ENGLISH

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

a Simple Rendszer használatára vonatkozóan

 

2021. szeptember 25.

 

 

Preambulum

 

1.       A Simple Rendszer a szolgáltatások megvásárlásának és igénybevételének új élményét nyújtja a digitális eszközök és mobil fizetési megoldások adta lehetőségek innovatív integrálásával oly módon, hogy a beépített szolgáltatásokat egy integrált applikációban biztosítja a felhasználók számára.

 

2.       A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) határozza meg a Simple Rendszer használatának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

 

Általános adatok

 

3.       A Simple Rendszer üzemeltetője és a Simple szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

 

4.       Az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvános cégadatai:

 

Székhely:

Üzleti tevékenység helye:

Postai címe:

Cg.:

Nyilvántartja:

Adószám:

Képviseli:

 

Bankszámlaszám:

Telefonszám:

Fax száma:

E-mail címe:

Főtevékenység:

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

01-09-174466

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

24386106-2-42

Benyó Péter ügyvezető önállóan, elérhetőségei a Szolgáltató elérhetőségein

11794008-20543226-00000000 OTP Bank Nyrt.

+36 1 776-6901

+36 1 776 6902

ugyfelszolgalat@simple.hu

Egyéb információ technológiai szolgáltatás

 

Fogalmak

 

5.       Simple Rendszer: mobileszközökre kifejlesztett, mobileszközökön működő mobil applikációk útján üzemelő, mobilvásárlást lehetővé tevő olyan információtechnológiai (IT) rendszer, amely a szolgáltatások megvásárlásának és igénybevételének új élményét nyújtja a digitális eszközök és mobil fizetési megoldások adta lehetőségek innovatív integrálásával oly módon, hogy a beépített szolgáltatásokat egy integrált rendszerben biztosítja a Felhasználók számára. Ide sorolandók továbbá az ezen rendszer honlapján, a www.simple.hu-n elérhető rendszerek és az e rendszerekhez kapcsolódó kényelmi funkciók, illetve szolgáltatások is.

 

6.       Felhasználó: a Simple Rendszerbe regisztrált természetes személy, aki magára nézve kötelezőnek fogadta el az ÁFF-et.

 

7.       Szolgáltató: az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a Simple Rendszer tulajdonosa, üzemeltetője.

 

8.       Üzleti partner: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb entitás, amellyel a Szolgáltató szerződést kötött, és amelynek terméke vagy szolgáltatása a Simple Rendszerben elérhető, megvásárolható, fogyasztható, igénybe vehető a Felhasználók által, és/vagy amely elfogadja a Simple Rendszer által a Felhasználónak adott azonosítókat, illetve az  előnyöket, javakat a Felhasználónak biztosítja, és/vagy amelynek tartalmát a Szolgáltató megjeleníti, de a Szolgáltató nem minősül a viszonteladójának.

 

9.       Mobilfizetés: Minden olyan fizetési mód, amelyet a Szolgáltató annak érdekében bocsát rendelkezésre, hogy a felhasználó az általa választott szolgáltatás ellenértékét ki tudja fizetni (például Simple Kártya Keretből vagy Virtual Point of Sale (VPOS) útján történő fizetés).

 

10.    Szolgáltatás: Az Üzleti Partner által nyújtott termék és szolgáltatás, amely a Simple Rendszerben elérhető a Felhasználók számára.

 

11.    Mobileszköz: mobiltelefon, okostelefon, tablet, phablet és egyéb mobilkommunikációra, mobil adatforgalomra képes műszaki készülék.

 

12.    Honlap: a www.simple.hu, és a www.simplejatekok.hu URL cím alatt elérhető tartalom.

 

13.    Rendezvény: azon kulturális, szabadidős, szórakoztató, sport, zenei vagy egyéb esemény, mozielőadás, program, amelyre a Szolgáltató Belépőjegyet árusít a Felhasználóknak.

 

14.   Belépőjegy: a Rendezvényekre szóló, a Rendezvényekre való belépésre és részvételre jogosító jegy.

 

15. Rendezvényszervező: Olyan harmadik személy, amely gondoskodik a Rendezvények szervezéséről, megtartásáról.

 

16.    NMFR Törvény: a nemzeti fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény.

 

17.    NMFR Kormányrendelet: a nemzeti fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény végrehajtásáról szóló 356/2012 (XII. 13.) Kormányrendelet.

 

18.    Központosított mobil értékesítésű szolgáltatás: az NMFR Törvény 2. § a)-d) pontja szerinti szolgáltatások, amelyek közül jelen ÁFF hatálya az NMFR Törvény 2. § a) pontja szerinti közúti közlekedésről szóló törvény szerinti várakozási (parkolási) közszolgáltatásra, a 2. § b) pontja szerinti útdíj ellenében igénybe vehető közút közlekedési célú rendelkezésre bocsátására (a továbbiakban: Autópálya díj, E-matrica) és a 2. § c) pontja szerinti személyszállítási szolgáltatásra terjed ki. Az E-matrica értékesítési szolgáltatás keretében a Szolgáltató az alábbi típusú E-matricákat értékesíti:

 

-      D1 heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

-      D2 heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

-      U heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

-      B2 heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

-      D1M heti (10 napos), havi (30 napos) E-matrica.

 

       A személyszállítási szolgáltatás keretében a Szolgáltató a jelen ÁFF Hirdetményében meghatározott Közlekedési mobiljegyeket értékesíti.

 

       Közlekedési mobiljegy az NMFR Törvény 2. § c) pontja szerinti személyszállítási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges elektronikus közlekedési jegy, a Szolgáltató által értékesített Közlekedési mobiljegyek típusait mindenkor a Hirdetmény tartalmazza.

 

19.    NMFSZ: A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint nemzeti mobil fizetési szervezetként kijelölt Nemzeti Mobil Fizetési Zrt.

 

20.    NMFR: A Törvény 1. § d) pontjában meghatározott nemzeti mobil fizetési rendszer.

 

21.    Terület: azon területek, amelyeken a Szolgáltató a parkolójegy vásárlási Szolgáltatást nyújtja.

 

22.    Díjtáblázat: a Szolgáltató által a parkolójegy és autópálya matrica vásárlás szolgáltatás igénybevétele esetén felszámítható díjakat, költségeket tartalmazza, amelyet a Szolgáltató a Honlapon tesz közzé időről időre Hirdetmény formájában.

 

23.    Wallet: a Szolgáltató által üzemeltetett, a Simple Rendszerben igénybe vehető elektronikus pénztárca szolgáltatás.

 

24.    NFC-fizetés: Near Field Communications, kis hatótávolságú, kétirányú kommunikációt biztosító technológiai szabvány alkalmazásával lebonyolított fizetési művelet.

 

25.    Kártyadigitalizáció: a Felhasználó birtokában lévő, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, Paypass-kompatibilis MasterCard bankkártyának a Wallet általi, érintés nélküli fizetésre való alkalmassá tétele a Szolgáltató által.

 

26.    Simple Kártya: az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott virtuális bankkártya, amelyet a Felhasználó egy rendelkezésre álló Keretnek a VPOS útján történő feltöltésével lát el fizetésre alkalmas fedezettel, és amelyet Felhasználó azon esetben vehet igénybe, ha bankkártyája nem alkalmas Kártyadigitalizációra.

 

27.    Csekkbefizetés: A Magyar Posta Zrt.-vel (székhelye 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszáma 01-10-042463, adószáma 10901232-2-44) kötött szerződés alapján a Szolgáltató által a Simple Rendszerbe beépített azon szolgáltatás, amely használatával lehetséges a postai csekkek, azaz a készpénzátutalási megbízások és postai számlabefizetési megbízások Postai kód, azaz QR-kód beolvasása útján történő kiegyenlítése a Simple Rendszerben.

 

28.    Csekk: készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) és postai számlabefizetési megbízás (fehér csekk), amelynek részletes feltételeiről a Magyar Posta készpénzátutalási megbízás szolgáltatás igénybevételéről és a postai számlabefizetési szolgáltatás igénybevételéről szóló általános szerződési feltételei rendelkeznek.

 

29.    Postai kód: a Csekken szereplő, a Magyar Posta Zrt. által meghatározott feltételeknek megfelelő, a Csekk befizetés adatait tartalmazó titkosított, kétdimenziós vonalkód, ún. QR-kód.

 

30.    Posta ÁSZF: a Magyar Posta Zrt. által kibocsátott, a Csekkbefizetésre vonatkozó, készpénzátutalási megbízás és postai számlabefizetési megbízás más szolgáltató által üzemeltetett, Postai kód (QR-kód) olvasására kialakított informatikai alkalmazáson keresztül kezdeményezett fizetési szolgáltatásról szóló általános szerződési feltételek, amely az alábbi internetes helyen érhető el: https://www.posta.hu

 

31.    SimplePay szolgáltatás: A Simple által online értékesítést végző kereskedők részére nyújtott, online fizetést lehetővé tevő és elősegítő szolgáltatás.

 

A Simple Rendszerben elérhető Szolgáltatások köre

 

32.    A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Simple Rendszerben elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Simple Rendszerben új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Honlapján tájékoztatja a Felhasználókat.

 

33.    Az Üzleti partnerek a Szolgáltatásaik nyújtásának feltételeit, üzletpolitikai előírásait saját általános szerződési feltételeik, illetve saját maguk által kialakított feltételek és szabályok alapján nyújtják. A Felhasználó jelen ÁFF elfogadásával automatikusan magára nézve kötelezőnek ismeri el az Üzleti Partnerek Szolgáltatásai nyújtására vonatkozó szerződési feltételeket is.

 

34.    A Simple Rendszer iOS és Android operációs rendszeren futó verziójában jelenleg az alábbi Szolgáltatások érhetők el:

 

a)     QR gyorsfizetés (SimplePay online fizetési felület gyorsfizetési módjainak a Simple Applikációba integrált eszközei)

b)     Jegy: színház- és koncertjegyek, mozijegyek vásárlása

c)     Foodpanda: átirányítás a Foodpanda mobilalkalmazásba

d)     Party

e)     Parkolás és eMatrica: parkolójegy és autópálya matrica vásárlás.

f)      Taxi: taxirendelési szolgáltatás

g)      Hűségkártya szolgáltatás

h)      Kupon

i)      Bookline

j)      Csekkbefizetés

k)     Közlekedési mobiljegy vásárlás

l)      Biztosítás

 

Ezen szolgáltatások közül a www.simple.hu honlapon is elérhető és működő szolgáltatás:

 

aa) a jegyértékesítésen belül a fesztiválkártya mögött elérhető fesztiváljegy értékesítés

ab) eMatrica: autópálya matrica vásárlás.

 

A Huawei operációs rendszeren működő Simple Applikációra vonatkozó külön rendelkezések

 

A Felhasználók a Huawei operációs rendszerrel, azaz EMUI 11.0 vagy ennél frissebb operációs rendszerrel működő Huawei mobilkészülékeken a Huawei AppGallery-ből tudják letölteni a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatát.

 

A Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában a Simple Applikációban elérhető fenti szolgáltatások közül csak az alábbi szolgáltatások érhetők el:

 

a)     E-Matrica vásárlás

b)     Közlekedési mobiljegy vásárlás

c)     QR gyorsfizetés

d)     Csekkbefizetés

e)     Bookline

f)      Jegy: színház- és koncertjegyek, mozijegyek vásárlása

g)     Hűségkártya

h)     Parkolás

i)      Taxi rendelés

j)      Biztosítás – Gépjármű asszisztencia biztosítás

k)     Mozi/Cinema City jegyvásárlás

l)      Party

m)   Közelemben.

 

A Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában a Simple Applikációban elérhető fenti szolgáltatások közül az alábbiak nem vehetők igénybe, nem érhetők el:

 

a)     NFC

b)     Foodpanda átirányítás a Foodpanda mobilalkalmazásba

c)     Biztosítás - Készülékbiztosítás.

 

A Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában a Felhasználó, akinek már van Simple Applikációban regisztrációja és fiókja, továbbra is tudja az eredetileg megadott e-mail cím és jelszó párossal használni a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatát. Ez alól kivételt jelentenek azok a Felhasználók, akik Google fiókkal használták eddig a Simple Alkalmazást, ők a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában Google (gmail) e-mail címükkel és eddigi jelszavukkal tudnak belépni és használni a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatát. A Szolgáltató a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában saját döntése alapján Huawei fiókos regisztrációt is biztosíthat, amelynek elérhetőségéről a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat annak bevezetése esetén.

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában semmilyen Google szolgáltatás nem érhető el.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában saját döntése szerint bővíteni, szűkíteni, módosítani az elérhető szolgáltatások körét, erről a Szolgáltató a Felhasználókat megfelelő időben értesíti.

 

A Felhasználók a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott verzióját a fenti korlátozásokkal, korlátozott szolgáltatási körrel vehetik igénybe és a jelen ÁFF alapján és ennek tudatában töltik le és használják a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatát. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét amiatt, hogy a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában valamely szolgáltatás nem elérhető, nem működik vagy nem rendeltetésszerűen működik.

 

A jelen ÁFF többi rendelkezése értelemszerűen és megfelelően alkalmazandó a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatára is.

 

A Simple Plus by OTP Mobil Applikációra vonatkozó rendelkezések

 

A Szolgáltató elérhetővé teszi a Simple Rendszer Android és iOS operációs rendszeren futó verziójának új mobilapplikációját az alkalmazásáruházakban (a továbbiakban: Simple Plus by OTP Mobil Applikáció). A Szolgáltató a kétféle operációs rendszeren futó Simple Plus by OTP Mobil Applikációt eltérő időpontokban teszi elérhetővé a Google Play és az App Store alkalmazásáruházakban.

 

A Simple Plus by OTP Mobil Applikáció egy különálló, új mobilalkalmazás, amely Android operációs rendszeren a jelenlegi Simple Applikációval azonos Android verziókon lesz elérhető, míg az iOS operációs rendszeren csak a legalább 13-as verziószámú iOS operációs rendszerrel működő készülékeken lesz elérhető.

 

A Simple Plus by OTP Mobil Applikáció Android és iOS verzióján ugyanazon szolgáltatások lesznek elérhetők. A Simple Plus by OTP Mobil Applikáció a meglévő Simple Applikációval párhuzamosan fog működni és lesz elérhető mindaddig, amíg a Szolgáltató a régi Simple Applikáció megszüntetéséről és elérhetővé tételének megszüntetéséről nem dönt. A Simple Plus by OTP Mobil Applikáció a meglévő Simple Applikációval párhuzamosan is használható, ugyanazon mobileszközre mind a meglévő, mind a Simple Plus by OTP Mobil Applikáció telepíthető és használható párhuzamosan.

 

A Simple Plus by OTP Mobil Applikációba a Felhasználó a meglévő Simple Applikációhoz tartozó fiókjával és annak bejelentkezési adataival tud belépni. Új Felhasználó akkor tudja a Simple Plus by OTP Mobil Applikációt használni és abba bejelentkezni, ha először a meglévő Simple Applikációban regisztrál. A Simple Plus by OTP Mobil Applikációba új regisztráció nem lehetséges.

 

A Simple Plus by OTP Mobil Applikáció annak indulásakor magyar nyelven érhető csak el.

 

A Simple Plus by OTP Mobil Applikációban a Szolgáltató saját döntése alapján és saját belátása szerint fokozatosan, lépésekben kapcsolja be a meglévő Simple Applikációban elérhető funkciókat és szolgáltatásokat, folyamatosan bővítve a Simple Plus by OTP Mobil Applikációban elérhető funkciók és szolgáltatások körét. A Szolgáltató a Honlapon közzétett hirdetményben közli a Felhasználókkal, hogy a Simple Plus by OTP Mobil Applikációban aktuálisan mely Szolgáltatások és funkciók érhetők el. A Szolgáltató ezt a hirdetményt az újabb Szolgáltatások és funkciók bekapcsolásával frissíti. A hirdetmény aktuális, hatályos verziója és korábbi verziói is elérhetők magyar és angol nyelven az alábbi linken: https://simple.hu/hirdetmenyek

 

A Felhasználói regisztráció

 

35.    A Felhasználók többféleképpen is regisztrálhatnak a Simple Rendszerbe:

 

a)   a Honlapon a „Regisztrálok” gombra klikkelve e-mail címük és egy jelszó megadásával;

b)   a Felhasználó Facebook azonosítójával (a www.facebook.com oldalhoz megadott nevével és e-mail címével);

c)   a Felhasználó Google+ szolgáltatásban használt azonosítójával (e-mail cím és név megadásával).

d)   A Felhasználó Apple szolgáltatásban használt azonosítójával (Apple login, Apple-ben használt e-mail cím megadásával), ha a Felhasználó legalább iOS 13.0 operációs rendszerrel rendelkező mobilkészüléket használ.

e)   A Regisztráció során a Felhasználók opcionálisan megadhatják az alábbi adataikat is:

-        Telefonszám

-        Név

-        Születési név

-        Születési idő

-        Számlázási adatok: számlázási név, cím, adószám (jogi személy esetén).

 

Felhasználó a Simple Rendszer használata során, illetve az egyes igénybe vett szolgáltatások kapcsán több, különböző e-mail címet is megadhat; a megadott e-mail címeket a Simple Rendszer az azokhoz tartozó Felhasználó alapján összepontozza.

 

36.    A Simple Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataiban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

 

A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Simple Regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

 

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁFF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Simple Rendszer használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani.

 

A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a Szolgáltató reprodukálja, illetve módosítja azt.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 16. életévét még nem töltötte be, a Simple Rendszerben nem regisztrálhat, azt nem használhatja. A Felhasználó a regisztráció során köteles az életkorát igazoló kérdésre a valós választ megadni. Bármilyen életkorra vonatkozó valótlan adatmegadás esetén a Szolgáltató a Felhasználó Simple regisztrációját és Simple fiókját jogosult törölni.

 

37.    A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Simple Rendszer regisztrációjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

 

38.    Felhasználó a regisztrációt a Simple applikáció Mobileszközére történő letöltését és telepítését követően teheti meg. Amennyiben a Simple Rendszer Mobileszközön történő működéséhez a Simple applikáción kívüli egyéb programok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

 

A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját (profilját) a Simple Rendszerből maga törölni. Ilyen szándék esetén a Felhasználó a törlési igényét jelzi a Szolgáltatónak az ugyfelszolgalat@simple.hu e-mail címen, és a Szolgáltató gondoskodik a Felhasználó regisztrációjának (profiljának) törléséről. A Felhasználó regisztrációjának (profiljának) tényleges törlése előtt a Szolgáltató megerősítő e-mailt küld a Felhasználónak, és csak akkor végzi el a törlést, ha a Felhasználó a megerősítő e-mailre is igenlő választ küldött. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Simple regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Simple Rendszerben rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

 

Felhasználó a Simple Rendszerbe történő regisztrációját a simple.hu honlapon, a Simple Applikáció Mobileszközre történő letöltése és telepítése nélkül is megteheti.

 

Az ÁFF elfogadása

 

39.    Felhasználók a jelen ÁFF szerinti Simple Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁFF-et, amelynek részét képezi az adatkezelési szabályzat is.

 

40.    Felhasználók a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Simple Regisztráció során megadott, továbbá a Simple Rendszerben megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁFF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

 

41.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Simple Rendszert csak akkor jogosult használni, ha az ÁFF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 

A Simple Rendszerben elérhető Szolgáltatások és folyamatok leírása

 

42.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult egyéni döntési jogkörében egyoldalúan meghatározni, hogy a Simple Rendszerben milyen Szolgáltatások és folyamatok érhetők el és működnek, illetve ezen Szolgáltatások és folyamatok közül melyek érhetők el a simple.hu honlapon.

 

43.    Jelenleg a Simple Rendszer az alábbi Szolgáltatások nyújtására és folyamatok kezelésére képes:

 

A Vásárlás általános folyamata

 

44.    A Simple Rendszeren keresztül csak a Simple Rendszerbe regisztrált Felhasználó indíthat vásárlást. A vásárlás folyamata során a Felhasználó először megismeri a megvásárolandó Szolgáltatás jellemzőit, kiválasztja a kívánt Szolgáltatást, Kosárba helyezi, majd ezt követően elindítja a fizetési folyamatot.

 

Wallet

 

45.    A Simple Wallet szolgáltatás (a továbbiakban mint Wallet) a Simple Rendszerben elérhető elektronikus pénztárca-szolgáltatás, amelynek célja megteremteni a Felhasználóban a mobileszközön használható klasszikus „bőr pénztárca” érzetét. A Wallet funkcióban a Felhasználók az alábbi szolgáltatásokat érik el:

a)     Bankkártya regisztrációja a Simple Rendszerben, beleértve a bankkártya tárolását is

b)     NFC-fizetési funkció

c)     Simple kártya fizetési funkció

d)   Banki pénzküldés támogatása: OTP Bank Nyrt. által nyújtott, bankon belüli pénzküldés technikai támogatása a Simple Rendszer platformon keresztül

e)   Banki számlaegyenleg lekérdezés támogatása: OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártya OTP Bank Nyrt.nél történő lekérdezéséhez technikai támogatás nyújtása a Simple Rendszer platformon keresztül

f)    Banki bankkártya regisztráció: OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártya OTP SmartBankon vagy OTP Direkt szolgáltatáson keresztül történő regisztrációja a Simple Rendszerben

g)   Simple fiókos fizetés, amely a Simple Rendszerben elérhető azon szolgáltatás, amelynek használatával a Felhasználó olyan online kereskedőknél történt online vásárlások esetében, amelyek a SimplePay szolgáltatást igénybe veszik a Simple-től, a vásárlások ellenértékét a SimplePay fizetőfelületén a Simple Wallet szolgáltatásban a Felhasználó által regisztrált bankkártyával tudja kifizetni.

 

A Simple fiókos fizetést a Felhasználó a kereskedő webáruházában történő fizetési folyamatban      megjelenő SimplePay fizetőfelületről tudja indítani, a Fizetés Simple fiókkal gombra kattintva.

 

     Ezt követően a SimplePay fizetőfelületén megjelenik a Simple Rendszerbe és Applikációba való belépéshez szükséges felület, ahol a Felhasználó Facebook fiókkal, Google fiókkal vagy e-mail és jelszó páros megadásával bejelentkezhet a Simple Applikációba. A bejelentkezést követően a Felhasználó belép a Simple Applikációba és kiválasztja az ott regisztrált és tárolt bankkártyái közül azt, amelyikkel fizetni kíván, majd visszatér a SimplePay fizetőfelületére, ahol a kiválasztott bankkártyával lebonyolítja a fizetést.

 

h)   QR kódos fizetés, amely a Simple Rendszerben elérhető azon szolgáltatás, amelynek használatával a Felhasználó olyan online kereskedőknél történt online vásárlások esetében, amelyek a SimplePay szolgáltatást igénybe veszik a Simple-től, a vásárlások ellenértékét a SimplePay fizetőfelületén a Simple Wallet szolgáltatásban a Felhasználó által regisztrált bankkártyával tudja kifizetni.

    

     A QR kódos fizetést a Felhasználó a kereskedő webáruházában történő fizetési folyamatban           megjelenő SimplePay fizetőfelületről tudja indítani, a QR-kódos fizetés gombra kattintva.

 

     Ezt követően a SimplePay fizetőfelületén megjelenik egy QR kód, amelyet a Simple Applikáció QR fizetés gombjára kattintva tud a Felhasználó a Simple Applikációban beolvasni.  A QR kód beolvasását követően a Simple Applikációban a Felhasználó számára megjelenítésre kerülnek a Simple Wallet-ben regisztrált és tárolt bankkártyák, amelyek közül a Felhasználó kiválasztja azt, amelyikkel a SimplePay fizetőfelületen fizetni kíván; a fizetés ezt követően a kiválasztott bankkártyával megy végbe.

 

i)    Push üzenetes fizetés, amely a Simple Rendszerben elérhető azon szolgáltatás, amelynek használatával a Felhasználó olyan online kereskedőknél történt online vásárlások esetében, amelyek a SimplePay szolgáltatást igénybe veszik a Simple-től, a vásárlások ellenértékét a SimplePay fizetőfelületén a Simple Wallet szolgáltatásban a Felhasználó által regisztrált bankkártyával tudja kifizetni.

    

  A push üzenetes fizetés esetén a Felhasználó a Simple által automatikusan küldött vagy a Felhasználó által kért push üzenetre kattintva  lép be a Simple Applikációban lévő fiókjába és választja ki a Simple Applikációban és Rendszerben regisztrált és tárolt, fizetésre használni kívánt bankkártyát. Ezt követően a kiválasztott bankkártyával megy végig a fizetési folyamat.

 

  Ha a Felhasználó a Simple Applikációban bekapcsolta az automatikus push üzenet küldést, a Simple automatikusan push üzenetet küld a Felhasználónak a kereskedő által a Simple-nek átadott e-mail cím alapján, és amennyiben a kereskedő által megadott e-mail cím egyezik a Simple Applikációban regisztrált e-mail címmel, a Felhasználó automatikusan megkapja a push üzenetet. Ha a kereskedő bármely okból nem adja át a Simple-nek a Felhasználó e-mail címét, az automatikus push üzenetes fizetés szolgáltatás nem működik.

 

  Ha a Felhasználó a Simple Applikációban az automatikus push üzenet küldést nem kapcsolta be, a Felhasználó a SimplePay fizetőfelületén a QR-kódos fizetés gombra kattintva beírja a Simple Applikációban és Rendszerben regisztrált e-mail címét, rákattint a push küldése gombra, majd ezt követően megkapja a push üzenetet.

 

46.    Bankkártya regisztráció

 

A Felhasználó a Simple Rendszerben előre regisztrálja a bankkártyáját, amellyel a regisztrációt követően a Simple Rendszerben és Applikációban lebonyolított vásárlások ellenértékét fizetheti ki.  

 

A Felhasználó a bankkártya regisztráció során az alábbi adatait adja meg:

a)     Bankkártya száma

b)     Bankkártya lejárati dátuma (hónap/év)

c)     Bankkártyán szereplő név

d)   CVC (Visa kártyák esetén) vagy CVV (MasterCard kártyák esetén) biztonsági kód, amely a bankkártya hátoldalán szereplő kód

e)   Bankkártya elnevezése a Simple Rendszerben – amennyiben a Felhasználó nem állít be egyéb nevet, a Simple Rendszer automatikusan kitölti az elnevezést a kártya típusából és a bankkártya szám utolsó 4 számjegyéből álló elnevezéssel.

 

A Felhasználó a Simple Rendszerben több bankkártyát is regisztrálhat, és fizetéskor ezek közül a bankkártyák közül választhat, hogy melyikkel kívánja lebonyolítani a fizetést, vagy új bankkártya adatot is megadhat a fizetéshez.

