Felmondás menüpontra kattintva gyakorolhatja a fenti határidőn belül oly módon, hogy felhívja az ott megjelenített Simple Ügyfélszolgálatot és elindítja a felmondást. Ezt követően az Autómentés biztosítási szerződés és a Groupama kockázat- és kötelezettségvállalása megszűnik.

 

264.     Biztosítási esemény bejelentése: a Felhasználó a biztosítási eseményt a Groupama-hoz és/vagy a Groupama autómentés szolgáltatójához jelenti be. Ha a Felhasználó a Szolgáltatóhoz jelenti be a biztosítási eseményt, a Szolgáltató azt nem kezeli, hanem azt a Groupama-hoz, illetve a Groupama autómentés szolgáltatójához továbbirányítja.

 

265.     A Szolgáltató felelősségkizárása és korlátozásai az Autómentés biztosításra vonatkozóan:

 

·         A Szolgáltató az Autómentés biztosítás jogszerűségéért, a Groupama Biztosítási feltételekért, a Groupama Termékismertetőért, a Groupama Tudnivalókért és azok tartalmáért, a Groupama magatartásáért, eljárásáért, jogsértéséért, szerződésszegéséért, a Groupama által igénybe vett alvállalkozók és autómentő szolgáltató magatartásáért, eljárásáért, jogsértéséért nem felel, azért felelősségét teljes mértékben kizárja, azért a Groupama tartozik a Felhasználó felé felelősséggel. Ha a Felhasználónak a Groupama Biztosítási feltételekkel, a Groupama Termékismertetővel, Groupama Tudnivalókkal, a Groupama vagy alvállalkozói, autómentés szolgáltatója eljárásával, magatartásával, kötelezettségvállalásával, adatkezelésével, mulasztásával kapcsolatban bármilyen kifogása, igénye, követelése merülne fel, vagy a Groupama kötelezettségszegésével, szerződésszegésével, jogsértésével kapcsolatos bármilyen igényét közvetlenül a Groupamával szemben érvényesítheti, a Szolgáltató a felelősségét ezért teljes mértékben kizárja.

 

·         A Felhasználók kötelesek a biztosításhoz történő csatlakozás során, valamint a biztosítási esemény bekövetkeztekor és bejelentésekor és az azzal kapcsolatos ügyintézés során valós és teljes körű adatokat és információkat közölni. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon jogkövetkezményért, kárért, költségért, amely abból ered, hogy a Felhasználó valótlan, nem teljes körű adatot, információt közöl, lényeges körülményt elhallgat, amelyeket a Felhasználó ismert vagy ismernie kellett, vagy adataiban, tényekben bekövetkező változást nem a Groupama Biztosítási feltételeknek megfelelően jelenti be vagy azt elmulasztja bejelenteni. Így különösen nem felel a Szolgáltató azért, ha emiatt a Groupama-nál nem áll be a kockázatviselés és a Groupama mint biztosító kötelezettsége. A Felhasználó ilyen esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogalapon semmilyen igényt nem érvényesíthet. Ha pedig a Groupama emiatt a Szolgáltatóval szemben bármilyen kártérítési, költség vagy egyéb igénnyel lép fel, azt a Szolgáltató jogosult a Felhasználóra tovább hárítani, az emiatt a Szolgáltató által megfizetett kártérítést, költséget, teljesített követelést pedig a Felhasználóval szemben érvényesíteni.

 

·         A Szolgáltató nem felel és felelősségét teljes mértékben kizárja azért, ha a Felhasználó az Autómentés biztosításhoz a saját érdekkörében felmerült okból vagy a Felhasználónak felróható okból, vagy külső harmadik személy érdekkörében felmerült okból nem tud csatlakozni, így például Felhasználói internet kapcsolat hiánya vagy hibája, Felhasználói készülékhiba, szoftverhiba, Felhasználó készüléke, hálózata elleni vírustámadás esetén.

 

·         A Szolgáltató a Biztosítással kapcsolatos kártérítési felelősségét a Felhasználó által a kártérítéssel érintett biztosításra vonatkozóan megfizetett díj összegében maximálja.

 

·         Egyebekben a jelen ÁFF felelősségkizárási és korlátozási rendelkezései alkalmazandók a Biztosítás szolgáltatásra is.

 

A csoportos készülékbiztosításra vonatkozó rendelkezések

 

266.     A Szolgáltató a Magyar Posta Biztosító Zrt. (székhelye: 1022 Budapest, Bég u. 3-5., Cg: 01-10-044751; adószáma: 12833632-4-44; a továbbiakban: MPB) okostelefonokra vonatkozó csoportos készülékbiztosítását (a továbbiakban: Készülékbiztosítás) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4. § (1) bekezdés 34. pont a) alpontja szerinti függő biztosításközvetítőként (ügynök) közvetíti a Simple Applikáció Biztosítás menüpontjának Készülékbiztosítás menüpontjában.

 

267.     A Felhasználók a Készülékbiztosítást és az arra vonatkozó szerződést a MPB-vel kötik meg, a Felhasználó és a MPB közötti Készülékbiztosítási szerződésben a Szolgáltató nem részes fél. 

 

268.     A Készülékbiztosításra az MPB által kiadott Csoportos Készülékbiztosítás ügyfél-tájékoztató és általános szerződési feltételei (Készülékbiztosítás ÁSZF), továbbá Termékismertető (IPID) vonatkoznak, ezek tartalmazzák a Készülékbiztosítás részletes feltételeit, amelyeket az MPB időről időre módosíthat. A Készülékbiztosítással kapcsolatosan a MPB mint adatkezelő által végzett adatkezelésre az_ MPB által kiadott adatkezelési tájékoztató vonatkozik. A Szolgáltató a Tájékoztatót, a Készülékbiztosítás ÁSZF-et, a Termékismertetőt és az az MPB adatkezelési tájékoztatót a Simple Applikáció Készülékbiztosítás menüpontjában még a biztosítási szerződés megkötése előtt a Felhasználó rendelkezésére bocsátja letölthető formában.

 

269.     A Szolgáltató az MPB függő biztosításközvetítőjeként a Készülékbiztosítási szerződés létrehozatalához szükséges platformot biztosítja a Simple Applikációban, amelyen keresztül a Felhasználók a Készülékbiztosításhoz csatlakozhatnak.

 

A Készülékbiztosítási feltételekre vonatkozó rövidített tájékoztatás:

 

270.     A Készülékbiztosítás alapvető feltételei az alábbiak azzal, hogy jelen pontban szereplő tájékoztatás nem teljes körű, csak tájékoztató jellegű, a Készülékbiztosítás részletes feltételeit a Készülékbiztosítási ÁSZF, Tájékoztató, Termékismertető és Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

271.     A Készülékbiztosítás olyan okostelefon készülékre terjed ki, amely szerepel a Szolgáltató által a Honlapon közzétett biztosítható készülékek listájában, amelyen szereplő készüléktípusokat a MPB határozza meg. Ezen biztosítható készülékek listája egy folyamatosan változó, frissülő lista, így minden Készülékbiztosítás megkötése előtt szükséges a Felhasználó általi ellenőrzése. Azt, hogy a Felhasználó Simple Applikációt használó készülékére lehet-e Készülékbiztosítást kötni, a Felhasználó úgy is ellenőrizheti, hogy a Simple Applikációban belép a Biztosítás menüpont Készülékbiztosítás almenüjébe, és ott a „készülék ellenőrzése” gombra kattint. A Simple Applikáció a Felhasználó számára kiírja, hogy szerepel-e az adott készülék a biztosítható készülék listáján. Ha igen, a Felhasználó tovább tud lépni a biztosítás megkötésének folyamatában; ha nem, akkor a Felhasználó arra az adott készülékre nem tud Készülékbiztosítást kötni.

 

272.     A Készülékbiztosítás kétféle csomagban választható, az egyes biztosítási csomagok az alábbi biztosítási esemény esetén az alábbi biztosítási szolgáltatást nyújtják:

 

 

Biztosítási esemény

Biztosítási szolgáltatás

 

Alap csomag

·         a Készülék képernyőjének törése

·       a törött képernyő cseréje a biztosító Szervizpartnere által (képernyő csere szolgáltatás),

vagy

·       Cserekészülék rendelkezésre bocsátása a biztosító Szervizpartnere által, ha a képernyő gazdaságosan nem javítható (készülék pótlás szolgáltatás)

és

·       futárszolgáltatás (kizárólag Magyarország területén)

 

Extra csomag

·         a Készülék képernyőjének törése

·     a törött képernyő cseréje a biztosító Szervizpartnere által (képernyő csere szolgáltatás),

vagy

·     Cserekészülék rendelkezésre bocsátása a biztosító Szervizpartnere által, ha a képernyő gazdaságosan nem javítható (készülék pótlás szolgáltatás)

és

·     futárszolgáltatás (kizárólag Magyarország területén)

·         a Készülék betöréses lopással történő eltulajdonítása, elrablása, zsebtolvajlás, vagy kifosztás útján történő eltulajdonítása

 

·     Cserekészülék rendelkezésre bocsátása a biztosító Szervizpartnere által (készülék pótlás szolgáltatás)

és

·     futárszolgáltatás (kizárólag Magyarország területén)

Full extra csomag

 

Csak a Simple by OTP Applikációban köthető meg és cCsak újonnan vásárolt készülékekre.

·         a Készülék képernyőjének törése

·     a törött képernyő cseréje a biztosító Szervizpartnere által (képernyő csere szolgáltatás),

vagy

·     Cserekészülék rendelkezésre bocsátása a biztosító Szervizpartnere által, ha a képernyő gazdaságosan nem javítható (készülék pótlás szolgáltatás)

és

·     futárszolgáltatás (kizárólag Magyarország területén)

·         a Készülék betöréses lopással történő eltulajdonítása, elrablása, zsebtolvajlás, vagy kifosztás útján történő eltulajdonítása

·     Cserekészülék rendelkezésre bocsátása a biztosító Szervizpartnere által (készülék pótlás szolgáltatás)

és

·     futárszolgáltatás (kizárólag Magyarország területén)

·         Egyéb véletlenszerűen keletkezett sérülés és kár a Készülékben

·     a Készülék javítása a biztosító Szervizpartnere által (képernyő csere szolgáltatás),

vagy

·     Cserekészülék rendelkezésre bocsátása a biztosító Szervizpartnere által, ha a Készülék gazdaságosan nem javítható (készülék pótlás szolgáltatás)

és

·     futárszolgáltatás (kizárólag Magyarország területén)

·         Folyadék és nedvesség által a Készülékben keletkezett kár

·         Harmadik személy által a Készülékben szándékosan okozott kár

 

273.     A biztosítás határozatlan tartamú. A Készülékbiztosítás Full extra csomagját a Szolgáltató Hirdetményben meghatározott időpontban teszi elérhetővé a Felhasználók számára a Simple Applikációban.

 

A Készülékbiztosítási szerződés megkötésének folyamata a Simple Applikációban

 

274.     A Készülékbiztosításhoz való csatlakozást a Simple Rendszerben csak a Simple Rendszerbe regisztrált Felhasználó kezdeményezheti.

 

275.     A Felhasználó a Simple Applikációban a Biztosítás menüpontba belépve a Készülékbiztosítás menüpontra kattintva tudja megkezdeni a biztosításkötési folyamatot.

 

276.     A Készülékbiztosítás menüpontra kattintva a Simple Applikáció automatikusan kiolvassa a Készülék típusát, és a Készülék típusa alapján jelzi, hogyha a Készülékre Készülékbiztosítás nem köthető.

 

277.     Ha a Készülékre köthető Készülékbiztosítás, a Felhasználó kiválasztja a kívánt biztosítási csomagot (Alap/Extra/Full Extra), ahol láthatók a választott csomag főbb tulajdonságai, a csomaghoz tartozó önrész, és a Felhasználó kiválasztja, hogy az éves biztosítási díjat egyben (Éves fizetési periódus), negyedéves (Negyedéves fizetési periódus) vagy havi bontásban (Havi fizetési periódus) kívánja kifizetni, ezen kategóriák mellett a Felhasználó látja a fizetendő összeget is.

 

278.     A Felhasználó a További Részletek gombra kattintással az adott biztosítási csomaghoz tartozó biztosítási szolgáltatásokról és feltételekről kap részletesebb tájékoztatást.

 

279.     Ezt követően a Felhasználó megadja a biztosítandó Készülék IMEI számát.

 

280.     A következő lépés a képernyő állapotának ellenőrzése 14 napnál, illetve a Simple által kiadott Hirdetményben megadottnál régebben vásárolt készülék esetén, amely során a Felhasználó követve a képernyőn megjelenő utasításokat, ujjával végigsimítja a képernyőt. Ha a képernyővizsgálat sikeres, a Felhasználó továbbléphet a szerződéskötési folyamatban, ha nem sikeres, akkor a Készülékre Készülékbiztosítás a Simple Applikáción keresztül nem köthető.

 

281.     Ha a Felhasználó 14 napnál, illetve a Simple által kiadott Hirdetményben megadottnál nem régebben vásárolt készülékre („Új Készülék”) kíván biztosítást kötni, a fenti képernyő állapot ellenőrzésre nem kerül sor, a képernyőről a Felhasználónak nem kell fotót készítenie, a Felhasználó azonban köteles feltölteni a készülékről szóló számlát. Ez az Új Készülékekre vonatkozó könnyített ellenőrzés csak a Simple by OTP Applikációban érhető el, a Simple Classic Applikáció erre vonatkozóan átirányítja a Felhasználót a Simple by OTP Applikációba.

 

282.     Az Új Készüléknek nem minősülő készülékek esetében a Felhasználó a képernyőn megjelenő utasítások követésével fotót készít a biztosítandó Készülék képernyőjéről. Az elkészült fotón természetes személy, beleértve a Felhasználót is, nem szerepelhet. Ha a képernyőről készült fotó nem jó minőségű, vagy nem megfelelő, akkor a fotózás megismételhető. A Szolgáltató ezen fotózás során az MPB nevében és megbízásából eljárva engedélyt kér a Felhasználótól, hogy a Készülék kamerájához és fotógalériájához a Készülék képernyőjéről készült fotó elkészítése és MPB-nek történő megküldése céljából hozzáférjen. A hozzájárulás megtagadása esetén a fotó nem készíthető el, és a Felhasználó nem tud továbbhaladni a szerződéskötési folyamatban.

 

283.     Ezt követően a Felhasználó megadja a személyes azonosításra szolgáló adatait, amely adatok közül a lakcímet a Felhasználó a Simple Applikációban a Felhasználó által elmentett lakcím listából választhatja ki vagy a biztosítás céljára külön címet is beírhat. A Felhasználó e-mail címét a Simple Applikációban regisztráláskor megadott e-mail címmel automatikusan kitölti a Simple Applikáció, a Felhasználó ettől eltérő e-mail címet is megadhat.

 

284.     Ezt követően a Felhasználó checkboxok jelölésével megteszi a Készülékbiztosítási szerződés megkötéséhez szükséges, a MPB által kért és a képernyőn megjelenített nyilatkozatokat, amely nyilatkozatok megtétele, vagyis az előttük lévő checkboxok bejelölése nélkül a Felhasználó a biztosítási szerződéskötési folyamatban nem tud továbbhaladni. Ezen nyilatkozat szövegek az MPB által kerülnek meghatározásra, a Szolgáltató ezeket csak megjeleníti, azok tartalmáért, megfelelőségéért, jogszerűségéért a Szolgáltató nem felel.

 

285.     Ezt követően a Felhasználó a Simple Applikáció mobilfizetési megoldása útján kifizeti a választott bankkártyájával a Készülékbiztosítás választott fizetési gyakoriság szerinti díját. A sikeres fizetésről a Felhasználó a Simple Applikációban visszaigazolást kap, amely visszaigazoláson feltüntetésre kerül a kifizetett Készülékbiztosítás főbb jellemzője is (csomag, tranzakcióazonosító, IMEI szám, kockázatviselés kezdete, fizetési periódus, fizetett díj). A Felhasználó a sikertelen fizetésről is értesítést kap a Simple Applikációban.