 

A Felhasználó a bankkártya regisztrációt követően, amennyiben a beregisztrált bankkártya és a Felhasználó Mobileszköze NFC-fizetésre alkalmas, bankkártya digitalizációt hajthat végre. Amennyiben a bankkártyája nem alkalmas kártya digitalizációra, akkor Simple Kártya kibocsátását igényelheti.

 

A Simple Rendszer a bankkártya regisztráció megtörténtével tárolja a Simple Rendszerben regisztrált bankkártya adatokat, valamint a kártyadigitalizáción átesett, NFC-fizetésre alkalmas bankkártya adatokat, továbbá a Simple Kártya adatokat is.

 

47.    NFC-fizetés funkció

 

A Felhasználó az NFC-fizetési funkciót a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyájára akkor kapcsolhatja be és akkor veheti igénybe, ha

 

a)   az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, Paypass-kompatibilis Mastercard bankkártyát regisztrál a Simple Rendszerben, és

b)   ez a Mobileszköz NFC-kifizetésre képes és alkalmas, azaz tartalmaz NFC olvasót, és

c)   a Mobileszközre a Simple Applikáció telepítésre került.

 

Az NFC-fizetési funkció a fenti Mobileszközökre és bankkártyákra az alábbi típusú, és technikai, műszaki ismérvekkel rendelkező mobileszközökön és operációs rendszereken érhető el az alábbi speciális feltételekkel:

 

a)     Android operációs rendszerű Mobileszközökön:

-      legalább Android 5.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszert futtató Mobilkészülék.

 

b)     iOS operációs rendszerű Mobileszközökön:

-        készüléktípusok: iPhone 6, iPhone SE. iPad mini 3, Apple Watch 1 és az ennél újabb típusú készülékek és

-        iOS operációs rendszer verziók: iOS 12.1. vagy magasabb verziószámú operációs rendszer fut a Mobilkészüléken és

-        a bankkártya rendelkezik Strong authentication (erős hitelesítési) funkcióval és

-        a bankkártya a Simple Rendszerben regisztrálásra és tárolásra került és

-        a bankkártya korábban még nem került digitalizálásra iOS NFC fizetésre képes mobileszközön NFC fizetés céljára.

 

iOS operációs rendszer esetében a Simple Applikációban regisztrált és rögzített bankkártyák esetében minden ilyen bankkártyánál a Simple Applikációban megjelenik egy gomb, amellyel a Kártyadigitalizációs folyamat elindítható.

 

Amennyiben a Simple Applikációban regisztrált és rögzített bankkártya már korábban digitalizálásra került iOS operációs rendszert futtató Mobileszközön, akkor a bankkártya a Simple Applikációban megjelölésre kerül egy erre vonatkozó jelöléssel.

 

Ha a Simple Applikációban regisztrált és rögzített bankkártya Kártyadigitalizációjához verifikációra van szükség, a Felhasználó telefonszáma megadásával tudja ezt megtenni, illetve tájékoztatást kérhet a Simple Applikációban megjelenő ezzel kapcsolatos telefonszám felhívásával. Amennyiben a verifikációt a Felhasználó megszakítja, a Kártyadigitalizációs folyamat megszakad, és nem megy végbe.

 

c)     Huawei operációs rendszerű Mobileszközökön a Huawei operációs rendszeren elérhetővé tett Simple Applikáció változatban:

-      legalább EMUI 11.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszert futtató Mobilkészüléken, amennyiben a Szolgáltató a Huawei operációs rendszeren elérhetővé tett Simple Applikáció változatban elérhetővé teszi az NFC funkciót, amelyről a Szolgáltató a Felhasználókat értesíti.

 

A fenti feltételek teljesülése esetén Szolgáltató a Felhasználó által a Simple Rendszerben megadott bankkártya-adatokat digitalizálja, amely által a Simple Rendszert futtató Mobileszközön lehetővé válik a regisztrált bankkártyával történő NFC-fizetés (a továbbiakban mint Kártyadigitalizáció). Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Kártyadigitalizáció körében az OTP Bank Nyrt. egy 100,- Ft azaz egyszáz forint értékű próbaterhelést hajt végre a Felhasználó bankkártyája egyenlegének terhére, melyet egyúttal nyomban vissza is térít Felhasználó részére.

 

Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Kártyadigitalizációs szolgáltatást az OTP Bank Nyrt. nyújtja, a Szolgáltató által nyújtott Wallet szolgáltatástól elkülönülten, saját általános szerződési feltételei és díjszabása szerint. A Szolgáltató a Kártyadigitalizációs szolgáltatást az OTP Bank Nyrt.-vel erre vonatkozóan 2017. 06. 19. napján létrejött kiszervezési szerződés alapján nyújtja az OTP Bank Nyrt. megbízásából és nevében eljárva, az OTP Bank Nyrt. szolgáltatásaként. A Kártyadigitalizáció igénylésére, lebonyolítására és a digitalizált Kártya használatára vonatkozóan az OTP Bank Nyrt. szerződési feltételei az irányadók és alkalmazandók. A Kártyadigitalizációra vonatkozóan a Felhasználó és az OTP Bank Nyrt. között jön létre szerződés, amelyet az OTP Bank Nyrt. tárol, az arra irányadó, az OTP Bank Nyrt. által támasztott szerződéses feltételek szerint. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között így létrejött Kártyadigitalizálási szerződést nem tárolja elektronikusan.

 

A Kártyadigitalizációs szolgáltatás körében a Szolgáltató kizárólag technikai platformot szolgáltat annak igénybe vételéhez. Felhasználó erre tekintettel a Szolgáltató általi kifejezett tájékoztatást követően tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ezen szolgáltatással kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal, illetve hogy valamennyi, a Kártyadigitalizációval kapcsolatos észrevételét és panaszát, továbbá esetleges igényeit közvetlenül az OTP Bank Nyrt.-hez köteles címezni.

 

Sikeres bankkártya authorizációt követően a bankkártya tárolásra kerül NFC-fizetésre alkalmas bankkártyaként a Simple Rendszerben, amellyel a Felhasználó Simple Rendszeren kívüli vásárlások ellenértékét is ki tudja fizetni NFC-fizetésre alkalmas POS terminálon érintés nélkül, vagy online vásárlás ellenértékét VPOS terminálon keresztül. A fizetési folyamatban a Felhasználó először elindítja a Simple Applikációt, belép a Bankkártyák menüpontba, majd az ott regisztrált bankkártyái közül kiválasztja az NFC-fizetéshez használni kívánt, és arra alkalmas bankkártyát, majd a Felhasználó a Mobileszközét érinti a POS terminálhoz. Amennyiben a fizetendő ellenérték meghaladja a PayPass bankkártyával történő PIN kód nélküli fizetési limitet, a terminálon a Felhasználó megadja a fizikai kártyájához tartozó PIN kódot, illetve egyes esetekben a Simple Rendszer a kiválasztott bankkártyához tartozó jelszó megadását kéri.

 

Az NFC-fizetési funkció bekapcsolásához és használatához a Felhasználó kötelezően megadja a telefonszámát.

 

A Simple Kártya és az arra feltöltött Keret is használható a Simple Rendszerben és az azon kívül történő vásárlások ellenértékének kifizetésére NFC-fizetésre alkalmas POS terminálon érintés nélkül, vagy online vásárlás esetén VPOS terminálon keresztül.

 

A Simple Kártya NFC fizetési funkcióra a fenti NFC-fizetési funkcióra vonatkozó rendelkezések szerint használható az ott megjelölt típusú Android, iOS és Huawei operációs rendszert futtató Mobileszközökön, a Huawei operációs rendszeren futó Simple Applikáció változatban azonban akkortól érhető el ez a szolgáltatás, amikortól azt a Szolgáltató saját döntése alapján elérhetővé teszi, erről a Szolgáltató a Felhasználókat értesíti.

 

iOS Mobileszköz esetén a Simple Applikációban rögzített Simple Kártya esetében az iOS Mobileszközön történő NFC fizetéshez szükséges, hogy a Simple Kártya ehhez a funkcióhoz és a funkció működéséhez szükséges iOS wallet-hez hozzáadásra kerüljön, erre a célra a Simple Applikációban megjelenik egy gomb a Simple Kártyánál, amellyel ez a funkció aktiválható.

 

Amennyiben a Simple Applikációban regisztrált és rögzített Simple Kártya már korábban hozzáadásra került az iOS NFC-fizetési funkcióhoz, akkor a Simple Kártya a Simple Applikációban megjelölésre kerül egy erre vonatkozó jelöléssel.

 

A Simple Kártya esetében a Simple Applikáció Bankkártyáim menüpontjában a Felhasználó számára feltüntetésre kerül az is, hogy a Simple Kártyát az adott Mobilkészüléken digitalizálták-e, és hogy melyik másik wallet jellegű szolgáltatásban került a Simple Kártya digitalizálásra.

 

A fizetési folyamatban a Felhasználó először elindítja a Simple Applikációt, belép a Bankkártyák menüpontba, majd kiválasztja az NFC-fizetéshez használni kívánt Simple Kártyát, majd a Felhasználó a Mobileszközét érinti a POS terminálhoz. Online vásárlás esetén a Felhasználó a fizetéskor kiválasztja a fizetéshez használni kívánt Simple Kártyát. Amennyiben a fizetendő ellenérték meghaladja a PayPass bankkártyával történő PIN kód nélküli fizetési limitet, a terminálon a Felhasználó megadja a PIN kódot, illetve egyes esetekben a Simple Rendszer a kiválasztott bankkártyához tartozó jelszó megadását kéri.

 

48.    Simple Kártya fizetési funkció

 

Amennyiben Felhasználó nem rendelkezik a fenti NFC-fizetési feltételeknek megfelelő, Kártyadigitalizációra alkalmas bankkártyával, úgy a Wallet szolgáltatást Simple Kártya igénylésével veheti igénybe. A Simple Kártya az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott virtuális bankkártya, amelyet a Felhasználó a Simple Kártyán rendelkezésére álló keretnek (a továbbiakban: Keret) VPOS útján történő feltöltésével lát el fizetésre alkalmas fedezettel, hagyományos bankkártyájával a Simple Rendszeren keresztül.

 

Simple Kártya igénylésekor a Felhasználó kötelezően megadja az alábbi adatait:

a)     Név

b)     Lakcím

c)     Születési idő

d)     Telefonszám

e)   E-mail cím.

 

Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy bankkártyájának a Simple Rendszerbe való regisztrálásának körében, illetve az első, így végzett feltöltést megelőzően az OTP Bank Nyrt. egy 100,- Ft azaz egyszáz forint értékű próbaterhelést hajt végre a Felhasználó bankkártyája egyenlegének terhére kétlépcsős authentikációs célból, melyet a sikeres authentikáció nyomán egyúttal nyomban vissza is térít Felhasználó részére. Felhasználó a sikeres authentikációval zárult kártyaregisztrációt követően töltheti fel beregisztrált bankkártyájával a Simple Kártya Keretét.

 

Felhasználó egyszerre több bankkártyáját is jogosult beregisztrálni a Keret feltöltésének céljából, e körben valamennyi bankkártya regisztrációjára a fenti authentikációs folyamat megfelelően irányadó.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Simple Kártyát havonta összesen maximum 45.000,- Ft, azaz Negyvenötezer forint összegű Kerettel töltheti fel és legfeljebb ilyen összeghatárig bonyolíthat a Keretből fizetési műveleteket.

 

Szolgáltató kijelenti, hogy a Simple Kártyán rendelkezésre álló Keretet az OTP Bank Nyrt. bármikor visszatéríti a Felhasználó igénye szerint, a Felhasználó által meghatározott bankszámlaszámra történő jóváírással. A Felhasználó általi kifejezett bankszámlaszám-meghatározás hiányában a Szolgáltató a Simple Kártya Keretének legutóbbi feltöltésére használt bankkártyához rendelt bankszámlán írja jóvá a keretösszeget.

 

49.    Szolgáltató - a Wallet szolgáltatásba történő Simple Kártya feltöltés esetében - az első feltöltést megelőzően a korábban beregisztrált bankkártyán (felhasználói interakció eredményeként) egy token challenge útján történő, kétfaktoros authentikációt hajt végre, és egy 100 Ft értékű, nyomban visszatérített próbaterheléssel zárja, amelynek sikertelensége esetén a feltöltési kísérletet Szolgáltató elutasítja.

 

50.    Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Simple Kártya szolgáltatást az OTP Bank Nyrt. nyújtja, a Szolgáltató által nyújtott Wallet szolgáltatástól elkülönülten, saját általános szerződési feltételei és díjszabása szerint. A Felhasználó a Simple Kártya igénylésére, kibocsátására és használatára vonatkozó, az OTP Bank Nyrt. által meghatározott Simple Kártya szerződést a Simple Rendszeren belül, a Simple Kártya igénylési folyamatban jelölőnégyzet kipipálásával fogadja el magára nézve kötelezőnek elektronikus formában. A banki Simple Kártya szerződés elfogadása feltétlenül szükséges a Simple Kártya kibocsátásához, anélkül a Simple Kártya nem bocsátható ki. Az így létrejött szerződést az OTP Bank Nyrt. tárolja, az arra irányadó, OTP Bank Nyrt. által támasztott szerződéses feltételek szerint. A Szolgáltató a bank és a Felhasználó között így létrejött Simple Kártya szerződést nem tárolja elektronikusan.

 

51.    A Simple Kártya szolgáltatás körében a Szolgáltató kizárólag technikai platformot szolgáltat annak igénybe vételéhez. Felhasználó erre tekintettel a Szolgáltató általi kifejezett tájékoztatást követően tudomásul veszi, hogy Szolgáltató ezen szolgáltatással kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal, illetve hogy valamennyi, a Simple Kártyával, illetve az ahhoz rendelt Kerettel kapcsolatos észrevételét és panaszát, továbbá esetleges igényeit közvetlenül az OTP Bank Nyrt.-hez köteles címezni.

 

52.    A Felhasználó a Simple Kártyájának Keretét a Simple Rendszerben regisztrált bármely bankkártyájáról feltöltheti tetszőleges összeggel a fentiekben meghatározott havi értékhatárokon belül.

 

A kétlépcsős hitelesítő üzenet (terhelés értesítő: sms, bankszámla-kivonat) tartalma csak a kártyabirtokosnak áll a rendelkezésére, ezért amennyiben a sikeres kétlépcsős authentikációt követően a kártyabirtokos nem ismeri el a Simple Kártya feltöltését, az OTP Mobil Kft. a kártyabirtokosi reklamációt a rendelkezésre álló adatok és az ÁFF jelen pontja alapján nem fogja jogosnak találni, és ennek megfelelően kérni fogja a felhasználói reklamáció elutasítását.

 

53.    Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy a Wallet szolgáltatás keretei között átadott adatokra és információkra a jelen ÁFF adatkezelésre és titoktartásra vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók az alábbi eltérésekkel:

 

a)   Szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya-adatokat – az NFC-fizetési mód és a Simple Kártya igénybe vétele esetében egyaránt – PCI DSS tanúsítvány birtokában és az arra irányadó technikai feltételek szerint tárolja;

b)   Szolgáltató az így tárolt kártyaadatokat az OTP Bank Nyrt. felé továbbítja authorizációs célból;

c)   Szolgáltató a Felhasználó kérésére valamennyi, rá vonatkozó kártyaadatot haladéktalanul törli.

 

54.    Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Simple Kártya szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (Hpt.) 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynökeként, annak nevében és javára jár el; illetve hogy ezen függő ügynöki tevékenység körében Szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság hatásköre alá tartozik. A Magyar Nemzeti Bank a pénzpiaci közvetítőkről nyilvántartást vezet, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg a Felhasználók által:

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo

 

55.    A Szolgáltató függő ügynöki tevékenységével kapcsolatban a jelen ÁFF fogyasztóvédelmi tájékoztatásra vonatkozó fejezete és panaszkezelési szabályai az ott írtak szerint megfelelően alkalmazandóak.

 

56.    Banki pénzküldés támogatása

 

Az OTP Bank Nyrt. által nyújtott, bankon belüli pénzküldési szolgáltatás során a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználó a Simple Rendszerbe általa beregisztrált, OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, erős ügyfél hitelesítésen átesett bankkártyájáról tud egy másik, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, erős ügyfél hitelesítésen átesett szintén a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyára tetszőleges pénzösszeget küldeni, azaz a két bankkártyához tartozó, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák között átutalni az OTP Bank Nyrt. banki szolgáltatásai igénybe vételével. A szolgáltatás csak OTP Bank által kibocsátott bankkártyák között működik, a küldő bankkártyának a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyának kell lennie, a szolgáltatás nem működik Prepaid bankkártyák tekintetében, a jelen ÁFF szerinti Simple Kártya esetében, virtuális kártyák esetében sem, csak fizikai megjelenésű fenti tulajdonságokkal rendelkező bankkártyák esetén vehető igénybe a szolgáltatás.

 

A pénzküldés címzettje csak szintén a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználó lehet, aki a Simple Rendszerben rögzítette a címzett, OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyáját. Csak a Simple Rendszerben rögzített ilyen bankkártya lehet a pénzküldés címzettje.

 

A pénzküldés kezdeményezéséhez a küldő Felhasználó először begépeli a címzett, fogadó Simple Felhasználó e-mail címét, ezt követően megadja a küldeni kívánt pénzösszeget, opcionálisan üzenetszöveget is megadhat, mintegy közlemény rovatként. Ezt követően a küldő Felhasználó kiválasztja, hogy a Simple Rendszerben regisztrált mely OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyájáról szeretné indítani a pénzküldést, majd jóváhagyja a pénzküldést.

 

Amennyiben a fogadó Felhasználó a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználó, akkor a részére történő pénzküldésről a Simple Rendszeren belüli push üzenettel és az e-mail címére is kap értesítést.

 

Ha a címzett, fogadó Felhasználó nem regisztrált Felhasználó a Simple Rendszerben, e-mail címére kap e-mailben tájékoztatást a fentiekről és arról, hogy pénzküldés fogadásához regisztrálnia kell a Simple Rendszerben. A regisztrációt követően ezen Felhasználó is kap a Simple Rendszeren belül push üzenetet a részére történő pénzküldésről.

 

A fenti üzenetek kézhezvételét követően a fogadó címzett Felhasználó eldönti és a Simple Rendszeren belül megjelöli, hogy elfogadja-e a pénzküldést. Amennyiben a pénzküldést a Simple Felhasználó elfogadja, ki kell választania, hogy melyik, a Simple Rendszerben regisztrált, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyájára kéri a pénzküldést, majd ezt követően jóváhagyja a tranzakciót és végbemegy a pénzküldés.

 

Amennyiben a címzett Felhasználó olyan bankkártyára kéri a pénzküldést, amely még nem került regisztrálásra a Simple Rendszerben, a bankkártyát ebben az esetben először regisztrálnia kell a Simple Rendszerben.

 

A pénzküldési szolgáltatást és az annak részét képező pénzátutalási tranzakciót az OTP Bank Nyrt. bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben, a Szolgáltató sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig technikai módon nem vesz részt és nem működik közre a pénzátutalási tranzakcióban és folyamatban. A Szolgáltató csak az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyához tartozó bankszámla terhére egy Felhasználó által megnevezett kedvezményezett bankkártya javára történő banki átutalási művelethez szolgáltat elektronikus adatsort a fizetési művelet lebonyolítását végző pénzforgalmi szolgáltató OTP Bank Nyrt. részére.

 

A Szolgáltató a pénzátutalási tranzakció során nem ismeri meg, nem tárolja és semmilyen módon nem kezeli sem a küldő, sem pedig a címzett fogadó bankkártya és a mögötte lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák egyenlegét, forgalmát, egyéb adatát, illetve banktitoknak minősülő információkat.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bankkártyák közötti pénzküldési, pénzátutalási funkciót és szolgáltatást az erre a szükséges Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel jogszabály alapján rendelkező OTP Bank Nyrt. nyújtja, az nem minősül a Szolgáltató szolgáltatásának. A bankkártyák közötti banki pénzátutalási szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozóan közzétett általános szerződési feltételei és Felhasználóval kötött szerződése vonatkoznak, amelyet a Felhasználó az OTP Bank Nyrt-vel külön, a Szolgáltató részvétele és közreműködése nélkül fogad el. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között a bankkkártyák közötti banki pénzátutalási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem részes fél.

 

A Szolgáltató a bankkártyák közötti banki pénzküldés folyamatában nem vesz részt, sem közvetlenül, sem közvetítőként, ezen szolgáltatás igénybe vétele során a pénzküldés tekintetében a Felhasználó az OTP Bank Nyrt.-.vel kerül jogviszonyba, és a folyamat jogszabályszerű és megfelelő lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel. A Szolgáltató a bankkártyák közötti pénzátutalási funkció tekintetében csupán a nála regisztrált Felhasználóknak nyújt segítséget abban, hogy ezt a banki szolgáltatást a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók egyszerűen, gyorsan, a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Rendszer felületének használatával és segítségével tudják elindítani. A Szolgáltató ennek megfelelően ezen szolgáltatáshoz csupán a Simple Rendszert mint technikai platformot, felületet biztosítja.

 

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a bankkártyák közötti banki pénzküldés szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (Hpt.) 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynökeként, annak nevében és javára jár el; illetve hogy ezen függő ügynöki tevékenység körében Szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság hatásköre alá tartozik. A Magyar Nemzeti Bank a pénzpiaci közvetítőkről nyilvántartást vezet, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg a Felhasználók által:

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo

 

A Szolgáltató függő ügynöki tevékenységével kapcsolatban a jelen ÁFF fogyasztóvédelmi tájékoztatásra vonatkozó fejezete és panaszkezelési szabályai az ott írtak szerint megfelelően alkalmazandók.

 

A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem felel azért, hogy az OTP Bank Nyrt. által nyújtott pénzküldési szolgáltatás megfelelően, jogszerűen működik-e, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja. A Szolgáltató csupán azért vállal felelősséget, és azt is csak a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal, hogy a Simple Rendszer mint technikai platform a szolgáltatás tekintetében rendeltetésszerűen működik.

 

A bankkártyák közötti banki pénzátutalási szolgáltatás esetében a banki pénzküldési szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatán tudják a Felhasználók bejelenteni és az OTP Bank Nyrt. azt a saját ügyfélszolgálati, panaszkezelési szabályai szerint bírálja el. A Szolgáltató csak a Simple Rendszer technikai működésével kapcsolatos kifogások, panaszok tekintetében jár el a jelen ÁFF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségein és panaszkezelési szabályai alapján.

 

57.  Banki számlaegyenleg lekérdezés támogatása

 

A Felhasználó a Simple Rendszer erre dedikált felületén keresztül közvetlenül az OTP Bank Nyrt. banki informatikai rendszeréhez kapcsolódva le tudja kérdezni az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott és a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyájához tartozó, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlája egyenlegét. Az egyenleg adatot az OTP Bank Nyrt. a Simple Rendszerben elérhető felületen jeleníti meg.

 

Az egyenleglekérdezési szolgáltatást és tranzakciót az OTP Bank Nyrt. bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben, a Szolgáltató sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig technikai módon nem vesz részt és nem működik közre az egyenleglekérdezési tranzakcióban és folyamatban. A Szolgáltató az egyenleglekérdezési tranzakció során nem ismeri meg, nem tárolja és semmilyen módon nem kezeli sem a küldő, sem pedig a címzett fogadó bankkártya és a mögötte lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák egyenlegét, forgalmát, egyéb adatát, illetve banktitoknak minősülő információkat.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy az egyenleglekérdezési funkciót és szolgáltatást az erre a szükséges Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel jogszabály alapján rendelkező OTP Bank Nyrt. nyújtja, az nem minősül a Szolgáltató szolgáltatásának. Az egyenleglekérdezési szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozóan közzétett általános szerződési feltételei és Felhasználóval kötött szerződése vonatkoznak, amelyet a Felhasználó az OTP Bank Nyrt-vel külön, a Szolgáltató részvétele és közreműködése nélkül fogad el. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között az egyenleglekérdezési szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem részes fél.

 

A Szolgáltató az egyenleglekérdezés folyamatában nem vesz részt, sem közvetlenül, sem közvetítőként, ezen szolgáltatás igénybe vétele során az egyenleglekérdezés tekintetében a Felhasználó az OTP Bank Nyrt.-.vel kerül jogviszonyba, és a folyamat jogszabályszerű és megfelelő lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel. A Szolgáltató az egyenleglekérdezési funkció tekintetében csupán a nála regisztrált Felhasználóknak nyújt segítséget abban, hogy ezt a banki szolgáltatást a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók egyszerűen, gyorsan, a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Rendszer felületének használatával és segítségével tudják elindítani. A Szolgáltató ennek megfelelően ezen szolgáltatáshoz csupán a Simple Rendszert mint technikai platformot, felületet biztosítja. A Szolgáltató nem végez e tekintetben a Hpt. és Pfsz. hatálya alá tartozó sem engedély, sem bejelentés köteles tevékenységet, és e tekintetben nem minősül az OTP Bank Nyrt. közvetítőjének, ügynökének sem.

 

A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem felel azért, hogy az OTP Bank Nyrt. által nyújtott egyenleglekérdezési szolgáltatás megfelelően, jogszerűen működik-e, illetve, hogy az egyenleglekérdezés során az OTP Bank Nyrt. által közölt egyenleg valós, megfelelő és helyes-e, felelősségét a Szolgáltató e tekintetben kifejezetten kizárja. A Szolgáltató csupán azért vállal felelősséget, és azt is csak a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal, hogy a Simple Rendszer mint technikai platform a szolgáltatás tekintetében rendeltetésszerűen működik.

 

Az egyenleglekérdezési szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatán tudják a Felhasználók bejelenteni és az OTP Bank Nyrt. azt a saját ügyfélszolgálati, panaszkezelési szabályai szerint bírálja el. A Szolgáltató csak a Simple Rendszer technikai működésével kapcsolatos kifogások, panaszok tekintetében jár el a jelen ÁFF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségein és panaszkezelési szabályai alapján.

 

58.  Banki bankkártya regisztráció

 

A Felhasználó úgy is tud a Simple Rendszerben OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyát regisztrálni, hogy a bankkártya adatait nem a Simple Rendszerben adja meg, hanem a bankkártya adatok megadására az OTP Bank Nyrt. által üzemeletetett és a Felhasználóval ennek használatára az OTP Bank Nyrt. által szerződést kötött SmartBankban és/vagy OTP Direkt szolgáltatás igénybe vétele során kerül sor. A Felhasználó a Simple Rendszerben regisztrálandó bankkártyájának adatait a SmartBankban vagy az OTP Direkt szolgáltatáson keresztül adja meg, ezt követően ezen rendszerekben megadja a Simple Rendszerben regisztrált e-mail címét, amely alapján a megjelölt bankkártya a Simple Rendszerben is regisztrálásra kerül.

 

A bankkártya fenti regisztrációja során biztonsági okokból a bankkártya adatok közül a Simple Rendszerben nem jelenik meg a bankkártya biztonsági kódja (CVV, CVC kód), és a bankkártya lejárati dátuma sem, azt a Felhasználó a Simple Rendszerbe belépve tudja a Simple Rendszerben megadni. Ezen két adat megadásával kerül a Simple Rendszerben aktiválásra a SmartBankon vagy OTP Direkten keresztül regisztrált bankkártya és csak ezt követően tudja azt a Felhasználó a Simple Rendszerben fizetésre használni.

 

A Smartbank és OTP Direkt szolgáltatáson keresztül történő bankkártya regisztráció csak és kizárólag:

-        Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók számára vehető igénybe

-        OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyák esetében lehetséges

-        olyan Felhasználók számára érhető el, akik az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes és hatályos szerződéssel rendelkeznek az OTP Bank Nyrt. által nyújtott SmartBank és/vagy OTP Direkt szolgáltatásra vonatkozóan és letöltötték az ehhez szükséges banki applikációkat a Simple Rendszert használó mobileszközükre.

 

A SmartBank és OTP Direkt szolgáltatást és az abban történő bankkártya regisztrációs tranzakciót az OTP Bank Nyrt. bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben, a Szolgáltató sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig technikai módon nem vesz részt és nem működik közre a SmartBankban és OTP Direktben történő bankkártya regisztrációs tranzakcióban és folyamatban. A Szolgáltató a SmartBankban és OTP Direktben történő bankkártya regisztrációs tranzakció során nem ismeri meg, nem tárolja és semmilyen módon nem regisztrálásra kerülő bankkártya mögött lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák egyenlegét, forgalmát, egyéb adatát, illetve banktitoknak minősülő információkat.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a SmartBank és OTP Direkt szolgáltatást az erre a szükséges Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel jogszabály alapján rendelkező OTP Bank Nyrt. nyújtja, az nem minősül a Szolgáltató szolgáltatásának. A SmartBank és OTP Direkt szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozóan közzétett általános szerződési feltételei és Felhasználóval kötött szerződése vonatkoznak, amelyet a Felhasználó az OTP Bank Nyrt-vel külön, a Szolgáltató részvétele és közreműködése nélkül fogad el. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között a SmartBank és OTP Direkt szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem részes fél.

 

A Szolgáltató a SmartBanki és OTP Direktes bankkártya regisztráció folyamatában nem vesz részt, sem közvetlenül, sem közvetítőként, ezen szolgáltatás igénybe vétele során a Felhasználó az OTP Bank Nyrt.-.vel kerül jogviszonyba, és a folyamat jogszabályszerű és megfelelő lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel. A Szolgáltató nem végez e tekintetben a Hpt. és Pfsz. hatálya alá tartozó sem engedély, sem bejelentés köteles tevékenységet, és e tekintetben nem minősül az OTP Bank Nyrt. közvetítőjének, ügynökének sem.

 

A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem felel azért, hogy az OTP Bank Nyrt. által nyújtott SmartBank és OTP Direkt szolgáltatás megfelelően, jogszerűen működik-e, illetve, hogy az itt történő bankkártya regisztráció során az OTP Bank Nyrt. által felvett bankkártya adatok valósak, megfelelőek és helyesek-e, felelősségét a Szolgáltató e tekintetben kifejezetten kizárja. A Szolgáltató csupán azért vállal felelősséget, és azt is csak a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal, hogy a Simple Rendszer mint technikai platform a szolgáltatás tekintetében rendeltetésszerűen működik.

 

A SmartBankkal, OTP Direkttel és az abban történő bankkártya regisztrációval kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatán tudják a Felhasználók bejelenteni és az OTP Bank Nyrt. azt a saját ügyfélszolgálati, panaszkezelési szabályai szerint bírálja el. A Szolgáltató csak a Simple Rendszer technikai működésével kapcsolatos kifogások, panaszok tekintetében jár el a jelen ÁFF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségein és panaszkezelési szabályai alapján.

 

Jegy

 

59.    A Szolgáltató a jegyvásárlás funkció keretében on-line internetes rendszert üzemeltet különböző Rendezvényekre szóló Belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Felhasználók részére a Simple Rendszerben fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja. A Simple Rendszeren keresztül történő jegyvásárlás során a Felhasználó először kiválasztja a megvásárolni kívánt Belépőjegyet a Mobileszközén, ezt követően kiválasztja az alkalmazni kívánt fizetési lehetőséget, majd visszajelzést kap Mobileszközére, hogy a kiválasztás sikeresen megtörtént. Ezután a Szolgáltató e-mailben vagy a Simple Rendszer applikációján keresztül megküldi a Felhasználónak a kiválasztott Belépőjegy azonosítóját, majd a Felhasználó elindítja és lebonyolítja a kiválasztott fizetési folyamatot. A vásárlás a sikeres fizetés előtt bármikor megszakítható, azonban ezt követően a Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 29. § (1) bek. l) pontja szerint elállási jog nem illeti meg, sem Szolgáltatónak, sem Rendezvényszervezőnek nem áll módjában a Belépőjegyet visszaváltani, a Belépőjegyet kicserélni, illetve a vásárlás értékét visszatéríteni.

 

A Felhasználó a Belépőjegy megvásárlásával és a jelen ÁFF elfogadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ezen rendezvényekre vonatkozó általános szerződési feltételeket is.

 

A Felhasználó továbbá az INTERTICKET Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41) által a Simple Applikáción keresztül értékesített Belépőjegy megvásárlásával és a jelen ÁFF elfogadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az INTERTICKET Kft. általános szerződési- és Vásárlói tájékoztató feltételeit, amely az alábbi online felületen érhető el:

https://www.jegy.hu/articles/625/az-interticket-kft-altalanos-szerzodesi-feltetelei, https://www.jegy.hu/articles/19/vasarlasi-tajekoztato

 

Kedvezményes Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvényszervező a helyszínen ellenőrizheti a kedvezményre való jogosultság fennállását a kedvezményt tanúsító okmány megtekintésével.

 

A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a Rendezvényszervezővel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – elkülönülnek. A Rendezvény meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Felhasználó között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Felhasználó pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét.


A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegyen szerepelnek.

A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. Ha a Simple Rendszer igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget kell fizetnie, vagy ha a kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járnak, akkor a Simple Rendszerben megjelenő, a Belépőjegyért összesen fizetendő ár ezen tételeket is magában foglalja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.


A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából a Fizetés előtt bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.


A Jegy vásárlási szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.


A Felhasználó a Mobileszközén kapja meg a Belépőjegyet (ún. mobil jegy) a Simple Applikációban és az ott megadott e-mail címére e-mailben. Ha a Felhasználó bármely okból elveszti a mobil Belépőjegyet (pl. törlés vagy a Mobileszköz elvesztése következtében), a Felhasználónak a Mobileszköz hozzáférés szolgáltatójával kell kapcsolatba lépnie.

 

       A Szolgáltató törekszik arra, hogy a Simple Rendszerben megvásárolt mobil Belépőjegyet a Rendezvényszervezők érvényes jegyként, papírjegy nyomtatása és papírjegyre történő beváltás nélkül elfogadják, és arra is, hogy a Rendezvényeken a mobil Belépőjegyen lévő elektronikus vonalkódot a Rendezvényszervező sikeresen le tudja olvasni. Tekintettel azonban arra, hogy a Rendezvényszervező a Szolgáltatótól elkülönülő harmadik személy, ezért erre a Szolgáltató szavatosságot, garanciát és felelősséget nem vállal, vagyis a Szolgáltató nem felel azért, ha bármely Rendezvényen bármely Rendezvényszervező a Simple Rendszeren keresztül megvásárolt mobil Belépőjegyet nem fogadja el vagy az azon lévő elektronikus vonalkódot nem tudja leolvasni, vagy papírjegy nyomtatását igényli. A káresetek elkerülése érdekében a Felhasználó ezért vállalja minden első ízben meglátogatott Rendezvény, illetve Rendezvény helyszín esetében, hogy az e-mailben megkapott mobil Belépőjegyet kinyomtatva a Rendezvényre magával viszi.

 

       A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra nézve.


A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.


Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.


A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.


A Belépőjegy fajtájától függően biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt a Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.


Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató nem vizsgálja. A Rendezvényszervező jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.


Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.


A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Rendezvényszervező az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.


A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvény szervezője, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.


A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató, illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.


A Rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.


Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Felhasználókat a Simple Rendszerben haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.


A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi a Simple Rendszerben a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.


A Belépőjegy árán felül igénybe vett, a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

 

Amennyiben a Felhasználó a Sziget Kulturális Menedzser iroda Kft. vagy a VOLT Produkció Kft. által szervezett rendezvényre szóló Belépőjegyet vesz, az ezen rendezvényekre vonatkozó általános szerződési feltételek is vonatkoznak a Felhasználóra, amelyek a jelen ÁFF 4. számú mellékletét képezik (a továbbiakban: Sziget ÁSZF), továbbá a jegyek visszaváltására a Visszatérítési Szabályzatuk is vonatkozik.

 

A Felhasználó a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. és a VOLT Produkció Kft. által szervezett Rendezvényekre szóló Belépőjegyeket a Sziget ÁSZF-ben és a Visszatérítési Szabályzatban meghatározott esetben, feltételekkel válthatja vissza úgy, hogy jegyár visszatérítési igényét a Felhasználó a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-nél, illetve és a VOLT Produkció Kft.-nél kell jeleznie a Sziget ÁSZF-ben és Visszatérítési Szabályzatban meghatározott módon. Ezt követően a visszatérítési igényt a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., illetve a VOLT Produkció Kft. fogja jelezni a Szolgáltatónak. A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. és a VOLT Produkció Kft. által szervezett Rendezvényekre szóló Belépőjegyek visszaválthatóságára, a visszaváltás feltételeire a Sziget ÁSZF és a Visszatérítési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezései alkalmazandók. Ezeket a Belépőjegyeket a Szolgáltató ezen Sziget ÁSZF és Visszatérítési Szabályzat mindenkor hatályos előírásai szerint, a Sziget ÁSZF-ben és Visszatérítési Szabályzatban meghatározott határidőben, az ott meghatározott visszaváltási, visszatérítési feldolgozási díj alkalmazásával és a visszatérített összegbe történő beszámításával váltja vissza akkor, ha a Belépőjegy visszaváltását a Sziget ÁSZF és a Visszatérítési tájékoztató lehetővé teszi. A Szolgáltató a jegyekre fentiek szerint visszatérítendő összeget a Felhasználónak csak azt követően fizeti ki, hogy a visszatérítendő összeget a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-től, illetve a VOLT Produkció Kft.-től a Szolgáltató megkapta. A fellépői /artist/, stáb- /staff/, vendég- /guest/, kereskedői /vendor/ és sajtó- /press/ jegyek nem válthatók vissza.

 

A Simple Applikáció Jegy menüjében vásárolt Belépőjegyeket, amelyeket a Szolgáltató a Jegymester.hu (Jegymester Kft.) viszonteladójaként értékesít, a Felhasználó a Jegymester Kft. Üzletszabályzatában meghatározott esetekben jogosult csak visszaváltani. A Jegymester Kft. Üzletszabályzata itt érhető el: https://www.jegymester.hu/hun/Show/uzletszab/Uzletszabalyzat

 

Ha a Jegymester Kft. Üzletszabályzata a Belépőjegy visszaváltását lehetővé teszi, a Felhasználó a Belépőjegyet a Szolgáltatónál jogosult visszaváltani. A Jegymester Kft. Üzletszabályzata hatálya alá tartozó Belépőjegyek visszaválthatóságára, a visszaváltás feltételeire a Jegymester Kft. mindenkor hatályos Üzletszabályzata alkalmazandó. Ezeket a Belépőjegyeket a Szolgáltató ezen Jegymester Üzletszabályzat mindenkor hatályos előírásai szerint, a Jegymester Üzletszabályzatban meghatározott határidőben, az ott meghatározott visszaváltási, visszatérítési kezelési költség alkalmazásával és a visszatérített összegbe történő beszámításával váltja vissza akkor, ha a Belépőjegy visszaváltását a Jegymester Üzletszabályzat lehetővé teszi. A Belépőjegy árán felül fizetett egyéb díjat (e-díj, kezelési költség, szállítási költség, fizetési szolgáltatók költsége, tranzakciós díj) a Szolgáltató szintén a Jegymester Üzletszabályzat rendelkezései szerinti téríti vagy nem téríti vissza a Felhasználónak.

 

A Felhasználó az általa a Simple Applikációban megvásárolt Belépőjegyet Android és iOS operációs rendszerű Mobileszközön a Simple Applikáción belül más Simple Applikációban regisztrált Felhasználónak továbbküldheti. A Belépőjegy ilyen továbbküldésére a Simple Applikáció Pénztárcám menüpontja Jegyeim almenüjében van lehetőség oly módon, hogy itt a Felhasználó megnyitja a megvásárolt Belépőjegyet, majd a Belépőjegy jobb felső sarkában lévő három pontra kattint, amelynek következtében megnyílik a továbbküldés funkció, amelyre kattintva megjelenik a továbbküldési felület, ahol a Felhasználó megadja a címzett Felhasználó e-mail címét. A Felhasználó üzenetet is írhat a Belépőjegy megküldése mellé. A Szolgáltató a Felhasználó Belépőjegy továbbküldéshez írt privát üzenetét nem tárolja, ahhoz nem fér hozzá és az abban esetlegesen feltüntetett személyes adatokat nem kezeli, továbbá felelősséget sem vállal az ilyen üzenetek tartalmáért.

 

A Belépőjegy az elküldésével törlődik a küldő Felhasználó Simple Fiókjából, és megjelenik a címzett Felhasználó Simple Fiókjában.

 

Belépőjegy csak olyan személynek küldhető, aki a Simple Applikációban regisztrált Felhasználó. Amennyiben a Felhasználó a Belépőjegyet olyan személynek küldi, aki még nem regisztrált a Simple Applikációban, a Belépőjegyek fogadásához a részéről a Simple Applikációban a Belépőjegy küldésben szereplő e-mail címével történő regisztráció szükséges, amelynek megtörténtével a Belépőjegy megjelenik a címzett Felhasználó Simple fiókjában.

 

A Belépőjegy Simple Applikációból való továbbküldését nem követi a Felhasználó által e-mailben kapott pdf-link továbbküldése.

 

A Belépőjegy fenti továbbküldési funkciója a Simple Applikáció Huawei operációs rendszerre kiadott változatában a Szolgáltató döntésétől függően érhető el akkortól, amikor a Szolgáltató ezt a funkciót azon bekapcsolja, amelyről a Szolgáltató a Felhasználókat értesíti.

 

 

Mozi és Cinema City

 

60.    A Szolgáltató Mozi menüpont alatt a Szolgáltatóval szerződött mozik által vetített filmekre értékesít mozijegyeket, míg a Cinema City menüpont alatt a Cinema City mozihálózat által vetített filmekre értékesít mozijegyet.

 

A Szolgáltató mindkét mozis menüpont alatt a Felhasználók részére a Simple Rendszerben fellistázott filmekre, mozi előadásokra szóló mozijegyek megvásárlását biztosítja. A Simple Rendszeren keresztül történő mozijegy vásárlás során a Felhasználó először kiválasztja a megtekinteni kívánt filmet, majd azt követően – amennyiben az rendelkezésre áll – a filmelőzetesre való kattintással átnavigálhat az adott filmet forgalmazó vállalkozás internetes oldalára, és ott megtekintheti a filmről elérhető előzetest, és megismerheti a filmről rendelkezésre álló információkat. Ezt követően a Felhasználó kiválasztja a megtekinteni kívánt filmre vonatkozó kívánt vetítési időpontot és helyszínt, kiválasztja és bejelöli a kiválasztott mozi ülés térképén a kívánt helyet, majd az adott helyhez tartozó jegy típusok közül kiválasztja a kívánt jegytípust, és ezt követően a Simple Rendszerben elérhető fizetési módok valamelyikével kiegyenlíti a választott mozijegy ellenértékét. A Felhasználó a mozijegyet a Simple Rendszerben elektronikus mobil jegy formájában kapja meg, és annak felmutatásával tudja a filmet megtekinteni.

 

A mozijegyre, beleértve a Cinema City mozijegyvásárlást is, egyebekben a Jegy értékesítésre és Belépőjegyekre vonatkozó fenti szabályok megfelelően vonatkoznak azzal, hogy Rendezvényszervező alatt a mozi üzemeltetőt, Rendezvény alatt pedig az adott film vetítést kell érteni.

 

A Cinema City mozi szolgáltatás igénybe vételére a Cinema City www.cinemacity.hu honlapon elérhető, mindenkor hatályos házirendje is vonatkozik. A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával ezen Cinema City Házirend rendelkezéseit is magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A Mimozink mozi szolgáltatás igénybe vételére a Mimozink https://www.mimozink.hu honlapon elérhető, mindenkor hatályos általános szerződési feltételei is vonatkoznak. A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával ezen Mimozink Általános Szerződési Feltételei rendelkezéseit is magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A Felhasználó az általa a Simple Applikáció Mozi vagy Cinema City kártyájában megvásárolt mozijegyet Android és iOS operációs rendszerű Mobileszközön a Simple Applikáción belül más Simple Applikációban regisztrált Felhasználónak továbbküldheti. A mozijegyek ilyen továbbküldésére a Simple Applikáció Pénztárcám menüpontja Jegyeim almenüjében van lehetőség. A mozijegyek továbbküldésére egyebekben a Belépőjegyek továbbküldésére vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak.

 

Foodpanda Applikáció

 

61.      A Simple Alkalmazásban elérhető Foodpanda kártyán keresztül a Felhasználó nem tud közvetlenül ételt, italt házhoz rendelni. A Foodpanda kártyára kattintva a Felhasználónak megjelenik egy statikus képernyő,  amely arra kéri a Felhasználót, hogy a képernyőn megjelenő gombra kattintva indítsa el a Foodpanda mobilalkalmazást. Ha a Felhasználó erre a gombra kattint, a Felhasználó átirányításra kerül a Foodpanda mobilalkalmazásába, ahol a Foodpanda mobilalkalmazásra vonatkozó szerződési feltételek szerint, az abban való regisztrációt követően tud az ott elérhető kínálatból ételt, italt rendelni.

 

62.      A Felhasználó a Simple Applikációból a Foodpanda mobilalkalmazásba történő átirányítást követően a Foodpanda mobilalkalmazást üzemeltető Delivery Hero Hungary Kft.-vel (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 2. , 1. em.; adószám: 11187433-2-43; Cg.:      01-09-668748) kerül szerződéses jogviszonyba, a Felhasználóra a Foodpanda mobilalkalmazás szerződési feltételei és adatkezelési tájékoztatója lesznek alkalmazandók, ezen jogviszonyban a Szolgáltató nem részes fél. Ebből eredően a Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Foodpanda mobilalkalmazásért, annak működéséért, az abban történő tranzakció lebonyolításáért, rendelésért, a Foodpanda mobilalkalmazásban elérhető szolgáltatásokért, termékekért, azokkal kapcsolatban a Felhasználó a Szolgáltatóval kapcsolatban semmilyen jogcímen igényt nem érvényesíthet.

 

Party

 

63.      A Simple Rendszerben elérhető a Party online szolgáltatás, amelyben a Felhasználók a Simple Rendszerbe történt belépést és a Party kártyára történt kattintást követően a Simple Rendszerben elérhető egyes vendéglátó ipari egységekben, táncos-zenés szórakozóhelyeken és egyéb szabadtéri vagy zárt szórakozóhelyeken felszerelt webkamerák által felvett élő mozgóképet videostream szolgáltatás keretében megtekinthetik oly módon, hogy választhatnak, hogy melyik, a Simple Rendszerben elérhető szórakozóhelyre tekintenek be a hálózaton keresztül. A Partyban csak a valós idejű események követhetők. A Party szolgáltatás egyéb közösségi média funkciók támogatására és igénybe vételére is alkalmas.

 

A Felhasználók az egyes szórakozóhelyekről a Simple Rendszerben rendelkezésre álló felvételeket nem jogosultak lementeni, letölteni, többszörözni, arról kép- vagy hangfelvételt készíteni, megosztani, nyilvánosság számára online vagy bármilyen más módon elérhetővé tenni, azt bármilyen módon felhasználni.

 

A Szolgáltató a Simple Rendszerben a Party szolgáltatásban elérhető szórakozóhelyek programját az egyes szórakozóhelyek közösségi oldalain nyilvánosságra hozott programja és tartalmak alapján teszi elérhetővé. A Szolgáltató nem felel a közzétett programért, annak jogszabályszerűségéért, helyességéért, a szórakozóhely által történő módosításáért, megváltoztatásáért, megtartásáért.

 

Taxi

 

64.      A Felhasználó a taxirendelést a Mobileszközén a Simple Rendszer applikációjában a Taxi plug-in indításával kezdi meg.

 

65.      A Felhasználó a Taxi szolgáltatás igénybevételéhez a Taxi szolgáltatásba történő első belépéskor köteles az alábbi adatokat megadni:

 

a)   Név: alapértelmezettként a Simple Rendszerben megadott név, amelyet a Felhasználó módosíthat.

b)   Telefonszám: amelyen az ügyfél elérhető a fuvarral kapcsolatos visszajelzések esetén.

c)   Az ügyfél továbbá beállíthatja, hogy kér-e hangjelzést a taxi helyszínre érkezésekor, illetve kér-e értesítést a taxi érkezése előtt megközelítőleg 3 perccel.

 

66.      Felhasználó az alábbi módon intézheti a Taxi rendelést:

 

1.   A Felhasználó megadja a rendelési címet:

 

i)    A Felhasználó bekapcsolja Mobileszközén a GPS funkciót, amely helymeghatározással meghatározza a Felhasználó pillanatnyi helyzetét, és ha a Felhasználó erre a helyre kíván taxit rendelni, ezt a GPS helyet Mobileszközén megerősíti;

 

ii)  A Felhasználó, amennyiben nem kapcsolja be Mobileszközén a GPS funkciót, kézzel is beírhatja a Rendelési címet, ahova a taxit kéri;

iii) Az alkalmazás felkínálja a Felhasználó korábbi rendelési címeit.

 

2.   A megrendelés leadását megelőzően a Felhasználó a Rendelési cím és az úticél beírásával menetdíj becslést is készíthet a Mobileszközén az applikáción belül. A menetdíj becslés nem minősül ajánlatnak, attól a végleges és a fuvarért ténylegesen fizetendő menetdíj eltérhet, amelyet a Felhasználó tudomásul vesz.

 

A Rendelési címet az alábbi bontásban kell megadni: város, kerület, közterület neve (utca, út, tér, köz, sétány, stb), házszám.

 

A Taxi szolgáltatásban csak azonnali taxi rendelésre van lehetőség, időben előre történő megrendelés nem lehetséges.

 

3.   Ezt követően a Felhasználó a rendelési vagy kalkulátor oldalon található „Kérek egy taxit” gomb megnyomásával megrendeli a taxi szolgáltatást, amelyet követően az ügyfél képernyőjén láthatóvá válik az autó rendszáma és az autó típusa. Ezen információk tájékoztató jellegűek, valóságukért és teljesítésükért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Lemondás: Az alkalmazáson belül a Felhasználónak lehetősége van lemondania a megrendelt taxit. Amennyiben a Felhasználó ötször egymás után lemondja a rendelést, a rendszer egy hónapig letiltja újabb rendelés feladását.

 

Fizetés: A fuvar végeztével a sofőr rögzíti a fuvardíj összegét. Felhasználó a Taxi szolgáltatás díját vagy a Simple Rendszeren belüli Mobilfizetéssel, vagy a Taxi szolgáltató által lehetővé tett egyéb módon fizeti ki a Taxi szolgáltatónak. A Simple Rendszeren belüli fizetési mód esetén a rendelési adatok a tranzakciós történetben megtalálhatóak. Rosszul megadott fuvardíj esetén a Felhasználó szóban jelzi a hibát a sofőrnek, aki korrigálja az összeget. Amennyiben a Felhasználó borravalót szeretne adni, azt a fuvardíj rögzítése előtt kell szóban jeleznie a sofőrnek.

 

Parkolás és eMatrica

 

67.      A szolgáltatás tartalma, a díjfizetés szabályai

 

A Parkolás és eMatrica szolgáltatás igénybe vétele esetén a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amelynek keretében a Felhasználó a parkolójegy vásárlásért és az autópálya matrica vásárlásért a Díjtáblázatban meghatározott díjat fizeti meg a Szolgáltatónak, és jogosulttá válik a szolgáltatásokat a Területen igénybe venni.

 

A parkolójegy és az autópálya matrica vásárlási szolgáltatás ellenértékét a Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül egyenlíti ki.

   

A parkolójegy vásárlási szolgáltatás valamennyi, az NMFSZ szolgáltatói által üzemeltetett közterületen igénybe vehető (Terület).

 

A Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül történő parkolásért az alábbi díjak megfizetésére köteles:

 

a)   parkolási helynek megfelelő, jogszabályban meghatározott mértékű minimális parkolási díj

b)   a parkolási időtartamnak és helynek megfelelő, jogszabályban meghatározott mértékű parkolási díj

c)   a Szolgáltató által a Díjtáblázatban meghatározott, parkolásonként egyszer fizetendő kényelmi díj.

 

68.      Az Igénybe vevő a Simple Rendszeren keresztül fizetendő autópálya használatért az alábbi díjak megfizetésére köteles:

 

a)   jogszabályban meghatározott mértékű autópálya használati díj;

b)   a Szolgáltató által a Díjtáblázatban meghatározott, E-matricánként egyszer fizetendő kényelmi díj.

 

69.      A parkolás elindítása

 

A Felhasználó a Parkolás kártyára kattintva veheti igénybe a parkolással kapcsolatos szolgáltatást a Simple Rendszerben.

 

A parkolás elindításához az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia a Simple Rendszeren belül a Parkolás kártyába való belépését követően:

 

a)   a parkolással érintett gépjármű rendszámát

b)   a parkolással érintett gépjármű rendszámát kibocsátó országot

c)   a parkolással érintett gépjármű típusát (személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, busz, kisteherautó)

d)   a parkolási zóna számát, amelyben parkolni kíván.

 

A fenti adatok bármelyikének hiánya esetén a parkolás nem indítható el.