 

286.     Ezt követően a Felhasználó a Simple Applikáció Biztosításaim menüpontjában megtekintheti a megkötött Készülékbiztosítását és annak jellemzőit, és amennyiben az adott Készülékre káresemény következett be, azt a menüpont Kárbejelentés gombjára kattintva tudja jelezni. A Szolgáltató a kárbejelentést továbbítja az MPB-nek, de a kárbejelentési, kárügyintézési folyamatban a továbbiakban nem vesz részt.

 

287.     A Felhasználó a Készülékbiztosítási szerződéskötési folyamat során megadott adatait a Simple Applikáció Biztosítás menüpontjában elérhető Adatmódosítás menüpontban módosíthatja.

 

288.     A Felhasználó a Készülékbiztosítás egyoldalú felmondását a Simple Applikáció Biztosításaim menüpontjában elérhető Felmondás menüpontra kattintva tudja kezdeményezni. A felhasználó számára megjelenítésre kerül a Simple Ügyfélszolgálat telefonszáma. A Felhasználó ezen telefonszám felhívásával tudja a szerződést felmondani Ebben az esetben a Szolgáltató a felmondási nyilatkozatot továbbítja az MPB-nek.

 

289.     A Készülékbiztosítási szerződés sikeres megkötését követően a Felhasználó a Biztosításaim menüpontban, az adott szerződés kiválasztását követően elérhető Csatlakozási Kérelem menüpontban érheti el a Csatlakozási Kérelmet.

 

290.     A Szolgáltató a Simple Applikáción belüli üzenettel figyelmezteti a Felhasználót a soron következő esedékes Készülékbiztosítási díjfizetési határidőről. A Szolgáltató ezen értesítésre nem köteles. A fizetési kötelezettségek és azok határideje számontartása és betartása a Felhasználó kötelezettsége, annak Felhasználó általi elmulasztásáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

291.     A Szolgáltató a Felhasználónak a Készülékbiztosításhoz történt sikeres csatlakozást követő 1 napon belül elektronikus úton visszaigazolást küld, amelyhez csatolásra kerül az MPB Készülékbiztosítási ÁSZF, Termékismertető és a Csatlakozási kérelem.

 

 

A Szolgáltató felelősségkizárása és korlátozásai a Készülékbiztosítással kapcsolatban

 

292.     A Szolgáltató Készülékbiztosítás jogszerűségéért, a Készülékbiztosítási ÁSZF, Tájékoztató, Termékismertető, Adatkezelési tájékoztató tartalmáért, a MPB Készülékbiztosítással kapcsolatos magatartásáért, eljárásáért, jogsértéséért, szerződésszegéséért, a MPB által igénybe vett alvállalkozók és szerviz szolgáltató magatartásáért, eljárásáért, jogsértéséért nem felel, azért felelősségét teljes mértékben kizárja, azért a MPB tartozik a Felhasználó felé felelősséggel. Ha a Felhasználónak a fenti MPB feltételekkel, dokumentumokkal, a MPB vagy alvállalkozói, szerviz szolgáltatója eljárásával, magatartásával, kötelezettségvállalásával, adatkezelésével, mulasztásával kapcsolatban bármilyen kifogása, igénye, követelése merülne fel, vagy az MPB kötelezettségszegésével, szerződésszegésével, jogsértésével kapcsolatos bármilyen igényét közvetlenül az MPB-vel szemben érvényesítheti, a Szolgáltatót csak közrehatása erejéig terheli a felelősség.

 

293.     A Felhasználók kötelesek a biztosításhoz történő csatlakozás során valós, pontos adatokat és információkat közölni. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon jogkövetkezményért, kárért, költségért, amely abból ered, hogy a Felhasználó valótlan, pontatlan, hiányos adatot, információt közöl, lényeges körülményt elhallgat, amelyeket a Felhasználó ismert vagy ismernie kellett, vagy adataiban, tényekben bekövetkező változást nem a MPB Készülékbiztosítási feltételeknek megfelelően jelenti be vagy azt elmulasztja bejelenteni. Így különösen nem felel a Szolgáltató azért, ha emiatt a MPB-nél nem áll be a kockázatviselés és a MPB mint biztosító kötelezettsége. A Felhasználó ilyen esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogalapon semmilyen igényt nem érvényesíthet. Ha pedig a MPB emiatt a Szolgáltatóval szemben bármilyen kártérítési, költség vagy egyéb igénnyel lép fel, azt a Szolgáltató jogosult a Felhasználóra továbbhárítani, az emiatt a Szolgáltató által megfizetett kártérítést, költséget, teljesített követelést pedig a Felhasználóval szemben érvényesíteni.

 

294.     A Szolgáltató nem felel és felelősségét teljes mértékben kizárja azért, ha a Felhasználó az Készülékbiztosításhoz a saját érdekkörében felmerült okból vagy a Felhasználónak felróható okból, vagy külső harmadik személy érdekkörében felmerült okból nem tud csatlakozni, így például Felhasználói internet kapcsolat hiánya vagy hibája, Felhasználói készülékhiba, szoftverhiba, Felhasználó készüléke, hálózata elleni vírustámadás esetén.

 

295.     Egyebekben a jelen ÁFF felelősségkizárási és korlátozási rendelkezései alkalmazandók a Készülékbiztosítás közvetítési szolgáltatásra is.

 

Hello Bringás biztosítás

 

296.     A Simple Applikációban a Felhasználó a Biztosítás kártyára, azon belül a hello Bringás biztosítás menüpontra kattintva általános tájékoztatást kap a Magyar Posta Biztosító Zrt. (székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., cégjegyzékszáma: 01-10-044751, adószáma: 12833632-4-44) által nyújtott hello Bringás biztosításról, majd itt a megfelelő gombra kattintva átirányításra kerül a Magyar Posta Biztosító Zrt. által üzemeltetett www.hello.hu honlap Bringás biztosításra vonatkozó aloldalára, ahol megismerheti a hello Bringás biztosítás feltételeit és megkötheti a kiválasztott típusú hello Bringás biztosításra vonatkozó szerződést a Magyar Posta Biztosító Zrt.-vel.

 

297.      A Szolgáltató a hello Bringás biztosítás tekintetében csak átirányítást végez a Simple Applikációból, e tevékenysége körében a Magyar Posta Biztosító Zrt. részére a Biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 4.§ (1) 123. pontja és a 383.§ (1) bekezdése szerinti függő biztosításközvetítői tevékenységet végez.

 

298.     A Szolgáltató nem részes fél a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Felhasználó között létrejövő hello Bringás biztosításra vonatkozó biztosítási szerződésben, a Szolgáltató a Magyar Posta Biztosító Zrt.-nek semmilyen adatot, információt nem továbbít. A hello Bringás biztosítás feltételeit a Felhasználók a Magyar Posta Biztosító Zrt. által üzemeltetett www.hello.hu honlap Bringás biztosításra vonatkozó aloldalán tudják megtekinteni. A Szolgáltató a hello Bringás biztosítás termékismertetőjét és a szerződési feltételeit a Simple Applikációban megjeleníti.

 

 

 

HŰSÉGKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS

 

299.   A Felhasználó a Simple Rendszerben elérhető Pénztárcám menüponton belül lévő Hűségkártyáim almenü pontban rögzítheti hűségkártyáit, tagsági, törzsvásárlói, egyéb kedvezményre jogosító kártyáit, valamint ezen almenüpontban és a Pénztárcám menüpontban is rögzítheti SuperShop kártyáját, illetve SZÉP kártyáit (a továbbiakban együttesen: Hűségkártya).

 

300.   A Hűségkártyáim almenüpontba történő első belépés alkalmával a Felhasználó egy bemutatóval találkozik, amely bemutatja a Hűségkártya szolgáltatás használatát. Amennyiben a Felhasználó a bemutatóról az alkalmazásba lép, a bemutatóval többé nem találkozik.

 

301.   A Hűségkártya rögzítése: a Felhasználó a Hűségkártya szolgáltatásban történő új Hűségkártya rögzítése esetén rögzíthet egyéni Hűségkártyát vagy választhat a felkínált Hűségkártya sablonok közül. A Felhasználó a Hűségkártya rögzítéséhez a választott kártyatípust megérinti, majd megadja a Hűségkártya adatait: a Hűségkártya nevét, vonalkódját vagy kártyaszámát, a Hűségkártya elő és/vagy hátlapképét a Hűségkártya befényképezésével. A Hűségkártya neve és a Hűségkártyát azonosító kártyaszám – mely lehet vonalkód vagy kártyaszám – kitöltése a Hűségkártya rögzítéséhez kötelező. A Hűségkártyát azonosító vonalkód be is fényképezhető. A kártya elő- és hátlap képe opcionálisan változtatható.

 

302.   A rögzített Hűségkártyák: amennyiben a Felhasználó már rögzített saját Hűségkártyát, minden Hűségkártyáim menüpontba történő belépés alkalmával a már rögzített Hűségkártyák listájára kerül. A rögzített Hűségkártyák listája időrendben rendezi a Hűségkártyákat. A legutoljára rögzített Hűségkártya mindig a lista tetejére kerül. A Felhasználó a Hűségkártyák sorrendjét ettől függetlenül szabadon változtathatja. A Felhasználó a rögzített Hűségkártya adatait szerkesztheti, a szerkesztés ugyanúgy történik, mint az új Hűségkártya rögzítése. A Felhasználó a rögzített Hűségkártyáit bármikor törölheti.

 

303.   A Hűségkártya részletes adatai: a rögzített Hűségkártyák valamelyikét megérintve a képernyőn megjelennek a kiválasztott Hűségkártya részletes, a Felhasználó által rögzített adatai. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Simple Rendszerben Costa Coffee hűségkártyát rögzít, azt módjában áll a Simple Rendszerben regisztrálni és aktiválni és azt elektronikus kártyaként használni, azon hűségpontok jóváírhatók és arról levonhatók. A Costa Coffee hűségkártya regisztrációjához és aktiválásához a Simple Rendszerben kötelezően szükséges a Costa Coffee erre vonatkozó üzletszabályzatának elfogadása, anélkül a kártya regisztráció és aktiválás nem történik meg.

 

304.   A SuperShop kártyára vonatkozó speciális rendelkezések:

 

a)       A Simple Classic Applikációban a Hűségkártya menüpontban, illetve kártya alatt, míg a Simple – ved d egyszerűen Applikációban a Tárcám menüpont alatt a Felhasználó rögzítheti SuperShop kártyáját is. Egy Felhasználó egyidejűleg csak egy érvényes, aktivált SuperShop kártyát rögzíthet a Simple Alkalmazásban, több SuperShop kártya egy Felhasználó Simple fiókjába nem rögzíthető.

 

b)       A SuperShop kártya a rögzítést követően bemutatásra a Simple Applikációban megnyitható, arra pontok gyűjthetők azáltal, hogy a rögzített SuperShop kártyaszámból egy QR kód kerül generálásra és megjelenítésre, amelyet a SuperShop kártya elfogadóhelyek közül kizárólag a Spar üzlethálózat üzletei és az OMV töltőállomások képesek beolvasni.

 

c)       A Simple Classic Applikációban létrehozott SuperShop szolgáltatás kártyára, illetve a Simple by OTP Applikáció esetében a Tárcám menüponton belül a SuperShop menüpontra kattintva a Felhasználónak megnyílik egy internetes felület, amelyen, ha még nincs a Felhasználónak mentett SuperShop kártyája, akkor a hozzáadás gomb megnyomásával tud rögzíteni SuperShop kártyát, ha pedig van már a Simple Applikációban rögzített SuperShop kártyája, akkor azt a fentiek szerint meg tudja nyitni bemutatásra.

 

d)       A Simple Applikáció a rögzített SuperShop kártya számát menti el.

 

e)       A Simple by OTP Applikáció Tárcám menüpontjában elérhető a SuperShop kártya egyenleg lekérdezési szolgáltatás, amelynek használatával a Felhasználó a SuperShop kártyája számának, a Felhasználó születési dátumának beírásával az info gombra kattintással tudja lekérdezni a SuperShop kártyája aktuális pontegyenlegét. A megmutatott pontegyenleg a függőben lévő SuperShop pontokat nem tartalmazza.

 

f)        A SuperShop kártya Simple Applikációban történő tárolására egyebekben a Hűségkártyákra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

 

g)       SuperShop pontbeváltás: A Felhasználó a Simple by OTP Applikációban történő vásárlásakor, ha használja SuperShop kártyáját, akkor be tudja váltani az azon lévő SuperShop pontjait a fizetésnél. 1 SuperShop pont 1 Ft-ra váltható be. A Szolgáltató a Honlapon, hirdetményben (a továbbiakban: SuperShop Hirdetmény) közli azon a Simple by OTP Applikációban elérhető szolgáltatások körét, ahol a SuperShop kártyával történő fizetést (pontbeváltást) lehetővé teszi. A Szolgáltató ezen SuperShop Hirdetményt szabadon módosíthatja, a SuperShop pontbeváltással fizethető szolgáltatások körét szabadon bővítheti, szűkítheti, módosíthatja újabb SuperShop Hirdetmény kibocsátásával és Honlapon történő közzétételével. A SuperShop pontok beváltására a SuperShop Hirdetményben szereplő szolgáltatások esetében a SuperShop Hirdetményben szereplő, a Simple by OTP Applikációban elérhető fizetési mód esetén lehetőség van. A SuperShop pontok Simple by OTP Applikációban történő vásárlásokban való beváltására egyebekben a SuperShop Törzsvásárlói Program Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére vonatkoznak.

 

h)       SuperShop pontgyűjtés: A Felhasználó a Simple by OTP Applikációban elérhető szolgáltatások megvásárlása után SuperShop pontokat tud gyűjteni. A kifizetett vételár után 100 Ft-onként jár 1 SuperShop pont. Az egyes Simple by OTP Applikáció szolgáltatások után a Simple által kibocsátható és a Felhasználó által gyűjthető SuperShop pontok és a pontgyűjtés feltételeit a SuperShop Hirdetmény tartalmazza. A SuperShop pontok Simple by OTP Applikációban való gyűjtésére és kibocsátására egyebekben a SuperShop Törzsvásárlói Program Általános Részvételi Feltételei Kártyabirtokosok részére vonatkoznak.

 

i)        A Simple-nél SuperShop kártya igénylésére nincs lehetőség.

 

305.   Felelősség kizárás a Hűségkártya szolgáltatással kapcsolatban: a Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét azért, hogy a Simple Rendszerben tárolt Hűségkártyát az elfogadóhelyen elfogadják, és ott érvényesíteni tudja. A Simple Rendszerben tárolt Hűségkártya elfogadhatóságáról minden esetben az elfogadóhely/kibocsátó dönt, a Felhasználó a Simple Rendszerben rögzített Hűségkártya elfogadóhelyen történő használatát megelőzően köteles az elfogadásról tájékozódni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Hűségkártya elfogadóhely és a Szolgáltató között nem áll fenn semmilyen jogviszony, a Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel a Hűségkártya elfogadóhely és a Felhasználó Hűségkártya használattal kapcsolatos semmilyen magatartásáért vagy mulasztásáért. A Felhasználó köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a Hűségkártyái, illetve annak adatai ne kerüljenek illetéktelen személyhez vagy jogellenesen felhasználásra. A Felhasználó visel valamennyi, a Hűségkártya elvesztéséből, eltulajdonításából, illetéktelen személyek által történő felhasználásából eredő valamennyi kárt, azért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja. A Hűségkártya szolgáltatás során regisztrált Hűségkártya adatokat a Simple Rendszer tárolja, ezen adatokhoz a Felhasználón kívül harmadik személy nem fér hozzá. A rögzített Hűségkártya adatainak helyességét a Felhasználó köteles garantálni, a Simple a felelősségét kizárja a téves, hiányos adatrögzítésért és az abból eredően a Felhasználót ért valamennyi kárért. A Hűségkártyák adatait a Felhasználó a Simple Applikációban az erre szolgáló menüpontban és gomb megnyomásával saját maga tudja szerkeszteni, módosítani. A Simple Applikáció a téves, hiányos adatbevitelre nem figyelmezteti a Felhasználót.

 

KUPONOK

 

306.   A Szolgáltató saját döntési és diszkrecionális jogkörében eljárva jogosult bármikor a Simple Rendszerben és applikációban elérhető szolgáltatások, termékek árából árengedményt adni. A Szolgáltató ezen árengedményre való jogosultság igazolására elektronikus formátumú eszközöket (a továbbiakban: Kupon) bocsáthat ki, amelyek a Felhasználókat az előzetesen feltüntetett mértékű árengedményre jogosítják fel egy későbbi vásárlásuk során. Ezek az árengedmények és árengedményre jogosító Kuponok a Felhasználók vagy a Felhasználók egy meghatározott csoportja számára azonos feltételek mellett kerülnek biztosításra. Az árengedményre való jogosultság feltételeit a Szolgáltató a Kuponon vagy az adott promóció feltételeiben, szabályzatában előzetesen rögzíti és teszi előzetesen elérhetővé a Felhasználók számára.

 

307.   Az árengedményre jogosító Kuponok nem minősülnek utalványnak, a Kuponok csupán a kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló elektronikus eszközök, amelyek használata szükséges az árengedmény érvényesítéséhez.

 

308.   Az árengedmények különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

 

a)     Összegszerű árengedmény: egy meghatározott pénzösszegű árengedmény igénybe vételére jogosít,

b)    Százalékos árengedmény: egy meghatározott százalékos mértékű árengedmény igénybe vételére jogosít.

 

309.   A Szolgáltató jogosult az árengedményekre való jogosultságot előre meghatározott feltételekhez kötni, de jogosult ilyen jogosultság megszerzésére vonatkozó feltételek nélkül is árengedményt biztosítani a Felhasználóknak azzal, hogy a Felhasználóknak vagy a Felhasználók meghatározott csoportjának az árengedményt azonos feltételekkel, illetve esetekben nyújtja.

 

310.   Amennyiben a Szolgáltató az árengedményre való jogosultságot feltételhez köti, a Szolgáltató az engedményről szóló közleményében és kommunikációjában előre, a Felhasználókra vagy a Felhasználók valamely meghatározott csoportjára azonos módon meghatározza az engedményre való jogosultság személyi, tárgyi, időbeli és egyéb releváns feltételeit.

 

311.   A Szolgáltató jogosult a Felhasználók mindegyikére, vagy csak a Felhasználók egy meghatározott körére, csoportjára, vagy csak meghatározott Felhasználókra vonatkozó árengedményt alkalmazni.

 

312.   Az árengedmények nem válthatók pénzre. Az árengedmény teljes értéke levonásra és felhasználásra kerül akkor is, ha a megvásárolt termék vagy szolgáltatás díja nem éri el az árengedmény összegét.

 

313.   Egy fajta árengedmény csak egy vásárlásra, illetve fizetési tranzakcióra használható fel, az árengedmény mértéke nem osztható meg, az árengedmény részletekben nem használható fel.

 

314.   Az árengedmények más kedvezményekkel összevonhatók. Ha az árengedmény feltételeit tartalmazó Kupon maga másként nem rendelkezik, egy vásárlás, illetve tranzakció során az árengedmény csak egyszer használható fel.

 

315.   A Kuponok tartalmazzák az adott árengedményre vonatkozó speciális rendelkezéseket, így különösen, de nem kizárólagosan:

 

a)       az árengedmény típusát és az azzal elérhető előnyt,

b)       az árengedmény érvényességi idejét, amely időn belül az árengedmény felhasználható,

c)       az árengedmény konkrét feltételeit és érvényesítésének módját,

d)       azon termék, szolgáltatás megjelölését, amelyre az árengedmény vonatkozik,

e)       az Üzleti Partner megjelölését, amelynek a szolgáltatására, termékére az árengedmény vonatkozik.

 

316.   Az árengedmény az érvényességi idő lejártát követően nem érvényesíthető.

 

317.   A Felhasználó az árengedményre való jogosultság megszerzésével, illetve megszerzési feltételekhez nem kötött árengedmény esetében az árengedmény felhasználásával automatikusan elfogadja az árengedményre való jogosultság megszerzésének, felhasználásának Kuponon, illetve az engedményről szóló közleményben, kommunikációban meghatározott feltételeit és szabályait.

 

318.   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül egyoldalúan jogosult az árengedményt visszavonni, az árengedmény típusát, értékét, érvényességi idejét, megszerzési és/vagy felhasználási feltételeit egyoldalúan megváltoztatni. A Szolgáltató ilyen egyoldalú módosításról a Simple Applikáción belül tájékoztatja a Felhasználókat.

 

319.   A Felhasználót megillető árengedményeket igazoló Kuponokat a Simple Applikáció tárolja elektronikusan a Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált felhasználói fiókja alatt. A Felhasználót megillető árengedményeket igazoló Kuponok a Simple Applikációban a Kuponjaim ikonra kattintva, illetve a www.simple.hu honlapon érhetők el. A Felhasználó az adott árengedményt igazoló Kupont a vásárlási folyamatban tudja felhasználni oly módon, hogy az adott igénybe venni kívánt szolgáltatás fizetési folyamatában a zöld kupon gombra kattintva listázásra kerülnek az adott szolgáltatásban a Felhasználó által igénybe vehető, aktív árengedmények és az azokat igazoló Kuponok, a Felhasználó ezek közül kiválasztja a kívánt árengedményt és az azt igazoló Kupont. Egy fizetési folyamatban csak egy árengedmény és egy azt igazoló Kupon választható ki.

 

320.   A Felhasználó által felhasznált árengedmény és az azt igazoló Kupon a Felhasználót megillető árengedmények és az azokat igazoló Kuponok listájából a felhasználását követően törlésre kerül, eltűnik. A fel nem használt, lejárt árengedmény és az azt igazoló Kupon a Felhasználót megillető árengedmények és az azokat igazoló Kuponok listájában először inaktívvá válik, majd ezt követően törlésre kerül.

 

321.   Az árengedményekre való jogosultságot igazoló Kuponok bármilyen módosítása, többszörözése, megosztása, utánképzése, másolása, hamisítása, árusítása, kereskedelme, megvételre, értékesítésre felajánlása, hirdetése tilos.

 

322.   A Szolgáltató kizárja felelősségét az árengedményekre való jogosultságot igazoló Kuponok elveszéséből, nem megfelelő kezeléséből, jogellenes vagy a jelen ÁFF-be vagy az árengedmény feltételeibe ütköző felhasználásából a Felhasználót ért valamennyi kárért. A Szolgáltató nem felel továbbá az árengedménnyel érintett termék vagy szolgáltatás elérhetőségéért, minőségéért, mennyiségéért, megfelelőségéért, az árengedmény és az arra való jogosultságot igazoló Kupon Üzleti Partnernél történő felhasználhatóságáért, az árengedmény érvényesítése és az azt igazoló Kupon felhasználása során a Felhasználót ért bármilyen sérelemért, sérülésért, költségért vagy kárért, ezért az adott árengedményt biztosító, illetve az arra való jogosultságot igazoló Kupont elfogadó Üzleti Partner tartozik felelősséggel a Felhasználó felé. A Felhasználó az árengedmény érvényesítésével, az arra való jogosultságot igazoló Kupon felhasználásával, az árengedménnyel érintett termékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatos szavatossági és bármilyen igényét csak az adott árengedményt nyújtó, illetve az arra való jogosultságot igazoló Kupont elfogadó Üzleti Partnerrel szemben jogosult érvényesíteni, a Szolgáltatóval szemben nem.

 

323.   A Felhasználó az általa a Simple Applikációban szerzett, kapott árengedményt a Simple Applikációban regisztrált más Felhasználóra átruházhatja, az átruházásra oly módon kerül sor, hogy a Felhasználó az árengedményre való jogosultságot igazoló Kupont Android és iOS operációs rendszerű Mobileszközön a Simple Applikáción belül más Simple Applikációban regisztrált Felhasználónak továbbküldi. A Kupon ilyen továbbküldésére a Simple Applikáció Pénztárcám menüpontja Kuponok almenüjében van lehetőség. A Kuponok továbbküldésére egyebekben a Belépőjegyek továbbküldésére vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak.

 

OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA FELTÖLTÉS

 

324.   A Simple Rendszer Pénztárcám menüpontjában érhető el a regisztrált Felhasználók számára az OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott OTP Egészségpénztári kártya, amely egy elektronikus, az OTP Egészségpénztári juttatások (a továbbiakban: OTP EP kártya) tárolására és kezelésére szolgáló kártya (a továbbiakban: EP kártya) szolgáltatáshoz kapcsolódó OTP EP kártya egyenleg feltöltési és lekérdezési lehetőség egy külön, erre a célra szolgáló Simple applikáció menüpontban, amely menüponton keresztül azon természetes személyek, akik rendelkeznek OTP EP tagsággal, és regisztrálnak a Simple Rendszerben, az OTP EP egyenlegüket a Simple Rendszer ezen külön menüpontján keresztül feltölthetik online bankkártyás fizetés útján (a továbbiakban: Simple EP menüpont).

 

325.   A Simple EP menüpontban az alábbi funkciók érhetők el:

 

a)     OTP EP kártya egyenleg feltöltés

b)    OTP EP kártya egyenleg lekérdezés

c)     OTP EP kártya kártyaszámának mentése és tárolása, amely csak a Simple by OTP Applikációban érhető el az erre vonatkozó Hirdetmény Simple által történő közzétételét követően.

 

326.   Az OTP EP kártya egyenleg lekérdezés esetében a Felhasználó a Pénztárcám menüpont OTP EP kártya Egyenleg lekérdezés menüpontjába belépve megadja OTP EP kártyája számát, vagy már eltárolt OTP EP kártya szám esetében kiválasztja a lekérdezni kívánt OTP EP kártyát, továbbá megadja az OTP EP-nél megkapott telekódját, amelyet követően a Simpe Rendszer képernyőjén megjelenik a Felhasználó szabadon felhasználható OTP EP kártya egyenlege.

 

327.   Az OTP EP kártya egyenleg feltöltés esetében a Felhasználó a Pénztárcám menüpont OTP EP kártya Egyenleg feltöltés menüpontjába belépve megadja OTP EP kártyája számát, vagy már korábban eltárolt OTP EP kártya szám esetében kiválasztja a feltölteni kívánt OTP EP kártyát, továbbá megadja az OTP EP-nél megkapott telekódját, ezt követően beírja a feltölteni kívánt összeget, amelyet ezt követően a Simple Rendszerben elérhető fizetési módok közül  bankkártyás fizetéssel, a Simple Rendszerbe már előzetesen regisztrált bankkártyájával vagy a feltöltés során beírt bankkártyájáról kifizet.

 

328.   A feltöltést követően a feltöltött összeg 92%-a használható fel a Felhasználó OTP EP kártyájával.

 

329.   Az OTP EP kártyaszám mentést és tárolást a Simple by OTP Applikációban tudja a Felhasználó elvégezni oly módon, hogy a mentett, tárolt EP kártyaszám kijelentkezést követően is megőrzésre kerül és ha új eszközről jelentkezik be a Felhasználó a Simple fiókjába, az OTP EP kártya száma automatikusan kitöltésre kerül. A Felhasználó az OTP EP kártya számát a vonatkozó kapcsoló bekapcsolásával tudja elmenteni és ugyanezen kapcsoló kikapcsolásával tudja azt megszüntetni, amely esetben a Felhasználónak ismét be kell írnia az OTP EP kártya számát a feltöltéshez vagy egyenleg lekérdezéshez.

 

330.   Az OTP EP kártyára vonatkozó valamennyi egyéb feltételt, így különösen, de nem kizárólagosan a feltölthető összeget, a feltöltött összeg felhasználhatóságát, és egyéb feltételeit az OTP Egészségpénztár kártyára vonatkozó üzletszabályzata, általános szerződési feltételei, egyéb szabályzatai szabályozzák, amelyeket a Felhasználó az OTP EP kártya igénylésekor magára nézve kötelezőnek fogadott el.

 

331.   A Szolgáltató kizárja felelősségét az OTP EP kártya és az azon tárolt összeg bármilyen felhasználásával, felhasználhatóságával kapcsolatban, nem felel az OTP EP kártya egyenleg lekérdezés funkciójának használatakor megadott OTP EP kártya egyenleg helyességéért, megfelelőségéért, azért az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. tartozik teljes körű felelősséggel.

 

332.   A Felhasználó az OTP EP kártya számát és telekódját gondosan köteles megőrizni, annak elvesztését, illetéktelen személyekhez jutását köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

 

OTP SZÉP KÁRTYA EGYENLEGLEKÉRDEZÉS

 

333.   A Simple Rendszer Pénztárcám menüpontjában érhető el a regisztrált Felhasználók számára az OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott OTP SZÉP (Széchenyi Pihenő Kártya) egyenleg menüpont, amelyen keresztül azon természetes személyek, akik rendelkeznek OTP SZÉP kártyával, és regisztrálnak a Simple Rendszerben, az OTP SZÉP kártya egyenlegüket a Simple Rendszer ezen külön menüpontján keresztül lekérdezhetik.

 

334.   Ugyanezen menüpont alatt érhető el az OTP SZÉP kártya számának mentése és tárolása, amely csak a Simple by OTP Applikációban érhető el az erre vonatkozó Hirdetmény Simple által történő közzétételét követően.

 

335.   Az OTP SZÉP kártya egyenleg lekérdezés esetében a Felhasználó a Pénztárcám menüpont OTP SZÉP egyenleg menüpontjába belépve megadja a lekérdezni kívánt OTP SZÉP kártyája számát, amelyet követően a Simpe Rendszer képernyőjén megjelenik a Felhasználó szabadon felhasználható OTP SZÉP kártya egyenlege.

 

336.   Az OTP SZÉP kártyaszám mentést és tárolást a Simple by OTP Applikációban tudja a Felhasználó elvégezni oly módon, hogy a mentett, tárolt SZÉP kártyaszám kijelentkezést követően is megőrzésre kerül és ha új eszközről jelentkezik be a Felhasználó a Simple fiókjába, az OTP SZÉP kártya száma automatikusan kitöltésre kerül. A Felhasználó az OTP SZÉP kártya számát a vonatkozó kapcsoló bekapcsolásával tudja elmenteni és ugyanezen kapcsoló kikapcsolásával tudja azt megszüntetni, amely esetben a Felhasználónak ismét be kell írnia az OTP SZÉP kártya számát a feltöltéshez vagy egyenleg lekérdezéshez.

 

337.   Az OTP SZÉP kártyára vonatkozó valamennyi egyéb feltételt az OTP SZÉP kártyára vonatkozó üzletszabályzata, általános szerződési feltételei, egyéb szabályzatai szabályozzák, amelyeket a Felhasználó az OTP SZÉP kártya igénylésekor magára nézve kötelezőnek fogadott el.

 

338.   A Szolgáltató kizárja felelősségét az OTP SZÉP kártya és az azon tárolt összeg bármilyen felhasználásával, felhasználhatóságával kapcsolatban, nem felel az OTP SZÉP kártya egyenleg lekérdezés funkciójának használatakor megadott OTP SZÉP kártya egyenleg helyességéért, megfelelőségéért, azért az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. tartozik teljes körű felelősséggel.

 

339.   A Felhasználó az OTP SZÉP kártya számát gondosan köteles megőrizni, annak elvesztését, illetéktelen személyekhez jutását köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

 

BOOKLINE

 

340.   A Simple Applikációban a Bookline elnevezés alatt elérhető kártyán (a továbbiakban: Bookline Kártya) keresztül a Felhasználó a Bookline webáruház www.bookline.hu honlapján (a továbbiakban: Bookline Webáruház) elérhető kínálatából a Bookline által meghatározott szűkített kínálatot tudja elérni, online megrendelni.