 

A parkolás sikeres elindításáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót. Ha a Felhasználó nem kap értesítést a parkolás sikeres elindításáról, akkor a Felhasználó a parkolási díjat egyéb módon rendezi, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

A Szolgáltató a parkolás elindításakor zárolja a választott fizetési módnak megfelelően a választott parkolási zóna maximális parkolási idejéért fizetendő díjat és kényelmi díjat. Amennyiben a Felhasználó a választott fizetési módban nem rendelkezik ehhez elegendő pénzügyi fedezettel, a parkolás nem kerül elindításra, ebben az esetben a Felhasználó egyéb módon gondoskodik a parkolás ellenértékének megfizetéséről.

 

Amennyiben a választott fizetési módban a Felhasználó rendelkezik elegendő fedezettel a zároláshoz, a parkolás elindításra kerül. Ha a Felhasználó a sikeresen elindított parkolást egy percen belül leállítja, a teljes zárolt összeg, beleértve a kényelmi díjat is, feloldásra és a Felhasználónak a választott fizetési módban jóváírásra kerül, a parkolási tranzakciót a Szolgáltató törli a rendszerből.

 

A Simple Rendszer nem kezeli a parkolást üzemeltető társaságok és önkormányzatok által biztosított, egyedi parkolási kedvezményeket.

 

A parkolás sikeres elindítását követően a Simple Rendszer kiírja az elindított parkolás adatait.

 

Egy Felhasználó egyidejűleg több gépjárműre is indíthat parkolást.

 

A Felhasználó felel az egyes parkolási zónákban igénybe vehető maximális parkolási időtartam betartásáért, ezen maximális parkolási időtartamot a Simple Rendszerben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni és nem köteles figyelni. A maximális parkolási időtartam túllépéséből eredően a Felhasználót esetlegesen ért károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A maximális parkolási idő elteltével a parkolás automatikusan leállításra kerül, ebből eredően a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt érvényesíteni.

 

70.      A parkolás leállítása

 

A folyamatban lévő parkolás a Simple Rendszer megnyitása után, a Simple Rendszerbe és a Parkolás kártyába való belépést követően állítható le. A parkolás sikeres leállításáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót.

 

A parkolás sikeres leállítása után a Simple Rendszer kiírja a leállított parkolás adatait, a parkolásért fizetendő díjat és felajánlja a Felhasználónak a számla kiállítását. A parkolás sikeres leállítását követően a zárolt összegből a Szolgáltató levonja a parkolásért fizetendő díjat és a kényelmi díjat, a zárolásból fennmaradó összeg pedig feloldásra és a választott fizetési módban jóváírásra kerül.

 

A Felhasználó a Simple Rendszerben a parkolás indításakor adja meg a számlázási adatait.

 

71.      E-matrica vásárlása

 

A Felhasználó az E-matrica kártyára kattintva veheti igénybe az E-matricával kapcsolatos szolgáltatást a Simple Rendszerben.

 

Az E-matrica megvásárlásához az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia a Simple Rendszerbe való belépését követően:

 

a)   az E-matricával érintett gépjármű rendszámát

b)   az E-matricával érintett gépjármű rendszámát kibocsátó országot

c)   az E-matricával érintett gépjármű típusát (személygépjármű, motorkerékpár, busz)

d)   az E-matrica adott gépjármű típusra irányadó érvényességi idő kezdő dátumát (például: 2015. 03. 01.), az E-matrica érvényességi időtartamát és területi érvényességét (például: heti (10 napos), havi, éves országos, éves megyei), éves megyei matrica esetében a kívánt egy vagy több megye megjelölését.

 

A fenti adatok bármelyikének hiánya esetén az E-matrica nem vásárolható meg.

 

Az E-matrica sikeres megvásárlásáról a Szolgáltató értesíti az Felhasználót. Ha a Felhasználó nem kap értesítést az E-matrica sikeres megvásárlásáról, akkor a Felhasználó az autópálya használati díjat egyéb módon rendezi, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A Felhasználó az E-matricát a díjköteles útszakaszra való felhajtás előtt köteles megvásárolni, az E-matrica utólagos megvásárlása nem jelent visszamenőleges úthasználati jogosultságot, ezért az utólagosan megvásárolt E-matrica jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget vonhat maga után, amelyért a Szolgáltató nem felel. A Felhasználó csak az E-matrica sikeres megvásárlásáról szóló értesítés kézhezvétele esetén hajthat fel az autópályára, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen sikeres vásárlásról szóló visszaigazolás nélkül történő autópálya igénybe vétel semmilyen jogkövetkezményéért.

 

Egy Felhasználó egy tranzakcióval egyszerre egy E-matricát vásárolhat.

 

A Felhasználó a Simple Rendszerbe E-matrica vásárlás céljából egyidejűleg több gépjármű adatait is beviheti és rögzítheti, majd ezt követően a Felhasználó a Simple Rendszerbe bevitt gépjármű adatait szerkesztheti, módosíthatja, és a Simple Rendszerben rögzített gépjárműveire való kattintással a kívánt gépjárműre a Felhasználó E-matricát vásárolhat.

A Simple Rendszer nem ellenőrzi, hogy az adott gépjárműre van-e már korábban megvásárolt és még érvényes E-matrica.

 

Az E-matrica típusának kiválasztását követően a Felhasználó kiválasztja a kívánt fizetési módot és lebonyolítja a választott fizetési módnak megfelelő fizetést.

 

Az E-matrica sikeres megvásárlását követően a Simple Rendszer kiírja a megvásárolt E-matrica adatait.

 

A Felhasználó a Simple Rendszerben az E-matrica kártya alatti kezdőoldalon érheti el az általa megvásárolt, érvényes E-matricákat.

 

72.      Speciális technikai feltételek

 

A Parkolójegy és autópálya matrica vásárlási szolgáltatás igénybevételéhez a jelen ÁFF-ben foglalt általános technikai, műszaki feltételeken túlmenően a hívószám kijelzés engedélyezése is szükséges a mobilkészüléken.

 

73.      Speciális szerződés megszűnési ok

 

A jelen ÁFF szerinti, a parkolójegy és az autópálya matrica vásárlásra vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik, ha a Szolgáltatónak az NMFSZ-szel kötött viszonteladói szerződése bármilyen okból megszűnik.

 

74.      Speciális ügyfélpanasz kezelési szabályok

 

Az NMFSZ a Felhasználó részére közvetlen hozzáférést biztosít az interneten keresztül elérhető felületéhez, amelyen a Felhasználó követheti az általa igénybevett központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokat, valamint közvetlen panaszkezelési szolgáltatást vehet igénybe.

 

A Felhasználó a panaszával elsősorban közvetlenül a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat.

 

A panaszokat a Szolgáltatóhoz az alábbi módokon lehet benyújtani:

 

a)   Írásban, postai úton a Szolgáltatónak címezve az alábbi címre: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.;

b)   Szóban, személyesen a Szolgáltató alábbi ügyfélszolgálatán: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között;

c)   Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu;

d)   Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:

06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

 

Telefonon történő panaszbejelentés esetén az ügyintézővel történő telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, amelyről a Felhasználót az ügyintéző a telefonbeszélgetés kezdetekor külön figyelmezteti. Amennyiben a Felhasználó a figyelmeztetés elhangzását követően nem szünteti meg a telefonkapcsolatot és előadja panaszát, úgy kell tekinteni, hogy hangjának rögzítéséhez hozzájárult.

 

Ha a Felhasználó a panaszt a Szolgáltatóhoz jelenti be, és a Szolgáltató megállapítja, hogy annak elbírálása nem az ő hatáskörébe tartozik, a Szolgáltató 72 órán belül köteles a panaszt az NMFSZ-hez megküldeni. A bejelentés továbbításáról Szolgáltató 5 napon belül értesíti a Felhasználót.

 

75.      Közlekedési mobiljegy vásárlás

 

Közlekedési mobiljegy (beleértve a BKK mobiljegyet is) vásárlás esetén a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amelynek keretében a Felhasználó a Közlekedési mobiljegy vásárlásért a Hirdetményben szereplő Díjtáblázatban meghatározott díjat fizeti meg a Szolgáltatónak, és jogosulttá válik a közlekedési szolgáltatásokat igénybe venni. A Szolgáltató a Közlekedési mobiljegy értékesítése során az NMFSZ viszonteladójának minősül, és az NMFSZ-szel kötött viszonteladói szerződés alapján jogosult a Közlekedési mobiljegy értékesítésére.

 

A megvásárolt Közlekedési mobiljegy ellenértékét a Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül egyenlíti ki az ott elérhető fizetési módok valamelyikével.

   

A Simple Rendszerben megvásárolható Közlekedési mobiljegyek fajtáinak listáját és vételárát a Hirdetményben szereplő Díjtáblázat tartalmazza. A Szolgáltató bármikor jogosult az elérhető Közlekedési mobiljegyek körét módosítani, egyes Közlekedési mobiljegyek értékesítését bármikor megszüntetni és új Közlekedési mobiljegyek értékesítését megkezdeni, amely módosításokat a Szolgáltató a Hirdetményben szereplő Díjtáblázatban teszi közzé a Honlapon és a Simple Rendszerben. A Díjtáblázatban szereplő Közlekedési mobiljegyek és azok vételára módosítása a Hirdetmény Honlapon és a Simple Applikációban történő közzétételével lép hatályba. A Simple Rendszerben mindenkor a hatályos Közlekedési mobiljegyek és az azok ára kerül feltüntetésre.

 

A Közlekedési mobiljegy valamennyi, az NMFSZ szolgáltatói által lefedett közterületen igénybe vehető (Terület).

 

A Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül megvásárolt Közlekedési mobiljegyért a Közlekedési mobiljegy díját köteles megfizetni. A Szolgáltató kényelmi díjat, jutalékot a Közlekedési mobiljegy értékesítése után nem számít fel, a Közlekedési mobiljegy megvásárlásának annak díján kívül egyéb díja nincsen. 

 

A Közlekedési mobiljegy megvásárlása

 

A Felhasználó a Közlekedési mobiljegy kártyára kattintva vásárolhat Közlekedési mobiljegyet a Simple Rendszerben.

 

A Közlekedési mobiljegy megvásárlásához a Felhasználónak az alábbi külön adatokat kell megadnia a Simple Rendszerben:

 

Közlekedési mobiljegy típusa

Választhatóan megadandó adat típusa

Havi Budapest bérlet nem természetes személyeknek

Havi Budapest bérlet természetes személyeknek

Félhavi Budapest bérlet nem természetes személyeknek

Félhavi Budapest bérlet természetes személyeknek

 

 

 

Volánbusz-BKSZ bérletigazolvány száma

Kártya formátumú vezetői engedély száma

Általános bérletigazolvány száma

Útlevél száma

Személyazonosító igazolvány száma

Havi Budapest bérlet közoktatásban tanulóknak

Félhavi bérlet közoktatásban tanulóknak

362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti oktatási igazolvány száma, amely lehet diákigazolvány vagy pedagógus igazolvány száma

 

 

Havi Budapest bérlet felsőoktatásban tanulóknak

362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti oktatási igazolvány száma, amely lehet diákigazolvány vagy pedagógus igazolvány száma

Személyazonosító igazolvány száma

Kártya formátumú vezetői engedély száma

Útlevél száma

Magyar igazolvány száma

Magyar hozzátartozói igazolvány száma

Havi Budapest bérlet kisgyerekeseknek

Kisgyermekes bérletigazolvány száma

Havi Budapest bérlet nyugdíjasoknak

Nyugdíjas bérletigazolvány száma

Budapest hetijegy

Budapest 72 órás jegy

Budapest 24 órás jegy

Személyazonosító igazolvány száma

Kártya formátumú vezetői engedély száma

Útlevél száma

Általános bérletigazolvány száma

Volánbusz-BKSZ bérletigazolvány száma

Diákigazolvány száma

Budapest Repülőtéri vonaljegy (időalapú jegy)

Tatabánya menetjegy elővételben (időalapú jegy)

Nem szükséges egyéb adat megadása

Tatabánya 10 napos összvonalas bérlet

Tatabánya Napijegy

 

Személyazonosító igazolvány száma

Kártya formátumú vezetői engedély száma

Útlevél száma

Általános bérletigazolvány száma

Diákigazolvány száma

 

A fenti adatok bármelyikének hiánya esetén a Közlekedési mobiljegy nem vásárolható meg.

                                                                                                         

A Felhasználó köteles fenti adatait a valóságnak és a választott okmánytípusnak megfelelően megadni. A Szolgáltató a megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok pontosságáért, helyességéért, megfelelőségéért, hiánytalanságáért kizárólagosan a Felhasználó a felelős.

 

Az egyes Közlekedési mobiljegyek használati, jogosultsági feltételeit, a kedvezményes Közlekedési mobiljegyek kedvezmények igénybe vételére vonatkozó szabályait, a Közlekedési mobiljegy által lefedett közlekedési eszközök listáját, a Közlekedési mobiljegy időalapú vagy egyéb érvényességének feltételeit a Közlekedési mobiljeggyel érintett közlekedési szolgáltató szabályzata és általános szerződési feltételei tartalmazzák, amelyekről a Felhasználó köteles a vásárlást megelőzően megfelelően tájékozódni.

 

A megfelelő Közlekedési mobiljegy vásárlásáért kizárólagosan a Felhasználó a felelős. A Szolgáltató nem felel különösen azért, hogy a Felhasználó az igényeinek megfelelő Közlekedési mobiljegyet vásárol-e, a Felhasználó megfelel-e a kedvezményes Közlekedési mobiljegy feltételeinek, jogosult-e a választott Közlekedési mobiljegyet megvásárolni és használni, és hogy a megvásárolt Közlekedési mobiljegyet a Felhasználó jogszerűen, illetve az arra vonatkozó közlekedési szolgáltatói szabályoknak, feltételeknek, szerződési feltételeknek megfelelően használja-e, valamint kifejezetten kizárja a felelősségét valamennyi, a Felhasználóval szemben ezen szabályok megszegéséből eredően kiszabott bírságért, büntetésért, egyéb fizetési kötelezettségért és hátrányos jogkövetkezményért.

 

A Felhasználó a Simple rendszerben először kiválasztja a kívánt települést (például Budapest vagy Tatabánya), ahol Közlekedési mobiljegyet szeretne vásárolni, majd ezt követően kiválasztja a megvásárolni kívánt Közlekedési mobiljegy kategóriáját (például teljes áru bérletek, kedvezményes bérletek, stb.),  majd az adott kategóriába belépve kiválasztja a megvásárolni kívánt Közlekedési mobiljegy típusát (például Havi Budapest bérlet természetes személyeknek). Ezt követően a Felhasználó megadja a választott Közlekedési mobiljegy érvényességének kezdő dátumát (év, hónap, nap), valamint, ahol szükséges, a fenti igazolványok, személyazonosító okmányok valamelyikének számát. Ezt követően a Felhasználó kiválasztja a Simple Rendszerben a fizetési módot, ahogy a Közlekedési mobiljegy ellenértékét ki kívánja fizetni, majd ennek megfelelően kifizeti a Közlekedési mobiljegy árát. A Közlekedési mobiljegy azonnali érvényességi dátum megjelölése esetén a vásárlás időpontjától számított 2 perc elteltével használható utazásra leghamarabb. Az érvényességi kezdő dátum megadásáért, pontosságáért, helyességéért, megfelelőségéért a Felhasználó felel, a Szolgáltató a megadott érvényességi kezdő dátumot utólagosan módosítani nem tudja.

 

A Közlekedési mobiljegy sikeres megvásárlásáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót. Ha a Felhasználó nem kap értesítést a Közlekedési mobiljegy sikeres megvásárlásáról, akkor a Felhasználó más módon gondoskodik a menetjegy megváltásáról, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

A megvásárolt Közlekedési mobiljegyet a Felhasználó legfeljebb kétszer jogosult átmozgatni másik Mobileszközre, minden további átmozgatás csak a közlekedési szolgáltató ügyfélszolgálatán, személyesen lehetséges.

 

A Közlekedési mobiljegy kiválasztását követően, a fizetés előtt a Simple Rendszer kiírja a kiválasztott Közlekedési mobiljegy adatait, a fizetés ennek jóváhagyását követően lehetséges.

 

A Felhasználó a Közlekedési mobiljegyet az utazást megelőzően köteles megvásárolni, a Közlekedési mobiljegy utazás közben vagy utólagosan történő megvásárlása nem jelent visszamenőleges utazási jogosultságot, ezért az utólagosan megvásárolt Közlekedési mobiljegy jogosulatlan utazásnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget vonhat maga után, amelyért a Szolgáltató nem felel. A Felhasználó csak a Közlekedési mobiljegy sikeres megvásárlásáról szóló értesítés kézhezvétele esetén kezdheti meg az utazást, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen sikeres vásárlásról szóló visszaigazolás nélkül történő utazás semmilyen jogkövetkezményéért.

 

Egy Felhasználó egy tranzakcióval egyszerre több, ugyanolyan típusú Közlekedési mobiljegyet vásárolhat, kivételt képez ez alól az időalapú Közlekedési mobiljegy, amelyből egy vásárlás alkalmával egyszerre egy tranzakcióval csak egy vásárolható. Különböző típusú Közlekedési mobiljegyek csak külön tranzakcióban vásárolhatók.

 

A Simple Rendszer nem ellenőrzi, hogy az adott településre, utazási viszonylatra van-e már korábban megvásárolt és még érvényes Közlekedési mobiljegye a Felhasználónak.

 

A Közlekedési mobiljegy sztornózása, visszaváltása

 

A Szolgáltató a sikeresen megvásárolt Közlekedési mobiljegyet technikai okból sztornózhatja a sikeres vásárlás időpontjától számított két percen belül, ebben az esetben a Közlekedési mobiljegy ára visszafizetésre kerül.

 

Ezen túlmenően, a Közlekedési mobiljegy az érvényességi ideje kezdetéig, kivéve az azonnali érvényességű Közlekedési mobiljegyeket, bármikor visszaváltható. Minden ilyen szabályszerű visszaváltás esetén a Felhasználó a megfizetett vételárat visszakapja.

 

Speciális technikai feltételek

 

A Közlekedési mobiljegy vásárlásához a jelen ÁFF-ben foglalt általános technikai, műszaki feltételeken túlmenően a hívószám kijelzés engedélyezése is szükséges a mobilkészüléken.

 

Speciális szerződés megszűnési ok

 

A jelen ÁFF szerinti, a Közlekedési mobiljegy vásárlásra vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik, ha a Szolgáltatónak az NMFSZ-szel kötött viszonteladói szerződése bármilyen okból megszűnik.

 

Speciális számlakibocsátási szabályok

 

A Felhasználó jogosult a Simple Rendszerben a fizetés előtt számlát kérni a Közlekedési mobiljegy vásárlásról, beleértve a magánszemély és jogi személy nevére szóló számlát is.

 

A Felhasználó azonban nem jogosult jogi személy nevére számlát kérni azokról a Közlekedési mobiljegyekről, amelyek szociálpolitikai menetdíj támogatást tartalmaznak, így különösen az alábbi Közlekedési mobiljegyekről:

-                Havi Budapest bérlet kisgyerekeseknek

-      Havi Budapest bérlet nyugdíjasoknak

-      Havi és Félhavi Budapest bérlet közoktatásban tanulóknak

-      Havi Budapest bérlet felsőoktatásban tanulóknak

 

Ezen túlmenően amennyiben a Felhasználó jogi személy nevére kíván számlát kérni a Budapest Havi bérlet természetes személyeknek Közlekedési mobiljegyről, a Felhasználó a Havi Budapest bérlet nem természetes személyeknek elnevezésű Közlekedési mobiljegyet tudja megvásárolni és annak a díját köteles megfizetni.

 

Speciális ügyfélpanasz kezelési szabályok

 

Az NMFSZ a Felhasználó részére közvetlen hozzáférést biztosít az interneten keresztül elérhető felületéhez, amelyen a Felhasználó követheti az általa igénybe vett központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokat, valamint közvetlen panaszkezelési szolgáltatást vehet igénybe.

 

A Felhasználó a panaszával elsősorban közvetlenül a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat.

 

A panaszokat a Szolgáltatóhoz az alábbi módokon lehet benyújtani:

 

a)     Írásban, postai úton a Szolgáltatónak címezve az alábbi címre: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.;

b)     Szóban, személyesen a Szolgáltató alábbi ügyfélszolgálatán: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között;

c)     Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu;

d)     Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:

      06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

 

Telefonon történő panaszbejelentés esetén az ügyintézővel történő telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, amelyről a Felhasználót az ügyintéző a telefonbeszélgetés kezdetekor külön figyelmezteti. Amennyiben a Felhasználó a figyelmeztetés elhangzását követően nem szünteti meg a telefonkapcsolatot és előadja panaszát, úgy kell tekinteni, hogy hangjának rögzítéséhez hozzájárult.

 

       A panasz kezelésének rendje az alábbi:

 

Ha a Szolgáltatóhoz olyan panasz érkezik, amelynek tartalma szerint kizárólag a Szolgáltató hatáskörébe tartozik a panasz elbírálása, úgy a panaszt a Szolgáltató válaszolja meg az általános panaszkezelési szabályok alapján.

 

Ha a Szolgáltatóhoz olyan panasz érkezik, amely nem csak a Szolgáltatót érinti, hanem érinti a közlekedési szolgáltatót is, a panaszt a közlekedési szolgáltató válaszolja meg a Felhasználó számára. Ebben az esetben a Szolgáltató a panaszt 5 munkanapon belül megküldi a közlekedési szolgáltatónak a saját részére vonatkozó válasz elkészítéséhez szükséges adatokkal együtt. A választ valamennyi kérdés vonatkozásában a közlekedési szolgáltató küldi meg a Felhasználónak.

 

Ha a Szolgáltatóhoz olyan panasz érkezik, amely kizárólag a közlekedési szolgáltató hatáskörébe tartozik, a panaszt a Szolgáltató legkésőbb az érkezést követő napon továbbítja az NMFSZ-.nek, aki azt továbbítja a közlekedési szolgáltatónak. A panaszt ebben az esetben a közlekedési szolgáltató válaszolja meg közvetlenül a Felhasználó felé.

 

Ha a panaszt a közlekedési szolgáltatóhoz nyújtja be a Felhasználó, de a panasz kizárólag a Szolgáltató hatáskörébe tartozik, a panaszt a közlekedési szolgáltató 5 munkanapon belül továbbítja az NMFSZ-nek, aki azt legkésőbb az érkezést követő napon megküldi a Szolgáltatónak. A panaszt ebben az esetben a Szolgáltató válaszolja meg a saját általános panaszkezelési szabályai alapján.

 

Méltányossági kérelmek kezelésének rendje

 

A Szolgáltató együttműködik az NMFSZ-en keresztül a közlekedési szolgáltatóval a Közlekedési mobiljegy méltányossági alapon történő kiadásában és a jegy érvényességének megkezdését követően kezdeményezett visszaváltásában. A Szolgáltató a hozzá beérkezett méltányossági kérelmet továbbítja az NMFSZ-en keresztül a közlekedési szolgáltatónak. A méltányossági eljárás eredményéről a hozzá beérkezett kérelem esetén a Szolgáltató értesíti a Felhasználót.

 

76.      Biztosítás

 

A Felhasználó a Simple Rendszerben az alábbi biztosításokat megkötheti online módon, és a Simple Rendszerben elérhető fizetési módokkal a biztosítási díjat is megfizetheti:

 

a)     Gépjármű asszisztencia csoportos biztosításhoz való csatlakozás biztosítottként.

b)     Csoportos készülékbiztosításhoz csatlakozás biztosítottként.

 

76.1. A csoportos gépjármű asszisztencia biztosításra vonatkozó rendelkezések:

 

A Szolgáltató a Groupama Biztosító Zrt.-vel (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C; Cg.: 01-10-041071; levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049; a továbbiakban: Groupama) a GB342 számú Simple Gépjármű-asszisztencia biztosításra vonatkozóan kötött csoportos biztosítási szerződése (a továbbiakban: Asszisztencia biztosítás és biztosítási szerződés) alapján a Groupama függő biztosításközvetítő ügynökeként eljárva biztosítja a Simple Rendszerben a Felhasználóknak, hogy a Simple Rendszer Biztosítás menüpontjában biztosítottként csatlakozzanak az Asszisztencia biztosítási szerződéshez. A Szolgáltatót a Groupama a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) mint felügyeleti hatósághoz függő ügynökként bejelentette.

 

A Felhasználó a Simple Rendszer Biztosítás menüpontjában elérhető elektronikus csatlakozási nyilatkozattal tud csatlakozni az Asszisztencia biztosításhoz.

 

Az Asszisztencia biztosítás részletes feltételeit a Groupama által kiadott GB342 jelű Simple gépjármű asszisztencia biztosítás szerződési feltételek és ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Groupama Biztosítási feltételek) tartalmazza, a szerződés lényeges elemeit kiemelve és kivonatolva pedig a Groupama által kiadott GB342 jelű Simple Gépjármű-asszisztencia biztosítás Biztosítási Termékismertető (a továbbiakban: Groupama Termékismertető) tartalmazza, amely a Simple Rendszerben a Felhasználó számára mind a biztosításhoz való csatlakozás folyamatában, mind megkötését követően folyamatosan elérhető, olvasható, megismerhető. A biztosításhoz való csatlakozáskor a Felhasználó a Biztosítási feltételeket elfogadja, ez a biztosításhoz való csatlakozás előfeltétele.

 

Az Asszisztencia biztosításra vonatkozó, a Groupama által végzett adatkezelésre vonatkozó információkat, feltételeket a Groupama által kiadott „Személyes adatok, a biztosítási titoknak minősülő adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók” (a továbbiakban: Groupama Tudnivalók) tartalmazza, amely a Simple Rendszerben a Felhasználó számára mind a biztosításhoz való csatlakozás folyamatában, mind megkötését követően folyamatosan elérhető, olvasható, megismerhető.

 

Az Asszisztencia biztosítással kapcsolatosan a Szolgáltató által történő adatkezelésre vonatkozó információkat a Szolgáltató Simple Rendszerben elérhető és a Honlapon is közzétett Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 

A Szolgáltató az Asszisztencia biztosítást a Felhasználók számára a Groupama Biztosítási feltételeknek és Termékismertetőnek megfelelően, az abban foglalt feltételekkel teszi elérhetővé a Felhasználóknak a Simple Rendszerben. Az Asszisztencia biztosítás feltételeit a Groupama határozza meg, a Groupama időről időre módosíthatja a Groupama Biztosítási feltételeket és Termékismertetőt saját belátása szerint a jogszabályoknak megfelelően.

 

A Szolgáltató a biztosítási kockázatvállalás mértékének változásáról, illetve a biztosítási díj módosításáról a változás hatályba lépése előtt legalább 60 nappal tájékoztatja a biztosított Felhasználókat.

 

Az Asszisztencia biztosítás megkötésének folyamata a Simple Rendszerben:

 

Az Asszisztencia biztosítás megkötésére a Simple Rendszerben csak a Simple Rendszerbe regisztrált Felhasználó jogosult.