 

341.   A Bookline Kártyában nem érhető el a Bookline Webáruház teljes kínálata, a Bookline Webáruház üzemeltetője határozza meg időről időre, hogy a Bookline Kártyában aktuálisan milyen kínálatból tud a Felhasználó választani. A Bookline Kártyában nem érhető el többek között, de nem kizárólagosan a Bookline Webáruház antikvár kínálata, előjegyzési szolgáltatása és elektronikus könyv kínálata sem. A Szolgáltatónak nincs ráhatása a Bookline Kártya alatt elérhető termék kínálatért, annak rendelkezésre állásáért, megrendelhetőségéért, megvásárolhatóságáért, és mindezekért a Szolgáltató nem is felel, ezért egyedül a Bookline Webáruház üzemeltetője felel. A Felhasználó bármilyen, a Bookline Kártyában elérhető kínálattal és annak elérhetőségével, rendelhetőségével, megvásárolhatóságával kapcsolatos kérdéssel, kifogással, panasszal kizárólag a Bookline Webáruház üzemeltetőjéhez, illetve annak ügyfélszolgálatához fordulhat a Bookline Webáruház honlapján megadott elérhetőségeken.

 

342.   A Felhasználó a Bookline Kártya alatt történő vásárlásokkal kapcsolatban felmerült, a Simple Applikáción belül történő fizetéssel és a Simple Applikációval kapcsolatos kifogásait, panaszait a jelen Simple ÁFF rendelkezései szerint, az itt meghatározott elérhetőségeken tudja a Szolgáltatóhoz bejelenteni.

 

343.   A Bookline Kártyában történő megrendelés, vásárlás esetén a jogviszony és a szerződés a Felhasználó és a Bookline Webáruház üzemeltetője között jön létre, a Szolgáltató ezen szerződésben nem részes fél, így annak szerződésszerű és jogszerű teljesítéséért felelősséggel sem tartozik. A Bookline Kártyán keresztül megrendelt termékek kellékszavatosságáért, szállításáért, megfelelőségéért a Bookline Webáruház üzemeltetője tartozik felelősséggel, a Szolgáltató azért semmilyen körülmények között nem felel. A Bookline Kártyából történő termékrendelésre és vásárlásra, valamint a fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlására a Bookline Webáruház általános szerződési feltételei, vásárlási útmutatója és egyéb szabályzatai is vonatkoznak, amelyeket a Felhasználó a Bookline Kártyába történő belépéssel magára nézve kötelezőnek fogad el. A Bookline Kártya ezen szerződési feltételek elérési helyét tartalmazza csak. A Szolgáltató nem felel a Bookline Webáruház általános és egyéb szerződési feltételeiért, azok jogszerűségéért, elérhetőségéért.

 

344.   A Bookline Kártya alatt megrendelt és megvásárolt termékekről és azok fogyasztói áráról a Bookline Webáruház üzemeltetője állítja ki és küldi meg a számlát, illetve a nyugtát a Felhasználónak, a Szolgáltató ezen nyugta- vagy számlaadási kötelezettség elmulasztásáért nem felel.

 

345.   A Bookline Kártya alatt elérhető, megvásárolható termékek árának meghatározása a Bookline Webáruház üzemeltetőjének a hatáskörébe tartozik. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. Ha a Simple Rendszer igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget kell fizetnie, vagy ha a kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járnak, akkor a Simple Rendszerben megjelenő, a megrendelt termékért összesen fizetendő ár ezen tételeket is magában foglalja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a termékek vételárát a Bookline Webáruház üzemeltető utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

 

346.   A termék kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott terméket, akkor azt a kosarából a Fizetés előtt bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

 

347.   A Bookline Kártyán keresztül fizetés nélküli termékfoglalásra, illetve előjegyzésre nincs lehetőség.

 

348.   A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Bookline Kártyában, továbbá a Bookline Webáruházban az egyes termékekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Bookline Webáruház üzemeltetőjétől beszerzett információkra nézve.

 

349.   A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Bookline Webáruház Üzemeltető vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

350.   Amennyiben a Bookline Webáruház üzemeltető nem tudja a Bookline Kártyán keresztül a Felhasználó által megrendelt terméket a Felhasználónak leszállítani, és ezért a Felhasználó Simple Applikáció Bookline Kártyáján keresztül leadott megrendelése nem teljesíthető, de a Felhasználó a megrendelés értékét már a Simple Applikáción keresztül megfizette, a Szolgáltató a Bookline Webáruház Üzemeltetőjének jelzése és utasítása alapján gondoskodik a megrendelt termék ellenértéke Felhasználónak történő visszafizetése iránt. Ugyanez a rendelkezés irányadó az utólagos reklamáció vagy egyéb ok miatt szükségessé vált egyéb visszatérítésekre is. A Szolgáltató nem felel a Bookline Webáruház Üzemeltető visszatérítésre vonatkozó késedelméért vagy mulasztásáért a Felhasználóval szemben.

 

351.   A Felhasználó a Bookline Kártyában házhozszállítással vagy átvételi ponton történő átvétellel tud terméket rendelni. A Felhasználó a Bookline Kártyában tudja beállítani a szállítási módot és megadni az ahhoz tartozó szállítási címet. Átvételi ponton történő átvétel választása esetén a Felhasználó a legördülő menüből tudja kiválasztani azt az átvételi pontot, ahol a megrendelt terméket át kívánja venni.

 

352.   A Felhasználó a Bookline Kártyába történő belépéskor választhat, hogy a böngészést, vásárlást a Bookline Kártyán keresztül vagy a Bookline Webáruházban az ahhoz tartozó külön Bookline fiókján keresztül kívánja lebonyolítani. Amennyiben a Felhasználó a Bookline Webáruház fiókjába kíván belépni, úgy ezt a Bookline Kártyába való belépést követően Bookline Webáruház fiók e-mailcíme és jelszava megadását követően tudja megtenni.

 

353.   A Felhasználó a Bookline Kártyán keresztül megrendelt termék ellenértékét vagy a Simple Rendszeren belül elérhető fizetési módok valamelyikével, vagy pedig utánvéttel történő fizetéssel tudja kiegyenlíteni, ez utóbbi esetében a fizetés módjára a Bookline Webáruház általános szerződési feltételei alkalmazandók.

 

 

CSEKKBEFIZETÉS

 

A Simple Applikációban elérhető Csekkbefizetési funkció:

 

354.   A Szolgáltató a Magyar Posta Zrt.-vel kötött kiszervezési szerződés alapján a Simple Rendszerben és a Simple Applikációban biztosítja a Magyar Posta Zrt. csekkbefizetés szolgáltatásának elérését, és a szolgáltatás Simple Applikáción keresztül történő eléréséhez szükséges technikai feltételeket és szoftveres infrastruktúrát. A Szolgáltató a Csekkbefizetés felületének Simple Rendszerbe való integrálásával technikai közreműködőként informatikai háttérmegoldást szolgáltat ahhoz, hogy a Felhasználó a Simple Rendszer Csekkbefizetés menüpontján keresztül igénybe vehesse a Magyar Posta Zrt. Csekkbefizetés szolgáltatását. A Szolgáltató fenti kiszervezési szerződés szerinti megbízása a Felhasználók és a Magyar Posta Zrt. között pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása érdekében létrejövő szerződés megkötésének elősegítésére szorítkozik, a Szolgáltató a Magyar Posta Zrt. pénzforgalmi szolgáltatása nyújtásában semmilyen módon nem vesz részt.

 

355.   Szolgáltató a Csekkbefizetés szolgáltatás nem Simple-specifikus, a Simple Rendszertől független  működéséért felelősséget nem vállal, felelősségét kifejezetten kizárja.

 

356.   A Felhasználó a Csekkbefizetés szolgáltatást a Simple Rendszerben történő regisztrációt követően tudja igénybe venni.

 

357.   A Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók a Simple Applikációba belépve a Csekkbefizetés kártya alatt beolvassa a Csekken található Postai kódot, majd a beolvasott adatok alapján a Simple Rendszer megjeleníti a fizetendő összeget, a Felhasználó pedig a Simple Rendszerben elérhető fizetési módok valamelyikével kifizeti a megjelenített összeget.

 

358.   A beolvasott Csekk adatokat a Felhasználó eltárolni, elmenteni a Simple Rendszerben nem tudja, csak a beolvasott Csekk azonnali kifizetésére van lehetősége, későbbi fizetés céljára a beolvasott Csekk és annak adatai nem menthetők el, nem tárolhatók a Simple Rendszerben.

 

359.   A Csekk Simple Rendszeren keresztül történő befizetésének feltétele a Postai ÁSZF Felhasználó által történő elfogadása checkbox kipipálásával vagy egyéb megfelelő módon, anélkül a fizetési folyamat nem indítható el, illetve sikertelen lesz.

 

360.   A Posta ÁSZF fenti módon történő elfogadása a Felhasználó kifejezett nyilatkozattételének minősül arra nézve, hogy a Csekkbefizetési szolgáltatásra vonatkozó Posta ÁSZF-ben foglaltakat a Felhasználó teljes körűen megismerte, megértette, és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

361.   A Csekkbefizetési szolgáltatásra vonatkozó Postai ÁSZF a fenti Fogalommeghatározások Postai ÁSZF-re vonatkozó pontjában jelzett internetes honlapon érhető el. A Posta ÁSZF tartalmáért, ténybeli, jogi és egyéb megfelelőségéért, jogszerűségéért, elérhetőségéért, annak módosításért a Magyar Posta Zrt. tartozik kizárólagos felelősséggel, azért a Szolgáltató nem felel, felelősségét kifejezetten kizárja.

 

362.   A Csekkbefizetési szolgáltatásban beolvasásra kerülő Posta kódok Csekken történő elhelyezése és nyomtatása nem a Szolgáltató feladata, ezért a nem megfelelő nyomtatásért, a Posta kód ebből származó esetleges beolvashatatlanságáért vagy feldolgozhatatlanságáért, illetve a beolvasott adatok helyességéért, valamint a Csekkbefizetési Szolgáltatás ezekből következő esetleges nem megfelelő működéséért a Szolgáltató a Felhasználó irányában semmilyen felelősséget nem vállal.

 

363.   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Simple Rendszerben elérhető Csekkbefizetési Szolgáltatás pusztán egy díjmentes lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó a Simple Rendszer és az internet segítségével harmadik személyek felé fennálló tartozásának kiegyenlítése céljából bankkártyájához tartozó fizetési számláját elérje és annak terhére kártyás fizetési műveletet kezdeményezzen. A Szolgáltató a fentiekre tekintettel semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználóval jogviszonyban álló harmadik személy teljesítéséért vagy nem teljesítéséért, illetve ezen harmadik személy által a Felhasználóval kapcsolatban megtett bármilyen lépésért.

 

364.   A Simple Applikáció Csekkbefizetési szolgáltatása útján egy fizetési tranzakcióval egyszerre csak egy Csekk Postai kódja olvasható be és egy Csekk értéke fizethető ki. A Posta ÁSZF meghatározza az egy fizetési tranzakció keretében befizethető Csekkek maximális értékét, valamint meghatározza a Csekkbefizetés szolgáltatás elérhetőségét, szolgáltatási időszakát. A Szolgáltató nem felel a Posta ÁSZF-ben meghatározott semmilyen korlátozásért, a Szolgáltató a Csekkbefizetési szolgáltatást a mindenkori Posta ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel, az ott meghatározott szolgáltatási időben és egyéb korlátozásokkal nyújtja.

 

365.   Amennyiben a Csekkbefizetési szolgáltatáson keresztül a Simple Rendszerben befizetett Csekk Postai kódja a Simple Applikációban ismételten beolvasásra kerül, a Simple figyelmezteti a Felhasználót, hogy a Csekk korábban már befizetésre került. Az ismételt befizetés a Felhasználó döntése alapján folytatható. A Szolgáltató nem vállal sem garanciát, sem felelősséget a jelen bekezdés szerinti, ismételt befizetésre vonatkozó értesítés megküldéséért és helyességéért, a Szolgáltató kizárja felelősségét az értesítés elmaradásából vagy helytelenségéből eredően a Felhasználónál vagy másnál felmerülő valamennyi kártért, költségért vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményért. A Felhasználó felelőssége annak ellenőrzése, hogy az adott Csekk befizetésre került-e, és ha igen, hány alkalommal. A Szolgáltatónak a Csekk Simple Rendszeren kívüli egyéb befizetéséről nincs tudomása, ilyen egyéb úton történő Csekkbefizetés esetén a Simple Rendszerben ismételt fizetésre vonatkozó értesítés nem kerül megjelenítésre.

 

366.   A fizetési tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről a Szolgáltató által a Magyar Posta Zrt. rendelkezésére bocsátott e-mail címen a Magyar Posta Zrt. ad tájékoztatást a Felhasználónak.

 

367.   A Felhasználók a Csekkbefizetési szolgáltatásra vonatkozó, a Simple Rendszert érintő kérdéseikkel, panaszaikkal a Simple ügyfélszolgálathoz fordulhatnak, egyéb, a Csekkbefizetési szolgáltatás Postai ÁSZF-et érintő kérdésekben, panaszokkal a Magyar Posta Zrt. Posta ÁSZF-ben megjelölt ügyfélszolgálatához fordulhatnak. A Szolgáltató a Magyar Posta Zrt.-nek szóló panaszokért és a panaszok Magyar Posta Zrt. által történő kezeléséért felelősséget nem vállal.

 

368.   A Csekkbefizetési szolgáltatás tekintetében a Posta ÁSZF elfogadásával a Felhasználó és a Magyar Posta Zrt. között jön létre a jogviszony, amelyben a Szolgáltató nem részes fél, a Szolgáltató a Felhasználónak ezen Csekkbefizetési szolgáltatással kapcsolatban csak a Simple Rendszert mint technikai platformot biztosítja. Ebből eredően amennyiben a Felhasználónak a Csekkbefizetési szolgáltatással kapcsolatban a Simple Rendszeren kívül bármilyen igénye támadna, ezen igényt a Magyar Posta Zrt.-vel szemben tudja közvetlenül érvényesíteni, ilyen igényt a Szolgáltató nem fogad be.

 

369.   A Magyar Posta Zrt. által a sikeres fizetési műveletről küldött értesítés nem jelenti, hogy a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv értelmében a pénztartozás a fenti értesítéssel egyidejűleg teljesítésre került, azaz a tartozás összege jóváírásra került a Felhasználóval jogviszonyban álló harmadik személy számláján. A jóváírás a hagyományos fizetési/elérési módokhoz hasonlóan több banki napot is igénybe vehet.

 

370.   A fizetési művelet lebonyolításában közreműködő további szereplőkön, továbbá a Felhasználóval a fizetendő tartozással kapcsolatban jogviszonyban álló harmadik személy mindenkori üzletszabályzatán, illetve általános szerződési feltételein múlik, hogy:

a)       a kifizetett összeg fizetési határidőn belül beérkezik-e a harmadik személyhez;

b)      a harmadik személy mely napig számít fel késedelemi kamatot vagy kötbért vagy; valamint

c)       a harmadik személy a pénztartozás teljesítésének Ptk. szerinti késedelmére tekintettel a Csekkbefizetési Szolgáltatás sikeres igénybevételét követően felmondja-e a Felhasználóval fennálló szerződését vagy eláll-e attól, illetve alkalmaz-e egyéb jogkövetkezményt.

 

Erre tekintettel a Szolgáltató mindezekért nem vállal felelősséget, felelősségét ezért kifejezetten kizárja.

 

371.   A Felhasználó a Csekkbefizetési Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak nem fizet díjat, a díjmentességbe beletartozik a Simple Rendszer verzióváltásának ingyenessége is. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a Felhasználónak a Csekkbefizetési szolgáltatáshoz kapcsolódóan harmadik személyek felé – külön jogviszonyon alapuló – fizetési kötelezettsége keletkezzen (pl. átutalás díja, pénzügyi tranzakciós illeték). A Simple Rendszer és az új verziók letöltésének, valamint a Simple Rendszer használatának a Felhasználó által igénybe vett internetszolgáltatás feltételeitől függő adatforgalmi költségei lehetnek, amelyet a Felhasználó köteles viselni.

 

372.   A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Csekkbefizetési szolgáltatás elérhetősége a Magyar Posta Zrt. rendszerének rendelkezésre állásától függ, így a szolgáltatás kimaradásáért, továbbá az ebből eredő panaszokért, illetve bárminemű esetleges kárigényért nem vállal felelősséget; Felhasználó ezen felelősségkizárást kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 

Csekkbefizetés a Simple by OTP Applikációban

 

373.   A jelen fejezetben leírt szolgáltatások csak a Simple by OTP Applikációban érhetők el, ezekhez a Simple by OTP Applikáció letöltése és futtatása szükséges. A Simple Applikációt használó felhasználók számára erről a tényről egy tájékoztatás kerül megjelenítésre a Simple Applikációban.

 

374.   A Simple by OTP Applikációban a jelen pont szerinti szolgáltatásokat a Szolgáltató saját döntése szerinti időpontban kapcsolja be, amelyről a Felhasználókat előzetesen, hirdetményben vagy egyéb hasonló módon értesíti.

 

375.   A Simple by OTP Applikációban ugyanúgy elérhetők a fenti 363 - 381. pontban meghatározott funkciók, mint a Simple Classic Applikációban.

 

376.   A Szolgáltató jelen pont alatt részletezett szolgáltatásokat a Magyar Posta Zrt.-vel kötött kiszervezési szerződés alapján nyújtja és jelen 382 - 386. pontban foglaltakra az itt meghatározott eltérésekkel a fenti 363 - 381. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók.

 

377.   A jelen pont alá tartozó funkciók Simple by OTP Applikációban történő használatának feltétele a Postai ÁSZF Felhasználó által történő elfogadása checkbox kipipálásával vagy egyéb megfelelő módon.

 

A)        Részlegesen kitöltött csekk kezelése

 

378.   Ezen szolgáltatáson belül azon Csekkek olvashatók be, amelyen:

a)       csak a Csekken befizetendő összeg mező kitöltése hiányzik; vagy

b)       a fizetendő összeg, megbízó neve, irányítószáma, címe (helység, utca, házszám, lépcsőház, ajtó), vagy a befizetőazonosító hiányzik.

c)       a fizetendő összeg, megbízó neve, irányítószáma, címe (helység, utca, házszám, lépcsőház, ajtó) hiányzik.

 

379.   A fenti a) pont szerinti esetben a Felhasználó beolvassa a Csekken található postai kódot, amelyet követően betöltődnek a Csekk adatai, kivéve a fizetendő összeget, amelyet a Felhasználó kézzel ír be. Ezt követően a Tovább a fizetésre gomb megnyomásával megjelenítésre kerül számára a Csekk összegző adatai. Ezt követően a Felhasználó eldöntheti, hogy most fizeti be a Csekket vagy elmenti azt későbbi fizetés céljára. Ha a Felhasználó a Csekk azonnali befizetését választja, azt a Simple by OTP Applikáción keresztül teheti meg a fenti 363 - 381. pontban meghatározott módon. A Felhasználó a fizetés megtörténte után visszaigazolást kap a Simple by OTP Applikációban a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről. Ha a Felhasználó a későbbi fizetés céljára történő elmentést választja, akkor a folyamat a lenti B) pont szerinti Csekk mentése folyamatban folytatódik.

 

380.   A fenti b) pont szerinti esetben a Felhasználó beolvassa a Csekken található postai kódot, amelyet követően betöltődik a Kibocsátó neve és közleménye, a többi adatot a Felhasználó által választható módon vagy kézzel beírja a Simple by OTP Applikációba, vagy kiválaszt egy korábbi csekket és abból betölti az adatait. Ha a Felhasználó a kézi kitöltést választja, akkor kötelezően meg kell adnia a fizetendő összeget, megbízó nevét, irányítószámát, címét (helység, utca, házszám, lépcsőház, ajtó). Ha a Csekken szerepel a befizetőazonosító, akkor annak megadása kötelező. Ügyfél közlemény mező opcionálisan kitölthető.  Ha a Felhasználó korábbi csekkből történő adatbetöltést választja, akkor a Korábbi csekk kiválasztása gombra kattintva megjelennek a képernyőn az azonos Kibocsátóhoz már korábban befizetett Csekkjei, amelyek közül a Felhasználó kiválasztja a betölteni kívánt Csekket, amelynek adatai a Simple by OTP Applikációba betöltésre kerülnek, amelyet a Felhasználó ellenőriz, szükség esetén javít vagy a hiányos mezőket kézi kitöltéssel kitölti. Ezt követően a Tovább a fizetésre gomb megnyomásával megjelenítésre kerül számára a Csekk összegző adatai. Ezt követően a Felhasználó eldöntheti, hogy most fizeti be a Csekket vagy elmenti azt későbbi fizetés céljára. Ha a Felhasználó a Csekk azonnali befizetését választja, azt a Simple by OTP Applikáción keresztül teheti meg a fenti 363 - 381. pontban meghatározott módon. A Felhasználó a fizetés megtörténte után visszaigazolást kap a Simple by OTP Applikációban a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről. Ha a Felhasználó a későbbi fzetés céljára történő elmentést választja, akkor a folyamat a lenti B) pont szerinti Csekk mentése folyamatban folytatódik.

 

381.   A fenti c) pont szerinti esetben a folyamat megegyezik a fenti b) pontban leírtakkal, annyi különbséggel, hogy a c) pont szerinti esetben befizetőazonosítót a Felhasználó nem tud megadni, ha azonban a befizetőazonosítót a Postai kód tartalmazza, akkor az megjelenítésre és betöltésre kerül.

 

 

B)        Csekk mentése

 

382.   A Felhasználó a Csekket el tudja menteni későbbi befizetés céljára a befizetés előtt vagy a befizetést követően is.

 

383.   Mindkét esetben mentésre kerülnek a Csekk Postai kóddal beolvasott adatai és a Felhasználó által megadott adatai is.

 

384.   A Csekk befizetése előtt történő Csekk mentés esetén a fizetés nem kezdődik meg, azt a Felhasználó egy általa választott későbbi időpontban tudja befizetni.

 

385.   Ha a Csekket a Felhasználó korábban már elmentette, a Csekk nem kerül újra mentésre.

 

386.   A Csekk mentése során a Felhasználó köteles az elmentett Csekket elnevezni.

 

387.   Az elmentett Csekkek között a Felhasználó tud keresni a Csekk Kibocsátójára szűrve és a mentett Csekk Felhasználó által adott elnevezése alapján.

 

C)        Befizetett csekkek kezelése

 

388.   A Felhasználó által a Simple by OTP Applikációban beolvasott és befizetett Csekkek utólagosan elérhetők a Simple by OTP Applikációban. A korábban befizetett, fenti A) pont szerinti részleges Csekkek esetén a Felhasználó által megadott Csekk adatokat a Szolgáltató lementi az adott tranzakcióhoz és azokat a Felhasználó egy másik Csekk Postai kóddal történő beolvasása során ki tudja választani és be tudja tölteni az adatait.

 

389.   A Felhasználó a letárolt befizetett Csekkek között tud a Kibocsátó nevére keresni.

 

 

 

 

SIMPLE KÖZÖSSÉG FUNKCIÓ

 

390.   A Felhasználók a Simple Közösség funkció használatával a Simple rendszerben regisztrált ismerőseikkel kapcsolatot létesíthetnek, ismerősnek jelölhetik őket és megtekinthetik, hogy az ismerősnek jelölt Felhasználó a Simple applikáció mely funkcióit használta legutóbb.

 

391.   A Simple Közösség funkcióba a bejelentkezés a Simple Applikáción belül külön történik a Simple Applikációban használt jelszóval és e-mail címmel.

 

392.   A Felhasználó a Simple Applikáció Beállítások menüjén belül a Simple Közösség menüpontban rendelkezhet arról, hogy látható legyen-e a Simple Rendszerben az ismerősei számára; ha ezt kívánja, akkor a Simple Közösség megjelenést bekapcsolja, ha pedig nem kívánja, akkor azt kikapcsolja. Kikapcsolás esetén a Felhasználó nem látható az ismerősnek ajánlások között, és már meglévő ismerősei Simple Applikáción belüli ismerősi listájából is eltűnik.

 

393.   Ezen túlmenően ugyanitt a Felhasználó azt is be tudja állítani, hogy megjelenítésre kerüljön-e róla, hogy milyen típusú szolgáltatásokat használt legutóbb a Simple rendszerben. Amennyiben a Felhasználó a Beállítások menü Simple Közösség menüjében ezt engedélyezi, az ismerősei számára megjelenítésre kerülnek az általa legutóbb használt Simple funkciók/szolgáltatások típusai. A Felhasználó konkrét Simple használata nem kerül megjelenítésre, csak a legutóbb használt szolgáltatások típusára utaló grafikák, azaz az adott szolgáltatás jele jelenik meg a Felhasználó neve alatt, ha azt engedélyezi.

 

394.   A Simple Közösség funkcióban az ide bejelentkezett és megjelenítéshez hozzájárult Felhasználó ismerősnek jelölhet más Simple Felhasználót vagy a másik Simple Felhasználó Simple Applikációban regisztrált e-mail cím megadásával vagy az e-mail cím Mobileszközén elérhető névjegyzékéből történő lehívásával. A névjegyzék használata esetén a Simple Applikáció külön engedélyt kér a névjegyzékhez történő hozzáféréshez, amelyet a Felhasználó megadhat vagy elutasíthat.

 

395.   A Felhasználó a Simple Közösség funkción keresztül elérhető meghívó funkcióval meghívhat olyan személyeket is a Simple Rendszerbe, akik még nem regisztráltak a Simple Rendszerben, ezen személyek e-mail címének megadásával, és személyes üzenetet is írhatnak a meghívó mellé. Erre a továbbiakban a Meghívó szabályai vonatkoznak.

 

396.   A Simple Közösség funkcióban lehetőség van arra is, hogy a Felhasználó Simple fiókját összekapcsolja Facebook fiókjával. Amennyiben a Felhasználó az erre vonatkozó gombra kattintva összekapcsolja Facebook fiókját Simple fiókjával, a Simple Applikáció megkérdezi a Felhasználót, hogy mely adatokat kérhet le a Felhasználó Facebook fiókjában tárolt adatok közül: név, profilkép, Facebook ismerősök listája, Facebookban regisztrált e-mail cím. A Felhasználó a Simple Applikációban megjelenő Facebook-os felületen módosíthatja az átadandó adatok körét.

 

397.   Ha a Felhasználó összekapcsolta a Facebook és a Simple fiókját, és engedélyezte, hogy Facebook ismerősei listáját a Facebook továbbadja a Simple Applikációnak, a Simple Közösség menüpontban automatikusan kilistázásra kerülnek a Felhasználó azon Facebook ismerősei, akik regisztráltak a Simple Applikációban és összekapcsolták Facebook fiókjukat Simple fiókjukkal. Ezen ismerősi listából a Felhasználó ismerősnek jelölhet más Felhasználókat.

 

398.   Az a Felhasználó, akit ismerősnek jelöltek, értesítést kap erről a Simple Rendszerben, és szabadon dönthet úgy, hogy vagy elfogadja, vagy elutasítja az ismerősnek jelölést. Ha az ismerősnek jelölés elfogadásra került, a bejelölő Felhasználó erről értesítést kap a Simple Rendszerben, és a bejelölő Felhasználó átkerül az ismerősök közé. Ha a bejelölt Felhasználó az ismerősnek jelölést nem fogadja el, a bejelölő Felhasználó 24 óra elteltével eltűnik a bejelölt Felhasználó ismerősi listájából, ott nem kerül megjelenítésre.

 

399.   A Simple Közösség funkcióban ismerősnek ajánlás is működik, amelyben a Simple rendszer olyan Simple Felhasználókat ajánl fel ismerősnek, akik az illető Felhasználó Facebook ismerősei, és akik összekapcsolták a Facebook fiókjukat a Simple fiókjukkal és engedélyezték az applikáción belül az úgynevezett Felhasználói barát (User friends) jogot, vagyis akik megengedték, hogy ismerősnek ajánlásban megjelenítésre kerüljenek. Az ilyen ismerősnek ajánlott Felhasználót a Felhasználó ismerősnek jelölheti, amely ismerősnek jelölés ebben az esetben és más esetben is visszavonható. Az ismerősnek jelölés folyamata ezen lépés után megegyezik a fenti folyamattal.

 

400.   Ha a Felhasználó más Felhasználó ismerősnek jelölését visszavonja, a jelöléssel érintett Felhasználó 24 óra elteltével eltűnik a Felhasználó által ismerősnek jelölt személyek listájából, de továbbra is megjelenítésre kerül az ajánlott ismerősök listájában.

 

401.   A Simple Közösség funkcióban egymás ismerőseinek minősülő Felhasználók egymásnak a Facebook Messenger szolgáltatás használatával üzenetet is küldhetnek, amennyiben a Felhasználó Mobilkészülékére a Messenger telepítésre került és elérhető.

 

402.   Bármelyik Felhasználó jogosult bármelyik Simple Közösség ismerősét törölni a Simple Közösség ismerősei közül saját maga a Simple Applikáción belül, vagy kérheti az Ügyfélszolgálattól is az ismerőse törlését. Ismerős törlése esetén a törölt Felhasználó eltűnik az ismerősi listából.

 

403.   A Simple Közösség funkcióban egy Facebook fiókot egy Simple Rendszer fiókhoz lehet csak hozzákapcsolni, nem lehetséges egy Simple Rendszer fiókhoz több Facebook fiókot kapcsolni.

 

PARTNERKERESŐ

 

404.   A Simple Applikációban elérhető Partnerkereső kártyára kattintva a Felhasználók megtekinthetik, hogy mely, a Simple-lel szerződésben álló kereskedőknél tudják a kereskedőnél lebonyolított vásárlásuk ellenértékét a Simple SimplePay és SimpleBusiness szolgáltatása igénybevételével kifizetni. A Partnerkeresőben megjelenítésre kerülő SimplePay, SimpleBusiness partner kereskedők listája nem teljes, abban azok a kereskedők jelennek meg, akik hozzájárultak a Partnerkeresőben való megjelenítésükhöz. A Partnerkeresőben megjelenő kereskedői adatok, elérhetőségek a kereskedők adatszolgáltatásán alapulnak, azok teljességéért, pontosságáért, megfelelőségéért a Simple a felelősségét kizárja.

 

405.   A Partnerkeresőben egyes kereskedők esetében a Felhasználó számára igénybe vehető ajánlatok, kuponok, kedvezmények, egyéb előnyök (a továbbiakban: Kedvezmény) is feltüntetésre kerülhetnek, amelyet a Felhasználó az adott kereskedőnél történő vásárlás során igénybe vehet. Ezen Kedvezményeket az adott kereskedő biztosítja a Felhasználó számára, a Kedvezmény igénybevételének feltételeit is a kereskedő határozza meg. A Simple ezen Kedvezményekkel, azok igénybe vehetőségével, feltételeivel kapcsolatosan kizárja felelősségét.

 

BANKSZÁMLASZÁM FIZETÉSI KÉRELEMHEZ

 

406. A Simple Applikáció Bankszámlaszámaim menüpontban elérhető a Felhasználók számára a Fizetési kérelemmel kapcsolatosan az a lehetőség, hogy amennyiben a Felhasználó olyan, a Simple-lel a SimplePay vagy Simple Business Szolgáltatásra szerződést kötött kereskedőnél vásárol, ahol a vásárlása ellenértékét banki átutalással, Fizetési kérelem útján egyenlíti ki, a SimplePay Rendszer a Felhasználó Simple Rendszerben rögzített és tárolt bankszámlaszámát használja a Fizetési kérelem teljesítéséhez. A Felhasználó a Simple Applikációban rögzítheti erre a célra bankszámlaszámát a Tárcám menüpontban és több bankszámlaszám megadása esetén, amennyiben ez a funkció elérhető, megjelölheti, melyik bankszámlaszáma az elsődleges Fizetési Kérelem esetén, azaz melyik bankszámlaszámáról szeretné teljesíteni az átutalást. Fizetési kérelem csak akkor teljesíthető, ha a Felhasználó számlavezető bankja támogatja a Fizetési kérelmet. A Simple a Felhasználót a Simple Applikációban regisztrált e-mail címén és push üzenetben értesíti a Fizetési kérelemmel kapcsolatosan. A Felhasználó az itt rögzített bankszámlaszámát bármikor törölheti és módosíthatja. A Felhasználó a Simple Applikáció Tranzakcióim menüpontjában tekintheti meg a Fizetési kérelemmel érintett tranzakcióit és azok részleteit.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE SORÁN A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓ, MINT TÁVOLLEVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN:

 

407.   Kérjük kedves Felhasználóinkat, hogy a Belépőjegy, illetve Jegyvásárlás, Mozijegyvásárlás, Parkolójegy vásárlás, E-matrica vásárlás szolgáltatások igénybevétele, valamint a Simple Rendszerben elérhető egyéb szolgáltatás igénybevétele előtt ezeket az információkat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak, illetve vegyék igénybe a szolgáltatásainkat (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést").