 

A Felhasználó a Simple Rendszerben történő regisztrációt követően a Biztosítási menüpontba belépve először megadja vagy a Simple Rendszerben korábban rögzített gépjárművei közül kiválasztja a biztosítással érintett gépjármű rendszámát.

 

Asszisztencia biztosítás csak magyar felségjelű, Magyarországon üzembe helyezett, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, érvényes magyar rendszámú, saját használatú személygépjárműre és  3500 kilogramm össztömeget meg nem haladó tehergépjárműre köthető, melyet a közúti forgalom közlekedési szabályainak megfelelően használnak.

 

A Groupama fenntartja magának a jogot, hogy egyes gépjárművekre elutasítsa a biztosítási szerződéshez történő csatlakozást, ezekben az esetekben a Simple Rendszer már a gépjármű rendszámának beírását követően nem engedi a csatlakozási folyamatot tovább, ezen gépjárművekre a Simple Rendszer már az ajánlott biztosítási csomagot sem jeleníti meg. A Groupama saját döntési jogkörében eljárva határozza meg egyoldalúan azon gépjárművek körét, amelyekre a Groupama nem vállal kötelezettséget és amelyekre a Felhasználó a biztosítási szerződéshez nem csatlakozhat. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Groupama ezen döntéséért. A Felhasználó a Groupama ezen döntésével szemben semmilyen igénnyel nem jogosult élni sem a Szolgáltatóval, sem a Groupamával szemben.

 

Az Asszisztencia biztosításhoz biztosítottként az alábbi Felhasználó csatlakozhat:

-        magyar állampolgárságú és magyarországi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy Felhasználó

-        Magyarországon bejegyzett, magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy.

 

A Felhasználó ezt követően megadja a biztosítani kívánt gépjármű gyártási évét és egyéb adatait és válaszol az autóhasználati szokásokra vonatkozó kérdésekre. Valamennyi kérdésre szükséges válasz adása, anélkül a biztosítási szerződéshez történő csatlakozás nem lehetséges.

 

Ezt követően a megadott adatok alapján a Simple Rendszerben megjelenik a Simple Rendszer által ajánlott biztosítási csomag, valamint a többi elérhető biztosítási csomag is a lényeges tulajdonságai és éves díja feltüntetésével, a Felhasználó pedig kiválasztja a kívánt biztosítási csomagot. A Felhasználó itt a vonatkozó gombra kattintással megtekintheti az egyes biztosítási csomagok részletes tartalmát és feltételeit is.

 

Az egyes biztosítási csomagokat, azok részletes feltételeit a Groupama Biztosítási feltételek tartalmazzák.

 

Az egyes biztosítási csomagok éves díját és lényeges jellemzőit a jelen ÁFF 1. számú mellékletében szereplő Díjtáblázat Hirdetmény tartalmazza.

 

Ezt követően a Felhasználó a megjelenő checkboxok bejelölésével nyilatkozik a biztosításhoz kapcsolódó különböző dokumentumok, feltételek, tájékoztatók megismeréséről és elfogadásáról és nyilatkozik a biztosításhoz történő csatlakozásáról is.

 

Ezen nyilatkozatok elektronikus megtételét követően a Simple Rendszerben megjelenik a kiválasztott biztosítási csomagra vonatkozóan fizetendő éves biztosítási díjösszeg, a kockázatviselés kezdete és vége, a biztosított autó rendszáma. A Felhasználó ezen fizetési folyamatban tud a megfelelő checkbox bejelölésével számlát kérni a biztosítási díjról. Számla csak magyar jogi személy magyarországi székhely címére kérhető. A Felhasználó ezt követően a Simple rendszerben elérhető fizetési módok valamelyikével kifizeti a választott biztosítási csomag éves díját.

 

Ezt követően megtörténik a tranzakció ellenőrzése, majd ha a Groupama elfogadta a csatlakozási kérelmet, a Simple Rendszerben megjelenik a Felhasználónak a sikeres fizetésről szóló visszaigazolás a tranzakció főbb adataival. Ezt követően a Felhasználó az élő, hatályos biztosításait és azok lényeges jellemzőit a Biztosítás menüpontban tekintheti meg bármikor.

 

A kockázatviselés kezdete valamennyi biztosítási csomag esetén a biztosításhoz történő csatlakozás napját követő 2. nap, vége pedig ezen naptól számított 365 nap.

 

Ha a Felhasználó a biztosítási díjat a Simple rendszerben általa előzőleg történt autópálya matrica vásárlásért kapott kupon felhasználásával egyenlíti ki, a kockázatviselés kezdete valamennyi biztosítási csomag esetén a csatlakozás napja, vége pedig ezen naptól számított 365 nap.

 

A biztosítási szerződéshez történő csatlakozásra egyebekben a Groupama Biztosítási feltételek és a Groupama Termékismertető alkalmazandók.

 

A Szolgáltató a Felhasználónak az Asszisztencia biztosításhoz történt sikeres csatlakozást követő 1 napon belül elektronikus úton visszaigazolást küld, amelyhez csatolásra kerül a Groupama Biztosítási feltételek és a Groupama Termékismertető.

 

A biztosítási csomag módosítása

 

A Felhasználó a Groupama Biztosítási feltételekben meghatározott esetekben jogosult a biztosítási csomagját módosítani, vagy ugyanazt a biztosítási csomagot másik gépjárműre is megkötni, vagy meglévő biztosítási csomagját másik biztosítási csomagra módosítani. A Felhasználó a Biztosítási menüpont jobb felső sarkában elérhető menüsorban tudja a módosítást elvégezni.

 

A biztosítás megszüntetése

 

A Felhasználó a Groupama Biztosítási feltételekben meghatározott esetekben jogosult a biztosítást megszüntetni egyoldalúan. A Felhasználó először a Biztosítás menüpontban kijelöli a megszüntetni kívánt Asszisztencia-biztosítását, majd a Simple Rendszer Biztosítás menüpontban lévő Felmondás gombra kattintva a Felhasználó elindítja a szerződés felmondását. Ezt követően a Simple Rendszerben a felmondással érintett biztosítás felmondott állapotra változik és megszűnik.

 

A Felhasználót az Asszisztencia biztosításhoz történő csatlakozás esetén a 2005. évi XXV. törvény 6. § (3) bekezdése alapján a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, amennyiben a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozás és a felmondás között nem történt szolgáltatásnyújtás. A Fogyasztó a felmondási jogát a Simple Rendszeren belül a Biztosítás menüpontban a Felmondás menüpontra kattintva gyakorolhatja a fenti határidőn belül. A felmondás gombra kattintással az asszisztencia biztosítási szerződés és a Groupama kockázat- és kötelezettségvállalása megszűnik.

 

Biztosítási esemény bejelentése

 

A Felhasználó a biztosítási eseményt a Groupama-hoz és/vagy a Groupama asszisztencia szolgáltatójához jelenti be. Ha a Felhasználó a Szolgáltatóhoz jelenti be a biztosítási eseményt, a Szolgáltató azt nem kezeli, hanem azt a Groupama-hoz, illetve a Groupama asszisztencia szolgáltatójához továbbirányítja.

 

A Szolgáltató felelősségkizárása és korlátozásai

 

A Szolgáltató az Asszisztencia biztosítás jogszerűségéért, a Groupama Biztosítási feltételekért, a Groupama Termékismertetőért, a Groupama Tudnivalókért és azok tartalmáért, a Groupama magatartásáért, eljárásáért, jogsértéséért, szerződésszegéséért, a Groupama által igénybe vett alvállalkozók és asszisztencia szolgáltató magatartásáért, eljárásáért, jogsértéséért nem felel, azért felelősségét teljes mértékben kizárja, azért a Groupama tartozik a Felhasználó felé felelősséggel. Ha a Felhasználónak a Groupama Biztosítási feltételekkel, a Groupama Termékismertetővel, Groupama Tudnivalókkal, a Groupama vagy alvállalkozói, asszisztencia szolgáltatója eljárásával, magatartásával, kötelezettségvállalásával, adatkezelésével, mulasztásával kapcsolatban bármilyen kifogása, igénye, követelése merülne fel, vagy a Groupama kötelezettségszegésével, szerződésszegésével, jogsértésével kapcsolatos bármilyen igényét közvetlenül a Groupamával szemben érvényesítheti, a Szolgáltató a felelősségét ezért teljes mértékben kizárja.

 

A Felhasználók kötelesek a biztosításhoz történő csatlakozás során, valamint a biztosítási esemény bekövetkeztekor és bejelentésekor és az azzal kapcsolatos ügyintézés során valós és teljes körű adatokat és információkat közölni. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon jogkövetkezményért, kárért, költségért, amely abból ered, hogy a Felhasználó valótlan, nem teljes körű adatot, információt közöl, lényeges körülményt elhallgat, amelyeket a Felhasználó ismert vagy ismernie kellett, vagy adataiban, tényekben bekövetkező változást nem a Groupama Biztosítási feltételeknek megfelelően jelenti be vagy azt elmulasztja bejelenteni. Így különösen nem felel a Szolgáltató azért, ha emiatt a Groupama-nál nem áll be a kockázatviselés és a Groupama mint biztosító kötelezettsége. A Felhasználó ilyen esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogalapon semmilyen igényt nem érvényesíthet. Ha pedig a Groupama emiatt a Szolgáltatóval szemben bármilyen kártérítési, költség vagy egyéb igénnyel lép fel, azt a Szolgáltató jogosult a Felhasználóra továbbhárítani, az emiatt a Szolgáltató által megfizetett kártérítést, költséget, teljesített követelést pedig a Felhasználóval szemben érvényesíteni.

 

A Szolgáltató nem felel és felelősségét teljes mértékben kizárja azért, ha a Felhasználó az Asszisztencia biztosításhoz a saját érdekkörében felmerült okból vagy a Felhasználónak felróható okból, vagy külső harmadik személy érdekkörében felmerült okból nem tud csatlakozni, így például Felhasználói internet kapcsolat hiánya vagy hibája, Felhasználói készülékhiba, szoftverhiba, Felhasználó készüléke, hálózata elleni vírustámadás esetén.

 

A Szolgáltató a Biztosítással kapcsolatos kártérítési felelősségét a Felhasználó által a kártérítéssel érintett biztosításra vonatkozóan megfizetett díj összegében maximálja.

 

Egyebekben a jelen ÁFF felelősségkizárási és korlátozási rendelkezései alkalmazandók a Biztosítás szolgáltatásra is.

 

76.2. A csoportos készülékbiztosításra vonatkozó rendelkezések

 

A Szolgáltató a Magyar Posta Biztosító Zrt. (székhelye: 1022 Budapest, Bég u. 3-5., Cg: 01-10-044751; adószáma: 12833632-4-44; a továbbiakban: MPB) okostelefonokra vonatkozó csoportos készülékbiztosítását (a továbbiakban: Készülékbiztosítás) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4. § (1) bekezdés 34. pont a) alpontja szerinti függő biztosításközvetítőként (ügynök) közvetíti a Simple Applikáció Biztosítás menüpontjának Készülékbiztosítás menüpontjában.

 

A Felhasználók a Készülékbiztosítást és az arra vonatkozó szerződést a MPB-vel kötik meg, a Felhasználó és a MPB közötti Készülékbiztosítási szerződésben a Szolgáltató nem részes fél. 

 

A Készülékbiztosításra az MPB által kiadott Csoportos Készülékbiztosítás ügyfél-tájékoztató és általános szerződési feltételei (Készülékbiztosítás ÁSZF), továbbá Termékismertető (IPID) vonatkoznak, ezek tartalmazzák a Készülékbiztosítás részletes feltételeit, amelyeket az MPB időről időre módosíthat. A Készülékbiztosítással kapcsolatosan a MPB mint adatkezelő által végzett adatkezelésre az_ MPB által kiadott adatkezelési tájékoztató vonatkozik. A Szolgáltató a Tájékoztatót, a Készülékbiztosítás ÁSZF-et, a Termékismertetőt és az az MPB adatkezelési tájékoztatót a Simple Applikáció Készülékbiztosítás menüpontjában még a biztosítási szerződés megkötése előtt a Felhasználó rendelkezésére bocsátja letölthető formában.

 

A Szolgáltató az MPB függő biztosításközvetítőjeként a Készülékbiztosítási szerződés létrehozatalához szükséges platformot biztosítja a Simple Applikációban, amelyen keresztül a Felhasználók a Készülékbiztosításhoz csatlakozhatnak.

 

A Készülékbiztosítási feltételekre vonatkozó rövidített tájékoztatás:

 

A Készülékbiztosítás alapvető feltételei az alábbiak azzal, hogy jelen pontban szereplő tájékoztatás nem teljes körű, csak tájékoztató jellegű, a Készülékbiztosítás részletes feltételeit a Készülékbiztosítási ÁSZF, Tájékoztató, Termékismertető és Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

A Készülékbiztosítás olyan okostelefon készülékre terjed ki, amelynek értéke az 500.000,- Ft-ot nem haladja meg.

 

A Készülékbiztosítás kétféle csomagban választható, az egyes biztosítási csomagok az alábbi biztosítási esemény esetén az alábbi biztosítási szolgáltatást nyújtják:

 

 

Biztosítási esemény

Biztosítási szolgáltatás

 

Alap csomag

·       a Készülék képernyőjének törése

·     a törött képernyő cseréje a biztosító Szervizpartnere által (képernyő csere szolgáltatás),

vagy

·     Cserekészülék rendelkezésre bocsátása a biztosító Szervizpartnere által, ha a képernyő gazdaságosan nem javítható (készülék pótlás szolgáltatás)

és

·     futárszolgáltatás (kizárólag Magyarország területén)

 

Extra csomag

·       a Készülék képernyőjének törése

·   a törött képernyő cseréje a biztosító Szervizpartnere által (képernyő csere szolgáltatás),

vagy

·   Cserekészülék rendelkezésre bocsátása a biztosító Szervizpartnere által, ha a képernyő gazdaságosan nem javítható (készülék pótlás szolgáltatás)

és

·   futárszolgáltatás (kizárólag Magyarország területén)

·       a Készülék betöréses lopással történő eltulajdonítása, elrablása, zsebtolvajlás, vagy kifosztás útján történő eltulajdonítása

 

·   Cserekészülék rendelkezésre bocsátása a biztosító Szervizpartnere által (készülék pótlás szolgáltatás)

és

·   futárszolgáltatás (kizárólag Magyarország területén)

 

A biztosítás határozatlan tartamú.

 

A Készülékbiztosítási szerződés megkötésének folyamata a Simple Applikációban

 

A Készülékbiztosításhoz való csatlakozást a Simple Rendszerben csak a Simple Rendszerbe regisztrált Felhasználó kezdeményezheti.

 

A Felhasználó a Simple Applikációban a Biztosítás menüpontba belépve a Készülékbiztosítás menüpontra kattintva tudja megkezdeni a biztosításkötési folyamatot.

 

A Készülékbiztosítás menüpontra kattintva a Simple Applikáció automatikusan kiolvassa a Készülék típusát, és a Készülék típusa alapján jelzi, hogyha a Készülékre Készülékbiztosítás nem köthető.

 

Ha a Készülékre köthető Készülékbiztosítás, a Felhasználó kiválasztja a kívánt biztosítási csomagot (Alap/Extra), ahol láthatók a választott csomag főbb tulajdonságai, a csomaghoz tartozó önrész, és a Felhasználó kiválasztja, hogy az éves biztosítási díjat egyben (Éves fizetési periódus), negyedéves (Negyedéves fizetési periódus) vagy havi bontásban (Havi fizetési periódus) kívánja kifizetni, ezen kategóriák mellett a Felhasználó látja a fizetendő összeget is.

 

A Felhasználó a További Részletek gombra kattintással az adott biztosítási csomaghoz tartozó biztosítási szolgáltatásokról és feltételekről kap részletesebb tájékoztatást.

 

Ezt követően a Felhasználó megadja a biztosítandó Készülék IMEI számát. A következő lépés a képernyő állapotának ellenőrzése, amely során a Felhasználó követve a képernyőn megjelenő utasításokat, ujjával végigsimítja a képernyőt. Ha a képernyővizsgálat sikeres, a Felhasználó továbbléphet a szerződéskötési folyamatban, ha nem sikeres, akkor a Készülékre Készülékbiztosítás a Simple Applikáción keresztül nem köthető.

 

Ezt követően a Felhasználó a képernyőn megjelenő utasítások követésével fotót készít a biztosítandó Készülék képernyőjéről. Az elkészült fotón természetes személy, beleértve a Felhasználót is, nem szerepelhet. Ha a képernyőről készült fotó nem jó minőségű, vagy nem megfelelő, akkor a fotózás megismételhető.

 

A Szolgáltató ezen fotózás során az MPB nevében és megbízásából eljárva engedélyt kér a Felhasználótól, hogy a Készülék kamerájához és fotógalériájához a Készülék képernyőjéről készült fotó elkészítése és MPB-nek történő megküldése céljából hozzáférjen. A hozzájárulás megtagadása esetén a fotó nem készíthető el, és a Felhasználó nem tud továbbhaladni a szerződéskötési folyamatban.

 

Sikeres képernyő fotózást követően a Felhasználó megadja a személyes azonosításra szolgáló adatait, amely adatok közül a lakcímet a Felhasználó a Simple Applikációban a Felhasználó által elmentett lakcím listából választhatja ki vagy a biztosítás céljára külön címet is beírhat. A Felhasználó e-mail címét a Simple Applikációban regisztráláskor megadott e-mail címmel automatikusan kitölti a Simple Applikáció, a Felhasználó ettől eltérő e-mail címet is megadhat.

 

Ezt követően a Felhasználó checkboxok jelölésével megteszi a Készülékbiztosítási szerződés megkötéséhez szükséges, a MPB által kért és a képernyőn megjelenített nyilatkozatokat, amely nyilatkozatok megtétele, vagyis az előttük lévő checkboxok bejelölése nélkül a Felhasználó a biztosítási szerződéskötési folyamatban nem tud továbbhaladni. Ezen nyilatkozat szövegek az MPB által kerülnek meghatározásra, a Szolgáltató ezeket csak megjeleníti, azok tartalmáért, megfelelőségéért, jogszerűségéért a Szolgáltató nem felel.

 

Ezt követően a Felhasználó a Simple Applikáció mobilfizetési megoldása útján kifizeti a választott bankkártyájával a Készülékbiztosítás választott fizetési gyakoriság szerinti díját. A sikeres fizetésről a Felhasználó a Simple Applikációban visszaigazolást kap, amely visszaigazoláson feltüntetésre kerül a kifizetett Készülékbiztosítás főbb jellemzője is (csomag, tranzakcióazonosító, IMEI szám, kockázatviselés kezdete, fizetési periódus, fizetett díj). A Felhasználó a sikertelen fizetésről is értesítést kap a Simple Applikációban.

 

Ezt követően a Felhasználó a Simple Applikáció Biztosításaim menüpontjában megtekintheti a megkötött Készülékbiztosítását és annak jellemzőit, és amennyiben az adott Készülékre káresemény következett be, azt a menüpont Kárbejelentés gombjára kattintva tudja jelezni. A Szolgáltató a kárbejelentést továbbítja az MPB-nek, de a kárbejelentési, kárügyintézési folyamatban a továbbiakban nem vesz részt.

 

A Felhasználó a Készülékbiztosítási szerződéskötési folyamat során megadott adatait a Simple Applikáció Biztosítás menüpontjában elérhető Adatmódosítás menüpontban módosíthatja.

 

A Felhasználó a Készülékbiztosítás egyoldalú felmondását a Simple Applikáció Biztosításaim menüpontjában elérhető Felmondás menüpontra kattintással indíthatja el. Ebben az esetben a Szolgáltató a felmondási nyilatkozatot továbbítja az MPB-nek.

 

A Készülékbiztosítási szerződés sikeres megkötését követően a Felhasználó a Biztosításaim menüpontban elérhető Csatlakozási Nyilatkozat menüpontban érheti el a Csatlakozási Nyilatkozatot.

 

A Szolgáltató a Simple Applikáción belüli üzenettel figyelmezteti a Felhasználót a soron következő esedékes Készülékbiztosítási díjfizetési határidőről. A Szolgáltató ezen értesítésre nem köteles, A fizetési kötelezettségek és azok határideje számontartása és betartása a Felhasználó kötelezettsége, annak Felhasználó általi elmulasztásáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

A Szolgáltató a Felhasználónak a Készülékbiztosításhoz történt sikeres csatlakozást követő 1 napon belül elektronikus úton visszaigazolást küld, amelyhez csatolásra kerül az MPB Készülékbiztosítási ÁSZF, Termékismertető és a Csatlakozási nyilatkozat.

 

A Szolgáltató felelősségkizárása és korlátozásai a Készülékbiztosítással kapcsolatban

 

A Szolgáltató Készülékbiztosítás jogszerűségéért, a Készülékbiztosítási ÁSZF, Tájékoztató, Termékismertető, Adatkezelési tájékoztató tartalmáért, a MPB Készülékbiztosítással kapcsolatos magatartásáért, eljárásáért, jogsértéséért, szerződésszegéséért, a MPB által igénybe vett alvállalkozók és szerviz szolgáltató magatartásáért, eljárásáért, jogsértéséért nem felel, azért felelősségét teljes mértékben kizárja, azért a MPB tartozik a Felhasználó felé felelősséggel. Ha a Felhasználónak a fenti MPB feltételekkel, dokumentumokkal, a MPB vagy alvállalkozói, szerviz szolgáltatója eljárásával, magatartásával, kötelezettségvállalásával, adatkezelésével, mulasztásával kapcsolatban bármilyen kifogása, igénye, követelése merülne fel, vagy az MPB kötelezettségszegésével, szerződésszegésével, jogsértésével kapcsolatos bármilyen igényét közvetlenül az MPB-vel szemben érvényesítheti, a Szolgáltatót csak közrehatása erejéig terheli a felelősség.

 

A Felhasználók kötelesek a biztosításhoz történő csatlakozás során valós, pontos adatokat és információkat közölni. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon jogkövetkezményért, kárért, költségért, amely abból ered, hogy a Felhasználó valótlan, pontatlan, hiányos adatot, információt közöl, lényeges körülményt elhallgat, amelyeket a Felhasználó ismert vagy ismernie kellett, vagy adataiban, tényekben bekövetkező változást nem a MPB Készülékbiztosítási feltételeknek megfelelően jelenti be vagy azt elmulasztja bejelenteni. Így különösen nem felel a Szolgáltató azért, ha emiatt a MPB-nél nem áll be a kockázatviselés és a MPB mint biztosító kötelezettsége. A Felhasználó ilyen esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogalapon semmilyen igényt nem érvényesíthet. Ha pedig a MPB emiatt a Szolgáltatóval szemben bármilyen kártérítési, költség vagy egyéb igénnyel lép fel, azt a Szolgáltató jogosult a Felhasználóra továbbhárítani, az emiatt a Szolgáltató által megfizetett kártérítést, költséget, teljesített követelést pedig a Felhasználóval szemben érvényesíteni.

 

A Szolgáltató nem felel és felelősségét teljes mértékben kizárja azért, ha a Felhasználó az Készülékbiztosításhoz a saját érdekkörében felmerült okból vagy a Felhasználónak felróható okból, vagy külső harmadik személy érdekkörében felmerült okból nem tud csatlakozni, így például Felhasználói internet kapcsolat hiánya vagy hibája, Felhasználói készülékhiba, szoftverhiba, Felhasználó készüléke, hálózata elleni vírustámadás esetén.

 

Egyebekben a jelen ÁFF felelősségkizárási és korlátozási rendelkezései alkalmazandók a Készülékbiztosítás közvetítési szolgáltatásra is.

 

Hűségkártya szolgáltatás

 

77.    A Felhasználó a Simple Rendszerben elérhető Pénztárcám menüponton belül lévő Hűségkártyáim almenü pontban rögzítheti hűségkártyáit, tagsági, törzsvásárlói, egyéb kedvezményre jogosító kártyáit, illetve SZÉP kártyáit (a továbbiakban együttesen: Hűségkártya).

 

A Hűségkártyáim almenüpontba történő első belépés alkalmával a Felhasználó egy bemutatóval találkozik, amely bemutatja a Hűségkártya szolgáltatás használatát. Amennyiben a Felhasználó a bemutatóról az alkalmazásba lép, a bemutatóval többé nem találkozik.

 

78.    A Hűségkártya rögzítése:

 

A Felhasználó a Hűségkártya szolgáltatásban történő új Hűségkártya rögzítése esetén rögzíthet egyéni Hűségkártyát vagy választhat a felkínált Hűségkártya sablonok közül. A Felhasználó a Hűségkártya rögzítéséhez a választott kártyatípust megérinti, majd megadja a Hűségkártya adatait: a Hűségkártya nevét, vonalkódját vagy kártyaszámát, a Hűségkártya elő és/vagy hátlapképét a Hűségkártya befényképezésével. A Hűségkártya neve és a Hűségkártyát azonosító kártyaszám – mely lehet vonalkód vagy kártyaszám – kitöltése a Hűségkártya rögzítéséhez kötelező. A Hűségkártyát azonosító vonalkód be is fényképezhető. A kártya elő- és hátlap képe opcionálisan változtatható.

 

79.    A rögzített Hűségkártyák:

 

Amennyiben a Felhasználó már rögzített saját Hűségkártyát, minden Hűségkártyáim menüpontba történő belépés alkalmával a már rögzített Hűségkártyák listájára kerül. A rögzített Hűségkártyák listája időrendben rendezi a Hűségkártyákat. A legutoljára rögzített Hűségkártya mindig a lista tetejére kerül. A Felhasználó a Hűségkártyák sorrendjét ettől függetlenül szabadon változtathatja.

 

A Felhasználó a rögzített Hűségkártya adatait szerkesztheti, a szerkesztés ugyanúgy történik, mint az új Hűségkártya rögzítése.

 

A Felhasználó a rögzített Hűségkártyáit bármikor törölheti.

 

80.    A Hűségkártya részletes adatai:

 

A rögzített Hűségkártyák valamelyikét megérintve a képernyőn megjelennek a kiválasztott Hűségkártya részletes, a Felhasználó által rögzített adatai.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Simple Rendszerben Costa Coffee hűségkártyát rögzít, azt módjában áll a Simple Rendszerben regisztrálni és aktiválni és azt elektronikus kártyaként használni, azon hűségpontok jóváírhatók és arról levonhatók. A Costa Coffee hűségkártya regisztrációjához és aktiválásához a Simple Rendszerben kötelezően szükséges a Costa Coffee erre vonatkozó üzletszabályzatának elfogadása, anélkül a kártya regisztráció és aktiválás nem történik meg.