 

A Szolgáltató a fentieknek megfelelően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 

408.   Szolgáltató neve: lásd a jelen ÁFF 4. pontja.

 

409.   Szolgáltató székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe: lásd a jelen ÁFF 4. pontja

 

410.   A szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

 

a)     Belépőjegy vásárlás esetén a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény Simple Rendszer Jegy menüpontjában elérhető adatlapján.

b)    Mozijegy vásárlás esetén a film lényeges tulajdonságai megtalálhatók a film Simple Rendszer Mozi menüpontjában elérhető adatlapján.

c)     Parkolás szolgáltatás igénybevétele esetén a parkolás szolgáltatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer Parkolás menüpontjában elérhető adatlapon.

d)    E-matrica vásárlás esetén az E-matrica szolgáltatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer e-Matrica menüpontjában elérhető adatlapon.

e)     Közlekedési mobiljegy vásárlás esetén a Közlekedési mobiljegy lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer Közlekedési mobiljegy menüpontjában elérhető adatlapon.

f)     Autómentés biztosításhoz történő csatlakozás esetén az Autómentés biztosítás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer Biztosítás menüpontjában elérhető Groupama Biztosítási feltételekben és Termékismertetőben.

g)    Készülékbiztosításhoz történő csatlakozás esetén a Készülékbiztosítás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer Biztosítás menüpontjában elérhető Magyar Posta Biztosító Zrt. Ügyféltájékoztatójában és általános szerződési feltételeiben, valamint Termékismertetőjében.

 

411.   A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költsége: a szolgáltatások bruttó árairól, az azokon felül fizetendő kényelmi díj és egyéb költségek összegéről a Felhasználó a szolgáltatások megrendelése, igénybe vétele előtt a Fizetés gomb megnyomását megelőzően a Simple Applikáció megfelelő menüpontjában tájékozódhat, így a Parkolás esetében a Parkolás, az e-Matrica esetében az e-Matrica, a Belépőjegyek, Jegyek esetében a Jegy, a mozijegyek esetében a Mozi menüpontban, Közlekedési mobiljegy esetén a Közlekedési mobiljegy kártya, Biztosítás esetén a Biztosítás menüpont alatt tájékozódhat. A Felhasználónak az itt, a Fizetés gomb megnyomását megelőzően megjelenített bruttó árakon, díjakon és egyéb költségeken felül egyéb költsége nem merülhet fel.

 

Parkolási szolgáltatás igénybe vétele esetén a fizetendő parkolási díj összege előre nem kalkulálható a szolgáltatás jellegéből adódóan, ebből eredően a szolgáltatás indítását megelőzően a parkoló zónában érvényes parkolási óradíj, minimum parkolási díj, maximális parkolási idő és a díjköteles parkolási időtartam kerül feltüntetésre, a fizetést megelőzően pedig a zóna óradíj, kényelmi díj, maximális parkolási idő, parkolás kezdő időpontja, és a maximális parkolási idővel kalkulált, a kényelmi díjat is tartalmazó maximális befoglalt parkolási összeg kerül megjelenítésre.

 

A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A Parkolás szolgáltatás kivételével a szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget, kényelmi díjat vagy egyéb díjat kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Simple Applikáció pontosan feltünteti. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A Simple Applikációban feltüntetett ellenérték az esetleges csomagolási, szállítási költséget is tartalmazza. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza.

 

412.   Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében: a Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. 

 

413.   A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja: a vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

 

414.   A teljesítés feltételei, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidő, valamint a vállalkozás panaszkezelési módja:

 

a)       A fizetés és a megvásárolt szolgáltatás (Belépőjegy, Jegy, mozijegy, E-matrica, Parkolójegy, Közlekedési mobiljegy, Biztosítás) kézbesítése a Felhasználó Simple Applikációban regisztrált felhasználói fiókjába és a Simple Applikációban gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. A fenti szolgáltatások kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali.

 

b)       A Felhasználó a jelen ÁFF szerinti fizetési módokkal a megrendelést követően azonnal kiegyenlíti a szolgáltatás ellenértékét.

 

c)       A Szolgáltatóval szembeni panaszokat a Felhasználók a jelen ÁFF panaszkezelésre vonatkozó 455-461. pontjai szerinti módon és rendben nyújthatják be, azokat a Szolgáltató az ott meghatározott szabályok szerint bírálja el.

 

d)       Autópálya, parkolójegy, közlekedési mobiljegy vásárlás esetén a panaszkezelésre a jelen ÁFF speciális szabályokat is tartalmaz a fenti szabályok kiegészítéseként.

 

e)       A Biztosításokra vonatkozó panaszok elbírálására az együttműködő biztosító saját panaszkezelési feltételei alkalmazandók.

 

f)        A Csekkbefizetési szolgáltatás Postai ÁSZF-et érintő kérdésekben, panaszokkal a Magyar Posta Zrt. Posta ÁSZF-ben megjelölt ügyfélszolgálatához fordulhatnak a Felhasználók, a Magyar Posta Zrt. Posta ÁSZF-je és egyéb panaszkezelési szabályzatai alkalmazandók erre a panaszkezelésre.

 

 

415.   A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

 

a)       A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználót a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 20.§ b) pontja szerint megillető, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondás joggal kapcsolatos tájékoztatást a jelen ÁFF jelen pontja és 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

 

b)       Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó értendő.

 

c)       A vásárlás a "Fizetés" vagy „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

 

d)       A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdés a) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy, továbbá a Filmre szóló mozijegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

 

e)       Abban az esetben, ha a Felhasználó olyan Jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a Jegyen kívül olyan más szolgáltatást vett igénybe, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, így a parkolási és E-matrica szolgáltatásra, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

 

i)    A Szolgáltató abban az esetben kezdi meg a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, azaz a fizetés megtörténtét követő 14 napon belül, ha a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁFF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg. Amennyiben a Felhasználó ezt a nyilatkozatot megteszi, a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elállási és felmondási jogát a szolgáltatás egésze teljesítését követően nem gyakorolhatja, ezen elállási és felmondási jogát elveszíti. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás egészének a teljesítése a fizetést követően azonnal megtörténik, a Felhasználó a Fizetést követően nem gyakorolhatja ezen elállási és felmondási jogát.

 

ii) Amennyiben a Fogyasztó ezen nyilatkozatát nem teszi meg, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, viszont a Felhasználót a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti időtartamban (14 nap) elállási jog illeti meg a szerződés megkötésének időpontjától, amelyet a jelen ÁFF 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat minta kitöltésével gyakorolhat.

 

f)        A Közlekedési mobiljegy esetében az elállási jog az alábbiak szerint alakul:

 

i)      A Felhasználó a sikeresen megvásárolt Közlekedési mobiljegyet a sikeres vásárlás időpontjától számított két percen belül visszaválthatja (elállhat a szerződéstől), ebben az esetben részére a Közlekedési mobiljegy ára visszafizetésre kerül.

 

ii)    Ezen túlmenően, a Közlekedési mobiljegy az érvényességi ideje kezdetéig bármikor visszaváltható (elállhat a Felhasználó a szerződéstől), amennyiben pedig a Közlekedési mobiljegy érvényességi idejének kezdetét nem lehet megadni (például Budapest Reptéri vonaljegy esetén), mivel az érvényesség kezdő időpontja azonnali, ott a Közlekedési mobiljegy csak a fenti 2 perces időtartamban váltható vissza. Minden ilyen szabályszerű visszaváltás esetén a Felhasználó a megfizetett vételárat visszakapja.

 

g)       Az elállási, felmondási jog a Biztosítás esetén: a Felhasználót az Autómentés és a Készülékbiztosításhoz történő csatlakozás esetén a 2005. évi XXV. törvény 6. § (3) bekezdése alapján a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, amennyiben a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozás és a felmondás között nem történt szolgáltatásnyújtás. A Fogyasztó a felmondási jogát a Simple Rendszeren belül a Biztosítás menüpontban a Felmondás menüpontra kattintva gyakorolhatja a fenti határidőn belül. A felmondás gombra kattintással a biztosítási szerződés és a biztosító kockázat- és kötelezettségvállalása megszűnik.

 

416.   Elállási, felmondási jogra vonatkozó általános szabályok:

 

a)       A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁFF 2. sz. mellékletét képező forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁFF-ben meghatározott postacímére vagy az ugyfelszolgalat@simple.hu elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

b)       A Felhasználó jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

c)       A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

 

d)       Tekintettel arra, hogy termék visszaküldésére nincs lehetőség a szolgáltatások elektronikus úton történő teljesítése miatt, ezért a termék visszaküldésével kapcsolatos költség sem merül fel.

 

e)       Mivel a Szolgáltatónak nem merül fel költsége a teljesítés megkezdését követően gyakorolt elállási, felmondási joggal kapcsolatban, ezért a Felhasználó ilyen ésszerű költség megtérítésére nem köteles.

 

417.   A kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek:

 

a)     Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?


A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

b)    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?


A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

c)     Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?


A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 

d)    Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?


A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

e)     Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

418.   Termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek:

 

a)       Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?


Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

b)       Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?


Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

c)       Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

d)       Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Felhasználó e jogosultságát elveszti.

 

e)       Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

f)        A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

-        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Felhasználó nem érvényesíthet. A Felhasználó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

419.   Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállása és annak feltételei:

 

A Felhasználó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁFF-ben, illetve a Honlapon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a jelen ÁFF 455-461. pontjai tartalmazzák. A Szolgáltató jótállást nem vállal, és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre, szolgáltatásra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 

420.   Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módja:

 

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

 

421.   Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartama, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételei:

 

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama a szolgáltatás időtartamához igazodik.

 

Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 15 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatást a jelen ÁFF tartalmaz.

 

422.   Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

 

Nincs ilyen eset.

 

423.   A szerződés szerinti áruért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás automatizált döntéshozatal alapján a fogyasztó személyére szabott: nem kerül alkalmazásra ilyen automatizált döntéshozatal.

 

424.   A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama:

 

A szolgáltatások időtartamához igazodik.

 

425.   A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtása és annak feltételei:

 

Nincs ilyen.

 

426.   A digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedés:

 

A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ideértve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja. Bővebb tájékoztatás a jelen ÁFF adatbiztonságra vonatkozó szabályai tartalmaznak.

 

427.   A digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármely vonatkozó kompatibilitása és interoperabilitása  a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

 

A Simple Rendszer böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető iOS, Android operációs rendszerrel működő mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép) a jelen ÁFF-ben meghatározott operációs rendszer verziószámokon.

 

428.   A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetősége, valamint az ehhez való hozzáférés módja:

 

A Felhasználók a panaszaikkal a jelen ÁFF 455 - 461. pontjai szerint fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, amely általános panaszkezelési szabályokat az egyes szolgáltatásoknál a jelen ÁFF-ben szereplő speciális panaszkezelési szabályok egészítenek ki. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és a Felhasználó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Felhasználó a hatályos jogszabályok, illetve a jelen ÁFF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

 

429.   A békéltető testülethez fordulás lehetősége, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címe:

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet 111., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: +36 (1) 488 21 31, honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu.

 

430.   A Pénzügyi Békéltető Testület igénybevételének lehetősége:

 

a)       Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet között - szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (pénzügyi fogyasztói jogvita), azaz a jelen ÁFF szerinti Simple Kártya szolgáltatással, a banki pénzküldés támogatása szolgáltatással és a Szolgáltató által ezzel kapcsolatban végzett, a Hpt. 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynöki tevékenységgel, valamint az Autómentés és a Készülékbiztosítással kapcsolatosan a Szolgáltató által a biztosításról szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. (Bit.) 4. § (1) bekezdés 34. pont a) alpontja szerinti függő biztosításközvetítő ügynöki tevékenységgel kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Pénzügyi Békéltető Testület elsősorban egyezség létrehozását kísérli meg a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz. A Simple Rendszerben elérhető egyéb szolgáltatásokra a Pénzügyi Békéltető Testület hatásköre nem terjed ki, a Felhasználó azokkal kapcsolatban az előző pontban foglalt békéltető testülethez fordulhat.

 

b)       Szolgáltató tájékoztatja továbbá Felhasználót, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásával kapcsolatban további tájékoztatás a https://www.mnb.hu/bekeltetes alatt érhető el.

 

c)       A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei: székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; levélcím: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6., telefonszám: 06 1 489 9700, 06 80 203 776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu, meghallgatások helye: 1133 Budapest, Váci út 76.

 

d)       Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználókat, hogy a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapot üzemeltet a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem cím alatt, és felhívja a Felhasználók figyelmét ezen honlap fogyasztóknak szóló fogyasztóvédelmi tartalmára, ahol a fogyasztónak minősülő Felhasználók az őket megillető pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben tájékozódhatnak.

 

431.   A szerződéskötés, az előzetes tájékoztatás, panaszkezelés és ügyfélszolgálati ügyintézés, Felhasználóval való kapcsolattartás nyelve a magyar.

 

A FIZETÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

432.   A Simple Rendszeren keresztül igénybe vett Szolgáltatások ellenértékét a Felhasználó bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

 

433.   A Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül lebonyolított vásárlásairól számla kiállítását igényelheti az alábbiak szerint:

 

a)     Taxi: számlát igényelni a sofőrtől lehetséges fizetéskor.

b)    A Mozi, e-Matrica, Parkolás és Közlekedési mobiljegy szolgáltatásokban történt vásárlásról számlát a Simple Applikációban lehetséges kérni közvetlenül a fizetési mód kiválasztása előtt, a fizetési módokkal azonos képernyőn. Közlekedési mobiljegy esetén számlakiállítási korlátozások lehetnek a szociálpolitikai kedvezménnyel támogatott Közlekedési mobiljegyek esetében. Az e-Matrica, Mozi és Közlekedési mobiljegy szolgáltatásokban történő vásárlásokról kért számlát a Szolgáltató azonnal kiállítja és megküldi a Felhasználó által a Simple Rendszerben regisztrált e-mail címre elektronikus számla formájában.

c)     A Jegy szolgáltatás igénybevétele esetében Szolgáltató az INTERTICKET Kft. által értékesített jegyek tekintetében közvetítői szerepet tölt be, ezért erre tekintettel tájékoztatja Felhasználót, hogy a jegyvásárlási tranzakció vonatkozásában a számla kibocsátója az INTERTICKET Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41), a számlák kibocsátásának technikai hátterét pedig a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft., 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41) biztosítja. A Jegy szolgáltatás INTERTICKET Kft. által értékesített Belépőjegyek Simple Rendszerben történő értékesítésének fizetési és számlázási rendelkezéseire egyebekben a jelen ÁFF rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A Szolgáltató nem felel azért, ha az INTERTICKET Kft. vagy a KBOSS.hu Kft. bármely okból bekövetkező mulasztása, jogszabálysértése vagy eljárása, illetve náluk bekövetkező esemény folytán a vásárolt Jegyről a számla vagy nyugta nem kerül kibocsátásra és/vagy a Felhasználónak megküldésre, ezért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja. A számlával, nyugtával kapcsolatos valamennyi reklamációt, kifogást, kérést az INTERTICKET Kft. bírálja el és intézi, a Szolgáltató ezzel kapcsolatban csak legfeljebb ezen kifogást, kérést, reklamációt fogadja ügyfélszolgálati elérhetőségein és továbbítja azokat az INTERTICKET Kft.-nek. A Szolgáltató nem felel a számlareklamáció, kifogás vagy kérés semminemű elintézéséért, elbírálásáért és az eljárás eredményességéért.

 

A Jegy szolgáltatás igénybevétele során vásárolt egyéb, nem az INTERTICKET Kft. által a Simple Rendszeren keresztül értékesített Belépőjegyek esetében a számlát a Szolgáltató bocsátja ki, és számlát igényelni a Simple Applikációban lehetséges közvetlenül a fizetési mód kiválasztása előtt, a fizetési módokkal azonos képernyőn.

 

A fenti b) és c) pontokban meghatározott esetben történő számlaigénylés esetén a számla a vásárlást követően azonnal kiállításra kerül és a Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált e-mail címére kerül megküldésre elektronikus számla formájában, amely elektronikus számla küldéshez a Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárul. Amennyiben a Felhasználó a számlakérést elmulasztotta, a vásárlásáról számla kiállítását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. § (2) bekezdés c) pontja szerint a vásárlást követő 30 napon belül utólagosan is kérhet számlát a Simple ügyfélszolgálatán és ugyanezen határidőben jogosult a Felhasználó arra, hogy az eredetileg megadott számlázási adatait módosítsa. Utólagosan számlát kérni a vásárlást követő 30 napon túl a fenti jogszabályi előírás miatt nem lehetséges.

 

d)    Parkolásról kért számla esetén a számla a tárgyhót követő hónap 8. naptári napjáig kerül kiállításra és kiküldésre a Felhasználó által a Simple Rendszerben regisztrált e-mail címre elektronikus számla formájában.

 

434.   A fizetési folyamatban bekövetkezett bármilyen hibát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni.

 

Bankkártyás fizetés szabályai

 

435.   Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó először kiválasztja az igénybe venni kívánt Szolgáltatást, majd kiválasztja a bankkártyás fizetési lehetőséget, ezt követően megadja bankkártya adatait a Simple Rendszer on-line felületén, és elindítja a fizetést.

 

436.   A Felhasználónak lehetősége van egy vagy több bankkártyát regisztrálni a Simple Rendszerben, amely során a Felhasználó megadja a bankkártya nevét, számát, lejárati idejét és CVC kódját. A Felhasználó a regisztrált bankkártyát bármikor törölheti és új bankkártyát regisztrálhat. A Felhasználó a bankkártyás fizetés esetén fizethet már regisztrált bankkártyával, akkor a regisztrált bankkártyák közül kiválasztja a kívánt bankkártyát. Biztonsági okokból a Simple Classic Applikáció 3.62.1 vagy ettől magasabb és Simple by OTP Applikáció 1.19.0 vagy ettől magasabb verzióiban, az adott készüléken történő első fizetés alkalmával a CVC/CVV kód ismételt megadása szükséges. A CVC/CVV kód háromszori hibás megadása esetén a kártya inaktívvá válik. A Felhasználó fizethet nem regisztrált bankkártyával is a Simple Rendszerben.

 

437.   A Felhasználó bármelyik bank által kibocsátott American Express, Visa, MasterCard és Maestro típusú bankkártyával fizethet és azokat regisztrálhatja a Simple Rendszerben. A bankkártyás fizetési tranzakciókat az OTP Bank Nyrt. végzi.

 

438.   A bankkártya regisztráció során a Szolgáltató tárolja a bankkártya adatokat, vagyis a bankkártyaszámot, a bankkártya lejárati dátumát, a bankkártya CVC/CVV kódját, az OTP Bank rendszerében a bankkártyához tartozó azonosítót és a felhasználó által megadott bankkártya nevet, amely, ha a felhasználó nem adja meg, akkor alapértelmezetten a bankkártyát kibocsátó társaság és a bankkártyaszám utolsó 4 számjegye.

 

439.   A bankkártya regisztrációja a letöltött Simple applikációban lehetséges.

 

440.   A Simple Rendszerben OTP Cafeteria Kártyával történő fizetés nem lehetséges.

 

SZÁMLAIGÉNYLÉS, NYUGTAADÁS

 

441.   Amennyiben a Felhasználó a vásárlásról számlát szeretne kapni, azt a Jegy, a Mozi, Parkolás, E-matrica, Közlekedési mobiljegy szolgáltatás esetében, ahol a Szolgáltató viszonteladóként saját nevében és javára értékesíti a terméket és/vagy szolgáltatást, a Szolgáltatótól kérheti a Simple Applikációban számlázási adatai megadásával. Ha a Felhasználó nem kér számlát, számára a Szolgáltató ezekben az esetekben nyugtát állít ki automatikusan legkésőbb akkortól, amikor a jogszabály a nyugtaadási kötelezettséget előírja.

 

442.   A Taxi szolgáltatás igénybevétele esetén, valamint azon Jegy vásárlásoknál, ahol a Szolgáltató csak közvetítőként jár el, a Felhasználó az Üzleti Partnertől kérheti a számlakibocsátáshoz szükséges adatai Üzleti Partnernek történő megadásával. A Bookline Kártyában történő vásárlás esetén a Felhasználó számla kibocsátását a Bookline Webáruház üzemeltetőtől kérheti.

 

443.   A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások ellenértékéről a számlát, illetve nyugtát elektronikus számlaként, elektronikus nyugtaként, elektronikus úton állítja ki és küldi meg a Felhasználónak.

 

PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

 

444.   A Simple Rendszerrel kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

 

a)       Írásbeli panasz bejelentésének címe:

 

-          Szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.

-          Szolgáltató postacíme: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.

-          Szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

 

b)       Szóbeli panasz bejelentésének címe:

 

-          Személyesen a Szolgáltató székhelyén: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em. Szóbeli panaszt minden keddi és csütörtöki munkanapon 13:00 és 15:00 óra között lehet személyesen tenni. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.

 

-          Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén: 06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

 

445.   A Szolgáltató székhelyén működő személyes ügyfélszolgálatot a Felhasználó ingyenesen igénybe veheti, a telefonos ügyfélszolgálatért a Szolgáltató emelt díjat nem számít fel, azonban a Felhasználó telefon előfizetésétől függően a telefonos ügyfélszolgálat hívása a Felhasználónak költséget okozhat, amelyet a Felhasználó visel.

 

446.   Telefonon történő panaszbejelentés esetén az ügyintézővel történő telefonbeszélgetés és a kijelzett hívószám rögzítésre kerül, amelyhez Felhasználó a telefonbeszélgetés kezdeményezésével kifejezett hozzájárulását adja A rögzített hívást – amennyiben az kétséget kizáróan beazonosítható – Felhasználó írásbeli kérelmére Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb 30 napon belül az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A hangfelvételek öt évig kerülnek megőrzésre.

 

447.   A Felhasználó és a Szolgáltató pozíciója közötti egyensúly megőrzése érdekében a telefonbeszélgetést folytató Felhasználó számára is biztosított, hogy rögzítse a beszélgetést. a hangrögzítésről a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles tájékoztatni Szolgáltatót. A Felhasználó sem a Szolgáltató, sem a Felhasználó által rögzített hanganyagot nem hozhatja nyilvánosságra, azt kizárólag a Szolgáltatóval folytatott esetleges jogvita során használhatja fel. Vita esetén a Szolgáltató minden esetben a Szolgáltató által rögzített hanganyagot veszi figyelembe.

 

448.   Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

 

449.   A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes vármegyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat, másodfokú ügyekben az országos illetékességű Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el. A Felhasználó a lakóhelye szerinti vármegyei kormányhivatal elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: fogyved_elerhetoseg (1).pdf

 

450.     Ezen túlmenően az 524/2013/EU Rendelet 14. cikke alapján a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat arról is, hogy az alábbi linken elérhető online vitarendezési platformon is kezdeményezhetik a Szolgáltatóval fennálló jogvitájuk rendezését: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

451.     A Simple Applikációban megjelenő hirdetések megfelelőségével, korhatár besorolásával kapcsolatos panaszaikat ügyfélszolgálatunk fentiekben megjelölt elérhetőségein jelenthetik be a Felhasználók.

                     

ADATKEZELÉS

 

452.   A Simple Rendszerben kezelt személyes adatokra vonatkozó információkat a Honlapon elérhető külön Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

TECHNIKAI FELTÉTELEK

 

453.   A Simple Rendszer és Simple Classic Applikáció, Simple by OTP Applikáció használatához minimum rendszerkövetelményként külön Hirdetményben meghatározott operációs rendszerek valamelyikével rendelkező Mobileszköz szükséges. A Szolgáltató ezen aktuális minimum rendszerkövetelményeket és azok változását a Honlapján elérhető Hirdetményben teszi közzé.

 

TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK

 

454.   A Simple Rendszer a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a Honlapot, a Simple logót is, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

 

455.   A Simple Rendszer bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

 

456.   A Simple Rendszer, valamint a Simple Rendszerhez fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Simple Rendszer elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

 

457.    A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Simple Rendszerrel kapcsolatban jogot szerez, eltekintve a jelen ÁFF-ben meghatározott korlátozott felhasználási jogtól.

 

458.   A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Simple Rendszer bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Simple Rendszerből származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Simple Rendszer bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

 

459.   A Felhasználó vállalja, hogy a Simple Rendszerből nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

 

 

Jogszavatosság

 

460.   Szolgáltató feltétlen helytállást, azaz jogszavatosságot vállal a Felhasználóval szemben azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott Simple Rendszer tekintetében teljes körű és kizárólagos jogosultságot szerzett, a Simple Rendszer önálló egyéni eredeti alkotásnak minősül, és harmadik személyeknek vagy szervezeteknek semmilyen olyan szerzői jogi alapú joga vagy igénye nem áll fenn, amely a Felhasználó jelen ÁFF alapján megszerzett jogainak gyakorlását korlátozza, akadályozza vagy kizárja.

 

A Felhasználói felhasználási engedély terjedelme

 

461.    A Simple Rendszerben való regisztrációval és a Simple Rendszer applikáció letöltésével a Felhasználó a Simple Rendszer alábbi nem kizárólagos, területi és nyelvbéli korlátozástól mentes, a Szolgáltatóval fennálló, jelen ÁFF szerinti jogviszonya fennállásának idejére szóló, harmadik személyekre át nem ruházható, át nem engedhető felhasználására válik jogosulttá:

 

a)     a Simple Rendszer futtatása, működtetése,

b)    a Simple Rendszer képernyőn való megjelenítése.

 

A felhasználási engedély kiterjed a Simple Rendszer használatára, továbbá a Szolgáltató által kijavított, módosított, frissített Simple Rendszer felhasználására.

 

462.   A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a Simple Rendszer bármilyen módosítására, ideértve a hiba kijavítását is, nem jogosult a Simple Rendszer semmilyen többszörözésére és a jelen ÁFF-ben meghatározott felhasználási engedélyt meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb felhasználására sem. Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer nyelvét más nyelvre lefordítani, illetve harmadik személlyel lefordíttatni. Felhasználó nem jogosult továbbá a Szolgáltató hozzájárulása nélkül saját maga vagy harmadik személy által készített más nyelvi verziójú Simple Rendszert felhasználni.

 

463.   A Felhasználó a Simple Rendszert a Felhasználó tulajdonában vagy jogszerű használatában álló eszközön jogosult telepíteni, futtatni és felhasználni. A Simple Rendszer karbantartását kizárólag a Szolgáltató végezheti. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató felelőssége a Simple Rendszer vagy a Felhasználó adataiban, állományában, eszközeiben bekövetkezett kárért kizárt.

 

464.   A Felhasználó mindig csak a Simple Rendszer legutolsó frissített verziójának felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió Felhasználónál történő telepítését vagy frissítését követően a Felhasználó már nem jogosult.

 

465.   A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Simple Rendszert vagy annak bármely részét harmadik fél számára allicenciában adja, átruházza, a felhasználási jogot átengedje és a jelen ÁFF-ből eredő jogait vagy azok bármely részét harmadik felekre engedményezze.

 

466.   A Simple Rendszer forráskódja nem kerül átadásra Felhasználónak, az a Szolgáltató kizárólagos birtokában és tulajdonában marad.

 

467.   A Felhasználó nem jogosult a forráskód megismerésére. A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer vagy annak bármely része módosítására, a forráskód többszörözésére és fordítására még annak biztosítása érdekében sem, hogy a Simple Rendszer a Felhasználó meglévő számítástechnikai rendszereivel megfelelően kompatibilis legyen és együttműködjön.

 

468.   A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Simple Rendszer forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza, feldolgozza, többszörözze, feltörje és nem jogosult a Simple Rendszer működésének és belső felépítésének elemzésére sem.

 

469.   A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer, vagy annak bármely elemét, ideértve a szoftver dokumentációt is, terjeszteni, közzétenni, továbbá harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

 

470.   A Felhasználó által a Simple Rendszer használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

Ellenőrzés felhasználási engedély esetén

 

471.   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Simple Rendszer használatát ellenőrizni, és köteles a Szolgáltatónak erre lehetőséget biztosítani, illetve a Szolgáltató kérésére köteles a jelen szerződés tárgyát képező Simple Rendszer példányokról információt nyújtani. 

 

472.   Amennyiben a Felhasználó az előző pontból fakadó kötelezettségeit megszegi, úgy a Szolgáltató jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú felmondására és/vagy a szerződés szerinti felhasználási jogok felfüggesztésére és/vagy az okozott kár megtérítésének követelésére.

 

Védjegyek

 

473.   A Szolgáltató Honlapján és a Simple Rendszerben megjelenő védjegyek, így különösen, de nem kizárólagosan a Simple, Simple Labs logó és megnevezés a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

 

474.   A Szolgáltató a Simple Rendszert „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

 

         A Felhasználó köteles a Simple Rendszer telepítéséhez és használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

 

475.    A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Simple Rendszert milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Simple Rendszer használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

 

476.   A Simple Rendszer hibás működése esetén a Felhasználó a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályainak megfelelően választása szerint követelheti a hiba kijavítását. Amennyiben a Szolgáltató a hiba kijavítását nem vállalja, vagy azt 30 munkanapon belül nem végzi el, a Felhasználó elállhat a szerződéstől és ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Szolgáltatótól. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibajelenséget az újabb programverzió kibocsátásáig kell elhárítani.

 

477.   A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

 

478.   A Felhasználó köteles a Simple Rendszert használó Mobileszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Simple Rendszert is használó Mobileszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

 

479.   A Simple Rendszer csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

 

480.   A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Simple Rendszerhez kapcsolt adatbázisokból, a Simple Rendszerben a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Simple Rendszerbe a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

481.   A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Simple Rendszerben szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

 

482.   Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználó által igénybevett, harmadik személy szolgáltató által nyújtott és biztosított távközlési szolgáltatás minőségéből, az alkalmazott sávszélességből, az adatkapcsolat sebességéből, illetve a mobil helymeghatározás (GPS/A-GPS) helyzetszámítási pontosságából eredő bárminemű közvetlen vagy következményes károkért. A mobil helymeghatározás (GPS/A-GPS) helyzetszámítási pontosságát a Felhasználó az azt használó Simple Szolgáltatás igénybevétele előtt köteles ellenőrizni, és annak pontatlansága esetén köteles a helymeghatározást kézileg pontosítani.

 

483.   Szolgáltató nem felelős a Simple Rendszerrel kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

 

484.   Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Simple Rendszer elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Simple Rendszernek egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Simple Rendszer használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

 

485.   A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁFF szerinti feladatot vis major okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

 

486.   Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁFF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁFF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

 

487.   A Szolgáltató nem vállal semminemű minőségi vagy egyéb felelősséget az Üzleti Partnerek által gyártott termékekért, nyújtott szolgáltatásokért, sem mennyiségi, sem minőségi, sem jogi tekintetben. Az ilyen jellegű problémák kezelése kizárólag az Üzleti Partner és a Felhasználó között történik.

 

488.   Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Simple Rendszerhez való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

 

489.   A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 

A SIMPLE RENDSZER KARBANTARTÁSA

 

490.   A Szolgáltató a Simple Rendszert a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti. A Szolgáltató a Simple Rendszer frissített, új verziójának kiadásáról a Felhasználó regisztrált e-mail címén tájékoztatja a Felhasználót.