 

81.    Felelősség kizárás:

 

A Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét azért, hogy a Simple Rendszerben tárolt Hűségkártyát az elfogadóhelyen elfogadják, és ott érvényesíteni tudja. A Simple Rendszerben tárolt Hűségkártya elfogadhatóságáról minden esetben az elfogadóhely/kibocsátó dönt, a Felhasználó a Simple Rendszerben rögzített Hűségkártya elfogadóhelyen történő használatát megelőzően köteles az elfogadásról tájékozódni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Hűségkártya elfogadóhely és a Szolgáltató között nem áll fenn semmilyen jogviszony, a Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel a Hűségkártya elfogadóhely és a Felhasználó Hűségkártya használattal kapcsolatos semmilyen magatartásáért vagy mulasztásáért. A Felhasználó köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a Hűségkártyái, illetve annak adatai ne kerüljenek illetéktelen személyhez vagy jogellenesen felhasználásra. A Felhasználó visel valamennyi, a Hűségkártya elvesztéséből, eltulajdonításából, illetéktelen személyek által történő felhasználásából eredő valamennyi kárt, azért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja.

 

A Hűségkártya szolgáltatás során regisztrált Hűségkártya adatokat a Simple Rendszer tárolja, ezen adatokhoz a Felhasználón kívül harmadik személy nem fér hozzá.

 

Kuponok

 

82.    A Szolgáltató saját döntési és diszkrecionális jogkörében eljárva jogosult bármikor a Simple Rendszerben és applikációban elérhető szolgáltatások, termékek árából árengedményt adni. A Szolgáltató ezen árengedményre való jogosultság igazolására elektronikus formátumú eszközöket (a továbbiakban: Kupon) bocsáthat ki, amelyek a Felhasználókat az előzetesen feltüntetett mértékű árengedményre jogosítják fel egy későbbi vásárlásuk során. Ezek az árengedmények és árengedményre jogosító Kuponok a Felhasználók vagy a Felhasználók egy meghatározott csoportja számára azonos feltételek mellett kerülnek biztosításra. Az árengedményre való jogosultság feltételeit a Szolgáltató a Kuponon vagy az adott promóció feltételeiben, szabályzatában előzetesen rögzíti és teszi előzetesen elérhetővé a Felhasználók számára.

 

Az árengedményre jogosító Kuponok nem minősülnek utalványnak, a Kuponok csupán a kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló elektronikus eszközök, amelyek használata szükséges az árengedmény érvényesítéséhez.

 

Az árengedmények különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

 

a)   Összegszerű árengedmény: egy meghatározott pénzösszegű árengedmény igénybe vételére jogosít,

b)   Százalékos árengedmény: egy meghatározott százalékos mértékű árengedmény igénybe vételére jogosít.

 

A Szolgáltató jogosult az árengedményekre való jogosultságot előre meghatározott feltételekhez kötni, de jogosult ilyen jogosultság megszerzésére vonatkozó feltételek nélkül is árengedményt biztosítani a Felhasználóknak azzal, hogy a Felhasználóknak vagy a Felhasználók meghatározott csoportjának az árengedményt azonos feltételekkel, illetve esetekben nyújtja.

 

Amennyiben a Szolgáltató az árengedményre való jogosultságot feltételhez köti, a Szolgáltató az engedményről szóló közleményében és kommunikációjában előre, a Felhasználókra vagy a Felhasználók valamely meghatározott csoportjára azonos módon meghatározza az engedményre való jogosultság személyi, tárgyi, időbeli és egyéb releváns feltételeit.

 

A Szolgáltató jogosult a Felhasználók mindegyikére, vagy csak a Felhasználók egy meghatározott körére, csoportjára, vagy csak meghatározott Felhasználókra vonatkozó árengedményt alkalmazni.

 

Az árengedmények nem válthatók pénzre. Az árengedmény teljes értéke levonásra és felhasználásra kerül akkor is, ha a megvásárolt termék vagy szolgáltatás díja nem éri el az árengedmény összegét.

 

Egy fajta árengedmény csak egy vásárlásra, illetve fizetési tranzakcióra használható fel, az árengedmény mértéke nem osztható meg, az árengedmény részletekben nem használható fel.

 

Az árengedmények más kedvezményekkel összevonhatók. Ha az árengedmény feltételeit tartalmazó Kupon maga másként nem rendelkezik, egy vásárlás, illetve tranzakció során az árengedmény csak egyszer használható fel.

 

83.    A Kuponok tartalmazzák az adott árengedményre vonatkozó speciális rendelkezéseket, így különösen, de nem kizárólagosan:

 

a)     az árengedmény típusát és az azzal elérhető előnyt,

b)     az árengedmény érvényességi idejét, amely időn belül az árengedmény felhasználható,

c)     az árengedmény konkrét feltételeit és érvényesítésének módját,

d)     azon termék, szolgáltatás megjelölését, amelyre az árengedmény vonatkozik,

e)     az Üzleti Partner megjelölését, amelynek a szolgáltatására, termékére az árengedmény vonatkozik.

 

Az árengedmény az érvényességi idő lejártát követően nem érvényesíthető.

 

A Felhasználó az árengedményre való jogosultság megszerzésével, illetve megszerzési feltételekhez nem kötött árengedmény esetében az árengedmény felhasználásával automatikusan elfogadja az árengedményre való jogosultság megszerzésének, felhasználásának Kuponon, illetve az engedményről szóló közleményben, kommunikációban meghatározott feltételeit és szabályait.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül egyoldalúan jogosult az árengedményt visszavonni, az árengedmény típusát, értékét, érvényességi idejét, megszerzési és/vagy felhasználási feltételeit egyoldalúan megváltoztatni. A Szolgáltató ilyen egyoldalú módosításról a Simple Applikáción belül tájékoztatja a Felhasználókat.

 

A Felhasználót megillető árengedményeket igazoló Kuponokat a Simple Applikáció tárolja elektronikusan a Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált felhasználói fiókja alatt. A Felhasználót megillető árengedményeket igazoló Kuponok a Simple Applikációban a Kuponjaim ikonra kattintva, illetve a www.simple.hu honlapon érhetők el. A Felhasználó az adott árengedményt igazoló Kupont a vásárlási folyamatban tudja felhasználni oly módon, hogy az adott igénybe venni kívánt szolgáltatás fizetési folyamatában a zöld kupon gombra kattintva listázásra kerülnek az adott szolgáltatásban a Felhasználó által igénybe vehető, aktív árengedmények és az azokat igazoló Kuponok, a Felhasználó ezek közül kiválasztja a kívánt árengedményt és az azt igazoló Kupont. Egy fizetési folyamatban csak egy árengedmény és egy azt igazoló Kupon választható ki.

 

A Felhasználó által felhasznált árengedmény és az azt igazoló Kupon a Felhasználót megillető árengedmények és az azokat igazoló Kuponok listájából a felhasználását követően törlésre kerül, eltűnik. A fel nem használt, lejárt árengedmény és az azt igazoló Kupon a Felhasználót megillető árengedmények és az azokat igazoló Kuponok listájában először inaktívvá válik, majd ezt követően törlésre kerül.

 

Az árengedményekre való jogosultságot igazoló Kuponok bármilyen módosítása, többszörözése, megosztása, utánképzése, másolása, hamisítása, árusítása, kereskedelme, megvételre, értékesítésre felajánlása, hirdetése tilos.

 

A Szolgáltató kizárja felelősségét az árengedményekre való jogosultságot igazoló Kuponok elveszéséből, nem megfelelő kezeléséből, jogellenes vagy a jelen ÁFF-be vagy az árengedmény feltételeibe ütköző felhasználásából a Felhasználót ért valamennyi kárért. A Szolgáltató nem felel továbbá az árengedménnyel érintett termék vagy szolgáltatás elérhetőségéért, minőségéért, mennyiségéért, megfelelőségéért, az árengedmény és az arra való jogosultságot igazoló Kupon Üzleti Partnernél történő felhasználhatóságáért, az árengedmény érvényesítése és az azt igazoló Kupon felhasználása során a Felhasználót ért bármilyen sérelemért, sérülésért, költségért vagy kárért, ezért az adott árengedményt biztosító, illetve az arra való jogosultságot igazoló Kupont elfogadó Üzleti Partner tartozik felelősséggel a Felhasználó felé. A Felhasználó az árengedmény érvényesítésével, az arra való jogosultságot igazoló Kupon felhasználásával, az árengedménnyel érintett termékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatos szavatossági és bármilyen igényét csak az adott árengedményt nyújtó, illetve az arra való jogosultságot igazoló Kupont elfogadó Üzleti Partnerrel szemben jogosult érvényesíteni, a Szolgáltatóval szemben nem.

 

A Felhasználó az általa a Simple Applikációban szerzett, kapott árengedményt a Simple Applikációban regisztrált más Felhasználóra átruházhatja, az átruházásra oly módon kerül sor, hogy a Felhasználó az árengedményre való jogosultságot igazoló Kupont Android, iOS és Huawei operációs rendszerű Mobileszközön a Simple Applikáción belül más Simple Applikációban regisztrált Felhasználónak továbbküldi. A Kupon ilyen továbbküldésére a Simple Applikáció Pénztárcám menüpontja Kuponok almenüjében van lehetőség. A Kuponok továbbküldésére egyebekben a Belépőjegyek továbbküldésére vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak.

 

84.    OTP Egészségpénztári kártya feltöltés és OTP SZÉP kártya egyenleglekérdezés

 

A.    OTP Egészségpénztári kártya feltöltés

 

A Simple Rendszer Pénztárcám menüpontjában érhető el a regisztrált Felhasználók számára az OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott OTP Cafeteria kártya, amely egy elektronikus, multifunkciós, béren kívüli juttatások felhasználására  így különösen, de nem kizárólagosan az OTP Egészségpénztári juttatások (a továbbiakban: OTP EP kártya) tárolására és kezelésére is  szolgáló kártya (a továbbiakban: Cafeteria kártya) szolgáltatáshoz kapcsolódó OTP EP kártya egyenleg feltöltési és lekérdezési lehetőség egy külön, erre a célra szolgáló Simple applikáció menüpontban, amely menüponton keresztül azon természetes személyek, akik rendelkeznek OTP EP tagsággal, és regisztrálnak a Simple Rendszerben, az OTP EP egyenlegüket a Simple Rendszer ezen külön menüpontján keresztül feltölthetik online bankkártyás fizetés útján (a továbbiakban: Simple EP menüpont).

 

A Simple EP menüpontban az alábbi funkciók érhetők el:

 

a)   OTP EP kártya egyenleg feltöltés

b)   OTP EP kártya egyenleg lekérdezés

 

Az OTP EP kártya egyenleg lekérdezés esetében a Felhasználó a Pénztárcám menüpont OTP EP kártya Egyenleg lekérdezés menüpontjába belépve megadja OTP EP kártyája számát, vagy már eltárolt OTP EP kártya szám esetében kiválasztja a lekérdezni kívánt OTP EP kártyát, továbbá megadja az OTP EP-nél megkapott telekódját, amelyet követően a Simpe Rendszer képernyőjén megjelenik a Felhasználó szabadon felhasználható OTP EP kártya egyenlege.

 

Az OTP EP kártya egyenleg feltöltés esetében a Felhasználó a Pénztárcám menüpont OTP EP kártya Egyenleg feltöltés menüpontjába belépve megadja OTP EP kártyája számát, vagy már korábban eltárolt OTP EP kártya szám esetében kiválasztja a feltölteni kívánt OTP EP kártyát, továbbá megadja az OTP EP-nél megkapott telekódját, ezt követően beírja a feltölteni kívánt összeget, amelyet ezt követően a Simple Rendszerben elérhető fizetési módok közül  bankkártyás fizetéssel, a Simple Rendszerbe már előzetesen regisztrált bankkártyájával vagy a feltöltés során beírt bankkártyájáról kifizet.

 

A feltöltést követően a feltöltött összeg 92%-a használható fel a Felhasználó OTP EP kártyájával.

 

Az OTP EP kártyára vonatkozó valamennyi egyéb feltételt, így különösen, de nem kizárólagosan a feltölthető összeget, a feltöltött összeg felhasználhatóságát, és egyéb feltételeit az OTP Egészségpénztár kártyára vonatkozó üzletszabályzata, általános szerződési feltételei, egyéb szabályzatai szabályozzák, amelyeket a Felhasználó az OTP EP kártya igénylésekor magára nézve kötelezőnek fogadott el.

 

A Szolgáltató kizárja felelősségét az OTP EP kártya és az azon tárolt összeg bármilyen felhasználásával, felhasználhatóságával kapcsolatban, nem felel az OTP EP kártya egyenleg lekérdezés funkciójának használatakor megadott OTP EP kártya egyenleg helyességéért, megfelelőségéért, azért az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. tartozik teljes körű felelősséggel.

 

A Felhasználó az OTP EP kártya számát és telekódját gondosan köteles megőrizni, annak elvesztését, illetéktelen személyekhez jutását köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

 

B.    OTP SZÉP kártya egyenleglekérdezés

 

A Simple Rendszer Pénztárcám menüpontjában érhető el a regisztrált Felhasználók számára az OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott OTP SZÉP (Széchenyi Pihenő Kártya) egyenleg menüpont, amelyen keresztül azon természetes személyek, akik rendelkeznek OTP SZÉP kártyával, és regisztrálnak a Simple Rendszerben, az OTP SZÉP kártya egyenlegüket a Simple Rendszer ezen külön menüpontján keresztül lekérdezhetik.

 

Az OTP SZÉP kártya egyenleg lekérdezés esetében a Felhasználó a Pénztárcám menüpont OTP SZÉP egyenleg menüpontjába belépve megadja a lekérdezni kívánt OTP SZÉP kártyája számát, amelyet követően a Simpe Rendszer képernyőjén megjelenik a Felhasználó szabadon felhasználható OTP SZÉP kártya egyenlege.

 

Az OTP SZÉP kártyára vonatkozó valamennyi egyéb feltételt az OTP SZÉP kártyára vonatkozó üzletszabályzata, általános szerződési feltételei, egyéb szabályzatai szabályozzák, amelyeket a Felhasználó az OTP SZÉP kártya igénylésekor magára nézve kötelezőnek fogadott el.

 

A Szolgáltató kizárja felelősségét az OTP SZÉP kártya és az azon tárolt összeg bármilyen felhasználásával, felhasználhatóságával kapcsolatban, nem felel az OTP SZÉP kártya egyenleg lekérdezés funkciójának használatakor megadott OTP SZÉP kártya egyenleg helyességéért, megfelelőségéért, azért az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. tartozik teljes körű felelősséggel.

 

A Felhasználó az OTP SZÉP kártya számát gondosan köteles megőrizni, annak elvesztését, illetéktelen személyekhez jutását köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

 

Bookline

 

85.    A Simple Applikációban a Bookline elnevezés alatt elérhető kártyán (a továbbiakban: Bookline Kártya) keresztül a Felhasználó a Bookline webáruház www.bookline.hu honlapján (a továbbiakban: Bookline Webáruház) elérhető kínálatából a Bookline által meghatározott szűkített kínálatot tudja elérni, online megrendelni.

 

A Bookline Kártyában nem érhető el a Bookline Webáruház teljes kínálata, a Bookline Webáruház üzemeltetője határozza meg időről időre, hogy a Bookline Kártyában aktuálisan milyen kínálatból tud a Felhasználó választani. A Bookline Kártyában nem érhető el többek között, de nem kizárólagosan a Bookline Webáruház antikvár kínálata, előjegyzési szolgáltatása és elektronikus könyv kínálata sem. A Szolgáltatónak nincs ráhatása a Bookline Kártya alatt elérhető termék kínálatért, annak rendelkezésre állásáért, megrendelhetőségéért, megvásárolhatóságáért, és mindezekért a Szolgáltató nem is felel, ezért egyedül a Bookline Webáruház üzemeltetője felel. A Felhasználó bármilyen, a Bookline Kártyában elérhető kínálattal és annak elérhetőségével, rendelhetőségével, megvásárolhatóságával kapcsolatos kérdéssel, kifogással, panasszal kizárólag a Bookline Webáruház üzemeltetőjéhez, illetve annak ügyfélszolgálatához fordulhat a Bookline Webáruház honlapján megadott elérhetőségeken.

 

A Felhasználó a Bookline Kártya alatt történő vásárlásokkal kapcsolatban felmerült, a Simple Applikáción belül történő fizetéssel és a Simple Applikációval kapcsolatos kifogásait, panaszait a jelen Simple ÁFF rendelkezései szerint, az itt meghatározott elérhetőségeken tudja a Szolgáltatóhoz bejelenteni.

 

86.    A Bookline Kártyában történő megrendelés, vásárlás esetén a jogviszony és a szerződés a Felhasználó és a Bookline Webáruház üzemeltetője között jön létre, a Szolgáltató ezen szerződésben nem részes fél, így annak szerződésszerű és jogszerű teljesítéséért felelősséggel sem tartozik. A Bookline Kártyán keresztül megrendelt termékek kellékszavatosságáért, szállításáért, megfelelőségéért a Bookline Webáruház üzemeltetője tartozik felelősséggel, a Szolgáltató azért semmilyen körülmények között nem felel. A Bookline Kártyából történő termékrendelésre és vásárlásra, valamint a fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlására a Bookline Webáruház általános szerződési feltételei, vásárlási útmutatója és egyéb szabályzatai is vonatkoznak, amelyeket a Felhasználó a Bookline Kártyába történő belépéssel magára nézve kötelezőnek fogad el. A Bookline Kártya ezen szerződési feltételek elérési helyét tartalmazza csak. A Szolgáltató nem felel a Bookline Webáruház általános és egyéb szerződési feltételeiért, azok jogszerűségéért, elérhetőségéért.

 

A Bookline Kártya alatt megrendelt és megvásárolt termékekről és azok fogyasztói áráról a Bookline Webáruház üzemeltetője állítja ki és küldi meg a számlát, illetve a nyugtát a Felhasználónak, a Szolgáltató ezen nyugta- vagy számlaadási kötelezettség elmulasztásáért nem felel.

 

A Bookline Kártya alatt elérhető, megvásárolható termékek árának meghatározása a Bookline Webáruház üzemeltetőjének a hatáskörébe tartozik. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. Ha a Simple Rendszer igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget kell fizetnie, vagy ha a kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járnak, akkor a Simple Rendszerben megjelenő, a megrendelt termékért összesen fizetendő ár ezen tételeket is magában foglalja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a termékek vételárát a Bookline Webáruház üzemeltető utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.


A termék kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott terméket, akkor azt a kosarából a Fizetés előtt bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.


A Bookline Kártyán keresztül fizetés nélküli termékfoglalásra, illetve előjegyzésre nincs lehetőség.

 

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Bookline Kártyában, továbbá a Bookline Webáruházban az egyes termékekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Bookline Webáruház üzemeltetőjétől beszerzett információkra nézve.


A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Bookline Webáruház Üzemeltető vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

87.    Amennyiben a Bookline Webáruház üzemeltető nem tudja a Bookline Kártyán keresztül a Felhasználó által megrendelt terméket a Felhasználónak leszállítani, és ezért a Felhasználó Simple Applikáció Bookline Kártyáján keresztül leadott megrendelése nem teljesíthető, de a Felhasználó a megrendelés értékét már a Simple Applikáción keresztül megfizette, a Szolgáltató a Bookline Webáruház Üzemeltetőjének jelzése és utasítása alapján gondoskodik a megrendelt termék ellenértéke Felhasználónak történő visszafizetése iránt. Ugyanez a rendelkezés irányadó az utólagos reklamáció vagy egyéb ok miatt szükségessé vált egyéb visszatérítésekre is. A Szolgáltató nem felel a Bookline Webáruház Üzemeltető visszatérítésre vonatkozó késedelméért vagy mulasztásáért a Felhasználóval szemben.

 

A Felhasználó a Bookline Kártyában házhozszállítással vagy átvételi ponton történő átvétellel tud terméket rendelni. A Felhasználó a Bookline Kártyában tudja beállítani a szállítási módot és megadni az ahhoz tartozó szállítási címet. Átvételi ponton történő átvétel választása esetén a Felhasználó a legördülő menüből tudja kiválasztani azt az átvételi pontot, ahol a megrendelt terméket át kívánja venni.

 

A Felhasználó a Bookline Kártyába történő belépéskor választhat, hogy a böngészést, vásárlást a Bookline Kártyán keresztül vagy a Bookline Webáruházban az ahhoz tartozó külön Bookline fiókján keresztül kívánja lebonyolítani. Amennyiben a Felhasználó a Bookline Webáruház fiókjába kíván belépni, úgy ezt a Bookline Kártyába való belépést követően Bookline Webáruház fiók e-mailcíme és jelszava megadását követően tudja megtenni.

 

A Felhasználó a Bookline Kártyán keresztül megrendelt termék ellenértékét vagy a Simple Rendszeren belül elérhető fizetési módok valamelyikével, vagy pedig utánvéttel történő fizetéssel tudja kiegyenlíteni, ez utóbbi esetében a fizetés módjára a Bookline Webáruház általános szerződési feltételei alkalmazandók.

 

88.  Csekkbefizetés

 

A Szolgáltató a Magyar Posta Zrt.-vel kötött kiszervezési szerződés alapján a Simple Rendszerben és a Simple Applikációban biztosítja a Magyar Posta Zrt. csekkbefizetés szolgáltatásának elérését, és a szolgáltatás Simple Applikáción keresztül történő eléréséhez szükséges technikai feltételeket és szoftveres infrastruktúrát. A Szolgáltató a Csekkbefizetés felületének Simple Rendszerbe való integrálásával technikai közreműködőként informatikai háttérmegoldást szolgáltat ahhoz, hogy a Felhasználó a Simple Rendszer Csekkbefizetés menüpontján keresztül igénybe vehesse a Magyar Posta Zrt. Csekkbefizetés szolgáltatását. A Szolgáltató fenti kiszervezési szerződés szerinti megbízása a Felhasználók és a Magyar Posta Zrt. között pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása érdekében létrejövő szerződés megkötésének elősegítésére szorítkozik, a Szolgáltató a Magyar Posta Zrt. pénzforgalmi szolgáltatása nyújtásában semmilyen módon nem vesz részt.

 

Szolgáltató a Csekkbefizetés szolgáltatás nem Simple-specifikus, a Simple Rendszertől független  működéséért felelősséget nem vállal, felelősségét kifejezetten kizárja.

 

A Felhasználó a Csekkbefizetés szolgáltatást a Simple Rendszerben történő regisztrációt követően tudja igénybe venni.

 

A Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók a Simple Applikációba belépve a Csekkbefizetés kártya alatt beolvassa a Csekken található Postai kódot, majd a beolvasott adatok alapján a Simple Rendszer megjeleníti a fizetendő összeget, a Felhasználó pedig a Simple Rendszerben elérhető fizetési módok valamelyikével kifizeti a megjelenített összeget.

 

A beolvasott Csekk adatokat a Felhasználó eltárolni, elmenteni a Simple Rendszerben nem tudja, csak a beolvasott Csekk azonnali kifizetésére van lehetősége, későbbi fizetés céljára a beolvasott Csekk és annak adatai nem menthetők el, nem tárolhatók a Simple Rendszerben.

 

A Csekk Simple Rendszeren keresztül történő befizetésének feltétele a Postai ÁSZF Felhasználó által történő elfogadása checkbox kipipálásával vagy egyéb megfelelő módon, anélkül a fizetési folyamat nem indítható el, illetve sikertelen lesz.

 

A Posta ÁSZF fenti módon történő elfogadása a Felhasználó kifejezett nyilatkozattételének minősül arra nézve, hogy a Csekkbefizetési szolgáltatásra vonatkozó Posta ÁSZF-ben foglaltakat a Felhasználó teljes körűen megismerte, megértette, és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A Csekkbefizetési szolgáltatásra vonatkozó Postai ÁSZF a fenti Fogalommeghatározások Postai ÁSZF-re vonatkozó pontjában jelzett internetes honlapon érhető el. A Posta ÁSZF tartalmáért, ténybeli, jogi és egyéb megfelelőségéért, jogszerűségéért, elérhetőségéért, annak módosításért a Magyar Posta Zrt. tartozik kizárólagos felelősséggel, azért a Szolgáltató nem felel, felelősségét kifejezetten kizárja.

 

A Csekkbefizetési szolgáltatásban beolvasásra kerülő Posta kódok Csekken történő elhelyezése és nyomtatása nem a Szolgáltató feladata, ezért a nem megfelelő nyomtatásért, a Posta kód ebből származó esetleges beolvashatatlanságáért vagy feldolgozhatatlanságáért, illetve a beolvasott adatok helyességéért, valamint a Csekkbefizetési Szolgáltatás ezekből következő esetleges nem megfelelő működéséért a Szolgáltató a Felhasználó irányában semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Simple Rendszerben elérhető Csekkbefizetési Szolgáltatás pusztán egy díjmentes lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó a Simple Rendszer és az internet segítségével harmadik személyek felé fennálló tartozásának kiegyenlítése céljából bankkártyájához tartozó fizetési számláját elérje és annak terhére kártyás fizetési műveletet kezdeményezzen. A Szolgáltató a fentiekre tekintettel semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználóval jogviszonyban álló harmadik személy teljesítéséért vagy nem teljesítéséért, illetve ezen harmadik személy által a Felhasználóval kapcsolatban megtett bármilyen lépésért.

 

A Simple Applikáció Csekkbefizetési szolgáltatása útján egy fizetési tranzakcióval egyszerre csak egy Csekk Postai kódja olvasható be és egy Csekk értéke fizethető ki. A Posta ÁSZF meghatározza az egy fizetési tranzakció keretében befizethető Csekkek maximális értékét, valamint meghatározza a Csekkbefizetés szolgáltatás elérhetőségét, szolgáltatási időszakát. A Szolgáltató nem felel a Posta ÁSZF-ben meghatározott semmilyen korlátozásért, a Szolgáltató a Csekkbefizetési szolgáltatást a mindenkori Posta ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel, az ott meghatározott szolgáltatási időben és egyéb korlátozásokkal nyújtja.

 

Amennyiben a Csekkbefizetési szolgáltatáson keresztül a Simple Rendszerben befizetett Csekk Postai kódja a Simple Applikációban ismételten beolvasásra kerül, a Simple figyelmezteti a Felhasználót, hogy a Csekk korábban már befizetésre került. Az ismételt befizetés a Felhasználó döntése alapján folytatható. A Szolgáltató nem vállal sem garanciát, sem felelősséget a jelen bekezdés szerinti, ismételt befizetésre vonatkozó értesítés megküldéséért és helyességéért, a Szolgáltató kizárja felelősségét az értesítés elmaradásából vagy helytelenségéből eredően a Felhasználónál vagy másnál felmerülő valamennyi kártért, költségért vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményért. A Felhasználó felelőssége annak ellenőrzése, hogy az adott Csekk befizetésre került-e, és ha igen, hány alkalommal. A Szolgáltatónak a Csekk Simple Rendszeren kívüli egyéb befizetéséről nincs tudomása, ilyen egyéb úton történő Csekkbefizetés esetén a Simple Rendszerben ismételt fizetésre vonatkozó értesítés nem kerül megjelenítésre.

 

A fizetési tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről a Szolgáltató által a Magyar Posta Zrt. rendelkezésére bocsátott e-mail címen a Magyar Posta Zrt. ad tájékoztatást a Felhasználónak.

 

A Felhasználók a Csekkbefizetési szolgáltatásra vonatkozó, a Simple Rendszert érintő kérdéseikkel, panaszaikkal a Simple ügyfélszolgálathoz fordulhatnak, egyéb, a Csekkbefizetési szolgáltatás Postai ÁSZF-et érintő kérdésekben, panaszokkal a Magyar Posta Zrt. Posta ÁSZF-ben megjelölt ügyfélszolgálatához fordulhatnak. A Szolgáltató a Magyar Posta Zrt.-nek szóló panaszokért és a panaszok Magyar Posta Zrt. által történő kezeléséért felelősséget nem vállal.

 

A Csekkbefizetési szolgáltatás tekintetében a Posta ÁSZF elfogadásával a Felhasználó és a Magyar Posta Zrt. között jön létre a jogviszony, amelyben a Szolgáltató nem részes fél, a Szolgáltató a Felhasználónak ezen Csekkbefizetési szolgáltatással kapcsolatban csak a Simple Rendszert mint technikai platformot biztosítja. Ebből eredően amennyiben a Felhasználónak a Csekkbefizetési szolgáltatással kapcsolatban a Simple Rendszeren kívül bármilyen igénye támadna, ezen igényt a Magyar Posta Zrt.-vel szemben tudja közvetlenül érvényesíteni, ilyen igényt a Szolgáltató nem fogad be.

 

A Magyar Posta Zrt. által a sikeres fizetési műveletről küldött értesítés nem jelenti, hogy a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv értelmében a pénztartozás a fenti értesítéssel egyidejűleg teljesítésre került, azaz a tartozás összege jóváírásra került a Felhasználóval jogviszonyban álló harmadik személy számláján. A jóváírás a hagyományos fizetési/elérési módokhoz hasonlóan több banki napot is igénybe vehet.

 

A fizetési művelet lebonyolításában közreműködő további szereplőkön, továbbá a Felhasználóval a fizetendő tartozással kapcsolatban jogviszonyban álló harmadik személy mindenkori üzletszabályzatán, illetve általános szerződési feltételein múlik, hogy:

-       a kifizetett összeg fizetési határidőn belül beérkezik-e a harmadik személyhez;

-       a harmadik személy mely napig számít fel késedelemi kamatot vagy kötbért vagy; valamint

-       a harmadik személy a pénztartozás teljesítésének Ptk. szerinti késedelmére tekintettel a Csekkbefizetési Szolgáltatás sikeres igénybevételét követően felmondja-e a Felhasználóval fennálló szerződését vagy eláll-e attól, illetve alkalmaz-e egyéb jogkövetkezményt.

 

Erre tekintettel a Szolgáltató mindezekért nem vállal felelősséget, felelősségét ezért kifejezetten kizárja.

 

A Felhasználó a Csekkbefizetési Szolgáltatás igénybe vételéért a Szolgáltatónak nem fizet díjat, a díjmentességbe beletartozik a Simple Rendszer verzióváltásának ingyenessége is. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a Felhasználónak a Csekkbefizetési szolgáltatáshoz kapcsolódóan harmadik személyek felé – külön jogviszonyon alapuló – fizetési kötelezettsége keletkezzen (pl. átutalás díja, pénzügyi tranzakciós illeték). A Simple Rendszer és az új verziók letöltésének, valamint a Simple Rendszer használatának a Felhasználó által igénybe vett internetszolgáltatás feltételeitől függő adatforgalmi költségei lehetnek, amelyet a Felhasználó köteles viselni.

 

A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Csekkbefizetési szolgáltatás elérhetősége a Magyar Posta Zrt. rendszerének rendelkezésre állásától függ, így a szolgáltatás kimaradásáért, továbbá az ebből eredő panaszokért, illetve bárminemű esetleges kárigényért nem vállal felelősséget; Felhasználó ezen felelősségkizárást kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 

Simple Közösség funkció

 

89.    A Felhasználók a Simple Közösség funkció használatával a Simple rendszerben regisztrált ismerőseikkel kapcsolatot létesíthetnek, ismerősnek jelölhetik őket és megtekinthetik, hogy az ismerősnek jelölt Felhasználó a Simple applikáció mely funkcióit használta legutóbb.

 

A Simple Közösség funkcióba a bejelentkezés a Simple Applikáción belül külön történik a Simple Applikációban használt jelszóval és e-mail címmel.

 

A Felhasználó a Simple Applikáció Beállítások menüjén belül a Simple Közösség menüpontban rendelkezhet arról, hogy látható legyen-e a Simple Rendszerben az ismerősei számára; ha ezt kívánja, akkor a Simple Közösség megjelenést bekapcsolja, ha pedig nem kívánja, akkor azt kikapcsolja. Kikapcsolás esetén a Felhasználó nem látható az ismerősnek ajánlások között, és már meglévő ismerősei Simple Applikáción belüli ismerősi listájából is eltűnik.

 

Ezen túlmenően ugyanitt a Felhasználó azt is be tudja állítani, hogy megjelenítésre kerüljön-e róla, hogy milyen típusú szolgáltatásokat használt legutóbb a Simple rendszerben. Amennyiben a Felhasználó a Beállítások menü Simple Közösség menüjében ezt engedélyezi, az ismerősei számára megjelenítésre kerülnek az általa legutóbb használt Simple funkciók/szolgáltatások típusai. A Felhasználó konkrét Simple használata nem kerül megjelenítésre, csak a legutóbb használt szolgáltatások típusára utaló grafikák, azaz az adott szolgáltatás jele jelenik meg a Felhasználó neve alatt, ha azt engedélyezi.

 

A Simple Közösség funkcióban az ide bejelentkezett és megjelenítéshez hozzájárult Felhasználó ismerősnek jelölhet más Simple Felhasználót vagy a másik Simple Felhasználó Simple Applikációban regisztrált e-mail cím megadásával vagy az e-mail cím Mobileszközén elérhető névjegyzékéből történő lehívásával. A névjegyzék használata esetén a Simple Applikáció külön engedélyt kér a névjegyzékhez történő hozzáféréshez, amelyet a Felhasználó megadhat vagy elutasíthat.

 

A Felhasználó a Simple Közösség funkción keresztül elérhető meghívó funkcióval meghívhat olyan személyeket is a Simple Rendszerbe, akik még nem regisztráltak a Simple Rendszerben, ezen személyek e-mail címének megadásával, és személyes üzenetet is írhatnak a meghívó mellé. Erre a továbbiakban a Meghívó szabályai vonatkoznak.

 

A Simple Közösség funkcióban lehetőség van arra is, hogy a Felhasználó Simple fiókját összekapcsolja Facebook fiókjával. Amennyiben a Felhasználó az erre vonatkozó gombra kattintva összekapcsolja Facebook fiókját Simple fiókjával, a Simple Applikáció megkérdezi a Felhasználót, hogy mely adatokat kérhet le a Felhasználó Facebook fiókjában tárolt adatok közül: név, profilkép, Facebook ismerősök listája, Facebookban regisztrált e-mail cím. A Felhasználó a Simple Applikációban megjelenő Facebook-os felületen módosíthatja az átadandó adatok körét.

 

Ha a Felhasználó összekapcsolta a Facebook és a Simple fiókját, és engedélyezte, hogy Facebook ismerősei listáját a Facebook továbbadja a Simple Applikációnak, a Simple Közösség menüpontban automatikusan kilistázásra kerülnek a Felhasználó azon Facebook ismerősei, akik regisztráltak a Simple Applikációban és összekapcsolták Facebook fiókjukat Simple fiókjukkal. Ezen ismerősi listából a Felhasználó ismerősnek jelölhet más Felhasználókat.

 

Az a Felhasználó, akit ismerősnek jelöltek, értesítést kap erről a Simple Rendszerben, és szabadon dönthet úgy, hogy vagy elfogadja, vagy elutasítja az ismerősnek jelölést. Ha az ismerősnek jelölés elfogadásra került, a bejelölő Felhasználó erről értesítést kap a Simple Rendszerben, és a bejelölő Felhasználó átkerül az ismerősök közé. Ha a bejelölt Felhasználó az ismerősnek jelölést nem fogadja el, a bejelölő Felhasználó 24 óra elteltével eltűnik a bejelölt Felhasználó ismerősi listájából, ott nem kerül megjelenítésre.

 

A Simple Közösség funkcióban ismerősnek ajánlás is működik, amelyben a Simple rendszer olyan Simple Felhasználókat ajánl fel ismerősnek, akik az illető Felhasználó Facebook ismerősei, és akik összekapcsolták a Facebook fiókjukat a Simple fiókjukkal és engedélyezték az applikáción belül az úgynevezett Felhasználói barát (User friends) jogot, vagyis akik megengedték, hogy ismerősnek ajánlásban megjelenítésre kerüljenek. Az ilyen ismerősnek ajánlott Felhasználót a Felhasználó ismerősnek jelölheti, amely ismerősnek jelölés ebben az esetben és más esetben is visszavonható. Az ismerősnek jelölés folyamata ezen lépés után megegyezik a fenti folyamattal.

 

Ha a Felhasználó más Felhasználó ismerősnek jelölését visszavonja, a jelöléssel érintett Felhasználó 24 óra elteltével eltűnik a Felhasználó által ismerősnek jelölt személyek listájából, de továbbra is megjelenítésre kerül az ajánlott ismerősök listájában.

 

A Simple Közösség funkcióban egymás ismerőseinek minősülő Felhasználók egymásnak a Facebook Messenger szolgáltatás használatával üzenetet is küldhetnek, amennyiben a Felhasználó Mobilkészülékére a Messenger telepítésre került és elérhető.

 

Bármelyik Felhasználó jogosult bármelyik Simple Közösség ismerősét törölni a Simple Közösség ismerősei közül saját maga a Simple Applikáción belül, vagy kérheti az Ügyfélszolgálattól is az ismerőse törlését. Ismerős törlése esetén a törölt Felhasználó eltűnik az ismerősi listából.

 

A Simple Közösség funkcióban egy Facebook fiókot egy Simple Rendszer fiókhoz lehet csak hozzákapcsolni, nem lehetséges egy Simple Rendszer fiókhoz több Facebook fiókot kapcsolni.

 

90.    TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE SORÁN A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓ, MINT TÁVOLLEVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN:

 

Kérjük kedves Felhasználóinkat, hogy a Belépőjegy, illetve Jegyvásárlás, Mozijegyvásárlás, Cinema City mozijegyvásárlás, Parkolójegy vásárlás, E-matrica vásárlás szolgáltatások igénybe vétele, valamint a Simple Rendszerben elérhető egyéb szolgáltatás igénybe vétele előtt ezeket az információkat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak, illetve vegyék igénybe a szolgáltatásainkat (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést").

 

A Szolgáltató a fentieknek megfelelően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 

a)       Szolgáltató neve: lásd a jelen ÁFF 4. pontja.

 

b)       Szolgáltató székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Szolgáltató adatai: lásd a jelen ÁFF 4. pontja

 

c)       A szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

 

i)    Belépőjegy vásárlás esetén a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény Simple Rendszer Jegy menüpontjában elérhető adatlapján.

ii)  Mozijegy vásárlás esetén a film lényeges tulajdonságai megtalálhatók a film Simple Rendszer Mozi menüpontjában elérhető adatlapján.

iii) Cinema City mozijegy vásárlás esetén a film lényeges tulajdonságai megtalálhatók a film Simple Rendszer Cinema City menüpontjában elérhető adatlapján.

iv) Parkolás szolgáltatás igénybe vétele esetén a parkolás szolgáltatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer Parkolás menüpontjában elérhető adatlapon.

v)   E-matrica vásárlás esetén az E-matrica szolgáltatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer e-Matrica menüpontjában elérhető adatlapon.

vi) Közlekedési mobiljegy vásárlás esetén a Közlekedési mobiljegy lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer Közlekedési mobiljegy menüpontjában elérhető adatlapon.

vii)                 Asszisztencia biztosításhoz történő csatlakozás esetén az Asszisztencia biztosítás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer Biztosítás menüpontjában elérhető Groupama Biztosítási feltételekben és Termékismertetőben.

 

d)       A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

 

A szolgáltatások bruttó árairól, az azokon felül fizetendő kényelmi díj és egyéb költségek összegéről a Felhasználó a szolgáltatások megrendelése, igénybe vétele előtt a Fizetés gomb megnyomását megelőzően a Simple Applikáció megfelelő menüpontjában tájékozódhat, így a Parkolás esetében a Parkolás, az e-Matrica esetében az e-Matrica, a Belépőjegyek, Jegyek esetében a Jegy, a mozijegyek esetében a Mozi, a Cinema City mozijegyek esetében pedig a Cinema City menüpontban, Közlekedési mobiljegy esetén a Közlekedési mobiljegy kártya alatt tájékozódhat. A Felhasználónak az itt, a Fizetés gomb megnyomását megelőzően megjelenített bruttó árakon, díjakon és egyéb költségeken felül egyéb költsége nem merülhet fel.

 

Parkolási szolgáltatás igénybe vétele esetén a fizetendő parkolási díj összege előre nem kalkulálható a szolgáltatás jellegéből adódóan, ebből eredően a szolgáltatás indítását megelőzően a parkoló zónában érvényes parkolási óradíj, minimum parkolási díj, maximális parkolási idő és a díjköteles parkolási időtartam kerül feltüntetésre, a fizetést megelőzően pedig a zóna óradíj, kényelmi díj, maximális parkolási idő, parkolás kezdő időpontja, és a maximális parkolási idővel kalkulált, a kényelmi díjat is tartalmazó maximális befoglalt parkolási összeg kerül megjelenítésre.

 

A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A Parkolás szolgáltatás kivételével a szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget, kényelmi díjat vagy egyéb díjat kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Simple Applikáció pontosan feltünteti. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A Simple Applikációban feltüntetett ellenérték az esetleges csomagolási, szállítási költséget is tartalmazza. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza.

 

e)       Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

 

A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. 

 

f)       A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

 

A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

 

g)       A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

 

A fizetés és a megvásárolt szolgáltatás (Belépőjegy, Jegy, mozijegy, E-matrica, Parkolójegy, Közlekedési mobiljegy) kézbesítése a Felhasználó Simple Applikációban regisztrált felhasználói fiókjába és a Simple Applikációban gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. A fenti szolgáltatások kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali.

 

A Felhasználó a jelen ÁFF szerinti fizetési módokkal a megrendelést követően azonnal kiegyenlíti a szolgáltatás ellenértékét.

 

h)       A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról:

 

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználót a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 20.§ b) pontja szerint megillető, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondás joggal kapcsolatos tájékoztatást a jelen ÁFF jelen pontja és 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

 

Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó értendő.

 

A vásárlás a "Fizetés" vagy „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

 

A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdés a) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy, továbbá a Filmre szóló mozijegy vagy Cinema City mozijegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól.

 

Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

 

Abban az esetben, ha a Felhasználó olyan Jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a Jegyen kívül olyan más szolgáltatást vett igénybe, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, így a parkolási és E-matrica szolgáltatásra, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

 

i)    A Szolgáltató abban az esetben kezdi meg a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, azaz a fizetés megtörténtét követő 14 napon belül, ha a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁFF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg. Amennyiben a Felhasználó ezt a nyilatkozatot megteszi, a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elállási és felmondási jogát a szolgáltatás egésze teljesítését követően nem gyakorolhatja, ezen elállási és felmondási jogát elveszíti. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás egészének a teljesítése a fizetést követően azonnal megtörténik, a Felhasználó a Fizetést követően nem gyakorolhatja ezen elállási és felmondási jogát.

 

ii)    Amennyiben a Fogyasztó ezen nyilatkozatát nem teszi meg, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, viszont a Felhasználót a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti időtartamban (14 nap) elállási jog illeti meg a szerződés megkötésének időpontjától, amelyet a jelen ÁFF 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat minta kitöltésével gyakorolhat.

 

A Közlekedési mobiljegy esetében az elállási jog az alábbiak szerint alakul:

 

A Felhasználó a sikeresen megvásárolt Közlekedési mobiljegyet a sikeres vásárlás időpontjától számított két percen belül visszaválthatja (elállhat a szerződéstől), ebben az esetben részére a Közlekedési mobiljegy ára visszafizetésre kerül.

 

Ezen túlmenően, a Közlekedési mobiljegy az érvényességi ideje kezdetéig bármikor visszaváltható (elállhat a Felhasználó a szerződéstől), amennyiben pedig a Közlekedési mobiljegy érvényességi idejének kezdetét nem lehet megadni (például Budapest Reptéri vonaljegy esetén), mivel az érvényesség kezdő időpontja azonnali, ott a Közlekedési mobiljegy csak a fenti 2 perces időtartamban váltható vissza. Minden ilyen szabályszerű visszaváltás esetén a Felhasználó a megfizetett vételárat visszakapja.

 

Az elállási, felmondási jog a Biztosítás esetén:

 

A Felhasználót az Asszisztencia biztosításhoz történő csatlakozás esetén a 2005. évi XXV. törvény 6. § (3) bekezdése alapján a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, amennyiben a csoportos biztosítási szerződéshez való csatlakozás és a felmondás között nem történt szolgáltatásnyújtás. A Fogyasztó a felmondási jogát a Simple Rendszeren belül a Biztosítás menüpontban a Felmondás menüpontra kattintva gyakorolhatja a fenti határidőn belül. A felmondás gombra kattintással az asszisztencia biztosítási szerződés és a Groupama kockázat- és kötelezettségvállalása megszűnik.

 

Elállási, felmondási jogra vonatkozó általános szabályok:

 

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁFF 2. sz. mellékletét képező forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁFF-ben meghatározott postacímére vagy az ugyfelszolgalat@simple.hu elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

A Felhasználó jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

 

Tekintettel arra, hogy termék visszaküldésére nincs lehetőség a szolgáltatások elektronikus úton történő teljesítése miatt, ezért a termék visszaküldésével kapcsolatos költség sem merül fel.

 

Mivel a Szolgáltatónak nem merül fel költsége a teljesítés megkezdését követően gyakorolt elállási, felmondási joggal kapcsolatban, ezért a Felhasználó ilyen ésszerű költség megtérítésére nem köteles.

 

i)        A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

 

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?


A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?


A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?


A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 

Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?


A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?


Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?


Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Felhasználó e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

§  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

§  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

§  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Felhasználó nem érvényesíthet. A Felhasználó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

j)        Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

 

A Felhasználó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁFF-ben, illetve a Honlapon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a jelen ÁFF 95. pontja tartalmazza. A Szolgáltató jótállást nem vállal, és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre, szolgáltatásra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 

k)       Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

 

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

 

l)        Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

 

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama a szolgáltatás időtartamához igazodik.

 

Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 15 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatást a jelen ÁFF tartalmaz.

 

m)     Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

 

Nincs ilyen eset.

 

n)       A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

 

A szolgáltatások időtartamához igazodik.

 

o)       A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

 

Nincs ilyen.

 

p)       A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

 

A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja. Bővebb tájékoztatás a jelen ÁFF adatbiztonságra vonatkozó szabályai tartalmaznak.

 

q)       A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

 

A Simple Rendszer böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

 

r)       A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

 

A Felhasználók a panaszaikkal a jelen ÁFF 95-98. pontjai szerint fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és a Felhasználó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Felhasználó a hatályos jogszabályok, illetve a jelen ÁFF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

 

s)       A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

t)        A Pénzügyi Békéltető Testület igénybevételének lehetőségéről:

 

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet között - szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (pénzügyi fogyasztói jogvita), azaz a jelen ÁFF szerinti Simple Kártya szolgáltatással és a Szolgáltató által ezzel kapcsolatban végzett, a Hpt. 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynöki tevékenységgel kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Pénzügyi Békéltető Testület elsősorban egyezség létrehozását kísérli meg a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz.

 

Szolgáltató tájékoztatja továbbá Felhasználót, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásával kapcsolatban további tájékoztatás a https://www.mnb.hu/bekeltetes alatt érhető el.

 

Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználókat, hogy a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapot üzemeltet a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem cím alatt, és felhívja a Felhasználók figyelmét ezen honlap fogyasztóknak szóló fogyasztóvédelmi tartalmára, ahol a fogyasztónak minősülő Felhasználók az őket megillető pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben tájékozódhatnak.

 

u)       A szerződéskötés, az előzetes tájékoztatás, panaszkezelés és ügyfélszolgálati ügyintézés, Felhasználóval való kapcsolattartás nyelve a magyar.

 

A fizetésre vonatkozó rendelkezések

 

91.    A Simple Rendszeren keresztül igénybe vett Szolgáltatások ellenértékét a Felhasználó bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

 

A Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül lebonyolított vásárlásairól számla kiállítását igényelheti az alábbiak szerint:

 

a)   Taxi: számlát igényelni a sofőrtől lehetséges fizetéskor.

b)   A Mozi, Cinema City, e-Matrica, Parkolás és Közlekedési mobiljegy szolgáltatásokban történt vásárlásról számlát a Simple Applikációban lehetséges kérni közvetlenül a fizetési mód kiválasztása előtt, a fizetési módokkal azonos képernyőn. Közlekedési mobiljegy esetén számlakiállítási korlátozások lehetnek a szociálpolitikai kedvezménnyel támogatott Közlekedési mobiljegyek esetében. Az e-Matrica, Mozi, Cinema City és Közlekedési mobiljegy szolgáltatásokban történő vásárlásokról kért számlát a Szolgáltató azonnal kiállítja és megküldi a Felhasználó által a Simple Rendszerben regisztrált e-mail címre elektronikus számla formájában.

c)   A Jegy szolgáltatás igénybevétele esetében Szolgáltató az INTERTICKET Kft. által értékesített jegyek tekintetében közvetítői szerepet tölt be, ezért erre tekintettel tájékoztatja Felhasználót, hogy a jegyvásárlási tranzakció vonatkozásában a számla kibocsátója az INTERTICKET Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41), a számlák kibocsátásának technikai hátterét pedig a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft., 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41) biztosítja. A Jegy szolgáltatás INTERTICKET Kft. által értékesített Belépőjegyek Simple Rendszerben történő értékesítésének fizetési és számlázási rendelkezéseire egyebekben a jelen ÁFF rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A Szolgáltató nem felel azért, ha az INTERTICKET Kft. vagy a KBOSS.hu Kft. bármely okból bekövetkező mulasztása, jogszabálysértése vagy eljárása, illetve náluk bekövetkező esemény folytán a vásárolt Jegyről a számla vagy nyugta nem kerül kibocsátásra és/vagy a Felhasználónak megküldésre, ezért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja. A számlával, nyugtával kapcsolatos valamennyi reklamációt, kifogást, kérést az INTERTICKET Kft. bírálja el és intézi, a Szolgáltató ezzel kapcsolatban csak legfeljebb ezen kifogást, kérést, reklamációt fogadja ügyfélszolgálati elérhetőségein és továbbítja azokat az INTERTICKET Kft.-nek. A Szolgáltató nem felel a számlareklamáció, kifogás vagy kérés semminemű elintézéséért, elbírálásáért és az eljárás eredményességéért.

 

A Jegy szolgáltatás igénybe vétele során vásárolt egyéb, nem az INTERTICKET Kft. által a Simple Rendszeren keresztül értékesített Belépőjegyek esetében a számlát a Szolgáltató bocsátja ki, és számlát igényelni a Simple Applikációban lehetséges közvetlenül a fizetési mód kiválasztása előtt, a fizetési módokkal azonos képernyőn.

 

A fenti b) és c) pontokban meghatározott esetben történő számlaigénylés esetén a számla a vásárlást követően azonnal kiállításra kerül és a Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált e-mail címére kerül megküldésre elektronikus számla formájában, amely elektronikus számla küldéshez a Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárul. Amennyiben a Felhasználó a számlakérést elmulasztotta, a vásárlásáról számla kiállítását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. § (2) bekezdés c) pontja szerint a vásárlást követő 30 napon belül utólagosan is kérhet számlát a Simple ügyfélszolgálatán és ugyanezen határidőben jogosult a Felhasználó arra, hogy az eredetileg megadott számlázási adatait módosítsa. Utólagosan számlát kérni a vásárlást követő 30 napon túl a fenti jogszabályi előírás miatt nem lehetséges.

 

d)   Parkolásról kért számla esetén a számla a tárgyhót követő hónap 8. naptári napjáig kerül kiállításra és kiküldésre a Felhasználó által a Simple Rendszerben regisztrált e-mail címre elektronikus számla formájában.

 

A fizetési folyamatban bekövetkezett bármilyen hibát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni.

 

92.    A bankkártyás fizetés

 

Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó először kiválasztja az igénybe venni kívánt Szolgáltatást, majd kiválasztja a bankkártyás fizetési lehetőséget, ezt követően megadja bankkártya adatait a Simple Rendszer on-line felületén, és elindítja a fizetést.

 

A Felhasználónak lehetősége van egy vagy több bankkártyát regisztrálni a Simple Rendszerben, amely során a Felhasználó megadja a bankkártya nevét, számát, lejárati idejét és CVC kódját. A Felhasználó a regisztrált bankkártyát bármikor törölheti és új bankkártyát regisztrálhat. A Felhasználó a bankkártyás fizetés esetén fizethet már regisztrált bankkártyával, akkor a regisztrált bankkártyák közül kiválasztja a kívánt bankkártyát; a Felhasználó fizethet nem regisztrált bankkártyával is a Simple Rendszerben.

 

A Felhasználó bármelyik bank által kibocsátott American Express, Visa, MasterCard és Maestro típusú bankkártyával fizethet és azokat regisztrálhatja a Simple Rendszerben. A bankkártyás fizetési tranzakciókat az OTP Bank Nyrt. végzi.

 

A bankkártya regisztráció során a Szolgáltató tárolja a bankkártya adatokat, vagyis a bankkártyaszámot, a bankkártya lejárati dátumát, az OTP Bank rendszerében a bankkártyához tartozó azonosítót és a felhasználó által megadott bankkártya nevet, amely, ha a felhasználó nem adja meg, akkor alapértelmezetten a bankkártyát kibocsátó társaság és a bankkártyaszám utolsó 4 számjegye.

 

A bankkártya regisztrációjára mind a simple.hu honlapon, mind közvetlenül a letöltött applikációban lehetőség biztosított.