 

491.   Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az előző pontban meghatározott karbantartás, frissítés során a Szolgáltató távoli on-line eléréssel kapcsolatot teremthet a Felhasználó Simple Rendszert használó és futtató Mobileszközeivel és hálózatával és ezen eszközökkel és hálózattal adatkommunikációt folytat, amely során személyes és üzleti adatokat nem tartalmazó adatok kerülhetnek átvitelre a Felhasználó eszközeiből és hálózatából a Felhasználói eszközök azonosítása céljából. Felhasználó ezen adatkommunikációt és adatátvitelt kifejezetten elfogadja és vállalja, hogy azt folyamatosan lehetővé teszi.

 

Szolgáltató vállalja, hogy a fenti módon birtokába került adatokat csak és kizárólag a karbantartási tevékenysége végzéséhez használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem adja ki és ahhoz ilyen személyeknek hozzáférést nem enged, azokat szigorúan titokban tartja és gondoskodik ezen adatok titokban maradásáról, továbbá vállalja, hogy ezen adatokat haladéktalanul törli, amennyiben az adatkezelés célja megvalósult.

 

492.   A jelen ÁFF alkalmazásában frissítésnek minősül minden olyan, a Simple Rendszer bármely részét, elemét érintő módosítás, amelynek célja a Simple Rendszer naprakészen tartása, karbantartása, valamely már létező funkciójának előnyösebben működő biztosítása, frissítése az adott rendszer rész, illetve rendszer elem módosítása, illetve kijavítása útján, ideértve különösen a Simple Rendszer környezetét képező egyéb szoftverek (pl.: operációs rendszer) módosulása folytán szükséges módosításokat.

 

493.   Nem tartozik a Szolgáltató karbantartási tevékenységéhez, ha a hiba az alábbi események, magatartás következtében következett be Simple Rendszerben:

 

a)     elemi kár közvetlen károkozása,

b)    a felhasználás alatt keletkezett töréskár,

c)     rendeltetésellenes használat, gondatlanság, vagy szándékos károkozás

d)    Szolgáltató szaktanácsadása nélkül, vagy annak ellenére telepített program futtatása

e)     harmadik fél által elvégzett munka

f)     a Simple Rendszert futtató hardveres infrastruktúra rendeltetésellenes, gondatlan használata vagy bármilyen meghibásodása.

 

494.   A Szolgáltató saját döntési jogkörében meghatározott gyakorisággal, módon, időpontban, tartalommal tetszőlegesen bármikor upgradelheti a Simple Rendszert. A jelen ÁFF alkalmazásában upgrade a Simple Rendszer egészének, illetve bármely részének, elemének olyan módosítására, amelynek célja valamely még nem létező rendszer funkció biztosítása.

 

AZ ÁFF MÓDOSÍTÁSA

 

495.   A jelen ÁFF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

 

a)     a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b)    a technológia lényeges változása;

c)     jogszabályváltozás;

d)    a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

 

496.   A Szolgáltató az ÁFF-et, továbbá az ÁFF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁFF-et köteles a Honlapon jól látható helyen, a Honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁFF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁFF módosítás minden, az ÁFF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

 

497.   Az ÁFF módosítás lényegéről a Szolgáltató egy összefoglalót készít, amelyet az ÁFF megjelentetésével egyidejűleg megjelentet a Honlapon és a Simple Applikációban. A fenti hatályba lépési időpontig valamennyi Felhasználó eldöntheti, hogy a módosított ÁFF rendelkezéseivel egyetért-e.

 

498.   Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosítással nem ért egyet, a Szolgáltatóval fennálló szerződését felmondhatja a közzétételtől számított 8 napon belül a Szolgáltatónak küldött levelével, amellyel egyenértékű és azonos megítélésű, ha a Simple Fiókja törlését kezdeményezi a Szolgáltatónál.

 

Ha a Felhasználó nem él a fenti határidőben a jelen pont szerinti felmondási jogával, és/vagy Simple Fiókjának törlését sem kezdeményezi a Szolgáltatónál, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁFF módosítást elfogadta.

 

499. Rendkívüli esetben, kényszerítő erejű jogos ok esetén a Szolgáltató az ÁFF módosítást úgy is közzéteheti, hogy az a közzétételével azonnal hatályba lép. Ilyen kényszerítő erejű jogos ok lehet az alábbi:

a)       Ha a Simple Rendszer, Simple Applikáció, az abban regisztrált Simple fiókok, illetve az abban tárolt személyes adatok biztonsága, bizalmassága, integritása, hozzáférhetősége sérül vagy ennek veszélye vagy megalapozott gyanúja áll fenn, a biztonság helyreállítására;

b)       Ha a Felhasználókkal szemben tömegesen csalást követnek el vagy ennek megalapozott veszélye, vagy gyanúja áll fenn, a csalás megelőzésére, megakadályozására, illetve következményei orvoslására;

c)       Ha a Szolgáltatót jelentős vagyoni kár éri vagy ennek megalapozott veszélye merül fel.

 

Ilyen esetben a Felhasználót a fenti felmondási jog a hatályba lépéstől számított 8 napig megilleti.

 

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

 

500.   A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 

501.   Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 

502.   Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

 

a)     ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁFF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;

b)    ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁFF rendelkezéseit.

 

503.   Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

 

504.   Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

 

505.   Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁFF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

506.   Ha a jelen ÁFF teljesítése lehetetlenné válik olyan körülmény vagy ok miatt, amelyért egyik fél sem felelős, és amely a fél ellenőrzési körén kívül esik, és amelyet a fél nem láthatott előre a szerződés megkötésekor és a szerződés teljesítésekor sem és azt a fél elkerülni, illetve elhárítani sem tudja (a továbbiakban: vis major), a Felek között a jelen ÁFF szerinti szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Felek egymással elszámolnak, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár. A jelen ÁFF alkalmazásában ilyen vis majornak minősül különösen:

 

a)       Természeti katasztrófa, így különösen tűzvész, földrengés, árvíz, szélvihar, villámcsapás,

b)       Háború, forradalom, szabotázs, felkelés

c)       Behozatali, kiviteli tilalmak, bojkott, embargó, a szerződés megkötését követően bevezetett jogszabályi tilalmak és korlátozások

d)       a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése

e)       Rosszindulatú támadás a Szolgáltató számítástechnikai rendszerei ellen

f)        Járványok.

 

A vis major rendelkezések és a Jegy visszaváltási lehetőségek a Jegy vásárlási funkció esetén a Rendezvényszervező rendelkezéseitől és szerződési feltételeitől függ, a Jegy funkció esetében automatikus jegy visszaváltási jog nem illeti meg a Felhasználót.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

507.   Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

 

508.   A jelen ÁFF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 

509.   A Felek a jelen ÁFF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik.

 

510.   Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

 

a)     futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

b)    légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

c)     elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

 

511.   A jelen ÁFF két nyelven készült: magyarul és angolul, a két nyelvi verzió ellentmondása, eltérése esetén, valamint az ÁFF értelmezésében a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

512.   Jelen ÁFF határozatlan időtartamra szól.

 


 

 

MELLÉKLET:

1.     számú melléklet: Díjtáblázat Hirdetmény

1. számú melléklet

 

HIRDETMÉNY – SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

A SIMPLE APPLIKÁCIÓBAN MEGVÁSÁROLHATÓ KÖZLEKEDÉSI MOBILJEGYEK ÉS VÉTELÁRUK

A bkk.hu honlapon és a Simple Applikáció BKK mobiljegy és Mobiljegy menüpontjában kerül feltüntetésre.

 

A SIMPLE RENDSZERBEN ELÉRHETŐ AUTÓMENTÉS BIZTOSÍTÁSI CSOMAGOK ÉS AZOK DÍJAI ÉS AZ EGYES CSOMAGOK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

 

 

A SIMPLE RENDSZERBEN ELÉRHETŐ AUTÓMENTÉS BIZTOSÍTÁSI CSOMAGOK ÉS AZOK DÍJAI 2022. DECEMBER 15. 0:01 ÓRÁTÓL 2023. AUGUSZTUS 1. 24:00 ÓRÁIG:

 

Biztosítási termék

Biztosítási díj

Név

Csomag

Típus

Mérték

GB 342 jelű Simple Gépjármű Autómentés biztosítás

Alap

Egyszeri

6.590 Ft

Komfort

10.490 Ft

Prémium

19.790 Ft

Alap csomag

E-matrica vásárlást követő 24 órában

5.931 Ft

Komfort csomag

E-matrica vásárlást követő 24 órában

9.441 Ft

Prémium csomag

E-matrica vásárlást követő 24 órában

17.811 Ft

 

A SIMPLE RENDSZERBEN ELÉRHETŐ AUTÓMENTÉS BIZTOSÍTÁSI CSOMAGOK ÉS AZOK DÍJAI 2023. AUGUSZTUS 2. 00:01 ÓRÁTÓL:

 

Biztosítási termék

Biztosítási díj

Név

Csomag

Típus

Mérték

GB 342 jelű Simple Gépjármű Autómentés biztosítás

Alap

Egyszeri

8.738 Ft

Komfort

13.738 Ft

Prémium

24.988 Ft

Alap csomag

E-matrica vásárlást követő 24 órában

6.990 Ft

Komfort csomag

E-matrica vásárlást követő 24 órában

10.990 Ft

Prémium csomag

E-matrica vásárlást követő 24 órában

19.990 Ft

 

 

AZ EGYES BIZTOSÍTÁSI CSOMAGOK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

 

A 2021. december 15. napját követően megkötésre kerülő szerződések esetében:

·         Mindegyik biztosítási csomag csak személygépjárműre vehető igénybe, az Autómentés biztosítás tehergépjárműre nem vehető igénybe.

·         Nem vehető igénybe továbbá az Autómentés biztosítás az áruszállító, taxi és bérgépjárműre, amely körbe beletartozik minden olyan személygépjármű, amelyet üzletszerűen használnak áruszállításra, személyszállításra, vagy amelyet akár rövid, akár hosszútávú bérleti jogviszony alapján használnak.

·         Nem vehető igénybe az Autómentés biztosítás ideiglenes rendszámmal rendelkező gépjárműre.

·         A mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakított gépjármű az Autómentés alól kizárt gépjárművek esetében kivételt képez, arra Autómentés biztosítás köthető.

·         Az Autómentés biztosítás nem térít rágcsálók által okozott kár esetén, ezért javasoljuk, hogy fokozottan ügyelj erre, amikor megválasztod a gépjármű parkolási helyét.

·         A Prémium csomagban a vontatás korlátozásra kerül, a lentiekben részletezett módon.

 

ALAP BIZTOSÍTÁSI CSOMAG

 

Ha biztosítási esemény következik be, a Groupama az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

Vontatás

50 km

Helyszíni segítség:

Akkumulátor töltése

a

Kerékcsere

a

Vontatás

a

 

A helyszíni segítség keretében bebikázzuk az autódat vagy kicseréljük a defektes kereket. Ha nagyobb a baj, és helyben nem lehet javítani a kocsidat, akkor 50 km-en belül elvontatjuk az általad megadott címre, például az otthonodba vagy egy szervizbe.

 

Ha a szerviz zárva van, és nem tudja fogadni az autódat, akkor gondoskodunk annak biztonságos tárolásáról. Fontos, hogy utóbbi esetben csak a vontatás költségeit vállaljuk, a javítás díját neked kell fizetned.


Előfordulhat, hogy az autód javítása hosszabb időt vesz igénybe, ha igényled, szervezünk neked és a veled utazóknak szállást vagy továbbutazási lehetőséget. Dönthettek úgy is, hogy inkább hazamentek, és majd később valaki visszamegy az autóért, mi pedig ennek a megszervezésében is állunk rendelkezésedre. Fontos azonban, hogy a szállás vagy az utazás költségeit egyik esetben sem vállaljuk, azok téged terhelnek.


A csomag szolgáltatásait belföldön veheted igénybe, évente egy alkalommal.

 

 

KOMFORT BIZTOSÍTÁSI CSOMAG

 

Ha biztosítási esemény következik be, a Groupama az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

Vontatás

a

Költségtérítés

Szállás

a

Taxi

a

Tovább- vagy hazautazás

50 000 Ft

Helyszíni segítség:

Akkumulátor töltése

a

Kerékcsere

a

 

A csomag szolgáltatásait belföldön veheted igénybe, ahányszor csak szükséged van rá. A helyszíni segítség keretében bebikázzuk az autódat vagy kicseréljük a defektes kereket. Ha nagyobb a baj, és helyben nem lehet javítani a kocsidat, akkor bármely európai országból elvontatjuk az általad megadott magyarországi címre, például az otthonodba vagy egy általad választott magyarországi szervizbe. Segítünk megmondani, hol van a legközelebbi szerviz, ahol tudják fogadni az autódat, illetve segítünk annak biztonságos tárolásában, ha a szerviz éppen nincs nyitva. Ha úgy döntesz, hogy azonnal megjavíttatod, a szervizelés, javíttatás költségét neked kell fizetned.


A Komfort csomag keretében a biztosítás abban segít, hogy szervezünk nektek szállást és vállaljuk a költségeket 15 000 forint/fő/éjig. Amennyiben inkább hazamennétek vagy továbbutaznátok, akkor ennek a díját álljuk 50 000 Ft-ig. Ha nem igényeltek szállást, és az utazásban is tud segíteni valaki, akkor annak a költségét fedezzük 30 000 Ft-ig, ha később majd vissza kell menni valakinek a megjavított autóért. A segélyvonal hívása vagy a taxizás sincs ingyen, mi pedig ezt is fizetjük összesen 15 000 Ft-ig.

 

 

PRÉMIUM BIZTOSÍTÁSI CSOMAG

 

Ha biztosítási esemény következik be, a Groupama az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

Vontatás

a

Költségtérítés

Szállás

a

Taxi

a

Tovább- vagy hazautazás

125 000 Ft

Gumiszerviz

17 500 Ft

Helyszíni segítség:

Akkumulátor töltése

a

Kerékcsere

a

Csereautó külföldön

a

 

A csomag szolgáltatásait belföldön és külföldön egyaránt igénybe veheted, ahányszor csak szükséged van rá. A helyszíni segítség keretében bebikázzuk az autódat vagy kicseréljük a defektes kereket, a gumiszerviz költségeit pedig 17 500 forintig álljuk. Ha nagyobb a baj, és helyben nem lehet javítani a kocsidat, akkor elvontatjuk az általad megadott címre, például az otthonodba vagy egy általad választott szervizbe.

 

Európa bármely országából, magyarországi címre legfeljebb évente 2 alkalommal, 400.000,- Ft / káreseményig hazavontatjuk a kocsidat,. Segítünk megmondani, hol van a legközelebbi szerviz, ahol tudják fogadni az autódat, illetve segítünk annak biztonságos tárolásában, ha a szerviz éppen nincs nyitva. Ha úgy döntesz, hogy azonnal megjavíttatod, a szervizelés, javíttatás költségét neked kell fizetned.


A Prémium csomag keretében a biztosítás abban segít, hogy szervezünk nektek szállást és vállaljuk a költségeket 15 000 forint/fő/éjig. Amennyiben inkább hazamennétek vagy tovább utaznátok, akkor ennek a díját álljuk 125 000 Ft-ig. Ha nem igényeltek szállást, és az utazásban is tud segíteni valaki, akkor annak a költségét fedezzük 75 000 Ft-ig, ha később majd vissza kell menni valakinek a megjavított autóért. A segélyvonal hívása vagy a taxizás sincs ingyen, mi pedig ezt is fizetjük összesen 15 000 Ft-ig. Külföldön autót is bérelhetsz a mi számlánkra maximum 3 napra.


2.          számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem más szolgáltatást vásárolt.)

"Címzett: OTP Mobil Kft.
1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em. 
e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt"


3.     számú melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más szolgáltatást vásárolt, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő jegy esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, ha pedig Ön a jegytől eltérő terméket vásárolt, akkor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: OTP Mobil Kft., székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em., telefon: +36-1-776-6901, email: ugyfelszolgalat@simple.hu. Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

ENGLISH