 

93.    OTP Cafeteria Kártyával történő fizetés

 

A Felhasználó a Szolgáltatások Szolgáltató által meghatározott részét az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. és az OTP Országos Egészségpénztár által kibocsátott Cafeteria Kártyával is kiegyenlítheti a Cafeteria Kártyán elérhető egyes utalvány típusokkal. Jelenleg az alábbi Szolgáltatások kiegyenlítése történhet meg Cafeteria Kártyával az ott megjelölt utalvány típussal:

 

a)     E-Matrica (Ajándék Utalvány)

b)     Belépőjegy a www.jegy. hu kínálatából (Kultúra Utalvány)

 

A Szolgáltató saját diszkrecionális jogkörében eljárva jogosult a Cafeteria Kártyával kiegyenlíthető Szolgáltatások körét megváltoztatni, azokat kibővíteni, szűkíteni, ezen változásokról a Szolgáltató a Honlapokon tájékoztatja a Felhasználókat.

 

A Cafeteria Kártya Szolgáltatásokra történő használatára egyebekben a Cafeteria Kártyára vonatkozó, a kártya kibocsátója által meghatározott általános szerződési feltételek alkalmazandók.

 

94.    Számlaigénylés bankkártyás vásárlás esetén

 

Amennyiben a Felhasználó a vásárlásról számlát szeretne kapni, azt a Jegy, a Mozi, a Cinema City, Parkolás, E-matrica szolgáltatás esetében a Szolgáltatótól kérheti a Simple Applikációban számlázási adatai megadásával, míg a Taxi szolgáltatás igénybe vétele esetén az Üzleti Partnertől kérheti a számlakibocsátáshoz szükséges adatai Üzleti Partnernek történő megadásával. A Bookline Kártyában történő vásárlás esetén a Felhasználó számla kibocsátását a Bookline Webáruház üzemeltetőtől kérheti.

 

A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások ellenértékéről a számlát, illetve nyugtát elektronikus számlaként, elektronikus nyugtaként, elektronikus úton állítja ki és küldi meg a Felhasználónak.

 

Panaszkezelés, viták rendezése

 

95.    A Simple Rendszerrel kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

 

Írásbeli panasz bejelentésének címe:

 

-        Szolgáltató székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

-        Szolgáltató postacíme: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

-        Szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

 

Szóbeli panasz bejelentésének címe:

 

-        Személyesen a Szolgáltató székhelyén: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Szóbeli panaszt munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehet személyesen tenni. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.

 

-        Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén: 06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

 

A Szolgáltató székhelyén működő személyes ügyfélszolgálatot a Felhasználó ingyenesen igénybe veheti, a telefonos ügyfélszolgálatért a Szolgáltató emelt díjat nem számít fel, azonban a Felhasználó telefon előfizetésétől függően a telefonos ügyfélszolgálat hívása a Felhasználónak költséget okozhat, amelyet a Felhasználó visel.

 

Telefonon történő panaszbejelentés esetén az ügyintézővel történő telefonbeszélgetés és a kijelzett hívószám rögzítésre kerül, amelyhez Felhasználó a telefonbeszélgetés kezdeményezésével kifejezett hozzájárulását adja A rögzített hívást – amennyiben az kétséget kizáróan beazonosítható – Felhasználó írásbeli kérelmére Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb 30 napon belül az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A hangfelvételek öt évig kerülnek megőrzésre.

 

A Felhasználó és a Szolgáltató pozíciója közötti egyensúly megőrzése érdekében a telefonbeszélgetést folytató Felhasználó számára is biztosított, hogy rögzítse a beszélgetést. a hangrögzítésről a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles tájékoztatni Szolgáltatót. A Felhasználó sem a Szolgáltató, sem a Felhasználó által rögzített hanganyagot nem hozhatja nyilvánosságra, azt kizárólag a Szolgáltatóval folytatott esetleges jogvita során használhatja fel. Vita esetén a Szolgáltató minden esetben a Szolgáltató által rögzített hanganyagot veszi figyelembe.

 

96.    Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

 

97.    A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat, fogyasztóvédelmi ügyekben másodfokon pedig a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Felhasználó a lakóhelye szerinti járási hivatal elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: jarasinfo.gov.hu.

 

98.  Ezen túlmenően az 524/2013/EU Rendelet 14. cikke alapján a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat arról is, hogy az alábbi linken elérhető online vitarendezési platformon is kezdeményezhetik a Szolgáltatóval fennálló jogvitájuk rendezését:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

Adatkezelés

 

99.    A Simple Rendszerben kezelt személyes adatokra vonatkozó információkat a Honlapon elérhető külön Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

Technikai feltételek

 

100. A Simple Rendszer applikáció használatához minimum rendszerkövetelményként az alábbi operációs rendszerek valamelyikével rendelkező Mobileszköz szükséges:

a)     Android 5.0 vagy újabb verzió

b)     IOS 12.0

c)     EMUI 11.0 vagy újabb verzió, amely a Huawei operációs rendszere és Huawei mobilkészülékeken érhető el.

 

Tulajdonjog, szerzői jogok

 

101. A Simple Rendszer a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a Honlapot, a Simple logót is, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

 

102. A Simple Rendszer bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

 

103. A Simple Rendszer, valamint a Simple Rendszerhez fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Simple Rendszer elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

 

104.  A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Simple Rendszerrel kapcsolatban jogot szerez, eltekintve a jelen ÁFF-ben meghatározott korlátozott felhasználási jogtól.

 

105. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Simple Rendszer bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Simple Rendszerből származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Simple Rendszer bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

 

106. A Felhasználó vállalja, hogy a Simple Rendszerből nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

 

Jogszavatosság

 

107. Szolgáltató feltétlen helytállást, azaz jogszavatosságot vállal a Felhasználóval szemben azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott Simple Rendszer tekintetében teljes körű és kizárólagos jogosultságot szerzett, a Simple Rendszer önálló egyéni eredeti alkotásnak minősül, és harmadik személyeknek vagy szervezeteknek semmilyen olyan szerzői jogi alapú joga vagy igénye nem áll fenn, amely a Felhasználó jelen ÁFF alapján megszerzett jogainak gyakorlását korlátozza, akadályozza vagy kizárja.

 

A Felhasználói felhasználási engedély terjedelme

 

108.  A Simple Rendszerben való regisztrációval és a Simple Rendszer applikáció letöltésével a Felhasználó a Simple Rendszer alábbi nem kizárólagos, területi és nyelvbéli korlátozástól mentes, a Szolgáltatóval fennálló, jelen ÁFF szerinti jogviszonya fennállásának idejére szóló, harmadik személyekre át nem ruházható, át nem engedhető felhasználására válik jogosulttá:

 

a)   a Simple Rendszer futtatása, működtetése,

b)   a Simple Rendszer képernyőn való megjelenítése.

 

A felhasználási engedély kiterjed a Simple Rendszer használatára, továbbá a Szolgáltató által kijavított, módosított, frissített Simple Rendszer felhasználására.

 

109. A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a Simple Rendszer bármilyen módosítására, ideértve a hiba kijavítását is, nem jogosult a Simple Rendszer semmilyen többszörözésére és a jelen ÁFF-ben meghatározott felhasználási engedélyt meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb felhasználására sem. Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer nyelvét más nyelvre lefordítani, illetve harmadik személlyel lefordíttatni. Felhasználó nem jogosult továbbá a Szolgáltató hozzájárulása nélkül saját maga vagy harmadik személy által készített más nyelvi verziójú Simple Rendszert felhasználni.

 

110. A Felhasználó a Simple Rendszert a Felhasználó tulajdonában vagy jogszerű használatában álló eszközön jogosult telepíteni, futtatni és felhasználni. A Simple Rendszer karbantartását kizárólag a Szolgáltató végezheti. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató felelőssége a Simple Rendszer vagy a Felhasználó adataiban, állományában, eszközeiben bekövetkezett kárért kizárt.

 

111. A Felhasználó mindig csak a Simple Rendszer legutolsó frissített verziójának felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió Felhasználónál történő telepítését vagy frissítését követően a Felhasználó már nem jogosult.

 

112. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Simple Rendszert vagy annak bármely részét harmadik fél számára allicenciában adja, átruházza, a felhasználási jogot átengedje és a jelen ÁFF-ből eredő jogait vagy azok bármely részét harmadik felekre engedményezze.

 

113. A Simple Rendszer forráskódja nem kerül átadásra Felhasználónak, az a Szolgáltató kizárólagos birtokában és tulajdonában marad.

 

114. A Felhasználó nem jogosult a forráskód megismerésére. A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer vagy annak bármely része módosítására, a forráskód többszörözésére és fordítására még annak biztosítása érdekében sem, hogy a Simple Rendszer a Felhasználó meglévő számítástechnikai rendszereivel megfelelően kompatibilis legyen és együttműködjön.

 

115. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Simple Rendszer forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza, feldolgozza, többszörözze, feltörje és nem jogosult a Simple Rendszer működésének és belső felépítésének elemzésére sem.

 

116. A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer, vagy annak bármely elemét, ideértve a szoftver dokumentációt is, terjeszteni, közzétenni, továbbá harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

 

117. A Felhasználó által a Simple Rendszer használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

Védjegyek

 

118. A Szolgáltató Honlapján és a Simple Rendszerben megjelenő védjegyek, így különösen, de nem kizárólagosan a Simple, Simple Labs logó és megnevezés a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

Felelősség korlátozás

 

119. A Szolgáltató a Simple Rendszert „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

 

       A Felhasználó köteles a Simple Rendszer telepítéséhez és használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

 

120.  A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Simple Rendszert milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Simple Rendszer használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

 

121. A Simple Rendszer hibás működése esetén a Felhasználó a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályainak megfelelően választása szerint követelheti a hiba kijavítását. Amennyiben a Szolgáltató a hiba kijavítását nem vállalja, vagy azt 30 munkanapon belül nem végzi el, a Felhasználó elállhat a szerződéstől és ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Szolgáltatótól. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibajelenséget az újabb programverzió kibocsátásáig kell elhárítani.

 

122. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

 

123. A Felhasználó köteles a Simple Rendszert használó Mobileszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Simple Rendszert is használó Mobileszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

 

124. A Simple Rendszer csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

 

       A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Simple Rendszerhez kapcsolt adatbázisokból, a Simple Rendszerben a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Simple Rendszerbe a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

       Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Simple Rendszerben szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

 

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználó által igénybevett, harmadik személy szolgáltató által nyújtott és biztosított távközlési szolgáltatás minőségéből, az alkalmazott sávszélességből, az adatkapcsolat sebességéből, illetve a mobil helymeghatározás (GPS/A-GPS) helyzetszámítási pontosságából eredő bárminemű közvetlen vagy következményes károkért. A mobil helymeghatározás (GPS/A-GPS) helyzetszámítási pontosságát a Felhasználó az azt használó Simple Szolgáltatás igénybe vétele előtt köteles ellenőrizni, és annak pontatlansága esetén köteles a helymeghatározást kézileg pontosítani.

 

Szolgáltató nem felelős a Simple Rendszerrel kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

 

Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Simple Rendszer elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Simple Rendszernek egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Simple Rendszer használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

 

125. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁFF szerinti feladatot vis major okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

 

126. Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁFF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁFF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

 

127. A Szolgáltató nem vállal semminemű minőségi vagy egyéb felelősséget az Üzleti Partnerek által gyártott termékekért, nyújtott szolgáltatásokért, sem mennyiségi, sem minőségi, sem jogi tekintetben. Az ilyen jellegű problémák kezelése kizárólag az Üzleti Partner és a Felhasználó között történik.

 

128. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Simple Rendszerhez való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

 

A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 

Ellenőrzés felhasználási engedély esetén

 

129. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Simple Rendszer használatát ellenőrizni, és köteles a Szolgáltatónak erre lehetőséget biztosítani, illetve a Szolgáltató kérésére köteles a jelen szerződés tárgyát képező Simple Rendszer példányokról információt nyújtani. 

 

130. Amennyiben a Felhasználó az előző pontból fakadó kötelezettségeit megszegi, úgy a Szolgáltató jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú felmondására és/vagy a szerződés szerinti felhasználási jogok felfüggesztésére és/vagy az okozott kár megtérítésének követelésére.

 

A Simple Rendszer karbantartása

 

131. A Szolgáltató a Simple Rendszert a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti. A Szolgáltató a Simple Rendszer frissített, új verziójának kiadásáról a Felhasználó regisztrált e-mail címén tájékoztatja a Felhasználót.

 

132. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az előző pontban meghatározott karbantartás, frissítés során a Szolgáltató távoli on-line eléréssel kapcsolatot teremthet a Felhasználó Simple Rendszert használó és futtató Mobileszközeivel és hálózatával és ezen eszközökkel és hálózattal adatkommunikációt folytat, amely során személyes és üzleti adatokat nem tartalmazó adatok kerülhetnek átvitelre a Felhasználó eszközeiből és hálózatából a Felhasználói eszközök azonosítása céljából. Felhasználó ezen adatkommunikációt és adatátvitelt kifejezetten elfogadja és vállalja, hogy azt folyamatosan lehetővé teszi.

 

Szolgáltató vállalja, hogy a fenti módon birtokába került adatokat csak és kizárólag a karbantartási tevékenysége végzéséhez használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem adja ki és ahhoz ilyen személyeknek hozzáférést nem enged, azokat szigorúan titokban tartja és gondoskodik ezen adatok titokban maradásáról, továbbá vállalja, hogy ezen adatokat haladéktalanul törli, amennyiben az adatkezelés célja megvalósult.

 

133. A jelen ÁFF alkalmazásában frissítésnek minősül minden olyan, a Simple Rendszer bármely részét, elemét érintő módosítás, amelynek célja a Simple Rendszer naprakészen tartása, karbantartása, valamely már létező funkciójának előnyösebben működő biztosítása, frissítése az adott rendszer rész, illetve rendszer elem módosítása, illetve kijavítása útján, ideértve különösen a Simple Rendszer környezetét képező egyéb szoftverek (pl.: operációs rendszer) módosulása folytán szükséges módosításokat.

 

134. Nem tartozik a Szolgáltató karbantartási tevékenységéhez, ha a hiba az alábbi események, magatartás következtében következett be Simple Rendszerben:

 

a)   elemi kár közvetlen károkozása,

b)   a felhasználás alatt keletkezett töréskár,

c)   rendeltetésellenes használat, gondatlanság, vagy szándékos károkozás

d)   Szolgáltató szaktanácsadása nélkül, vagy annak ellenére telepített program futtatása

e)   harmadik fél által elvégzett munka

f)    a Simple Rendszert futtató hardveres infrastruktúra rendeltetésellenes, gondatlan használata vagy bármilyen meghibásodása.

 

135. A Szolgáltató saját döntési jogkörében meghatározott gyakorisággal, módon, időpontban, tartalommal tetszőlegesen bármikor upgradelheti a Simple Rendszert. A jelen ÁFF alkalmazásában upgrade a Simple Rendszer egészének, illetve bármely részének, elemének olyan módosítására, amelynek célja valamely még nem létező rendszer funkció biztosítása.

 

Az ÁFF módosítása

 

136. A jelen ÁFF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

 

a)   a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b)   a technológia lényeges változása;

c)   jogszabályváltozás;

d)   a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

 

137. A Szolgáltató az ÁFF-et, továbbá az ÁFF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁFF-et köteles a Honlapon jól látható helyen, a Honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁFF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁFF módosítás minden, az ÁFF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

 

138. Az ÁFF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Simple Rendszerbe történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁFF módosításáról és a módosított ÁFF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁFF módosítást a belépés előtt.

 

139. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁFF módosítást elfogadta.

 

       Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁFF módosítás ellen, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 

Szerződés megszűnése és megszüntetése

 

140. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 

141. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 

142. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

 

a)   ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁFF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;

b)   ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁFF rendelkezéseit.

 

143. Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

 

144. Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

 

145. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁFF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

146. Ha a jelen ÁFF teljesítése lehetetlenné válik olyan körülmény vagy ok miatt, amelyért egyik fél sem felelős, és amely a fél ellenőrzési körén kívül esik, és amelyet a fél nem láthatott előre a szerződés megkötésekor és a szerződés teljesítésekor sem és azt a fél elkerülni, illetve elhárítani sem tudja (a továbbiakban: vis major), a Felek között a jelen ÁFF szerinti szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Felek egymással elszámolnak, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár. A jelen ÁFF alkalmazásában ilyen vis majornak minősül különösen:

 

-        Természeti katasztrófa, így különösen tűzvész, földrengés, árvíz, szélvihar, villámcsapás,

-        Háború, forradalom, szabotázs, felkelés

-        Behozatali, kiviteli tilalmak, bojkott, embargó, a szerződés megkötését követően bevezetett jogszabályi tilalmak és korlátozások

-        a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése

-        Rosszindulatú támadás a Szolgáltató számítástechnikai rendszerei ellen

-        Járványok.

 

A vis major rendelkezések és a Jegy visszaváltási lehetőségek a Jegy vásárlási funkció esetén a Rendezvényszervező rendelkezéseitől és szerződési feltételeitől függ, a Jegy funkció esetében automatikus jegy visszaváltási jog nem illeti meg a Felhasználót.

 

Vegyes rendelkezések

 

147. Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

 

148. A jelen ÁFF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 

149. A Felek a jelen ÁFF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik.

 

150. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

 

a)   futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

b)   légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

c)   elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

 

151. A jelen ÁFF két nyelven készült: magyarul és angolul, a két nyelvi verzió ellentmondása, eltérése esetén, valamint az ÁFF értelmezésében a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

152. Jelen ÁFF határozatlan időtartamra szól.

 

 

Melléklet:

1.    számú melléklet: Díjtáblázat Hirdetmény


 

1. számú melléklet

 

HIRDETMÉNY – SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Díj típusa

Díj mértéke (ÁFA összeget is magában foglaló bruttó díj)

Parkolási kényelmi díj

70,- Ft

 

 

E-MATRICA SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2019. JANUÁR 1-TŐL 2020. DECEMBER 31-IG

Kényelmi díj mértéke (ÁFA összeget is magában foglaló bruttó díj)

Kategóriák

D1

D2

B2

U

D1M

Heti

210,- Ft

250,- Ft

400,- Ft

190,- Ft

150,- Ft

Havi

250,- Ft

300,- Ft

600,- Ft

210,- Ft

190,- Ft

Éves

950,- Ft

950,- Ft

4950,- Ft

950,- Ft

-

Megyei

250,- Ft

300,- Ft

600,- Ft

210,- Ft

-

 

E-MATRICA SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2021. JANUÁR 1-TŐL

Kényelmi díj mértéke (ÁFA összeget is magában foglaló bruttó díj)

Kategóriák

D1

D2

B2

U

D1M

Heti

220,- Ft

260,- Ft

420,- Ft

200,- Ft

110,- Ft

Havi

260,- Ft

310,- Ft

620,- Ft

220,- Ft

130,- Ft

Éves

990,- Ft

990,- Ft

5140,- Ft

990,- Ft

990,- Ft

Megyei

260,- Ft

310,- Ft

620,- Ft

220,- Ft

260,- Ft

 


A SIMPLE APPLIKÁCIÓBAN MEGVÁSÁROLHATÓ KÖZLEKEDÉSI MOBILJEGYEK ÉS VÉTELÁRUK

 

Közlekedési mobiljegy típusa

Közlekedési mobiljegy vételára (bruttó, ÁFA-t magában foglalja)

Havi Budapest bérlet nem természetes személyeknek

10.500,- Ft

Havi Budapest bérlet természetes személyeknek

9.500,- Ft

Félhavi Budapest bérlet nem természetes személyeknek

7.000,- Ft

Félhavi Budapest bérlet természetes személyeknek

6.300,- Ft

Havi Budapest bérlet közoktatásban tanulóknak

3.450,- Ft

Félhavi bérlet közoktatásban tanulóknak

2.300,- Ft

Havi Budapest bérlet felsőoktatásban tanulóknak

3.450,- Ft

Havi Budapest bérlet kisgyerekeseknek

3.450,- Ft

Havi Budapest bérlet nyugdíjasoknak

3.330,- Ft

Budapest hetijegy

4.950,- Ft

Budapest 72 órás jegy

4.150,- Ft

Budapest 24 órás jegy

1.650,- Ft

Budapest Repülőtéri vonaljegy (időalapú jegy)

900,- Ft

Tatabánya menetjegy elővételben (időalapú jegy)

280,- Ft

Tatabánya 10 napos összvonalas bérlet

3.100,- Ft

Tatabánya Napijegy

830,- Ft

 

 

A SIMPLE RENDSZERBEN ELÉRHETŐ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁSI CSOMAGOK ÉS AZOK DÍJAI ÉS AZ EGYES CSOMAGOK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

 

Biztosítási termék

Biztosítási díj

Név

Csomag

Típus

Mérték

GB 342 jelű Simple Gépjármű asszisztencia biztosítás

Alap

Egyszeri

4.990 Ft

Komfort

7.990 Ft

Prémium

14.990 Ft

Alap csomag

E-matrica vásárlást követő 24 órában

4.491 Ft

Komfort csomag

E-matrica vásárlást követő 24 órában

7.191 Ft

Prémium csomag

E-matrica vásárlást követő 24 órában

13.491 Ft

 

AZ EGYES BIZTOSÍTÁSI CSOMAGOK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

 

ALAP BIZTOSÍTÁSI CSOMAG

 

Ha biztosítási esemény következik be, a Groupama az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

Vontatás

50 km

Helyszíni segítség:

Akkumulátor töltése

a

Kerékcsere

a

Vontatás

a

 

A helyszíni segítség keretében bebikázzuk az autódat vagy kicseréljük a defektes kereket. Ha nagyobb a baj, és helyben nem lehet javítani a kocsidat, akkor 50 km-en belül elvontatjuk az általad megadott címre, például az otthonodba vagy egy szervizbe.

 

Ha a szerviz zárva van, és nem tudja fogadni az autódat, akkor gondoskodunk annak biztonságos tárolásáról. Fontos, hogy utóbbi esetben csak a vontatás költségeit vállaljuk, a javítás díját neked kell fizetned.


Előfordulhat, hogy az autód javítása hosszabb időt vesz igénybe, ha igényled, szervezünk neked és a veled utazóknak szállást vagy továbbutazási lehetőséget. Dönthettek úgy is, hogy inkább hazamentek, és majd később valaki visszamegy az autóért, mi pedig ennek a megszervezésében is állunk rendelkezésedre. Fontos azonban, hogy a szállás vagy az utazás költségeit egyik esetben sem vállaljuk, azok téged terhelnek.


A csomag szolgáltatásait belföldön veheted igénybe, évente egy alkalommal.

 

 

KOMFORT BIZTOSÍTÁSI CSOMAG

 

Ha biztosítási esemény következik be, a Groupama az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

Vontatás

a

Költségtérítés

Szállás

a

Taxi

a

Tovább- vagy hazautazás

50 000 Ft

Helyszíni segítség

Akkumulátor töltése

a

Kerékcsere

a

 

A csomag szolgáltatásait belföldön veheted igénybe, ahányszor csak szükséged van rá. A helyszíni segítség keretében bebikázzuk az autódat vagy kicseréljük a defektes kereket. Ha nagyobb a baj, és helyben nem lehet javítani a kocsidat, akkor elvontatjuk az általad megadott címre, például az otthonodba vagy egy általad választott szervizbe. Segítünk megmondani, hol van a legközelebbi szerviz, ahol tudják fogadni az autódat, illetve segítünk annak biztonságos tárolásában, ha a szerviz éppen nincs nyitva. Ha úgy döntesz, hogy azonnal megjavíttatod, a szervizelés, javíttatás költségét neked kell fizetned.


A Komfort csomag keretében a biztosítás abban segít, hogy szervezünk nektek szállást és vállaljuk a költségeket 15 000 forint/fő/éjig. Amennyiben inkább hazamennétek vagy továbbutaznátok, akkor ennek a díját álljuk 50 000 Ft-ig. Ha nem igényeltek szállást, és az utazásban is tud segíteni valaki, akkor annak a költségét fedezzük 30 000 Ft-ig, ha később majd vissza kell menni valakinek a megjavított autóért. A segélyvonal hívása vagy a taxizás sincs ingyen, mi pedig ezt is fizetjük összesen 15 000 Ft-ig.

 

 

PRÉMIUM BIZTOSÍTÁSI CSOMAG

 

Ha biztosítási esemény következik be, a Groupama az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

Vontatás

a

Költségtérítés

Szállás

a

Taxi

a

Tovább- vagy hazautazás

125 000 Ft

Gumiszerviz

17 500 Ft

Helyszíni segítség

Akkumulátor töltése

a

Kerékcsere

a

Csereautó külföldön

a

 

A csomag szolgáltatásait belföldön és külföldön egyaránt igénybe veheted, ahányszor csak szükséged van rá. A helyszíni segítség keretében bebikázzuk az autódat vagy kicseréljük a defektes kereket, a gumiszerviz költségeit pedig 17 500 forintig álljuk. Ha nagyobb a baj, és helyben nem lehet javítani a kocsidat, akkor elvontatjuk az általad megadott címre, például az otthonodba vagy egy általad választott szervizbe.

 

Európa bármely országából hazavontatjuk a kocsidat, és Magyországon belül is oda visszük, ahova szeretnéd. Segítünk megmondani, hol van a legközelebbi szerviz, ahol tudják fogadni az autódat, illetve segítünk annak biztonságos tárolásában, ha a szerviz éppen nincs nyitva. Ha úgy döntesz, hogy azonnal megjavíttatod, a szervizelés, javíttatás költségét neked kell fizetned.


A Prémium csomag keretében a biztosítás abban segít, hogy szervezünk nektek szállást és vállaljuk a költségeket 15 000 forint/fő/éjig. Amennyiben inkább hazamennétek vagy továbbutaznátok, akkor ennek a díját álljuk 125 000 Ft-ig. Ha nem igényeltek szállást, és az utazásban is tud segíteni valaki, akkor annak a költségét fedezzük 75 000 Ft-ig, ha később majd vissza kell menni valakinek a megjavított autóért. A segélyvonal hívása vagy a taxizás sincs ingyen, mi pedig ezt is fizetjük összesen 15 000 Ft-ig. Külföldön autót is bérelhetsz a mi számlánkra maximum 3 napra.


2.        számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem más szolgáltatást vásárolt.)

"Címzett: OTP Mobil Kft.
1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. 
e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt"


3.    számú melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más szolgáltatást vásárolt, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő jegy esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, ha pedig Ön a jegytől eltérő terméket vásárolt, akkor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: OTP Mobil Kft., székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., telefon: +36-1-776-6901, email: ugyfelszolgalat@simple.hu. Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.